CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Stihuri > Cugetare >  


Autor: Elena Armenescu         Publicat în: Ediţia nr. 560 din 13 iulie 2012        Toate Articolele Autorului

Elena ARMENESCU - IUBIREA ÎMPĂRĂTEASCĂ (MEGAPOEM)

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PROLOG  
 
1  
Când tainic s-a deschis în întuneric  
Atotvăzătorul, imensul ochi himeric  
Pleoapa -Universul, s-a mişcat cu greu  
A Unului UNUL Veşnic Dumnezeu  
 
2  
Acesta a fost primul gând- o constatare  
Şi-a fost de-ajuns să înceapă să vuiască tare  
Să se zvârcolească în Sine instantaneu  
Mulţimi de gânduri, ca înr-Unul Dumnezeu!  
 
3  
-Dar nu sunt singur! Lângă Mine a înmugurit  
O Energie asemănătoare şi infinitul a hăuit  
El Mi-este Fiu ce-a izvorât din Mine-stea  
3Iubire! Iar gândul ca un Duh,îl străbătea!  
 
4  
Şi dintr-o dată, fulminantă,o iluminare  
Le arată că SUNT TREI în fără dezbinare  
PUTERE; INTELIGENŢĂ şi IUBIRE  
Dintru început TREIME în fără despărţire!  
 
5  
Cu Inteligenţă, PUTEREA, Tatăl Dumnezeu  
Se învăluie în Iubire, şi creează mereu  
Şi de atunci croiesc proiecte şi programe  
Matriţe, tipare primordiale, genoame.  
 
***  
6  
Ce atâţia bolovani fierbinţi ori prea reci?  
Să potrivim unul să fie al Tău pe veci,  
Prea Iubit Fiul Meu, să fie leagăn, legământ  
şi această stea - să se numească şi Pământ  
 
7  
Şi a început s-o împodobească cu Lumină  
Să poată să se vadă frumuseţea-I deplină!  
Şi rând pe rând Domnul cu migală a făcut  
Apele, vieţuitoarele, cum a zis la început.  
 
Creatorul (către Terra):  
 
8  
-Te-am dăruit Fiului Meu spre bucurie  
Dorind ca alta în univers să nu mai fie  
Ca tine, atâta de frumoasă, dar acum  
Iată-Mă îndrăgostit, pe acelaşi drum.  
 
9  
El- Fiul, Duhul şi cu Mine suntem UNUL  
Nu te lua după câte urlă taifunul  
SUNT în aşteptare ca să-ţi simt sărutul  
Tu-l ştii, doar ţi-am trimis aseară vântul!  
 
***  
10  
Stihii din toate părţile, din Nemărginit  
Aflau de marea dragoste ce s-a ivit  
Veneau şi răscoleau cu puterile lor Pământul  
Crezând că-I pot strica Domnului aşezământul.  
 
11  
Ţâşneu vulcani, munţii se prăvăleau în mare  
Marea dezlănţuită rupea zăgazuri în disperare  
Pietre colţuroase, arzând se prăvăleau în văi  
Fierbeau oceanele, se răcoreau apoi cu ploi  
 
12  
Alteori, se potopeau din cer foc şi pucioasă  
Toată întinderea, mai mult decât vezi, era arsă  
Gemeau prelung şi munţii, se aşezau mai bine  
Prin faliile mari sau mici, despicate de genune.  
 
***  
13  
Deodată glas de Tunet din ceruri a tunat  
Iar marea îngrozită îndată s-a astâmpărat  
Ordine! a poruncit, limită a pus Stăpânul lor  
Peste tot ce clădise cu dragoste, cu dor.  
 
14  
Apele dulci şi-au descoperit în fine calea  
Ocolind munţi şi dealuri, urmându-le valea  
Alteori tainic, pe sub pământ unduind  
Spre Marea cea mare, neobosit vălurind.  
 
15  
Aveau în ele sămâţa mişcării, a regăsirii  
Şi totodată cea de răsfirare, a risipirii  
Şi cât ar vrea Cel Rău să se împotrivească  
Nu poate strâmba Legea Lui, dumnezeiască.  
 
16  
Cu varga în Sfântă Mâna dreaptă a Sa  
Avea de acum doar semn să dea  
Şi tot ce închipuia, tot ce gândea  
Sub ochii Săi magnifici se întrupa!  
 
17  
Pădure, vale, râu şi orice vietate  
Se întrupau sub Verbul Său cu toate  
Cer poleit cu stele, paşnic strălucea  
Peste întreagă, această vie avuţie a Sa.  
 
18  
Şi peste această fremătare-VIAŢĂ  
Peste acest mister învăluit în ceaţă  
Născute din visare şi profund iubit  
Dragul -din sfânt Izvor a izvodit.  
 
19  
El străbătea pustietăţi şi negurile întinse  
Din constelaţii neştiute, ştiute, Necuprinse,  
În nici o parte a infinitului, pe unde colinda  
nu găsea o alta, mai frumoasă decât Ea.  
 
20  
Paşi grei ca viforul, ori paşi de adieri  
Cutremurau sau mângâiau pădurile ca ieri  
El tot pleca şi revenea înamorat mereu  
Să-şi vadă iar iubita, ca Unul Dumnezeu.  
 
21  
Ca să-L înduplece, să-I stea aproape  
Ea începu foşnetul, şi susurul din ape  
Ca să-I robească auzul, a început Cântarea  
Ce nu se mai termină, cât mişcătoare-i marea.  
 
***  
Terra:  
 
22  
-Ingăduie-mi, O! Domnul meu, Preasfinte  
Să nu Te mai strig azi ca mai-nainte  
Te-oi cere cerului prin semn sublim  
Să prindă-n noi rotirea, în dans să ne rotim!  
 
Creatorul:  
 
23  
-Neprihănita Mea eternă, tu mireasă  
Fi-vei pentru dumnezeire prea aleasă  
Minune eşti, mireasmă şi surâs, icoană  
Izvor de frumuseţi fără prihană.!  
 
Terra:  
 
24  
-De ce-ai plecat stăpânul meu şi Domn  
De ce m-ai părăsit când păsările dorm  
Mi-e dragostea văpaie şi mi-e dor  
Să simt iar suflul tău mistuitor.  
 
Creatorul:  
 
25  
-Nu te nelinişti, nu te întoarce, tu. -Mi esti,  
Frumoasa între frumoasele împărăteşti  
Cu arome ameţitoare încântător mă străbaţi  
Purtate pe aripile cailor tăi înaripaţi!  
 
***  
26  
Seara-n câmpie, în amurg, printre flori  
Când legănându-le, trece agale duhul, uneori  
Auzi cum cântă-n cor pe tot Pământul  
Tot ce e viu, de s-a înnoit în cântec vântul.  
 
Terra:  
 
27  
Oceanele şi mările pulsează-n desfătare  
Iar serile sunt pline de arome şi răcoare  
E pace în văzduh, desăvârşită armonie  
Efluvii de încântare mă inundă: ce să fie?  
 
28  
-E dragostea! Din nou îmi dă ocol  
O simt în aer, o respir, vreau să mă scol  
Dar, mă cutremură neliniştea trecând  
Peste nevinovată, uimirea mea arzând!  
 
29  
-Să fie Înţeleptul, dragul meu venit?  
Singurătatea din juru-mi, să se fi risipit?  
Ah! cum -L aştept! Din slăvile cereşti  
să vină cât mai iute... se aude: cine eşti?  
 
Creatorul:  
 
30  
SUNT Cel ce ESTE, aerul care-l respiri  
SUNT Cel care hrăneşte două firi  
SUNT căutatul de firea pământească  
SUNT Cel aflat în firea dumnezeiască.  
 
31  
SUNT Soare şi lumină, cerb şi ciută  
SUNT cerul ce pământul îşi sărută  
SUNT bucurie, sunt proaspătul izvor  
Vulturi îndrăgostiţi ori porumbei în zbor!  
 
Terra:  
 
32  
-Unde prea repede, din nou ai dispărut?  
Ori poate mie doar mi s-a părut  
Că mă cinsteşti să văd iar Măreţia Ta  
O! Domnul meu, nu mă mai încerca...  
 
33  
Mi-e frig, e ceaţă, în juru-mi e tăcere  
Nu mişcă nici un ram. Apropiere  
vreau. Suflul Tău cald doresc pe sân  
Alintă-mă copilăreşte, cu Tine să rămân!  
 
Creatorul:  
 
34  
-Aşteaptă-mă! Nu te înspăimănta  
Aşteaptă-mă! Mai vreau îmbrăţişarea ta  
şi-am să-ţi aduc din cer mândră cunună  
de stele aurite, cu aurul din altă Lună!  
 
Terra:  
 
35  
-Mi-e jale şi mi-e viscol! Întoarce-Te Iubite  
Toate în jurul meu se frâng ori cad, ispite  
Mă înconjor, m-asaltă, mă seacă în dureri  
Mi-e dor de Tine, mă cheamă în primăveri!  
 
36  
Dar mi-e ruşine, trupul meu e gol, aşa  
Nu pot să mă înfăţişez în faţa Ta  
Sunt toată pentru Tine doar chemare,  
Şi ochii mei nu se desprind de zare!  
 
Creatorul:  
 
37  
-Am să te înveşmântez, iubita mea,  
Ca pe cea mai aleasă, mândră stea  
Cu cea mai verde mantie sub Soare  
Anotimpurile fi-vor cu noi, în sărbătoare!  
 
38  
Deasupra, cer senin voi porunci să fie  
Şi cât pe dealuri viţa va să fie vie,  
Miros de roze, tuberoze şi arome rare  
Îţi vor aminti de Domnul tău, pe orice cărare!  
 
Terra:  
 
39  
-O! Preafrumosul chip fără de chip  
În jurul meu te simt şi mă preschimb  
La rându-mi în Împărăteasa Ta,  
O! Domnul meu, iubirea Ta veghea!  
 
Creatorul:  
 
40  
-Ce mândru azi te-ai îmbrăcat  
Cât visul luminat al astei păduri de brad  
Şi cât de sfânt este mirosul de tămâie  
Ce fruntea mi-o dezmiardă, mă mângâie!  
 
41  
Iată! Am ajuns, mirabilă Grădină  
În tine voi planta tot ce se îmbină  
Cu strălucirea ta, minune, zână  
În mijloc voi face să ţâşnească o fântână.  
 
42  
Ţi-e trupul răzor reavăn, proaspăt afânat  
Şi gata să primească cu sete, neîntârziat  
Sămânţa dragostei în fragedă lumină  
Mereu aflată-n pregătire de înmulţire lină.  
 
Terra:  
 
43  
-Sunt gata pregătită de înflorire  
Şi glasul păsărilor îţi dă ştire  
Parcă au înebunit de-atât amor  
Trezesc în mine, înaltă vibraţie de dor!  
 
Creatorul:  
 
44  
-Îmbogăţindu-te, pe mine mă îmbogăţesc  
Şi cât va fi în univers suflu dumnezeiesc  
Vei dăinui, iubita mea Cea mai frumoasă  
Giuvaer albastru, stea străluminoasă!  
 
45  
Holde vor undui pe trupul dulce  
Şi-n ierburile-nalte, leii au să se culce  
Uitând de foame şi de vânătoare  
Seninul înconjurându-te-n splendoare!  
 
Terra:  
 
46  
-O! eşti atât de geneos Preasfinte  
În imnuri slăvitoare îmi voi aduce aminte  
De toate, în zori şi pe-nserat să Ţi le cânt  
Cât va fi lumină şi viaţă pe Pământ!  
 
47  
Dar vreau dezmierd! Şi iar mi-e dor  
ştii că doar în alintul Tău mă înfăşor,  
cuprinde-mă cu braţul Tău puternic, tandru  
să-ţi simt vigoarea în aromele de leandru.  
 
Creatorul:  
 
48  
-Ah!, mândra mea mireasă, mamă, soră  
Îmi vine să te-nvălui iar în auroră  
Veşminte noi să-ţi pregătesc de nuntă  
Căci tot ce te conţine, în tine cântă!  
 
49  
Azi am colindat tainica pădure trează  
am văzut cum mugurul dorinţei durează,  
Lianele îmbrăţişau copacii, ca în basm  
Făpturi noi se desprindeau din ele, fantasm.  
 
50  
Am străbătut apoi în zori câmpia  
Şi-am întâlnit acolo lanul, via  
Îmi aţâţase pofta cu-a ei struguri  
mi-am amintit atunci, aprinsele ruguri.  
 
Terra:  
 
51  
Iar ai plecat... Te caut pe orbeşte  
Nu te găsesc şi simt că spaima-mi creşte  
Din dulce somn înrourată m-am trezit  
Iubitul meu, iarăşi m-ai părăsit?  
 
Creatorul :  
 
52  
-Chemarea ta-i în aşteptare cuibărită  
Fără să ştii că eşti atât de mult iubită  
Înlănţuie-mă cu braţele pe după gât  
Şi lasă-mă prelung să te sărut!  
 
Terra:  
 
53  
-O ploaie-mi eşti! Pe fierbinţeală când  
Te dezlănţui, Tu Iubite, rând pe rând  
În mine se deschid într-un adânc şi cresc  
Cântări cu totul noi, şi imn împărătesc!  
 
54  
Apleacă-ţi iar privirea peste plai  
Şi -ai să mă vezi cum sunt: gură de rai  
Sunt un copac înmiresmat, un tei  
Doar pentru Tine şi pentru ochii tăi.  
 
Creatorul.  
 
55  
-Te văd. Tu eşti fără de seamăn  
Nu ştiu cu cine să te mai aseamăn  
Tu mândră, mamă, soră, cânt  
Nu ai egală-n cer, tu eşti Pământ!  
 
56  
Când luminau dinspre-năuntru ochii tăi  
Ce se făcuseră din mure, doar văpăi  
Melos ritmic, slăvitor îmi năvălea-nauz  
Că nu puteam să plec sau să refuz...  
 
Terra:  
 
57  
-Din chiar a zilei primă, sfântă oră  
Mi-e inima-cântec, scăldată-n auroră  
Şi în lumină aurie mă-nveşmânt  
Iar seara, în pacea Ta adâncă mă cufund!  
 
58  
Întinde-ţi aripile peste mine iar  
Că-mi simt din nou câmpiile sub jar  
Adie-mă cu dragoste şi cu răcoare  
Eu sunt iubita Ta, gata să-nfloare.  
 
Creatorul:  
 
59  
-În delta fermecată am s-ajung şi însetat  
De tandră, unduioasă îmbrăţişare, am să fac  
Vijelios să te inunde şi urce-n tine dorul de suit  
În miraculosul, pomul vieţii, veşnic înflorit  
 
Terra:  
 
60  
-M-am tulburat când s-a apropiat  
Planeta Venus, ameninţând ca un păcat  
Apele toate mi-au ieşit din maluri  
Marea gemea a muget, înfuriată-n valuri.  
 
Creatorul:  
 
61  
-Cum ai putut să crezi că voi lăsa  
Să fie pustiită, draga, iubita Mea  
Când Eu străbat-noptări şi ceţuri dese  
S-ajung la tine, pe covoarele-ţi alese!  
 
62  
E iarba asta îmbietoare o minune sfântă  
E darul meu, cerescul dar de nuntă  
Şi văd cum în mătasea de smarald  
Se vor cuibări: odor şi drag cu drag.  
 
Terra:  
 
63  
-Iubite! ascultă seara-n concert privighetori  
Stârnite blând de aştrii Tăi strălucitori  
Şi triluri felurite curg, -auzi cum sună  
În pliscurile lor urarea: "noapte bună".  
 
***  
64  
Şi milioanele de ani trecură-n desfătare  
Cum trec azi turmele sătule spre culcare.  
-SUNT Tatăl Dumnezeu şi pe-astă stea albastră  
Face-vom chip după asemănarea noastră!  
 
Creatorul (către Fiu):  
 
65  
Aici e locul Tău de veghe, al împlinirii  
Aici e locul predestinat al mântuirii  
De aici se va vesti în univers c-alungi oftatul  
Aici Eşti pururea Prezentul şi Aşteptatul!  
 
Creatorul (către Terra):  
 
66  
-Locuitorii tăi, ademeniţi spre taină şi mister  
Vor căuta înfocaţi minunile din cer  
Cei înţelepţi te vor vedea pe tine alintoasă  
Spre Alesul tău cum din privire nu te lasă.  
 
67  
Şi asemeni nouă, în alinturi, tămăduitor  
Potir scânteietor, cu vin dulce, neameţitor  
vor bea,Mă vor sărbători cu albii crini  
Crescuţi prinos lângă pădurea de măslini.  
 
68  
Te vei topi din nou de dor adânc  
De strângere, de zbatere-n prelung  
suspin- sub bolta senină, îmbietoare  
iar Armonia va triumfa râzând sub Soare!  
 
69  
Ai grijă! Depărtat/Apropiat şi Veşnic SUNT  
În veşnicie vreau cu mine să te port, Pământ!  
Eu sunt zelos şi vreau ca şi prin tine  
s-alung din Galaxie întunecimea, cu lumine.  
 
70  
Să mă iubeşti cu o dragoste nemaivăzută  
Şi neclintită-n ea să fii, precum o stâncă  
Dar, ia aminte! Gelozia adesea mă sfâşie  
Şi fulgere devastatoare devin atunci, o mie!  
 
Terra:  
 
71  
-O! Domnul meu! Tu viaţa mea-n rotire  
Printre -nmiite astre, neasemuitul mire  
Te-ai tot mărit şi imn de slavă aduc eu Ţie  
Celui mai Mărit întru întreaga Împărăţie!  
 
72  
Slavă Ţie! că m-ai împresurat cu Lumină  
Să niciodată peste mine, nu e noapte deplină  
Atunci când o parte mi-e întunecată  
Cealaltă tresaltă în lumină împărată.  
 
73  
Slavă Ţie! pentru Legile divine  
Slavă Ţie! pentru tot ce vine de la Tine  
Slavă Ţie! pentru putere şi cârmuire  
Slacă Ţie! pentru întreaga Ta zidire.  
 
Creatorul:  
 
74  
-Eu voi veni din nou, iubita mea  
În puritate înveşmântează-te, în nea,  
Voi sosi cu foame mare ca înfometaţii  
Să înmulţesc iubirea în tine şi în spaţii.  
 
Terra:  
 
75  
-Apropie-Te Doamne, iar ca-n început  
Cu dragoste arzătoare şi tumult  
În spaţiu, înspre Soare te aşteaptă  
Iubita, draga Ta visând, nestrămutată.  
 
Creatorul:  
 
76  
-Ţi-e cerul azi prielnic şi este plină vară  
Dorinţa mea-I stârnită tot ca odinioară  
Cu tunet vin la tine, nu te înspăimânta!  
Cu osanale aşteaptă-mă! OSANA!  
 
Terra:  
 
77  
-Mi-oi face azi alai din azalee  
Te-oi aştepta între dealuri, pe alee  
Şi tainic mă voi preface în "nu mă uita"  
Eşti Împăratul meu, iar eu iubita Ta!  
 
Creatorul:  
 
78  
-Sărută-Mă cu "gura leului" o dată  
Şi muşcă-Mă cum "muşcă" o muşcată  
Să M-ameţească val parfumat de iasomie  
Şi seara iară dor de tine-Mi vie!  
 
79  
Tu, cu iubirea Mi-ai stârnit Puterea  
Şi mă ademeneşti mereu cu reînvierea  
Minunii tale tainice, sub cerul de azur  
Eşti loc ales, de altar, eşti gândul pur!  
 
Terra:  
 
80  
-Eu locul, Tu Altarul, Imensitate  
Tu Domnul, Tu Iubitul, al meu frate  
Pe veci Întâiul, Unul şi Alesul  
Aici mi-e semănatul şi culesul.  
 
81  
Încrederea în Tine este copleşitoare  
Şi nicăieri, îţi jur, nu este loc sub Soare  
Cuib cald, prielnic vieţii să-mi adun  
Dragostei Tale luminoase mă supun!  
 
82  
Statornică-ţi voi fi cât universul  
Îşi va cânta şi simfoniile şi versul  
Pajişte voi fi cu apă curgătoare  
Şi trandafirul tău la cingătoare!  
 
Creatorul:  
 
83  
-Ştiu că spui adevărul, după alaiul care  
Prietenos mă întâmpină pe orice cărare  
Înmuguresc de drag pomii înmiresmând  
Căci tu adormi mereu cu mine-n gând!  
 
84  
Te voi plimba în spaţiu, infinit  
Ţinându-te aproape de Lună şi de Soare  
Şi-ţi voi aşterne la picioare stele  
Să călătoreşti în slavă printre ele!  
 
Terra:  
 
85  
-O! Eşti atât de generos Prea Sfinte  
În imnuri slăvitoareîmi voi aduce aminte  
Pe toate în zori şi pe-nserat să Ţi le cânt  
Cât va fi lumină şi viaţă pe pământ! (repetă 46)  
 
Creatorul:  
 
86  
-Sunt vesel şi sunt mulţumit  
De felul cum Te-am împodobit  
Maramă abia ghicită, de amurg  
Ţi-acoperă şăgalnic rodu-n părg.  
 
Terra:  
 
87  
-Mi-a răsărit, din dorul meu sihastru  
În pântec, neştiutul soare albastu,  
Mi-e o lumină azurie întreg interiorul  
Vibrez în unda Ta, precum fiorul!  
 
Creatorul:  
 
88  
-Munţii neclintiţi întru mărirea lor  
Stau strajă răsăritului cu dor  
Iarpeste dealurile cu meri, pruni  
Chipul luminii face iar minuni.  
 
Terra:  
 
89  
-Slavă Ţie! pentru candoare şi veşnicie  
Pe care o risipeşti cu dărnicie  
Slavă Ţie! pentru raza de rămas bun  
A Soarelui, ce apune pe tainicul lui drum!  
 
90  
Slavă Ţie Celui ce în cale -Ţi foşnesc  
De dragoste toţi codrii şi ţâşnesc  
izvoarele, apele susură, se bucură  
Vieţuitoarele în tihnă Ţi-aduc rugă!  
 
91  
Slavă Ţie pentru iubirea învăluitoare  
A tuturor văzutelor şi nevăzutelor care  
Din Izvorul minţii Tale de Împărat  
Au prins contur când viaţă ai modelat!  
 
92  
El, numai El este Iubitul, visul, viaţa mea  
El e mult Aşteptatul, în zare se zărea  
Câmpiile, livezile înfloresc când vine  
Albinele se-ntrec în zumzet prin grădine.  
 
93  
De atâta drag, de atâta chin  
Cresc nebune tufele de rozmarin  
Şi tot de atât al dragostei noroc  
Înfloresc lăstarele de busuioc.  
 
***  
Terra:  
 
94  
-De sărbărori m-ai îmbrăcat în alb  
Zvon de cântec se aude în câmpie, dalb  
Cu nestematele zăpezii pe obraz  
Te aştept Iubitul meu Cel veşnic treaz!  
 
95  
Acolo sus, pe piscu-nzăpezit  
Spre Tine Doamne m-am dezlănţuit  
Dar nu erai, erau doar mândrii zorii  
Şi Atotputernicia Ta-n splendorile ninsorii.  
 
96  
Te ascultam... Tăcerea Ta m-acoperea  
Şi auzem ce n-auzise nimenea  
Un cânt sublim de dincolo de spaţii  
O simfonie vibratorie, din Constelaţii.  
 
97  
-Dă vuiet viaţa în stăfunduri iar  
În apele descătuşate, în lacul clar  
Se zbenguiesc toţi peştii mici şi mari  
Simţurile-mi zboară fără de hotar.  
 
98  
-Te iubesc cu iubirea mea curată  
Ofrandă mai preţioasă ca o nestemată  
Te iubesc, nu ca fecioara, nu ca o femeie  
Te înconjor şi te pătrund ca o Idee.  
 
99  
De aceea înţeleg prea bine, ştiu  
Că tot ce este în univers şi este viu  
De Sfânta Mână, dreapta Ta fost-a zidit  
Şi toate-Ţi cer din Mână, ciugulit.  
 
Terra (spre sine):  
 
100  
Eu am un singur drum...e drumul Său  
Dar el, Iubitul, Măritul Dumnezeu  
De toate rând pe rând se îngijeşte  
Orbitele, pe rând le cercetează, le întăreşte  
 
101  
Spre El aleargă sufletul din mine  
Spre El alerg, deşi eu ştiu prea bine  
Că doar voinţa Lui este poruncă  
În toată armonia ce-o risipeşte încă  
 
***  
Terra:  
 
102  
-Îmbrăţişează-mă! Învăluie-mi întregul  
Şi munţii mei de vis, cu aprinere-I sărută!  
Sunt pe veci a Ta-n fidelitate, doar a Ta  
Mă clatin uneori, în aşteptare grea!  
 
Creatorul:  
 
103)  
Ţi-e răsuflarea înmiresmată, dulce  
Iar gura ţi-e ca mierea curată de aglice  
Culeasă cu iubire, din Valea Soarelui  
Frumoasa mea, iubita Domnului.  
 
Terra:  
 
104  
-Fruntea cu mirt şi aloe mi-o stropesc  
Şi simt cum lin mă îndumnezeiesc  
La gândul că Tu, de acolo din tării  
Iubitul meu, neîntârziat la mine iară vii.  
 
105  
Te iubesc ca pe un frate, ca pe un Tată  
Iubire pură, nemaitrăită vreodată  
Slavă Ţie, Osana! Împăratul meu!  
Pe vecie Slavă Ţie, Mărite Dumnezeu!  
 
Creatorul:  
 
106  
-Tu trebuie să ştii că sunt chemat  
În depărtările întunecate, neîncetat  
Dar ca chemarea ta de taină-n duh  
Imnuri de slavă, ca în altarul tău n-ascult.  
 
107  
Slăvit să fii! apele zglobii îmi glăsuiesc  
Slăvit să fii! îmi cântă păsările împărătesc,  
Slăvit să fii! zic dobitoacele prin behăit  
Slăvit să fii, Înveşnicitule, de neajuns iubit!  
 
Terra:  
 
108  
-Dar şi tăcerea e o dovadă de iubire  
Tot ce mişcă-n mări, oceane, muţi din fire  
Tot pe tine, Întâiul, Măritul, Te slăvesc,  
Atunci când marea cântă şi ei se înmulţesc.  
 
***  
Terra: (spre sine)  
 
109  
Pe Tronul Său orbitor, Împărătesc  
Din care iubirile nicicând nu isprăvesc  
Acolo stă-n mărire şi în unică slavă  
Domnul, căruia îi sunt supusă, sclavă.  
 
Spre Creator:  
 
110  
-Ţi-s ochii mai strălucitori ca două stele  
Iar eu în Tine sunt,- sunt una dintre ele  
Tu din întuneric ai măiestrit lumina  
Eu sunt lumină albastră, sunt pupila!  
 
Creatorul:  
 
111  
-Prin tine vede un ochi al meu frumosul  
Ţie ţi-aduc acum îndestulat prinosul  
Şi binecuvântarea mea, ca zestre  
Să ţi-o aşezi în vastele-ţi ferestre!  
 
112  
Eşti plin de daruri, Tu, O! Preamărit  
Dar dintre darurile minunate, Nepreţuit  
Este al Vieţii şi al Iubirii sfinte DAR  
Revarsă peste toate, Doamne, HAR!  
 
Dr.Elena ARMENESCU  
Bucureşti  
2006  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Elena ARMENESCU - IUBIREA ÎMPĂRĂTEASCĂ (MEGAPOEM) / Elena Armenescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 560, Anul II, 13 iulie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Elena Armenescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Armenescu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!