CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Actualitate >  Patru discursuri, festive şi aniversare, rostite cu prilejul a trei evenimente religioase, momente şi sfinţiri/inaugurări bisericeşti...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
GUVERNUL ROMÂNIEI  
   
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE  
   
DIRECŢIA RELAŢII CULTE  
   
str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, 020962 – Bucureşti,  
   
tel.: 318.81.54, fax: 318.81.60  
   
www.culte.ro  
   
Sfinţirea Capelei Mortuare din localitatea Livada de Bihor, comuna Nojorid, judeţul Bihor – 18.10.2015  
   
Preacucernice Părinte Paroh Floricel Cătălin Daina,  
   
Mulţumindu-vă în mod special pentru invitaţia adresată, vă mărturisim că ne bucurăm în mod deosebit, atât domnul Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României, cât şi eu personal, pentru săvârşirea, împlinirea şi desăvârşirea acestui frumos şi important eveniment din parohia şi comunitatea dumneavoastră bisericească – Sfinţirea şi inaugurarea Capelei Mortuare cu Hramul „Sf. Ier. Ciprian şi Sf. M. Mc. Mina” din localitatea Livada de Bihor, comuna Nojorid, judeţul Bihor.  
   
Cu adevărat, această zi constituie un moment important în şi din viaţa spirituală a credincioşilor şi membrilor acestei frumoase şi binecuvântate comunităţi parohiale, căci iată, începând cu ziua de astăzi vor avea unde să-i petreacă şi prohodească pe răposaţii lor, în această frumoasă şi măreaţă capelă mortuară, ce are ţinuta, anvergura şi prestanţa unei adevărate biserici, şi care va sta, dăinui şi sluji de aici înainte, alături de biserica parohială, celor aproape 1000 de suflete din cadrul celor aproximativ 320 de familii, dreptmăritoare creştine, care se roagă în fiecare duminică şi praznic în impozanta şi splendida lor biserică parohială – închinată pomenirii şi sărbătorii „Adormirii Maicii Domnului”, ce are acum haină tot mai nouă, de sărbătoare, datorită lucrărilor ample de construcţie, dotare, extindere, reparaţii, consolidare şi pictură, ce le-a parcurs acest sfânt lăcaş în numai unsprezece ani, graţie jertfelniciei bunilor săi credincioşi şi a păstorilor lor duhovniceşti, adresându-le acum, tuturor, cu acest fericit prilej, calde aprecieri şi sincere doriri de bine, în continuare!...  
   
De aceea, aici şi acum trebuie apreciat faptul că au fost mulţi cei care au contribuit la edificarea, dotarea şi împodobirea acestui sfânt lăcaş, clerici şi mireni, autorităţi centrale şi locale cât şi credincioşii sau fiii satului, cărora suntem convinşi, că le va răsplăti Bunul Dumnezeu după toată dragostea şi osteneala de care au dat ei dovadă!...  
   
Prin urmare, ţinem să felicităm, în mod deosebit, pe toţi ostenitorii şi credincioşii care au contribuit la înfrumuseţarea acestui important, necesar şi sacru edificiu al comunităţii eclesiastice, locale, fiind convinşi că el va contribui la consolidarea vieţii noastre bisericeşti, din acest binecuvântat ţinut al Bihorului străbun şi istoric!...  
   
Bucureşti – 18.10.2015  
   
Cu deosebită consideraţie,  
   
Consilier Dr. Stelian GOMBOŞ  
   
www.culte.ro  
   
GUVERNUL ROMÂNIEI  
   
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE  
   
DIRECŢIA RELAŢII CULTE  
   
str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, 020962, Bucureşti,  
   
tel.: 318.81.54, fax: 318.81.60  
   
Sfinţirea Bisericii Ortodoxe Române „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ap. Andrei” din Municipiul Beiuş, Judeţul Bihor – 21.05.2016  
   
Preasfinţite Părinte Episcop,  
   
Preacucernice Părinte Protopop,  
   
Preacucernice Părinte Paroh,  
   
Mulţumindu-vă în mod special pentru invitatia adresată la care, din motive întemeiate nu-i putem da curs, în mod concret, totuşi ţinem să vă mărturisim, sincer, că ne bucurăm, în mod deosebit, atât domnul Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României, cât şi eu personal, pentru împlinirea şi desăvârşirea acestui frumos şi important eveniment din parohia şi comunitatea dumneavoastră.  
   
Astăzi, la împlinirea a zece ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaş de rugăciune şi sacru altar de închinare, şi, totodată, la şapte ani de când aţi intrat pentru a sluji în el, vă aflaţi, bucurându-vă cu bucurie sfântă, în faţa unui moment important, poate cel mai important, din viaţa spiritual-duhovnicească a familiilor dumneavoastră creştine, din această autentică comunitate parohială, ce-i are ca ocrotitori spirituali pe Maica Domnului cu Cinstitul Ei Acoperământ, de asemenea, şi pe Sf. Ap. Andrei – Apostolul Românilor, comunitate bisericească ce se va ruga, de aici înainte, în fiecare duminică şi praznic, în această nouă şi frumoasă biserică, care are, de acum încolo, haină strălucitoare, de sărbătoare, datorită lucrărilor de construcţie, pictură şi împodobire cu mobilier specific, care s-au desfăşurat aici în ultimii zece ani, graţie jertfelniciei vrednicului şi inimosului ei păstor duhovnicesc, în persoana P. Cuc. Părinte Paroh şi Protopop Emerit Ioan Natu Balint precum şi a harnicilor ei credincioşi, adresându-le acum tuturor, cu acest fericit prilej, calde felicitări şi sincere doriri de bine, în continuare!...  
   
De aceea, aici şi acum, trebuie apreciat faptul că au fost mulţi cei care au contribuit la construirea şi împodobirea acestui sfânt lăcaş, clerici, autorităţi centrale şi locale cât şi credincioşi sau fii ai acestei Sfinte Biserici, cărora suntem convinşi, că le va răsplăti Bunul Dumnezeu, după dragostea lor şi osteneala de care au dat dovadă!...  
   
Prin urmare, ţinem să felicităm pe toţi ostenitorii, slujitorii şi credincioşii care au contribuit la construirea şi înfrumuseţarea acestui măreţ edificiu al culturii şi spiritualităţii autentice, fiind convinşi că el va contribui la consolidarea vieţii noastre bisericeşti şi româneşti, din acest colţ de ţară şi binecuvântat ţinut al Depresiunii Beiuşului!...  
   
În încheiere, dorim să vă adresăm urări de mult spor şi alese împliniri duhovniceşti, în continuare, toate însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!”  
   
Consilier – Relaţii Culte, Dr. Stelian Gomboş  
   
www.culte.ro  
   
GUVERNUL ROMÂNIEI  
   
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE  
   
DIRECŢIA RELAŢII CULTE  
   
str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, 020962, Bucureşti,  
   
tel.: 318.81.54, fax: 318.81.60  
   
Sfinţirea Bisericii Ortodoxe Române „Pogorârea Duhului Sfânt - Porolissum” din Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj – 12.06.2016…  
   
Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit,  
   
Preasfinţite Părinte Episcop,  
   
Preacucernice Părinte Vicar,  
   
Preacuvioase Părinte Exarh,  
   
Preacucernici Părinţi Consilieri,  
   
Preacucernice Părinte Protopop,  
   
Preacucernice Părinte Paroh,  
   
Stimată Doamnă Preoteasă Maria Horvat,  
   
Mulţumindu-vă în mod special pentru invitatia adresată ţinem să vă mărturisim, sincer, că ne bucurăm, în mod deosebit, atât domnul Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României, domnul Florinel Irinel Frunză – Director Relaţii Culte în cadrul aceleaşi instituţii, cât şi eu personal, pentru împlinirea şi desăvârşirea acestui înălţător şi frumos eveniment din parohia şi comunitatea dumneavoastră eclezială.  
   
Astăzi, la împlinirea a şaisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaş de rugăciune şi sacru altar de închinare, şi, totodată, la împlinirea a patrusprezece ani de când aţi intrat pentru a sluji în el, după efort îndelungat, muncă asiduă şi trudă continuă sau jertfelnică, vă aflaţi acum, la ceas de sărbătoare, bucurându-vă cu bucurie sfântă, în faţa unui moment important, poate cel mai important, din viaţa spiritual - duhovnicească a familiilor dumneavoastră creştine, din această autentică comunitate parohială, ce-L are ca ocrotitor pe Dumnezeu – Duhul Sfânt, A treia Persoană a Sfintei Treimi, comunitate eclesiastică ce se va ruga, de aici înainte, în fiecare duminică şi praznic, în această nouă, maiestuoasă, zveltă şi monumentală biserică, care are, de acum încolo, haină strălucitoare, de împlinită sărbătoare, datorită lucrărilor de construcţie, pictură şi împodobire cu mobilier specific, care s-au desfăşurat aici în ultimii ani, graţie implicării susţinute, a contribuţiei substanţiale şi a jertfelniciei consistente a vrednicului, inimosului şi pururea pomenitului ei păstor duhovnicesc, ctitor şi fondator, în persoana P. Cuc. Părinte Paroh şi Consilier Alexandru Horvat, până în urmă cu doi ani, iar după trecerea sa la veşnicele locaşuri, în anul 2014, preluate şi continuate de actualul său succesor – Părintele Consilier şi Paroh Claudiu Nechita, cu aceeaşi dragoste, râvnă, loialitate şi fidelitate faţă de acest binecuvântat proiect şi nobil demers, dimpreună cu distinsa doamnă preoteasă – văduva Maria Horvat, precum şi a harnicilor ei credincioşi, adresându-le acum tuturor, cu acest fericit prilej şi deosebită ocazie, calde felicitări şi sincere doriri de bine, în continuare!...  
   
De aceea, aici şi acum, trebuie apreciat faptul că au fost mulţi cei care au contribuit la construirea şi împodobirea acestui sfânt lăcaş, clerici, autorităţi centrale şi locale cât şi credincioşi sau fii ai acestei Sfinte Biserici, cărora suntem convinşi, că le va răsplăti Bunul Dumnezeu, după dragostea lor şi osteneala de care au dat dovadă!...  
   
Prin urmare, ţinem să-i felicităm pe toţi ostenitorii, slujitorii şi credincioşii care au depus efort, implicându-se în construirea şi înfrumuseţarea acestui măreţ edificiu al culturii şi spiritualităţii autentice, fiind convinşi că el va contribui la consolidarea vieţii noastre bisericeşti şi româneşti, din acest frumos colţ de ţară şi binecuvântat ţinut al Cetăţii Porolissum-ului, Zalăului şi Sălajului, de la poalele Meseşului!...  
   
Aşadar, în încheiere, dorim să vă adresăm îmbelşugate urări de mult spor şi alese împliniri duhovniceşti, în continuare, toate însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!”  
   
Iar pentru Părintele Alexandru Horvat ne rugăm, cu toţii, în continuare, ca Dumnezeu să-l ierte, să-l aşeze cu drepţii şi să-l numere cu aleşii Săi! Amin!...  
   
Consilier – Relaţii Culte,  
   
Dr. Stelian Gomboş  
   
www.culte.ro  
   
GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE DIRECŢIA RELAŢII CULTE str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, 020962, Bucureşti, tel.: 318.81.54, fax: 318.81.60 www.culte.ro Sfinţirea Bisericii Ortodoxe Române cu hramurile „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Cuv. Parascheva” din Municipiul Aleşd, Judeţul Bihor – 02.10.2016… Preasfinţite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Paroh, Mulţumindu-vă în mod special pentru invitatia adresată la care, din motive întemeiate nu-i putem da curs, în mod concret, totuşi ţinem să vă mărturisim, sincer, că ne bucurăm, în mod deosebit, atât domnul Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României, cât şi eu personal, pentru realizarea şi desăvârşirea acestui frumos şi important eveniment din parohia şi comunitatea dumneavoastră. Astăzi, la împlinirea a unsprezece ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaş de rugăciune şi sacru altar de închinare, şi, totodată, la şapte ani de când aţi intrat pentru a sluji prima dată în el, vă aflaţi, bucurându-vă cu bucurie sfântă, în faţa unui moment important, poate cel mai important, din viaţa spiritual-duhovnicească a familiilor dumneavoastră creştine, din această autentică comunitate parohială, ce-i are ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Prooroc, Înaintemergător şi Botezător Ioan, de asemenea, şi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, comunitate bisericească ce se va ruga, de aici înainte, în fiecare duminică şi praznic, în această nouă şi frumoasă biserică, care are, de acum încolo, haină strălucitoare, de sărbătoare, datorită lucrărilor de construcţie, pictură şi împodobire cu mobilier specific, care s-au desfăşurat aici în ultimii unsprezece ani, graţie jertfelniciei vrednicului şi inimosului ei păstor duhovnicesc, în persoana P. Cuc. Părinte Paroh Ovidiu Bocşan precum şi a harnicilor ei credincioşi, adresându-le acum tuturor, cu acest fericit prilej, calde felicitări şi sincere doriri de bine, în continuare!... De aceea, aici şi acum, trebuie apreciat faptul că au fost mulţi cei care au contribuit la construirea şi împodobirea acestui sfânt lăcaş, clerici, autorităţi centrale şi locale cât şi credincioşi sau fii ai acestei Sfinte Biserici, cărora suntem convinşi, că le va răsplăti Bunul Dumnezeu, după dragostea lor şi osteneala de care au dat dovadă!... Prin urmare, ţinem să felicităm pe toţi ostenitorii, slujitorii şi credincioşii care au contribuit la construirea şi înfrumuseţarea acestui măreţ edificiu al culturii şi spiritualităţii autentice, fiind convinşi că el va contribui la consolidarea vieţii noastre bisericeşti şi româneşti, din acest colţ de ţară şi binecuvântat ţinut bihorean al Aleşdului, Peştişului şi Vadu Crişului!... În încheiere, dorim să vă adresăm urări de mult spor şi alese împliniri duhovniceşti, în continuare, toate însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!” Consilier – Relaţii Culte, Dr. Stelian Gomboş
Referinţă Bibliografică:
Patru discursuri, festive şi aniversare, rostite cu prilejul a trei evenimente religioase, momente şi sfinţiri/inaugurări bisericeşti... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2071, Anul VI, 01 septembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!