CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 1383 din 14 octombrie 2014        Toate Articolele Autorului

O carte-oglindă a unei personalităţi: Nicolae Dabija
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
O carte-oglindă a unei personalităţi: Nicolae Dabija 
  
de Prof.univ.Dr. Catinca Agache 
  
Se observă, în ultimul timp, o tendinţă pronunţată de a aduna în volum studii, eseuri, exegeze critice despre importanţi autori în viaţă, cu deosebire poeţi. Iniţiativa este mai veche, dacă ne amintim doar de seriile ,,Interpretat de ... ”, ori ,,Ei l-au cunoscut pe ... ” (lansate de Editura Eminescu, respectiv, Editura Ion Creangă), ce vizează însă clasici ai literaturii române şi cuprind studii critice sau evocări şi mărturii literare. Cele la care se face referire sunt determinate de atingerea unei vârste rotunde de către un scriitor din zilele noastre, sens în care se remarcă o serie de volume omagiale, antologii de texte, precum cele dedicate lui Grigore Vieru, Ion Miloş, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Horia Zilieru ş.a. (colecţia Ediţii critice a editurii ieşene Priceps Edit). Pe această linie se înscrie şi volumul Poetul ca Apostol, publicat la Editura Baştina Radog din Chişinău în 2013. Apărut sub egida Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, coordonat de academicienii Mihai Cimpoi şi Eugen Simion, volumul este dedicat poetului şi prozatorului Nicolae Dabija , aşa cum reiese şi din subtitlul acestuia – Nicolae Dabija-65.Eseuri*Referinţe critice. De altfel, acad. Mihai Cimpoi, cel care l-a descoperit şi lansat pe autor, semnează şi Argumentul din deschiderea opului, în care justifică titlul acestuia: ,,Rezumând întreaga sa activitate ( ... ), putem, pe bună dreptate, să sinonimizăm poetul cu apostolul.”De remarcat că volumul a fost precedat de Poeme pentru totdeauna. o antologie a Operei poetice (şi un grupaj de reflecţii, maxime) publicată de Princeps Edit din Iaşi (2011), nota editorului fiind semnată de poetul Daniel Corbu. Din această ediţie de excepţie a fost preluat un corpus de referinţe critice, la care s-au adăugat altele noi aparţinând unor cercetători de la Institutul de Filologie din Chişinău, colaboratori ai săptămânalului ,,Literatura şi Arta”. Volumul în discuţie este în fapt o selecţie de autor din cele mai valoroase studii, exegeze, articole publicate despre opera şi personalitatea sa. ,,Poezia ca apostolat” este, în opinia acad. Mihai Cimpoi, ,,programul cheie al lui Nicolae Dabija”, proiectat ca ,,o figură apostolică.” (Prefaţă la Poeme pentru totdeauna), personalitate multivalentă (poet, publicist, prozator , eseist).  
  
Itinerariul biografic, amplu şi impresionant, acribios documentat, este semnat de acad. Mihail Dolgan. Din el aflăm că în ascendenţa poetului au existat preoţi care-au făcut ani grei de temniţă , condamnaţi fiind (în 1947) de NKVD pentru aşa numita ,,activitate antisovietică” (dramă de familie ce l-a marcat profund pe scriitor şi-i va servi ca subiect pentru romanul său Tema pentru acasă). Ne aminteşte, de asemenea, că poetul însuşi a fost exmatriculat în anul trei de facultate (împreună cu Vasile Romanciuc şi Aurelian Silvestru) pentru ,,activitate proromânească şi antisovietică”, că după titlul metaforic, încărcat de o grea simbolistică, al volumului de debut, Ochiul al treilea, a fost denumită (de acad. Mihai Cimpoi) o întreagă generaţie de poeţi (generaţia de aur a anilor 70 din Basarabia); că din 1986 conduce destinele revistei ,,Literatura şi arta”care a reprezentat flacăra ,,Revoluţiei de Renaştere Naţională a Basarabiei”; că s-a implicat trup şi suflet în Mişcarea pentru Eliberare Naţională, fiind şi autorul imnului acesteia (Cât trăim pe-acest pământ-Baladă), precum şi în transformările democratice de după această dată; că a fost deputat în două rânduri în Parlamentul Republicii Moldova (1990, 1998), preşedinte al Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova ( 2005) etc, etc. Autor a peste 21 de volume de versuri, 5 de poezii şi povestiri pt copii, 10 de eseuri, un roman, câteva culegeri de nuvele, studii documentare, cât şi alcătuitor de manuale, de antologii , traducător, editorialist de cursă lungă la ,,Literatura şi arta” etc., Nicolae Dabija înscrie un palmares de invidiat ce denotă o muncă şi dăruire titanice. De aceea, nu e de mirare că personalitatea sa de excepţie a atras după sine numeroase cronici, publicate în patria istorică, ce se adaugă firesc celor apărute în Basarabia, conturând profilul unui scriitor şi luptător pentru dreptate ce ar merita Premiul Nobel, dacă ar fi propus şi susţinut, nu discreditat de confraţi, cum s-a întâmplat cu alţi scriitori români (vezi cazul Blaga).  
  
Studiile din deschiderea volumului sunt cunoscute de lectorul avizat, ele purtând semnătura academicienilor Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Mihai Cimpoi ş.a., ce vorbesc despre poetul, dar şi despre publicistul, prozatorul, eseistul, luptătorul Nicolae Dabija, de la al cărui debut (1965, în ,,Tinerimea Moldovei”) s-a scurs aproape un semicentenar. Încă din 1991, Constantin Ciopraga vedea în poet ,,o conştiinţă vizionar patetică”(,,Nu-s poet, sunt cel născut din poeme.”), un ,, tribun, rapsod şi evocator”, ceva mai târziu Eugen Simion (criticul cel mai apropiat de spaţiul literar basarabean) aprecindu-l (prefaţa volumului Fotograful de fulgere ) ca ,,un poet adevărat, substanţial”, ce-şi asumă o ,,copleşitoare misie, fără să trădeze limbajul autentic al poeziei”.  
  
Referinţele critice selectate sunt numeroase şi ele încep cu gândurile unor regretaţi poeţi şi maeştri: ,,cea mai complexă personalitate culturală din Basarabia”(Grigore Vieru ); ,,un reper imposibil de eludat al culturii, al istoriei şi al demnităţii naţionale” (Adrian Păunescu ); un reprezentant strălucit al,,şcolii de poezie de la Chişinău”(Ioan Alexandru) . Urmează apoi aprecieri ale altor nume grele ale criticii literare româneşti, aşezate într-o ordine aleatorie: ,,o conştiinţă estetică modernă”, un ,,foarte bun avocat (nu numai înflăcărat, ci şi raţional, elocvent) al cauzei naţionale” (Alex Ştefănescu, alt prieten al literaturii române de dincolo de Prut); poet situat între ,,neoromantism şi militantism” (Adrian Dinu Rachieru, unul dintre cei mai buni cunoscători ai acestui spaţiu literar, autor al unei antologii unice privind un ,,veac de poezie românească” de dincolo de Prut) . 
  
Inclus în manualele din Basarabia (nu şi în cele din România, nedrept şi discriminatoriu), Nicolae Dabija figurează în prezent în câteva lucrări de referinţă importante din ţară, parte din aceste prezentări fiind incluse şi în volumul de faţă. Al Cistelican creiona (în Dicţionarul esenţial al scriitorilor români ) un profil de ,,misionar şi elegiac”ce ,,a transformat poemul într-o armă a renaşterii naţionale”; Dumitru Micu îl numea (în Scurtă istorie a literaturii române, vol.2 ) ,,virtuoz al unui grai de tonalitate moldavă domoală”, stăpânit de reverii şi de sentimentul sublimului (,,Haidem, iubito, iar la Capriana/.../Clopotniţa pe deal miroase-a fulger”); Ion Rotaru îl vedea ca un Un poet modern (în O istorie a literaturii romîne, vol. 5), unul dintre ,,cei mai proeminenţi de azi” şi un ,,mare ziarist” comparabil cu Eminescu. De altfel este cunoscut faptul că în Basarabia cultul lui Eminescu este mai bine păstrat ca în interiorul ţării, Nicolae Dabija, asemeni lui Grigore Vieru, dedicându-i unul dintre cele mai sensibile şi emoţionante poeme (,,Chiar acum când ninge pe Moldova/ Veste ne-a sosit din Cernăuţi/ că de-acolo Eminescu tânăr/ a pornit spre Chişinău desculţ” - Întoarcerea lui Eminescu).  
  
O serie întreagă de personalităţi ale vieţii literare şi culturale, academice basarabene, între care regizorul Ion Ungureanu , academicienii Petru Soltan, Mihail Dolgan, Gheorghe Duca, Valeriu Matei, istoricul literar Ion Ciocanu, cercetătorii Ana Bantoş, Vasile Bahnaru, Nina Corcinschi, Iulian Filip, jurnaliştii Elena Tamâzlâcaru, Nina Josu,ş.a., aduc în prim plan alte faţete ale bogatei opere, nu numai poetice ci şi epice , ziaristice, ştiinţifice, ale verbului ce a înaripat mulţimile stând în apărarea Limbii române, sau ale eseisticii de excepţie cu referire continuă la destinul tragic basarabean . Unul dintre cele mai emoţionante profiluri îl schiţează poetul cernăuţean, academicianul Vasile Tărâţeanu , numindu-l ,,caligraf fidel al sufletului de român înstrăinat”(,,Mă doare Bucovina ca o rană/ ce nu se mai tămăduie de-un veac,” ).  
  
Tudor Nedelcea, Theodor Codreanu, Viorel Dinescu, Daniel Corbu, diplomatul Vasile Nanea, Catinca Agache, academicienii Victor Crăciun, Constantin Gh. Marinescu, prof univ, dr, Vasile Burlui încheie lista prietenilor din ţară, prezenţi, prin referirile critice, în acest volum omagial. ,,Poet profund, de o izbitoare modernitate şi o cuceritoare sinceritate ( ... ), Nicolae Dabija este unul dintre cei mai importanţi poeţi de limbă română ai ultimei jumătăţi de secol” – conchide Daniel Corbu . 
  
Volumul se încheie, deloc întâmplător, cu studiul dedicat de istoricul şi criticul literar Dan Mănucă romancierului Nicolae Dabija (Un roman al destinului uman, cu referire directă la Tema pentru acasă), în care sunt subliniate abilităţile de ,,constructor epic”, dramatismul, tragismul celor evocate, ce amintesc de Soljeniţîn (,,Pavilionul canceroşilor”).  
  
O desfăşurare emoţionantă de fotografii, tot atâtea pagini de istorie literară basarabeană ilustrată, încheie rotund acest volum ce ne revelează imaginea unui poet ,,modern, cu o frapantă prospeţime a metaforei, ancorat în marea tradiţie a liricii româneşti, cât şi la realităţile tragice ale istoriei Basarabiei”, prozator, ziarist, eseist, patriot. O carte ce se va aşeza în raftul de sus al istoriei literaturii române generale contemporane, ca oglindă nu numai a unei personalităţii de excepţie, ci şi a unei felii de istorie basarabeană. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
O carte-oglindă a unei personalităţi: Nicolae Dabija / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1383, Anul IV, 14 octombrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!