CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 1329 din 21 august 2014        Toate Articolele Autorului

Călătorii ale sufletului/spiritului în care vă pofteşte Cristina Emanuela Dascălu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
CĂLĂTORII ALE SUFLETULUI/SPIRITULUI ÎN CARE VĂ POFTEŞTE CRISTINA EMANUELA DASCĂLU 
  
De ceva timp – recunosc cu jenă pentru prietenii mei care mi le-au trimis cu speranţă – zac mai multe volume oferite spre lectură şi eventuală recenzare. Printre ele, trei semnate de colega mea de la Universitatea ”Apollonia” Iaşi, două în română şi unul în engleză, limbă pe care o stăpâneşte la perfecţie, mai ales după ce a predat ani buni în Statele Unite. E adevărat şi un alt fapt: când îl atinge aripa inspiraţiei, românul se apucă de literatură. Brusc şi la vârste diferite. Fără să fi dat prea multe semne înainte că i-ar interesa să se recalifice. Ei nu scriu pentru că sunt bântuiţi de vreun demon al frustării, ci pentru că aşa simt. Scriem, vorbim, simţim, deci suntem materie şi spirit. Scopul vieţii este evoluţia, capătă sens. Conştientizăm timpul, definim cunoaşterea, experienţa, îmbunătăţim sufletul şi-l facem nemuritor. Cogito, ergo sum! Scopul vieţii este ”devenirea”. Spunea odată Coelho: ”Eu nu sunt un corp care are suflet, sunt un suflet care are o parte vizibilă numită corp”.  
  
Un avantaj pentru invitarea cititorului în marea poezie în cazul Cristinei Emanuela DASCĂLU, cred că este şi experienţa sa la capitolul traducerilor, plus grămada de premii care i-a confirmat talentul încă din 1980, borna de debut. Cele trei cărţi recenzate azi au apărut toate în 2009, cu „Travel Series„ republicată în 2011 în ediţie reizuită, extinsă, incluzând şi cronicile literare apărute în presă o dată cu apariţia primei ediţii din 2009.  
  
Dincolo de carnea şi chiar textura cuvintelor cuprinse în ele, poezia pe care o semnează Cristina Emanuela DASCĂLU vorbeşte prin aura acestora. ”Port în mine adorabila fiară”, ne declară în ”Ars Poetica” ce deschide volumul ”Adorabila Fiară”. Ce poate fi mai sincer pentru oricine are intenţia să-şi pună sufletul pe tava lectorului? Foarte multe creaţii sunt arte poetice, imaginarul fiind realizat în jurul unor motive simple, precum lumină, singurătate, pietre, sunet sau drum, leitmotivul fiind ”cuvântul”.  
  
Pentru autoare, cuvintele devin ”edificii de sunete”, preferinţa fiind îndreptată spre poezia încifrată. De aici oscilaţiile expresiei ce pare cerebralizată, patetică, sentimentul trăit sub o ”sfântă tentaţie” străveche ducând la translarea prin spirit şi creaţie din prezentul istoric în realitatea perenă a Fiinţei. Până la urmă este un lirism pătimaş ce-şi află vocile în rostirea cuvintelor chemate să-l confirme.  
  
Cristina scrie cu real talent, vervă şi inteligenţă, pentru călătorul ce-şi foloseşte memoria şi dorinţa drept vehicule de propulsare pe axele timpului şi spaţiului, înainte şi înapoi. Abundă metaforele extraordinare, dramatice, combinaţiile stilistice învăluite în misterul existenţei, surprinzând, ca în poezia ”Insomnie” unde persoana ”îşi duce viaţa pe umeri/ca pe o cicatrice”. Şi o spune, cu zâmbetul său fermecător, de te face să-i intri în joc, chiar dacă, mai mereu viaţa este văzută ca un popas în valea morţii.  
  
Este o veritabilă poezie modernă, cu versuri pretându-se la tot felul de interpretări. Moartea este anularea timpului, desenul destinului călătorului figurând parcă într-un muzeu holistic. Poeta se înclină spre un perpetuum sondaj interior, blindat cu o tensiune aproape de explozie, plină de gravitate, sensibilitate şi profunzime.  
  
Poemele din aceste trei volume sunt o meditaţie asupra miracolului, sau, mai bine spus, asupra lipsei lui şi posibilităţii de a-l recrea sau de a-l regăsi în hiper-realitatea lumii de azi. Privirea inteligentă, lucidă şi sceptică a ei remarcă frust pustiirea acestei lumi, absenţa zeilor, sau, mai degrabă, căderea lor în derizoriu. Cristina Dascălu participă cât se poate de efectiv şi de vivace la întâmplările lumii sale, pe care le observă, le cântăreşte, le influenţeză şi le împărtăşeşte.  
  
Nu există tânguire, aşa cum nu există nici o trecere definitivă dincolo de pragul dezabuzării. Poetul continuă parcă să spere în posibilitatea miracolului. Incapabilă să afirme fără rezerve neantul şi să îl accepte în manieră stoică, aceptare al cărei corolar ar fi tăcerea, poezia lui CED oscilează între căutarea (şi depistarea) miracolului încă posibil şi demascarea acestuia drept fals miracol, făcătură, efect special găunos. S-a vorbit, de asemenea, de o poezie impregnată de farmecul (dar şi de grotescul) provinciei. Un alt pretext, aş spune. Cristina îşi locuieşte provincia mai degrabă ca un cetăţean al universului, iar căutările sale (deloc provinciale, mai degrabă universale) arată că “şi aici există zei” şi că poezia valoroasă (întocmai ca şi filosofia) este atopică. Volumele recenzate sunt mai degrabă un tratat de ontologie care descrie o lume rotundă, oscilând între tragic şi comic, pe care poetul o locuieşte cu voluptate şi aplomb.  
  
Cristina Emanuela este o autoare de versuri, născută nu făcută, cu o precocitate intelectuală, demnă de atenţie, înzestrată cu o sensibilitate proaspătă şi viguroasă, având ceva din aerul pur al munţilor Neamţului, spaţiul din care a pornit drumul său în lume. Per total, este o poezie de idei, complexă, încrederea în virtuţile logosului păstrându-se constant pe o acoladă uriaşă, confirmând un poet plin de patos şi dorinţa de a ne aminti adevărata valoare a poeziei, un destin literar ce merită urmărit, de fapt una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, crescută la Cenaclul literar de la Casa Pogor din Iaşi.  
  
Deşi cuvântului îi sunt extrase valenţele metaforice, fiind un spirit ludic, dinamic şi hotărât, ea manifestă o pătrundere şi o rostire lirică foarte directe, dublată de dorinţa de a pătrunde esenţa, printr-o abordare atentă a miracolelor care planează în jurul nostru. Scria odată un confrate un lucru cu care sunt total de acord: ”Am convingerea că poeta Cristina Dascălu nu va trăda niciodată culoarea de azur a poeziei”.  
  
Cărţile sale pe care le am în faţă, toate trei, merită fiecare minut câştigat prin lectura lor şi fiecare bănuţ pe care-l cheltuim pentru ele. Sunt o îmbinare de esenţă, între poeticul teluric şi metapoeticul astral, fie care idee, fie ca proiecte de sculpturi verbale, lucru valabil mai ales în ”Echinox sau Solstiţiu”, unde primează poezia iubirii, dominată de hermeneutica obsedantei ”călătorii”. Mici bijuterii lirice coroborate cu un umor subtil, cu imagini originale care stimulează imaginaţia, chiar şi când relevă drama existenţială a eului între aici şi acolo, într-un remarcabil spleen contemporan. Daniel Corbu remarca creatorul format, cu certă vocaţie lirică, căci ”o magie a cuvintelor traversează poezia Cristinei Dascălu. Textele sale vădesc maturitatea şi o reală conştiinţă a scrisului”.  
  
Personal cred că în poezia ei răzbat şi elemente din teza de doctorat susţinută pe pământ american, având ca temă exilul şi diaspora în literatură. Observaţi, vă rog, exilul său interior ca imaginar înfiorător, ca să-mi daţi dreptate.  
  
Poemele sensibile şi fragile se iţesc dintr-un preaplin al însetării oarbe, natural şi perfect, ducând la un balans etern între tăcere şi rostire. Poeta prefigurează singurătatea, pe care o priveşte nu ca o fugă de lume, ci ca pe un spaţiu al regăsirii de sine: ”Singurătatea e un templu pur,/În care nu există nici un rug,/Iar ochiul este liber să discearnă/Câtă lumină-n jurul său să cearnă” (Singurătatea) Nervul, rafinamentul, identitatea proprie, originalitatea, prospeţimea, coerenţa, forţa, fascinaţia, limpezimea, umorul, pasiunea, melancolie amară - sunt câteva axiome ale creaţiei sale plasată în context temporal, dar venit dintr-o lume din care-şi face izvor de inspiraţie. Poate de aceea mult mai cunoscuta Constanţa Buzea, afirma câteva lucruri deosebite: ”A vedea şi a imagina cu ajutorul cuvintelor, podoabe deosebite pentru locuri şi pentru oameni dragi, iată ce reuşeşte să facă acest copil-poet... Se simte aripa eminesciană, grija pentru a întreţine în aer misterul fiecărui sunet, al fiecărei mişcări, pentru care o felicit pe autoare”. Şi noi o felicităm pentru vocaţia şi talentul neîndoielnic, pentru poezia sa complexă, care te îndeamnă la bucurie şi la un extaz după lectură.  
  
Şi în ”Travel Series”, ea combină cu măiestrie şi talent o uriaşă varietate de voci şi viziuni, confirmând că se simte excelent scriind şi publicând în două limbi, fără canoane prestabilite. Cristina este, după cum scrie ea însăşi, ”the marker of the dreams I dream/creatorul viselor pe care le visează”. Cititorul cărţilor sale de poezie devine cu adevărat un ”pelegrin al ţării viselor nespuse”, în fond o călătorie de autodescoperire, de iniţiere şi transformare. Ars Poetica se naşte din dragoste şi tinde deliberat către dragoste, iar amintirile se transformă în realităţile noastre personale.  
  
Lirismul rafinat, sinceritatea arzătoare, poezia din esenţe tari, toate furnizate de o voce foarte originală. Stilul inconfundabil place, indiferent dacă ţi-l propune un copil-poet sau o profesoară universitară de excepţie, ambele ipostaze diurne în care o regăsim pe tunelul timpului.  
  
În concluzie, cărţi excelente, operă excelentă, revendicată atât de optzecişti şi de nouăzecişti, poet interesant, excelent şi mai ales talentat, cu un suflet fresh, demonstrând o sensibilitate singulară. 
  
Prof. univ. Asoc. Pompiliu COMŞA, Universitatea ”Apollonia” Iaşi 
  
* Adorabila Fiară, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2009 
  
* Echinox sau Solstiţiu, Editura Timpul Iaşi, 2009  
  
* Travel Series, Editura Ars Longa, 2009 şi Editura Ars Longa, 2011 (ediţie revizuită) 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Călătorii ale sufletului/spiritului în care vă pofteşte Cristina Emanuela Dascălu / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1329, Anul IV, 21 august 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!