CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Poezie > Credinta >  


Autor: Paulian Buicescu         Publicat în: Ediţia nr. 1693 din 20 august 2015        Toate Articolele Autorului

Sf.Prooroc Samuel

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Mult s-a Rugat la DUMNEZEU, stearpa Proorociță Ana  
Ca Să-i dea un prunc să nască, lângă bărbatul ei, Elcana !  
Pe Samuel lui DUMNEZEU, spre Slujbă l-a afierosit  
Iar EL l-A pus să Judece, dar și la Proorocit !  
Lui Eli Preotul cel Mare, de mic a fost încredințat  
Ce l-a crescut în Legea Veche și să Slujască, l-a-nvățat !  
Samuel, în ascultare și-n carte sârguincios  
Și-a mulțumit mereu părinții! iar Eli era, bucuros !  
Dar Eli era și mâhnit, c-avea 2 fii ce n-ascultau  
Preoții Ofni și Finea, ce doar la rele se dedau...  
Supărat peste măsură, Și-A luat mâna DUMNEZEU  
De pe casa lui Eli, dar și-a poporului iudeu...  
Urgii au început să vină : filistenii-au câstigat,  
Războiul cu israeliții și Chivotul le-au luat...  
Fiii lui Eli au pierit...iar Eli aflând de Chivot,  
Cu durere mare-n suflet, a rămas îndată mort...  
Iar la filisteni venit-au, necazuri multe și nevoi  
Și-au înțeles : Chivotul Sfânt, să-l aducă înapoi !  
30.000. de luptători, în lupte grele au pierit  
Și 20 de ani robie, pentru popor ' israelit...  
În anii grei de robie, poporul lui Israel  
Vedea întoarcerea la DOMNUL, prin Proorocul Samuel !  
Ce după moartea lui Eli, a fost pus Judecător,  
Peste poporul ales și Prooroc-Îndrumãtor !  
Din dragoste pentru popor, îl îndemna neâncetat  
Să se întoarcă la Credință, să moară față de păcat !  
Din nou război cu filistenii...dar întors la DUMNEZEU  
Biruitoru' de acuma-i, poporul ales, evreu !  
Și-așa fost-a toată vremea, cât Samuel a trăit  
Israel având pe DOMNUL, în toate a propășit !  
A vrut să-mpartă Puterea, la bătrânețe cu-ai săi fii  
Dar ei se-asemănau prea tare, cu oraslele lui Eli...  
Un Rege cum e la neamuri, au vrut bătrânii din popor  
Să fie ridicat din Iuda, spre a le fi Conducător !  
Samuel tărăgănă, apoi pe Saul l-a Uns Rege  
Ce la-nceput a fost cu DOMNUL, apoi în...fărădelege...  
Însuflețit de DUMNEZEU, de la turme l-a adus  
Pe firavul tânăr David și Rege-n Israel l-a Uns !  
Iar Samuel Proorocul, făcând ce DOMNULUI ÎI place,  
Cerul l-A avut în grijă și s-a săvârșit în Pace !  
............................................  
Sf.Ap.Tadeu.  
La Edesa în Cetate, trăia tânărul Tadeu  
Bun cunoscător al Legii, ca un Credincios evreu !  
La Ioan Botezătorul, a fost să fie Botezat  
Apoi l-a cunoscut pe DOMNUL, Care, Ucenic l-A luat !  
În rândul celor 70 ; apoi după Cincizecime,  
DUHUL l-A dus la Edesa, în Divina Misiune !  
Cu Evanghelia în suflet, ca proaspăt Misionar  
A fost primit cu căldură, de al Cetății Cap, Avgar !  
Caruia, urma de lepră, prin IISUS i-a vindecat  
Iar el Crezând, cu casa lui, în apă s-au Botezat !  
La fel, Tadeu i-a Botezat pe cei care ascultau  
Învățătura lui IISUS și în Creștini, se converteau !  
I-a îndemnat ca din prinos, după cât poate fiecare,  
Să înceapă să zidească, Locașuri de Închinare !  
Iar prin punerea de mâini, Preoți a Hirotonit și Locașuri de-Închinare, pentru DOMNUL a Sfințit !  
Plecând în altă Misiune, Avgar aur mult i-a dat  
Iar el din smerenie, din dragoste nu l-a luat !  
"-Dacă pe-ale noastre toate, pentru DOMNUL le-am lăsat  
Cum aș putea cele lumești, străine-n Cer, să le fi luat ?"  
În Lucrarea DOMNULUI, fu în Mesopotamia  
Apoi prin sate și orașe, ajunse în Siria !  
Ajuns în Fenicia, a Predicat și la Berit  
Și tot creștinând păgânii, în Pace a adormit !  
.................................... .......  
Sf.Mc.Vasa cu fiii ei.  
În vremea lui Maximian, fecioara Vasa a trăit  
Și cu Valerie păgânul, în datini s-a căsătorit...  
Fiind Creștină dim strămoși, născu pe Teognie  
Apoi pe următorii fii : Pistos și Agapie !  
Copiii și i-a crescut, cum se poate de frumos : după Legile Divine, având Model doar pe CHRISTOS !  
Pârâtă de soțul ei, în temniță cu cei 3 fii  
Că nu se-nchinau la idoli și se fereau de erezii.  
La Judecată, copiii, în fața sa i-au torturat :  
Pe Teognie, bătut, de un lemn l-au spânzurat...  
Pe-Agapie l-au jupuit...pe Pistos l-au torturat...  
Ea-i întărea prin Rugăciune, când capetele le-au tăiat...  
Au dus-o în temniță...în multe feluri chinuită...  
Multe zile-nfometată...de-un Înger a fost hrănită !  
Au dus-o-n Macedonia, la idoli ca să jertfească  
Dar din Credința Creștină, n-au putut să o clintească !  
A fost aruncată-n Mare, unde nu s-a înecat  
Și-n capiștea idolească, pe Jupiter l-a sfărâmat !  
Au dat-o hrană la fiare, dar a rămas nevătămată !  
Apoi cu mâinile la spate, în multe chinuri torturată...  
Mădularele-n bătăi, prin lovituri i-au sfărâmat  
Apoi tăișul sabiei, capul Sfintei a tăiat...  
Trupu-i merse în pământ...iar sufletul în Ceruri Sus  
La Liturghia Veșnică, A Mirelui CHRISTOS IISUS !  
.........................................  
Sf.Mc.Agatonic.  
În vremea lui Maximian, Agatonic a trăit  
Sub Dregător Evtolmie, mult a avut de suferit...  
Acesta a fost trimis, pe toți Creștinii să îi prindă  
Să-i chinuie ca să-și abjure, Credința, sau, să îi ucidă...  
În Nicomidia găsit-a, Creștini de s-a speriat :  
Până și Cârmuitorul, Mărturisind, s-a Botezat !  
S-a hotărât ca mai întâi, să-nceapă să întemnițeze  
Cu cei 2, iară ceilalți acestora să le urmeze !  
Teoprasie, Achindin, Conducătorul de Cetate,  
Severian și Agatonic, Creștinii din Comunitate,  
Toți au fost întemnițați...iar Dregătoru-n Pont căta  
Să afle și-alți închinători în IISUS...și-i aresta !  
Cu corabia ajuns, la Carpin, unde-ancorat  
Pe Zotic cu Ucenicii, a poruncit de i-a legat !  
Ucenicii puși pe Cruce, acolo i-a răstignit  
Iar la Nicomidia, pe Zotic.l-a luat silit...  
Aici adună Creștinii pe care i-a legat de Zotic  
Să-i ducă la Judecată, în Tracia, cu Agatonic...  
Zotic, Teoprasie, Severian și Achindin  
Primind lovituri de moarte, mureau pe drum în mare chin...  
Cârmuitorul, Agatonic, greu vin la Silivria...  
Dar alături de Creștini, susțin Evanghelia !  
"-Capetele le tăiați !" zise-Împăratu' mânios  
Iar ei primeau Mucenicia Împărăției lui CHRISTOS !  
...........................................  
Sf.Mc.Lup.  
Trăia sub Aurelian, rob, dar liber în IISUS  
Defăima zeii prin păgâni și mulți idoli a distrus !  
Păgânii-asupra lui cu săbii, ca să-l ucidă odios  
Însă el plin de Credință, le Predica despre CHRISTOS !  
Care-l apăra tot timpul : și când ei l-au săgetat  
Dar și când cerut-a apă, din Cer, Să fie, Botezat !  
Ca un miel la junghiere, precum Bunu-ÎNVĂȚĂTOR,  
A mers la Judecata falsă, la păgânul Dregător !  
Acesta îi făgăduiește : fel-de-fel de amăgiri...  
Dar Lup rămâne în Credință și nu cade-n rătăciri !  
Din nou bătăi și alte chinuri...Credința nu și-a lepădat  
Iar capul sub sabie, pentru MESIA, l-a plecat !  
........... ................................  
Sf.Mc.Eutihie.  
În Patria sa Palestina, de tânăr, Eutihie  
Auzind despre IISUS, și-A Sa Evanghelie,  
De Apostolul iubirii (Ioan), s-a apropiat  
Și-Învățătura Cerească, râvnitor a cercetat !  
Și-a scos toată rădăcina de idoli ce l-au înșelat  
Și pe Sfântu-Apostol Pavel, ca umbra Soarele-a urmat !  
Cei 2, l-au Sfințit Episcop : Cuvântul să ÎL Slujească  
Și-alături de Creștinii săi, DOMNULUI să ÎI Jertfească!  
A Propovăduit și singur, cu Îngerul ca ajutor  
În bătăi, foame și temniți, pentru al său ÎNVĂȚĂTOR !  
Acolo, Mâna nevăzută, i-a dat pâine pământească  
O pregustare-a Pâinii Vieții ce-I Veșnică și Cerească !  
L-a întărit să rabde chinul, să i se pară mai ușor  
Să rabde fără lepădare, s-ajungă la Mântuitor !  
I-au strujit trupul cu gheara...sângele îmbălsăma  
Că orice suflet din preajmă, crezând, pe IISUS chema !  
Aruncat hrană la fiare, una ca omul a grăit :  
Dând Slavă Dumnezeirii, ce pe călăi, i-a îngrozit !  
A fost dus legat la Efes...în Palestina legat,  
Primea din Cer Mucenicia, când sabia capu' i-a tăiat ............................................  
Sf.Tit.  
S-a născut în neam de vază în insula Critului  
Și-a însușit învățătura din Școlile elinului !  
Cam la 20 de ani, un Glas Ceresc i-a zis de Sus :  
"-Să ieși de-aici spre Mântuire ! ce-ai învățat, nu ți-e de-ajuns !"  
Prin arătare, ia, citește : "Ostroavele să nu vorbească !  
Popoarele-n puteri mai noi, mai lângă Mine, să grăiasca!"  
Srăpânitorul Critului, la Ierusalim la dus,  
Ca să cunoască-Învățătura Dumnezeiască-A lui IISUS !  
Era mereu atent la toate ; iscusit în auzire  
La tot ce-A spus ÎNVĂȚĂTORUL și priceput în povestire !  
A fost la Patimi și-Îngropare ; și la-Înviere s-a aflat  
Când L-au văzut acei 500, și când la Cer S-A Înălțat !  
În cei 120, la Cincizecime numărat  
Sub DUHUL SFÂNT, în cei 3.000.,ce Crezând, s-au Botezat !  
Sfântului Apostol Pavel, i-a fost destoinic Ucenic  
Dar și o Pildă Creștinească, la Sinodu' Apostolic !  
L-a-nsoțit pe Sfântul Pavel, la Efes, Antiohia,  
În Corint, Filipi, la Roma, la "machedoni" și-n Spania !  
Pe când se afla în Creta, Pavel l-a Hirotonit,  
Să Slujească DOMNULUI, ca Bun Episcop în Crit !  
Să-nvețe Dreapta Credință ; sărmanii să nu-i părăseacă  
Să-ntemeieze Biserici, Diaconi, Preoți să Sfințească !  
La "nouășpatru" de ani, Propovăduind LUMINA,  
A răposat doar pământește, că-n Cer cu IISUS lua Cina !  
 
Prof.Paulian Buicescu, Lic.Tehnologic Izvoarele & Șc.Gimn.Bacea-Movileni, Jud.Olt, membru L.S.R.Fil.Olt & U.Z.P.R.(Rev."Cultura Vâlceană", ș.a.).  
N.B. : Oricine dorește, poate folosi poeziile mele Creștine, (chiar să le re-publice sub numele meu ) spre Slava lui DUMNEZEU și Bucuria sufleteacă a semenilor mei ! P.B.  
Referinţă Bibliografică:
Sf.Prooroc Samuel / Paulian Buicescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1693, Anul V, 20 august 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Paulian Buicescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Paulian Buicescu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!