CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Jurnal >  


Autor: Paul Leibovici         Publicat în: Ediţia nr. 1899 din 13 martie 2016        Toate Articolele Autorului

MINI-GHID al Ierusalimului pentru vizitatorii locurilor sfinte
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Împăratul a mers cu oamenii luiasupra Ierusalimuluiîmpotriva Iebuşiţilor,a locuitorilor.Ei au zis lui David ,,Să nu intri aici,căci orbii şi ologiiSe vor împotrivi.Dar David a pus mânaPe cetăţuia Sionului:,,Aceasta este Cetatea lui David!''(SAMUEL,II,5-6)Ideea de a scrie un,,Mini-ghid ierusalmitean,nu-mi aparţine.Cu mult timpînainte am vizitat ,,oraşul vechi’’din Ierusalim, împreună cu prieteni sosiţidin România.Printre străduţele,scările înguste şi piaţetele bătrânuluiIerusalim, am întâlnit atât grupuri mici cât şi persoane singure careumblau cu câte o hartă căutând pe ea ,,locurile sfinte’’.Unii dintre ei dincând în când deschideau Biblia-scrisă în diverse limbi-având subliniatelocurile care aminteau de străbunii noştrii regi, profeţi şi preoţi vestiţi.Citeau citatul, iar apoi căutau pe hartă locul respectiv ...care adesea nu eraînsemnat. Desigur, am intrat în vorbă cu unii din aceşti turişti. Ei mi-auspus că au sosit la Ierusalim pentru a vizita ,,locurile sfiinte’’şi a aprindeo lumânare. În nici un caz nu pentru a face cumpărături în şuc sau a seaşeza la o masă pentru a mânca doar falafel –care gustare (pită cu humus)prin gustul deosebit de picant, a trecut de mult graniţele.,,Poate e curios'', adăugă un oarecare turist ,,dar pe mine mă interesează înmod deosebit grotele, mormintele şi monumentele antice.M-am străduit să le fiu de folos, să-i îndrum pe cât posibil. Dar şi mie îmilipseau anumite cunoştiinţe. I-am îndrumat spre ,,Oraşul luiDavid’’despre care ştiam că arheologii, în decursul vremii, au făcut uneledescoperiri despre care s-a scris în presa vremii.Numeroase inscripţii ale unor morminte au fost descoperite în afarazidurilor oraşului vechi. De pildă, un tânăr din Ierusalim, în anul 1880 agăsit o inscripţie în limba ebraică veche în partea de vest a râului Şiloah,la aproximativ 60 de metri de ,,Bazinul Şiloah’’, la vest de ,,Oraşul luiDavid'’.Apoi, la est de râul Kidron, în satul Şiloah, vis-a-vis de Oraşul lui Davidse află un loc considerat,,Sfânt’’, deoarece se presupune că au fostînmormântaţi ,,fruntaşii evreimii din perioada Primului Templu’’.Oraşulvechi s-a extins spre Şiloah încă din perioada cea mai antică şi până în  
 
sec.IX î.e.n. În sec.VIII î.e.n.Ierusalimul s-a extins şi spre nord în direcţiaHar Habait ( muntele Sfânt), ocupând treptat, treptat colinele din jurulsău.În anul 1870 cercetătorul francez Charle Clermon-Gano a descoperit oinscripţie în limba ebraică antică în satul Şiloah. Ea a fost alcătuită dintrei rânduri. Era din perioada Primului Templu. Pentru confirmarea textului şi a perioadei în care a fost scrisă inscripţia afost trimisă la Muzeul Britanic de la Londra, unde se găseşte până înzilele noastre.Dar cel care a reuşit să descifreze întreaga inscripţie, a fost prof.NahmanAvigat. Inscripţia datează din anul 700 î.e.n.,în perioada când regele dinIehuda a fost Hezkiahu, iar profetul a fost Işaia. Atât formularea cât şiscrierea sunt asemănătoare cu a inscripţiilor din sec.V-IV î.e.n.Inscripţii asemănătoare au fost descoperite de dr.Gabi Barkai în anii1979-1980 lângă biserica Scotică ,,Saint Andruz’’ vis-a-vis de gara dinIerusalim. Aici, pe lângă morminte din perioada Primului şi celui de aldoilea Templu, s-au găsit suluri mici de aur şi argint pe care erauinscripţii în limba ebraică conţinând binecuvântări aleCohanimilor:,,Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să seîndure de tine’’(Numeri VI,25).Cercetătorii Gustav Delman, Kurt Galing au ajuns la concluzia că înperioada Primului Templu mormintele evreilor au fost în afara zidurilororaşului. Acest fapt ne este confirmat şi în cartea Leviticul ,,Apropiaţi-vă ,scoateţi pe fraţii voştrii din Sfântul Locaş şi duceţi-i afară din tabără’’.(Leviticul,X,4).În oraşul vechi se află două cimitire importante pentru creştini: unul laVia Dolorosa şi altul la Mănăstirea Copţilor din apropiere de BisericaMormâmtului. În acele vremuri îndepărtate, aceste locuri erau doarcâmpuri întinse şi plantaţii, de aceea s-au putut ridica cimitire. Treptat, acis-au ridicat clădiri şi locurile au fost populate.Revenind la mormintele din Cfar Şiloah, se remarcă o arhitecturădeosebită pe care nu o putem găsi altundeva. O parte sunt sub pământ daraltele sunt la suprafaţă având diverse inscripţii ca de exemplu:,,CheverBat-Paraa’’care este din perioada regilor din ţara Iehuda. În partea derăsărit a satului este un monument denumit ,,Aşer al habait’’.Confirmarea existenţei lui se află în Cartea Ieşaiau:,,Pe cine ai aici de-ţisapi un un mormânt? Şebna îşi săpa un mormânt sus peînălţime....’’(IsaiaXIII,16).În 1881 cercetătorul Renia Kundar descoperă ,,Colina Golgotei’’. Loculare importanţă pentru creştini căci se presupune c-ar fi locul unde Isus a  
 
fost crucificat. Peştera din apropiere a fost denumită ,,Peştera lui Isus’’,mai tîrziu a primit denumirea de,,Kever ha'Gan’’, sau ,,Calberia luiGordon’’. Pentru pelerinii veniţi din toată lumea locul sus amintit are oenormă importanţă religioasă. 3În jurul anilor ’70 ai secolului trecut, cercetătorii Amos Cloner şi GabrielBarkai au confirmat existenţa a încă două importante cimitire dinperioada Primului Templu :,,Peştera Kundar’’din curtea mănăstirii,,Ha’ahaiot halevanot’’( Surorile albe) care se află pe drumul spre Şhemşi cel dela mânăstirea ,,Saint Etienne’’ a Dominicanilor. Aceasta din urmăa fost descoperită de francezul Ludvig de Vo. Unii au presupus că aci aufost înmormântaţi regii din Iehuda. Dar arhitecţii susţin că mormintele nuau arhitectura potrivită. Evreii se îndreaptă către un monument din apropierea ,,Zidului plîngerii’’denumit ,,Brehat ha’Sultan’’, sau în drum spre Hevron unde segăseşte ,,Mearat hamiael bat Menahem,’’( Peştera) cât şi spre ,,Hacvarimbe cativ Hinun’’(Mormintele) descoperite în anii 1979-’88. În acest loc afost descoperit un adevărat tezaur care conţinea bijuterii din aur şi argint,bronz şi sticlă. Desigur că unul din cele mai importante locuri sfinte pentru evrei este,,Oraşul lui David’’. La întretăierea râului Kidron, în partea de vest sepoate observa un drum denumit Hagai (după rîul cu acelaşi nume) şi cevamai spre stânga curge râul Gai ben Hinum. Între aceste trei ape se aflăIerusalimul antic. Munţii din jur sunt înalţi. Aşezarea triburilor s-a făcuttot în funcţie de geografia locului:tribul Iehuda, tribul Beniamin pe careregele David le uneşte cu timpul. În afara de o serie de morminteimportante este de menţionat şi o inscripţie în partea superioară apeşterii:,,Ivareh Adonai văişmereh,iair Adonai panav eileh văişmereh lehaşalom!’’(Dumnezeu să bine-cuvânteze feţele voastre şi să le lumineze,iarpacea s-o păzească)-(Numeri,VI,26) Această inscripţie dovedeşte că estemormântul unui Mare Părinte.Pe muntele Sion s-au făcut o serie de cercetări arheologice care au dus ladescoperirea în anul 1824 a unui mormânt pe care musulmani îl considerăca fiind a lui ,,David’’ declarându-l ,,Sfânt’’. Mormântul nu poate fivizitat. Pe vremuri clădirea din preajma mormântului a fost o mânăstirefranciscană. Din surse creştine aflăm că Misgadul (Moschea) de pe Har  
 
Sion ( Muntele Sion) a fost cândva o biserică. În 1570 turcii iau alungatpe franciscani care se aflau aici încă din 1365. În altă clădire, dinperioada cruciaţilor s-ar găsi o clădire care ar aparţine Fecioarei Maria.Cercetătorul Tabler susţine că pe acest munte se află câteva locuri sfintepentru creştini. Tot el menţionează că a găsit în peşteri numeroşimusulmani. Montefiori, în vizita sa din 1839, a căpătat aprobarea de a vizita,,Mormântul lui David’’. Mulţi dintre cercetători, printre care Wertbat,Preim, Tomsohn care au vizitat clădirile de pe muntele Sion nu sunt sigurică există suficiente dovezi în ceea ce priveşte originalitatea ,,mormântuluilui David’’. Printre cercetători se află Piareti(1859) şi Şrer care aumărturisit că într-adevăr mormântul lui David este un loc sacru .4În nordul Ierusalimului, în apropiere de cimitir, pe drumul care duce spreŞhem se află o colină mică iar în apropiere este ,,Peştera lui Ierimiahu’’.În drum spre,,Şaar Damesec’’(Poarta Damasc) se găseşte ,,PeşteraŢadchiahu’’ loc pe care membrii Asociaţiei ,,Bonim-Hofşim’’l-au declarat,,Sfânt’’. Mormântul regilor. Mulţi dintre cercetătorii de la începutul sec.XIX-lea,printre care Wittman,au descris că în drum spre Muntele Măslinilor,,Har hazait’’au dat depoarta unei stânci şi au pătruns în nişte încăperi mici în care se aflau micimausoleuri. Mormintele erau împodobite, dar măcinate de vreme. Printrecercetători semnalăm pe Zelţan-1806, Irbi şi Norov-1835, Robinson-1838şi mai tîrziu, Pieroti . De-Susi a descoperit un sarcofag care avea oinscripţie,,Regii-Iehuda’’. Acesta este unul din cele mai monumentale şimai frumoase locuri din Ierusalim. Surse evreieşti susţin că în vremuriîndepărtate, evrei ţineau pe acest loc ceremonii religioase .Mormintele SanhedrinuluiCercetătorul Norov a constatat în 1835 că ,,mormintele Sanhedrinului(înalţilor judecători) se găsesc la nord de ,,Mormitele regilor’’ pe drumulspre Damasc. Pieroti ne mărturiseşte de o tradiţie a evreilor foarte vechecare avea loc în faţa porţii :de Lag Baomer evreii oficiau aici ceremoniireligioase. Aceeaşi mărturisire o găsim la Willson, Reiher şi Lintz.Acestea ar fi locurile din Ierusalim şi împrejurimi pe care atât evreii cât şimulţi credincioşi ai altor religii sunt interesaţi să le viziteze.  
 
Referinţă Bibliografică:
MINI-GHID al Ierusalimului pentru vizitatorii locurilor sfinte / Paul Leibovici : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1899, Anul VI, 13 martie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Paul Leibovici : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Paul Leibovici
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!