CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Literatura > Carti >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 2086 din 16 septembrie 2016        Toate Articolele Autorului

Epistole pentru Eternitate (Călătorie în Lumea Traducerii) - Universul Timpului Intermediar
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Motto: „Traducerea nu reprezintă o chestiune doar de alegere a unor cuvinte, ci ea reflectă capacitatea de a face inteligibilă o întreagă lume înaintea unei alte culturi.” – Anthony Burgess  
 
(Prezenta carte a fost publicată în sistemul amazon.com.)  
 
Prezenta lucrare reprezintă o traducere contemporană a epistolelor scrise de apostolii Noului Testament având la bază manuscrisele standard din limbile ebraică și greacă. Motivația principală a acestui demers a constat în oferirea către publicul cititor român a unei versiuni care să fie adaptată la evoluția limbii române și care să beneficieze de cele mai recente evoluții în studiul limbilor ebraică și greacă utilizate în cuprinsul Bibliei.  
 
Acest demers, oarecum singular în spațiul românesc, l-am inițiat ca urmare a unei dorințe pe care am nutrit-o de peste 20 de ani după un model pe care l-am avut citind traducerea cărții Cântarea Cântărilor de Ioan Alexandru în cursul anului 1988. La acea dată, am trecut printr-o experiență nefericită, când fiind student în cadrul unei instituții militare de învățământ am fost descoperit având asupra mea o Biblie și în consecință, am fost supus unei ample persecuții și discriminări ce a durat până în decembrie 1989. Ulterior, părăsind sistemul militar, am fost urmărit de ideea de a învăța cât mai bine limbile biblice: greaca și ebraica, și astfel să pot oferi o traducere într-un limbaj contemporan, ușor de înțeles de generația prezentă a României.  
 
Această traducere, fiind rezultatul lucrării unui singur om, are cu siguranță multe lipsuri pe care nu am putut să le remediez. Însă, dincolo de acest impediment, ea oferă posibilitatea redării mai clare decât alte versiuni ale Bibliei fiind mai mult decât o simplă redare în limba română. Astfel, având cunoștință de nenumăratele dificultăți de interpretare, am căutat să ofer o variantă acceptabilă pentru cât mai multe părți, fiind însă fidel înțelesului contextual al scrierilor sfinte ori de câte ori a fost cazul să decid cum să procedez.  
 
În plus, am convingerea că prezenta traducere va aduce lumină și pentru cei care s-au depărtat de Dumnezeu și a căror credință s-a răcit din diferite motive. Nefiind o traducere confesională, am avut o libertate mai mare în redarea intenției autorilor biblici, decât a celor ce fiind supuși controlului bisericii din care fac parte, trebuie să se supună unei judecăți colective, care de regulă este făcută de persoane care nu înțeleg bine textul biblic sau nu au interesul să modifice poziții conservatoare care să deschidă subiecte noi de discuție.  
 
Ca adept al creștinismului biblic, consider că prima datorie a unui credincios este ca după modelul Sfântului Apostol Pavel să urmeze călăuzirea divină indiferent dacă este sau nu pe gustul majorității. Recunoscând utilitatea organizațiilor și instituțiilor religioase, totuși, consider că toți oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce au făcut de-a lungul vieții. Acționând din convingere, și mai puțin din interes, cred că fiecare poate aduce o slujire eficientă lui Dumnezeu fără să fie necesar să se raporteze la aprobarea altora.  
 
Dacă există observații, eu le voi primi cu toată smerenia în Iisus Hristos fiindcă motivația mea este să aduc lumină în lume și să răspândesc cunoștința slavei puterii Sale într-o perioadă tulbure a istoriei, când ateismul se manifestă cu putere și se îndreaptă progresiv către forma sa descrisă în cuprinsul cărții Apocalipsei. Din acest punct de vedere, consider că disensiunile între creștini, precum și între religiile lumii, trebuie să înceteze, fiindcă un adversar nou se ridică la orizont, iar devastările pe care le-a realizat în secolele trecute, inclusiv cele două războaie mondiale, stau mărturie despre ce înseamnă ca lumea să fie condusă de persoane care nu Îl recunosc pe Dumnezeu.  
 
La final, sunt profund recunoscător posibilităților oferite de învățare a limbilor biblice puse la dispoziție prin intermediul Internetului și în special amintesc edițiile de învățare de rang universitar distribuite de editura Zondervan. În privința manuscriselor folosite voi aminti în special codexul Stephanus 1550 pentru Noul Testament și codexul Westminster-Leningrad pentru Vechiul Testament, alături de alte codexuri consolidat puse la dispoziție de marile societăți biblice. În plus, ca versiune principală de referință și comparare, voi aminti în special versiunea Geneva Bible, traducere realizată în 1599, pe care o consider una dintre cele mai fidele traduceri realizate în limba engleză ale manuscriselor originale.  
 
Prin urmare, aveți ocazia de a citi cu bunăvoință această modestă traducere și înainte de critica, am rugămintea să înțelegeți spiritul de iubire care m-a animat să alcătuiesc această lucrare, pe care nu sunt sigur că o voi putea finaliza, dar cu siguranță atât cât voi avansa în desăvârșirea ei voi încerca să o pun la dispoziția publicului larg.  
 
Cu multă iubire, respect și compasiune în Iisus Hristos,  
 
Octavian Lupu  
București  
16 septembrie 2016  
(republicare)  

CARTEA 45: EPISTOLA CĂTRE ROMANI  

- Capitolul 1: Chemarea unui Apostol
- Capitolul 2: Vinovăția Umanității înaintea lui Dumnezeu
- Capitolul 3: Vinovăția Iudeilor Similară cu a Lumii
- Capitolul 4: Experiența Credinței lui Avraam
- Capitolul 5: Nevinovăția Acordată prin Hristos
- Capitolul 6: Viața Sfântă Decurge din Nevinovăție
- Capitolul 7: Legea Divină Condamnă Păcatul
- Capitolul 8: Duhul Sfânt Anulează Condamnarea
- Capitolul 9: Alegerea Suverană a lui Dumnezeu
- Capitolul 10: Eșecul Religiei Iudaice
- Capitolul 11: Creștinismul și Iudaismul Împreună
- Capitolul 12: Îndemnuri pentru Viață Sfântă
- Capitolul 13: Respectarea Autorităților Judecătorești
- Capitolul 14: Armonie și Pace
- Capitolul 15: Amabilitate și Toleranță
- Capitolul 16: Salutări și Avertizări Finale  
 
CARTEA 48: EPISTOLA CĂTRE GALATENI  

- Capitolul 1: Întoarcerea lui Pavel la Hristos
- Capitolul 2: Demascarea Fățărniciei lui Petru
- Capitolul 3: Legea lui Moise și Promisiunea lui Avraam
- Capitolul 4: Angajamentul de la Sinai și cel cu Avraam
- Capitolul 5: Eliberarea Completă de Iudaism
- Capitolul 6: Îndemnuri pentru o Viață Sfântă  
 
CARTEA 49: EPISTOLA CĂTRE EFESENI  

- Capitolul 1: Domnia lui Hristos asupra Lumii
- Capitolul 2: Marele Arhitect al Casei Domnului
- Capitolul 3: Cunoașterea Deplină a lui Dumnezeu
- Capitolul 4: Viața Nouă prin Hristos
- Capitolul 5: Iubire și Respect între Oameni  
 
CARTEA 50: EPISTOLA CĂTRE FILIPENI  

- Capitolul 1: Lupta pentru Evanghelie
- Capitolul 2: Exemplul lui Hristos
- Capitolul 3: Transformarea Realizată de Hristos
- Capitolul 4: Lecții de Comportament Creștin  
 
CARTEA 51: EPISTOLA CĂTRE COLOSENI  

- Capitolul 1: Supremația lui Hristos
- Capitolul 2: Fundamentele Vieții prin Hristos
- Capitolul 3: Respectul față de Dumnezeu și Semeni
- Capitolul 4: Investirea Înțeleaptă a Timpului  
 
CARTEA 52: PRIMA EPISTOLĂ CĂTRE TESALONICENI  

- Capitolul 1: Exemplul Credinței Autentice
- Capitolul 2: Bucuria Reîntâlnirii cu Frații
- Capitolul 3: Nevoia unei Credințe Puternice
- Capitolul 4: Sfințenie Deplină și Înălțarea la Cer
- Capitolul 5: Pregătire pentru Ziua Domnului  
 
CARTEA 53: A DOUA EPISTOLĂ CĂTRE TESALONICENI  

- Capitolul 1: Apropierea Zilei Răsplătirii Finale
- Capitolul 2: Distrugătorul Legii lui Dumnezeu
- Capitolul 3: Ordine, Perseverență și Hărnicie  
 
CARTEA 55: A DOUA EPISTOLĂ CĂTRE TIMOTEI  

- Capitolul 1: Încurajarea Credinței Perseverente
- Capitolul 2: Puterea Harului lui Hristos
- Capitolul 3: Educație pentru o Viață Sfântă
- Capitolul 4: Cuvinte de Încurajare și Speranță  
 
CARTEA 56: EPISTOLA CĂTRE TIT  

- Capitolul 1: Promovarea Învățăturii Sănătoase
- Capitolul 2: Puterea Exemplului Personal
- Capitolul 3: Îndemnuri și Sfaturi Apostolice  
 
CARTEA 57: EPISTOLA CĂTRE FILIMON  

- Capitolul 1: Iubirea Aduce Bunătate  
 
CARTEA 59: EPISTOLA LUI IACOB  

- Capitolul 1: O Viață Curată și Sfântă
- Capitolul 2: Credința și Fapta aduc Nevinovăție
- Capitolul 3: Bunăvoința și Armonia aduc Nevinovăție
- Capitolul 4: Învingerea Încumetării Nesfinte
- Capitolul 5: Puterea Rugăciunii Sincere  
 
CARTEA 60: PRIMA EPISTOLĂ A LUI PETRU  

- Capitolul 1: Puterea Cuvântului Divin
- Capitolul 2: Exemplul Viu al lui Hristos
- Capitolul 3: Însușirea Exemplului lui Hristos
- Capitolul 4: Judecata Divină a Început
- Capitolul 5: Apropierea Venirii lui Hristos  
 
CARTEA 61: A DOUA EPISTOLĂ A LUI PETRU  

- Capitolul 1: Pregătire pentru Imperiul Cerurilor
- Capitolul 2: Riscul Căderii din Nou
- Capitolul 3: Ziua Domnului Vine Curând  
 
CARTEA 62: PRIMA EPISTOLĂ A LUI IOAN  

- Capitolul 1: Acordarea Nemuririi în Dar
- Capitolul 2: Viața prin Iisus Hristos
- Capitolul 3: Darul Unei Conștiințe Curate
- Capitolul 4: Iubirea de Om și de Dumnezeu
- Capitolul 5: Renăscut din Dumnezeu  
 
CARTEA 63: A DOUA EPISTOLĂ A LUI IOAN  

- Capitolul 1: Perseverență în Respectarea Adevărului  
 
CARTEA 64: A TREIA EPISTOLĂ A LUI IOAN  

- Capitolul 1: Lupta pentru Cauza Adevărului  
 
CARTEA 65: EPISTOLA LUI IUDA  

- Capitolul 1: Îndemn pentru Întărirea Credinței  
 
CARTEA 66: APOCALIPSA LUI IOAN  

- Capitolul 1: Epistola lui Ioan către Biserici
- Capitolul 2: Bisericile din Efes, Smirna, Pergam și Tiatira
- Capitolul 3: Bisericile din Sardes, Filadelfia și Laodicea
- Capitolul 4: Scaunul de Domnie al lui Dumnezeu
- Capitolul 5: Cartea cu Cele Șapte Sigilii
- Capitolul 6: Primele Șase Sigilii
- Capitolul 7: Sigilarea Celor Sfinți
- Capitolul 8: Primele Șapte Trâmbițe
- Capitolul 9: Cea de-a Șasea Trâmbiță
- Capitolul 10: Cartea Deschisă a Secretului lui Dumnezeu
- Capitolul 11: Cea de-a Șaptea Trâmbiță
- Capitolul 12: Femeia și Dragonul din Cer
- Capitolul 13: Fiara și Imaginea Fiarei
- Capitolul 14: Secerișul Final al Pământului
- Capitolul 15: Învingătorii Fiarei și Imaginii Ei
- Capitolul 16: Cele Șapte Vase ale Pedepsei
- Capitolul 17: Condamnarea Marii Prostituate
- Capitolul 18: Căderea Cetății Babilonului
- Capitolul 19: Venirea lui Hristos și a Armatelor Cerești
- Capitolul 20: Imperiul de 1000 de Ani
- Capitolul 21: Cetatea Noului Ierusalim
- Capitolul 22: Chemarea Universală a Umanității  

UNIVERSUL TIMPULUI INTERMEDIAR  
Referinţă Bibliografică:
Epistole pentru Eternitate (Călătorie în Lumea Traducerii) - Universul Timpului Intermediar / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2086, Anul VI, 16 septembrie 2016, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!