CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Spiritual >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 2026 din 18 iulie 2016        Toate Articolele Autorului

Călăuzirea Duhului Sfânt - Calea Compasiunii
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
(Fragment din cartea: „Trepte pe Calea Credinței)  
 
Poate Dumnezeu locui în noi? Este aceasta o promisiune ce se realizează obiectiv sau rămâne doar un vis frumos despre care s-a scris într-o carte, fie ea și Biblia? Mai departe, cum se manifestă călăuzirea de Duhul Sfânt? Ce înseamnă să fii învățat în tot adevărul? Armonia cu dorința divină reprezintă un obiectiv tangibil? Cum devine Duhul Sfânt un Apărător Divin prezent în inimile noastre?  
 
Cele anterior spuse sunt doar câteva dintre întrebările pe care le pune orice om care dorește să fie discipol al lui Iisus Hristos. Asaltați de valuri de scepticism și îndoială care inundă lume și care ne perturbă viața, avem deseori senzația că ne-am pierdut orice fel de reper, că suntem niște jucării aruncate încoace și încolo de vântul schimbărilor ce se petrec mai repede decât ne dăm seama încotro ne îndreaptă. Prin urmare, avem nevoie de o ancoră a sufletului pentru a ne opri din această fremătare nebună. Ființa noastră are o dorință mistuitoare să găsească unui liman în care să intre corabia vieții și în care să se adăpostească din fața unei realități care ne lovește dureros. Avem astfel nevoie de un Apărător care să ne aducă pace, liniște, și rezolvare nevoii sufletului nostru, un Ajutor care să rămână cu noi pentru totdeauna.  
 
Călătoria noastră pe tărâmul studiului biblic se va asemăna de data aceasta cu înaintarea unei nave maritime pe oceanul agitat lumii, cu dorința de a găsi un loc de oprire, sau un liman bun, în care să se odihnească, cel puțin pentru o clipă, sufletele noastre. În corabia numită Speranța am invitat alături de noi și un pilot experimentat, adică o călăuză care să ne conducă evitând vârtejurile, curenții înșelători și capcanele unor mări care au înghițit multe nave de-a lungul timpului și un ghid al cărui nume este Apărătorul. Notând cu grijă ceea ce El ne comunică prin intermediul Bibliei, vom memora traseul spiritual al prezentului studiu și când va izbucni furtuna vom ști cum să ajungem în portul de adăpost aflat pe țărmul limanurilor bune al Bibliei. Așadar, nu uitați să însemnați în caietul dumneavoastră de studiu, textele biblice pe care le vom studia și învățătura pe care Apărătorul Divin ne-o va oferi!  
 
Un Învățător numit Apărătorul Divin  
 
Care este dovada faptului că un om Îl iubește pe Dumnezeu?  
 
Chiar înainte de a se despărți de discipoli, Iisus Hristos a vorbit despre continuarea prezenței Sale prin venirea Apărătorului, adică a Duhului Sfânt. Astfel, Iisus Hristos urma să revină în viața celor care aveau să aibă încredere în El, ascultând de cuvintele Sale. Acest lucru pare incredibil fiindcă El este sus în ceruri și noi jos pe pământ, însă Dumnezeu a avut în vedere să ni se descopere prin Duhul Sfânt. Numele „Apărătorul”, în greacă parakletos(παρακλετος), înseamnă „Cineva care merge alături de tine” sau „cineva chemat să te ajute”. De asemenea, înseamnă și „cel care îți ia apărarea”, reliefând astfel caracterul misiunii Sale de a-l păstra în siguranță pe cel credincios.  
 
De ce Duhul Sfânt este numit în acest context ca fiind Apărătorul?  
 
Prin numele de Apărător, se subliniază un aspect important, central al lucrării Sale, și anume, cel de a continua ceea ce Iisus Hristos începuse să facă în timpul vieții Sale pe pământ:  
 1. Anunțarea ștergerii vinovăției pentru cei păcătoși;
 2. Vindecarea celor cu inima zdrobită;
 3. Predicarea eliberării celor robiți de păcat;
 4. Dobândirea vederii spirituale de către oameni.
Prin acest gen de lucrări, Iisus Hristos a fost Apărătorul Divin celor aflați în nevoie din această lume. După plecarea Sa, Duhul Sfânt care-L călăuzise pe Iisus Hristos în timpul vieții Sale pe pământ, urma să fie revărsat asupra discipolilor pentru ca ei să rămână în legătură directă cu Iisus Hristos și să continue activitatea Sa mângâietoare și de refacere a lumi. Un aspect important al lucrării Apărătorului menționat de Iisus Hristos se referea la cel al învățării discipolilor asupra a tot ceea ce El le prezentase de-a lungul perioadei cât a stat cu ei. În acest sens, Apărătorul Divin urma să fie un învățător al adevărului și nevinovăției în felul în care a fost Iisus.  
 
Prin urmare, dacă Apărătorul Divin nu ar fi cu noi, atunci toate cuvintele Salvatorului ar dispărea fără a mai putea fi amintite. De aceea, El are capacitatea să ne aducă în minte tot ceea ce El a rostit și învățat pe țărmul mării Galileei și la Ierusalim, cuvinte fără de moarte, pline de viață, capabile să transforme viața unui om, cuvinte care pot schimba destinul umanității și pe care nimeni altcineva nu le-a mai rostit vreodată. Prezența Apărătorului este o dovadă vie a împlinirii promisiunii că Dumnezeu este cu noi, fapt început istoric prin venirea Fiului Omului și continuat prin Duhul Sfânt, până la revenirea lui Iisus Hristos.  
 
Prezența Apărătorului cu noi înseamnă să ai pacea lui Iisus Hristos în suflet, o liniște care întrece orice cunoștință atât din timpul de față, cât și din eternitate. Împăcarea adusă de Apărător este diferită de cea oferită de lume, care se schimbă imediat în conflict și război. Ea este o armonie durabilă, care conduce la anularea oricărei neliniști și frici din inimă, fiindcă Îl aduce pe Iisus Hristos în suflet asemenea unei puteri de neînvins. Astfel creștinul devine o putere invincibilă în lupta cu influențele rele ale lumii.  
 
Apărătorul Divin – O Călăuză a Sufletului  
 
Ce rol urma să aibă Apărătorul Divin în viața discipolilor lui Iisus Hristos?  
 
Pentru a înțelege rolul principal pe care Apărătorul Divin urma să îl aibă în viața discipolilor, vom citi acum din Evanghelia după Ioan:  
 
„Vă spun adevărul că vă este de folos să Mă duc. Dacă nu plec, Apărătorul Divin nu va veni la voi. Dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată asupra păcatului, nevinovăției şi judecății. În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine. În ce priveşte nevinovăția, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea. În ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.  
 
Mai doresc să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi înțelege. Când va veni Apărătorul, Duhul Sfânt, vă va călăuzi în tot adevărul, fiindcă El nu va vorbi de la sine, ci vă va comunica tot ce a primit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va înălța pentru că va lua și va dezvălui din ce este al Meu. Tot ce are Tatăl este al Meu. De aceea v-am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va împărtăși.” — Ioan 16:7-15  
 
Ce urma să facă Iisus Hristos după ce avea să plece din mijlocul discipolilor? De ce acest lucru nu se putea întâmpla cât timp Iisus Hristos era cu ei?  
 
Apărătorul Divin nu putea să vină decât dacă era trimis de Iisus Hristos. Acst lucru devenea posibil numai după Iisus Hristos avea să primească prerogativele divine. Ca om, El era limitat asupra acestui aspect și de aceea, El trebuia să se înalțe la ceruri. Despre rolul pe care urma să îl aibă Apărătorul Divin în viața discipolilor, vom menționa următoarele lucruri:  
 1. Dovedirea vinovăției lumii prin păcatul respingerii lui Iisus din Nazaret ca Mesia;
 2. Prezentarea înălțării lui Iisus Hristos la scaunul de domnie lui Dumnezeu și primirea autorității depline asupra cerurilor și pământului;
 3. Anunțarea judecății acestei lumi și sfârșitul domniei Celui Rău;
 4. Călăuzirea în tot adevărul și descoperirea lucrurilor viitoare;
 5. Promovarea modelului oferit de Iisus Hristos prin învățătură și exemplu.
Numai prin intermediul Apărătorului Divin este posibil să-L cunoaștem pe Iisus Hristos și salvarea pe care El a venit să ne-o ofere. Numai prin El putem să avem parte de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a promis prin Biblie. Nu există o altă cale. Într-adevăr, prezența Sa nu este dorită de acea parte a lumii care nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și se simte incomodată de descoperirea pe care El ne-o aduce.  
 
De ce nu este dorit Apărătorul Divin de cei mai mulți dintre oameni?  
 
Faptul că Apărătorul Divin dă la iveală vinovăția din sufletul omenesc, Îl face să nu fie dorit de mulți oameni. În felul acesta, trufia dispare lăsând loc doar pentru slava lui Dumnezeu. Apărătorul Divin este un prieten bun și sincer, care nu ascunde lucrurile rele din inima noastră. El știe că dacă nu are loc o curățire temeinică a sufletului de păcat și vinovăție, nu este cu putință să fim salvați de lume, de noi înșine și de un eu păcătos murdar.  
 
Descoperirea vinovăției reprezintă doar o fațetă a lucrării Apărătorului. Deopotrivă, El descoperă și soluția pentru problemele omenirii prezentându-l pe Iisus Hristos ca „Miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”, singura rezolvare a condiției în care ne aflăm. Mai departe, Apărătorul Divin își continuă descoperirea, făcând să apară ca niște realități vii evenimentele ce țin de înălțarea și glorificarea lui Iisus Hristos după învierea Sa. Astfel, cel credincios dobândește un simț înalt al realităților cerești în lumina cărora va ajunge să trăiască și să-L vadă pe Iisus Hristos ca Mare Preot stând înaintea tronului de domnie al lui Dumnezeu și mijlocind pentru noi cu scopul de a ne oferi salvarea veșnică. Prin acest Apărător, noi vedem cerurile deschise și Arhetipul, adică pe Fiul Omului, stând la dreapta strălucirii lui Dumnezeu ca și cum am privi cu ochii deschiși.  
 
Ca o încoronare a descoperii pe care o face Apărătorul Divin pentru noi, vom dobândi capacitatea de a percepe viitorul asupra acelor evenimente care conduc la revenirea glorioasă a Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos, Cel crucificat, dar înviat, glorificat și înălțat mai presus de orice domnie și stăpânire, puternic pentru să ne salveze din lume. Și astfel, vom distinge înțelesul final al profețiilor Bibliei, care ne descoperă destinul plin de slavă al celor care au crezut în umilul Iisus Hristos din Nazaret.  
 
Apărătorul Divin în Viața lui Simion  
 
Există un exemplu de călăuzire a Apărătorului, care să ne ofere o imagine asupra naturii activității Sale?  
 
Cu scopul de a identifica învățături practice din Biblia legate de călăuzirea Apărătorului, vom citi din Evanghelia după Luca următoarele versete:  
 
„În Ierusalim era un om numit Simion. El ducea o viaţă sfântă, trăia cu cu respect față de Dumnezeu și aștepta apărarea divină a lui Israel. Duhul Sfânt era peste el și l-a înştiinţat că nu va muri înainte să vadă pe Hristos, Unsul Domnului. El a venit la Templu inspirat de Duhul Sfânt în momentul în care părinţii lui Iisus erau înăuntru împreună cu copilul ca să împlinească prevederile Legii. Simion a intrat și a luat în braţe copilul, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:  
 
— Acum, eliberează în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, fiindcă ochii mei au văzut salvarea pe care ai pregătit-o să vină înaintea tuturor ca să devină lumină pentru popoarelor lumii şi slavă pentru Israel!  
 
Tatăl şi mama lui Iisus s-au mirat de lucrurile care se spuneau despre copil. Dar Simion i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui:  
 
— Iată, Copilul acesta este menit să aducă prăbuşirea şi ridicarea multora din Israel. Viața Lui va fi un semn al lui Dumnezeu ce va ridica multă împotrivire.” — Luca 4:25-34  
 
Prin ce se caracteriza viața lui Simion, fapt pentru care Apărătorul Divin a putut să vină la el și să îi ofere călăuzire? Simion ducea o viață sfântă și era cu frica de Dumnezeu. De ce?  
 
Cazul lui Simion ne descoperă cum lucrează Apărătorul Divin. Astfel, cu ocazia circumciziei lui Iisus Hristos, într-un moment în care tot cerul privea cu admirație și adorație condiția umilă la care S-a coborât Cel Atotputernic, când nimeni din jurul Său nu realiza că se află în fața Celui Prea Sfânt, a lui Iehova, Creatorul cerurilor și al pământului, Simion s-a apropiat deslușind dincolo de copilul de curând născut Persoana Celui veșnic, adică a Celui trimis și uns de Dumnezeu să realizeze salvarea poporului Său și a întregii lumi.  
 
Lucrarea Apărătorului a fost directă, fără nici un fel de ocolișuri, dreaptă ca și calea pe care Iisus Hristos din Nazaret urma să o prezinte înaintea întregii lumi. Astfel, Simion s-a dus la copilul Iisus și cu o vie emoție, L-a luat în brațe binecuvântând pe Dumnezeu și prezentându-L înaintea celor din jur, oameni de rând și preoți plini de sine, că Acesta este Mesia, Cel așteptat.  
 
Profeția pe care Simion a rostit-o cu acea ocazie punctează mai multe momente importante legate de lucrarea lui Mesia:  
 1. Iisus Hristos avea să devină lumina lumii, călăuză spre salvare nu numai pentru poporul evreu, ci deopotrivă pentru întreaga lume și pentru orice om;
 2. Activitatea Sa urma să genereze împotrivire din partea poporului evreu și să conducă la prăbușirea celor care se opun lui Dumnezeu;
 3. Dar prin lucrarea Sa, mulți oameni aveau să fie salvați și înălțați la condiția de fii și fiice ale lui Dumnezeu.
 4. Adevărul din inimi urma să fie descoperit înaintea întregii lumi.
Prin urmare, cine avea să realizeze din punct de vedere practic toate aceste lucruri?  
 
Nimeni altul decât Apărătorul Divin, Cel care L-a însoțit la fiecare pas pe Iisus Hristos, Martorul tăcut al tuturor suferințelor și luptelor Sale, Cel descoperit precum un porumbel trimis din cer înaintea ochilor uimiți ai lui Ioan Botezătorul.  
 
După această descoperire care a adus mângâiere sufletului său, Simion și-a dat seama că scopul vieții sale a fost atins, că putea să se ducă la odihnă, fiindcă a văzut că promisiunea divină s-a îndeplinit. Acum era sarcina altora să ducă mai departe flacără sfântă a mesajului că Iisus din Nazaret este Mesia Cel așteptat de Israel. Prin urmare, Apărătorul Divin trebuia să lucreze mai departe în inimile oamenilor pentru a transmite mesajul venirii Fiului lui Dumnezeu și tot ceea ce va urma după aceasta.  
 
Recapitulare  
 
Am parcurs mai multe etape pe drumul care ne duce la limanul cel bun al descoperirii adevărului divin cu privire la persoana și lucrarea Apărătorului Divin. Astfel, am văzut cum Iisus Hristos a desemnat un înlocuitor al Său până când avea să se întoarcă. Cine este această persoană? Nimeni altul decât Cel care a fost tot timpul prezent cu El în timpul lucrării Sale pe pământ. Numele Său este Apărătorul Divin, sau Duhul Sfânt.  
 
Mai departe, am observat cum Apărătorul Divin, acest bun cunoscător al fiecăruia dintre noi, știe cum să-i conducă pe oameni spre salvare, descoperind tot ce este rău. El ne oferă viziunea timpului când Dumnezeu va cuprinde în brațele sale întreaga lume pentru eternitate. În continuare, am urmărit cum Apărătorul Divin l-a călăuzit pe Simion din Ierusalim să recunoască inscripția divină din dreptul lui Iisus Hristos din Nazaret, a celui de curând născut ca speranță în Israel. Concluzia celor prezentate nu poate fi decât una singură:  
 
„Apărătorul Divin trimis de Iisus Hristos se află lângă tine, aproape de inima ta, și nu așteaptă decât să îi deschizi ușa pentru a intra și a rămâne cu tine pentru totdeauna!”  
 
18 iulie 2016  
(republicare)  
Referinţă Bibliografică:
Călăuzirea Duhului Sfânt - Calea Compasiunii / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2026, Anul VI, 18 iulie 2016, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!