CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Foileton >  


Autor: Mihai Condur         Publicat în: Ediţia nr. 1424 din 24 noiembrie 2014        Toate Articolele Autorului

Ancheta (fragment din roman) Partea a doua- al patrulea fragment
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Arhiereul Iosif Caiafa se afla la reşedinţa sa din Ierusalim. Alături de el se aflau secretarul său Serah și arhiereul Anna. Se aflau cu toții în încăperea de lucru a arhiereului Caiafa unde cei trei discutau probleme și afaceri curente. Pe masă se aflau teancuri de monezi și hârtii, unele făcute sul și legate cu sforicele roșii, pecetluite, altele desfăcute și întinse spre a fi citite. Din când în când Serah scria, aproape absent, pe câte o filă, notaţiile cerute de arhiereul Caiafa, după care terminând o făcea sul așezând-o lângă celelalte. Urmau sforicelele roșii, ceara turnată peste nod, și inelul arhiereului Caiafa pus pe ceara fierbinte. 
  
Serah avea însă o stare de nelinişte interioară care nu-i dădea pace de ceva vreme. Arhiereul observase aceasta de puțin timp, însă nu-l întrebase nimic deocamdată. 
  
Serah rupse tăcerea şi spuse pe un ton neutru. 
  
-Ponțiu Pilat s-a ţinut de cuvânt mărite arhiereu! Planul de pază la mormânt este impresionant iar desfăşurarea de forţe în jurul locului va descuraja orice acţiune a eventualilor hoţi. 
  
-Nu fi atât de sigur Serah, spuse Caiafa, în fond nu sunt decât vreo zece-cinsprezece legionari. Uiţi câţi adepţi are acest Iisus numai în Ierusalim? Pilat are dreptate când se teme de o răscoală din partea acestora. 
  
-Teama aceasta i-a fost în mare parte indusă, spuse Serah. 
  
-Ei și? făcu arhiereul Caiafa privindu-l pe sub sprâncene, totul face parte din planurile noastre... 
  
Arhiereul îi tolera secretarului său acest gen de intervenții pentru că în alte ocazii Serah se dovedise lucid și anticipase corect anumite incidente. 
  
-Din această cauză s-a şi grăbit să ne urmeze sfatul şi să suplimenteze numărul de paznici, întări cele spuse socrul lui Iosif Caiafa, arhiereul Anna. 
  
-Ah! de ar fi fost acest Iisus ceea ce ne-am fi dorit noi să fie... 
  
-Adică cum prealuminate? nu vă înţeleg prea bine, spuse Serah. 
  
-Romanii erau de mult afară din ţară, completă sobru şi sentenţios arhiereul Anna. 
  
-Dar va veni şi vremea când îi vom da afară din ţară şi îi vom pune în genunchi înaintea Templului punându-i să jure că nu vor mai călca niciodată pe aici! 
  
-Hm! Și cam când credeţi că se va întâmpla aceasta mărite arhiereu? întrebă Serah cu o fină ironie care nu fu observată. 
  
Arhiereul Caiafa răspunse sigur pe sine. 
  
-Cam în cincisprezece ani, poate douăzeci, Ierusalimul va fi liber Serah şi poate voi fi în viaţă să văd cu ochii mei acest lucru. Acum însă nu sunt şanse. Iată! Arhiereul Anna are dreptate, dacă acest Iisus ar fi fost ceea ce am fi dorit noi să fie, poate-poate că ar fi fost posibil să eliberăm Ierusalimul chiar zilele acestea. 
  
-Recunoaşteţi prin aceasta mărite arhiereu unele calităţi ale nazarineanului? întrebă Serah. 
  
Arhiereul îl privi preţ de câteva clipe pe omul său de încredere. În ultimul timp i se păruse că Serah devenise mult mai direct şi mai acid în ceea ce spunea. Totuşi arhiereul se gândi să fie sincer în răspuns fiindcă îl aprecia totuși pe omul lui de încredere. 
  
-Nu neg că n-ar fi avut ceva calităţi de lider, Serah. Însă acest Iisus nu mi-a făcut o impresie bună de la început, deci nu m-am înșelat în privința lui, însă galileeanul atrăgea foarte uşor oamenii după dânsul. Ce le spunea ce nu le spunea, oamenii se ţineau după el. Recunosc că acesta ar fi reuşit să creeze o forţă considerabilă cu mult mai puternică decât cea a zeloţilor, dacă i s-ar fi ivit ocazia. 
  
A țintit însă sus, sus de tot, și chiar nu m-am așteptat la mișcarea aceasta a lui. 
  
-Ce vreți să spuneți, luminate? 
  
-Vreau să spun că de obicei, oameni de tipul ăsta trec repede la insurgență, asta după ce-i conving pe cei care îi vor deveni mai apoi fanatici... 
  
-Dar el n-a făcut aceasta preluminate arhiereu! 
  
-A țintit cu mult mai sus Serah! A țintit cu mult mai sus! Prin ceea ce a făcut ne-a demonstrat că dorea să cucerească prin cuvânt, pe toți, și asta nu cu amenițarea sabiei! 
  
-Și ce ar fi rău în asta preamărite arhiereu, întrebă Serah! 
  
-Hm! Chiar nu pricepi Serah? 
  
-Nu, răspunse acesta. Nici măcar nu bănuiesc. 
  
,, E prea sincer și prea naiv”își spuse arhiereul. 
  
-Mă așteptam să știi răspunsul Serah. Un elev al lui Gamaliel, eminent de altfel, nu pricepe niște lucruri simple, spuse dojenitor arhiereul Caiafa. Ei bine! continuă el, dorea să se substituie puterii absolute. Înțelegi acum? Asta dorea. Iar noi am fi fost primii înlăturați, urmând apoi Sanhedrinul. 
  
-Iar romanii n-ar fi stat cu mâinile în sân, interveni Anna. 
  
-Ar fi urmat o revoltă în tot Israelul? întrebă Serah. 
  
-Cine știe ce s-ar fi putut întâmpla! Toată lumea îi căzuse la picioare! spuse din nou Anna. 
  
-Hm! Amintiți-vă ziua când a intrat în Ierusalim... Recunosc că m-am temut puțin atunci. Un astfel de om poate cuceri o cetate fără să se tragă o săgeată! 
  
-Se aruncau pur și simplu în fața lui, completă arhiereul Anna. 
  
-Din păcate n-a vrut să asculte nici sfaturile şi nici avertizările noastre. Măcar de ne-ar fi făcut un act de supunere şi tot era de ajuns. Ne-am fi înţeles cumva cu el. El însă a ales singur calea pe care şi-a dorit-o şi care a dus la moartea sa. 
  
-Deci din cauza asta s-a făcut vinovat de fapt, spuse Serah! 
  
-Știi prea bine de ce!... S-a făcut pe sine Fiul celui Prea Înalt! spuse arhiereul Anna. 
  
-Tocmai asta este prealuminaților arhierei! spuse Serah. Putem tragem oare concluzia că nu se putea închina atât Sanhedrinului cât și luminățiilor voastre, ca oricare alt supus ori slujitor, tocmai din cauza aceasta? 
  
Arhiereul Caiafa îl privi cu şi mai mare atenţie pe Serah şi se gândi la cele spusese de acesta. 
  
-Ce vrei să spui Serah? rosti cu asprime Caiafa. Nu pot avea oare linişte de acest Pesah? 
  
Serah care se ridicase în picioare se înclină în faţa arhiereului. 
  
-Iertare mărite arhiereu, eu nu neg că acesta a fost un impostor dar nici nu pot afirma asta. 
  
Legea însă nu condamnă pe cel care îşi ia titulatura de Mesia! Nu există în lege un articol care să condamne fapta asta!... 
  
Arhiereul Caifa rămase nemişcat. Îl privi pe Serah aproape cu furie. Ceva trebuia însă să-i răspundă căci îşi aduse aminte cum acel Omer, o fostă iscoadă de-a sa îl înfruntase pe el, marele arhiereu Caiafa. Mai mult, acel Omer îi făcuse mult rău întorcându-i-se împotrivă. 
  
-Păi nici nu l-am condamnat noi Serah! spuse el. Romanii l-au condamnat! Nu au scris ei vina sa pe tăbliţă deasupra capului celui condamnat? Ia aminteşte-ţi de ce l-a condamnat Ponțiu Pilat? 
  
-S-a făcut pe sine împărat a lui Israel! Oare nu ţii minte? replică arhiereul Anna. Tiberius este acum împăratul evreilor! Chiar dacă vremelnic şi împotriva voinţei noastre... 
  
-Aveţi perfectă dreptate mărite arhiereu. Trupeşte, nu neg. Tiberiu este împăratul evreilor. Dar sufleteşte n-are nici o autoritate asupra noastră. 
  
-Uiţi că datorită lui Tiberius l-am pus cu botul pe labe pe câinele de Pilat? Ce ar fi făcut acesta dacă n-am fi găsit înţelegere pe lângă el? Îţi spun eu Serah. Pilat ar fi atârnat de tâmpla templului figura şi statuile împăratului iar acum în locul ăsta aveam un soclu de marmură iar deasupra, un idol în toga romană cu mâna îndreptată în sus arătând cerul, acolo unde e stăpân Adonai! Ei! ce mai spui acum?! 
  
-Auzi dragă ginere ce cuvinte foloseşte omul nostru de încredere?! ,,Sufleteşte”!, spuse arhiereul Anna cu ironie şi dispreţ. Tot mai crezi în învierea morţilor Serah? 
  
Serah îşi trecu mâna prin barbă. Părea însă că nu era foarte impresionat de cele spuse de cei doi arhierei. 
  
-Preferându-l pe Tiberius în locul Domnului nostru, Adonai, aţi făcut oare un compromis între credinţă şi puterea lumească, stăpâne? întrebă acesta. 
  
Era prea mult pentru cei doi arhierei. 
  
-Da, spuse Caiafa aproape răstit! Se poate spune şi aşa din cauză că trebuie să ţinem poporul unit cu orice preţ. E singurul comandament pe care îl ştiu. Iar acest Iisus a venit din înapoiata Galilee doar ca să dezbine poporul, aici, la Ierusalim... 
  
-Aveţi dreptate și poporul vă este recunoscător pentru faptul că vă străduiți să-l țineți unit, mărite și luminate arhiereu. Cât despre învierea morţilor, ce să spun? Tind să dau dreptate rabinului Gamaliel care susţine și el acest lucru. 
  
-Gamaliel nepotul marelui Hilel! exclamă Anna. Păi Gamaliel știm cu toții, e unul din cei care i-au ţinut partea în Sinedriu nazarineanului! Nu cumva este ucenic al lui, căci și acela vorbea despre înviere și cu asta a sucit mințile multora... 
  
-Nici Nicodim, bătrânul, nu-i departe de învățăturile răzvrătitului Iisus care au adus atâta zavistie, rosti arhiereul Caiafa. Dar ne vom răfui cu ei mai pe urmă. Lasă, lasă! adăugă el sumbru. 
  
-Gamaliel nu a făcut decât să protesteze împotriva arestării lui Iisus din Nazaret din câte știu, luminaților. Şi e unul dintre fariseii de seamă, nu e un oarecare! spuse Serah. Şi m-aş fi alăturat poziţiei sale dacă nu aș fi fost loial arhieriei voastre! Dar rabi Gamaliel nu este ucenic al lui Iisus... 
  
-Nu mă priveşte dacă te dai cu fariseii sau cu saducheii Serah, spuse arhiereul Caiafa ridicând tonul. Poţi să te dai şi cu zeloţii sau cu irodienii de altfel. Fă-te esenian în deşert dacă simţi asta! Nu mă interesează. Ceea ce cer este un singur lucru: loialitate! Cât despre așa zisa doctrină a învierii, nu ne interesează asta acum Serah. Să lăsăm asta în voia lui Dumnezeu. Dacă El va dori să ne învieze va găsi o cale şi ne va trimite un mântuitor pe care îl vom recunoaşte imediat, şi care ne va uni pe toţi. Dar să ne arate şi semn asupra lui! Altfel n-are rost să ne poticnim în inima noastră cu fel de fel de întrebări fără rost. Iar acest Iisus ce a făcut în afară de a dezbina poporul? 
  
Personal, cred că atunci când poporul va avea o anumită maturitate şi conştiinţă religioasă, Dumnezeu va da pe trimisul său. Acesta ne va uni, ne va elibera de sub acvila romană şi ne va da în stăpânire nu numai vechile noastre granițe ci poate și alte pământuri. Acum ai priceput?! 
  
Serah păru că se gândeşte. Tăcu încurcat însă după un timp spuse: 
  
-Cum rămâne atunci cu catapeteasma Templului care s-a sfâşiat ieri pe timpul cutremurului şi întunecării soarelui? N-au fost acestea semne? Unul în cer, altul pe pământ și unul în templu! Căci mulţi asta spun, că acestea au fost semne şi încă unele foarte mari, care nu pot fi tăgăduite. 
  
Aţi auzit și arhieriile voastre relatarea preoţilor şi leviţilor şi cum au fugit aceştia îngroziţi din templu. Şi toate acestea sau întâmplat la ceasul când Nazarineanul şi-a dat duhul. Vedeţi mărite arhiereu! sunt multe semne de întrebare. Până când nu s-au întâmplat toate acestea am tot avut de ce să mă îndoiesc... 
  
Arhiereul Caiafa lăsă braţele în jos ca şi cum ar fi înţeles în sfârşit totul. 
  
-Aha! exclamă el. Te-a fermecat şi pe tine acest fermecător, Serah? spuse dojenitor Caiafa. 
  
-La tine chiar nu m-aş fi gândit niciodată, întări şi arhiereul Anna aruncând câteva hârtii pe masă. 
  
V-a sucit mințile galileeanul... 
  
-Să-ţi spun ceva Serah, continuă Caiafa făcând un semn arhiereului Anna ca să tacă. 
  
Dacă înlăuntrul tău se dă o luptă ar fi cazul să te învingi singur. În tine nu pot exista două fiinţe. Nu ne poţi sluji nouă şi să ţii partea înşelătorului aceluia. Ori pe noi ne vei înşela şi ne vei urî, şi pe acela îl vei iubi şi îi vei sluji lui, ori te vei lepăda de el şi vei fi trup şi suflet nouă. Alege, însă nu te gândi prea mult. Îţi atrag însă atenţia că aceia ce s-au făcut adepții aceluia care s-a ocupat cu farmece şi vrăjitorii stârnind toată această poveste, nu vor scăpa nepedepsiți! 
  
Iată!...unul dintre ei s-a şi pierdut deja. Acel Iuda Iscarioteanul şi-a pierdut minţile şi s-a spânzurat, precum ştii. Mai e oare vre-un dubiu că cei care au stat prin preajma falsului învăţător şi-au pierdut minţile? N-a venit el oare la noi şi l-a dat pe galileean în mâinile noastre? Ne-am dus noi la el? Nu. 
  
El a venit la noi spunând că el face ceea ce trebuie să facă şi nimic mai mult. L-am întrebat atunci încă o dată, de ce face acest lucru? Hotărât lucru, îi sticleau ochii după bani. Şi ce ne-a mai spus? Că ,,îl voi da vouă pe Iisus care se cheamă Hristos”. Îţi aminteşti? Nu-ţi dai seama că acest om care a stat o bună bucată de timp pe lângă acela, i-a cunoscut firea şi i s-a făcut lehamite de vrăjitoriile lui? Şi să-ţi mai spun ceva Serah... Iisus galileeanul sau nazarineanul, a fost duşmanul poporului. Noi capii poporului ştim asta cel mai bine. Deci acest Iisus a trebuit să se dea morții. Ce era să facem? Ți-am mai spus... Să-l lăsăm să tragă pe toată lumea la el? Aminteşte-ţi ce a făcut regele Saul când l-a prins pe acel rege al amaleciţilor, pe Agag, pe care l-a cruţat, când de fapt Domnul îi poruncise să-i ia viaţa... Şi încă...Cum a sfârşit regele Saul... Serah, te întreb? 
  
Ştii şi tu bine că a sfârşit de mâna unui amalecit, duşmanul de veacuri al poporului nostru. Iată de ce trebuia ucis fără întârziere acel Agag al amaleciților! Ei! Cam aşa şi cu Iisus ăsta, ne-ar fi făcut necazuri mari dacă nu l-am fi înlăturat. Şi acum că tot ai pomenit de Gamaliel îţi voi spune un cuvânt desprins cumva din chiar cuvintele lui. Dacă acesta ar fi fost fiul lui Dumnezeu nimeni nu i-ar fi putut face nimic fiindcă nimeni nu se poate pune cu Dumnezeu, dar nefiind acesta ceea ce a spus că este, a pierit, uitată şi ştearsă să-i fie amintirea lui din adunarea lui Israel! 
  
Iar acum te întreb pe tine Serah, chiar crezi că Mesia s-ar fi lăsat vândut de un nenorocit ca acest Iuda Iscarioteanul pentru treizeci de arginţi? Pentru atât de puţin? Hm! Mai mai gândeşte-te Serah, mai gândeşte-te! 
  
Referinţă Bibliografică:
Ancheta (fragment din roman) Partea a doua- al patrulea fragment / Mihai Condur : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1424, Anul IV, 24 noiembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Mihai Condur : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mihai Condur
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!