CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Stihuri > Cugetare >  


Autor: Melania Cuc         Publicat în: Ediţia nr. 1338 din 30 august 2014        Toate Articolele Autorului

Melania CUC - MONADE (1) - POEME BILINGVE

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

FILMUL MEU MUT

Silaba asta tot intră şi iese
Din ceaşca mea cu ceai englezesc.
Mi s-au umezit buzele
Şi păru-mi miroase
A mentă sălbatică.
Mă mint că-i firesc,
Şi-mi planific să lipesc pe mai departe
Mărci poştale scoase din uz
Pe spătarul băncilor din parcul copiilor.
Mâine dis de dimineaţă
Cu alte femei voi face figuraţie.
În filmul meu mut
Vom umbla despuiate printre cai şi soldaţi.
Apa de colonie s-a scumpit între timp
Iar palmele-mi miros a pământ.
Un scurtmetraj cu ziua ce abia
De-mi ajunge la umărul pe care
Berzele tot fac reverenţe
Înainte de zbor.

IL MIO FILM MUTO

Questa sillaba entra ed esce sempre
Dalla mia tazza di tè inglese.
Le labbra mi si sono inumidite
Ed i capelli miei sanno
Di menta selvatica.
Mento a me che è normale,
E mi preparo oltre ad appiccicare
Francobolli scaduti
Sullo schienale di panchine nel parco dei bimbi.
Domani di buon'ora
Con altre donne farò da comparsa,
Nel mio film muto
Cammineremo nude tra cavalli e soldati.
L'acqua di colonia frattanto è rincarata
E le mie mani san di terra.
Un cortometraggio col giorno che appena
Mi arriva alla spalla su cui
Le cicogne ancora fanno l'inchino
Prima di volare.LIBERTATEA MEA PERSONALĂ

Din fereastra casei mele
Văd urma de iepure de la care începe câmpia.
Doar o linie violet de zăpadă
Ce mă poartă direct
La locul unde
Şi-au dat întâlnire Iuda cu Mesia.
De jur împrejur,
Cerc în cerc,
Spaţiul e mai anevoios
Decât mlaştina Iordanului.
Lumina becului electric traversează pe brânci
Bulevardul cu motociclete şi sticle golite de bere.
Saltimbacii merg în mâini pe acoperişul tramvaiului.
Alaiul revoluţiei a părăsit adăpostul...
-Scapă cine poate! Îmi spun
Şi nu-mi mai pasă de biata mea libertate,
Nici de picioarele în papuci chinezeşti,
Nici de jenşii tăiaţi cu briciu-n genunchi.
Stau pe coji de nuncă din obşnuinţă
Şi singura mea pereche de ochelari
Scrâjneşte sub omoplaţii oraşului supraponderal.
Mai departe a fost casa şcolii
Şi gradina cu plantele presate în pildele
Pe care un scrib le scrie în biblii.

LA MIA LIBERTÀ PERSONALE

Dalla finestra di casa mia
Scorgo l'impronta della lepre da cui s'apre la campagna.
Appena una linea viola di neve
Che mi porta dritta
Al luogo ove
Si son dati appuntamento Giuda e il Messia.
Tutt'intorno,
Cerchio nel cerchio,
Lo spazio è un cerchio più impegnativo
Della palude del Giordano.
La luce della lampadina elettrica traversa a bocconi
Il viale di motociclette e bottiglie vuote di birra.
I saltimbanchi si muovon con le mani sul tettuccio del tram.
Il corteo della rivoluzione ha abbandonato il rifugio...
-Scappi chi può! Mi dico
Pure che non m'importa più della misera libertà,
Né dei piedi in pantofole cinesi,
Né dei jeans tagliati col rasoio sulle ginocchia.
Cammino sulle uova per abitudine
E l'unico mio paio di occhiali
Scricchiola sotto le scapole d'una città sovrappeso.
Più avanti c'era la casa della scuola
Ed il giardino con piante pigiate in modelli
Che uno scriba ha annotato sulle scritture.JUMĂTATE DIN SÂNGELE MIELULUI

Pleznesc aerul din mănuşile fără degete.
Între timp,
Albinele şi-au procurat mierea de subzistenţă
Direct de la raft.
Pe înserat
Voi apaludăa nebuneşte campionul la box
În ringul cu colţul împroşcat cu dureri personale.
Acolo se rescrie istoria naşterii
Cu jumătate din sângele Mielului
Lichefiat în cubul de gheaţă albastră.
-Cocktailul pentru petrecere-i gata!
Scriu de o sută de ori în caietul dictando.
Între timp
Pe plita de fontă
Porumbul explodează gălăgios şi obez.
Străzi fără sens pornesc spre rigolă
Şi vin gunoierii cu instalaţii hiteck,
Mătură, adună la groapa comună
Petale de piersic conservate-n oţet.

METÀ DEL SANGUE DELL'AGNELLO

Fendo l'aria con guanti senza dita.
Intanto,
Le api si son procurate il miele del sostentamento
Direttamente dalla mensola.
In serata applaudirò all'impazzata il campione di box
Sul ring dall'angolo imbrattato di dolori privati.
Lì si riscrive la storia della nascita
Con metà del sangue dell'Agnello
Sciolto nel cubo di ghiaccio azzurro.
- Il cocktail per la festa è pronto!
Scrivo cento volte nel quaderno a righe.
Intanto
Sul piano in ghisa
Il mais scoppietta chiassoso e pìngue.
Strade senza senso muovono al fosso
E vengon spazzini con impianti hi-tech,
Scopano, ammassano nella fossa comune
Petali di pesco conservati in aceto.CAIELELE RUGININD MONEZI

Din herghelia fără calul-troian iese fum alb.
Casa poştei e plină ochi
Cu iasomie şi scrisori de front nesemnate.
In planul secund
Invalidul de pace îşi cântă disperarea
Peste rondourile de miozotis brumat.
Nimeni nu aude galopul
Care s-a născut mort şi cu stea de aur în frunte.
Caielele ruginind monezi
Cresc prin umerii vagabondului dormind la metrou.
Şi doar eu mai aştept poştalion de Bizanţ
Cu un geamantan din ziare de ieri.
Nu am învăţat mai nimic din vechea durere
Când vântu-mi sfâşie săptămâna
În bucăţile pe care le cos în poala rochiei albe.
A cui poate fi silueta ce s-a proţăpit între noi
Ca o folie strălucitoare de staniol ?
Un mormanul de stele şi sticle scoase din uz
Zornăie în buzunarul pardesiului meu.
-Le auzi? Întreb urechea în care
Cercelul cu număr matricol clincăne fără mişcare.

I CHIODI CHE ARRUGGINISCONO MONETE

Dalla mandria di cavalli troiani esce fumo bianco.
La cassetta della posta è strapiena
Di gelsomino e lettere dal fronte non firmate.
In secondo piano
L'invalido della pace canta la sua disperazione
Sopra i rondò di myosotis brinata.
Nessuno ode il galoppo
Che è nato morto e con la stella d'oro in fronte.
I chiodi che arrugginiscono monete
Crescon dalle spalle del vagabondo che dorme nella metro.
E solo io aspetto ancora la diligenza da Bisanzio
Con una valigia di giornali di ieri.
Non ho ancora imparato niente dal vecchio dolore
Quando il vento mi riduce la settimana
In pezzetti che cucio su un lembo di veste bianca.
Di chi può esser la sagoma che si profila tra noi
Come foglio lucido di carta stagnola ?
Un cumulo di stelle e vecchie bottiglie
Strepita nella tasca del mio soprabito.
-Le odi? Interrogo l'orecchio ove
L'orecchino con numero di matricola tintinna senza muoversi.FERESTRELE MELE

Cu coţka de zahăr ascunsă în pumn
Şi furioasă ca maşinăria perfectă de luptă
Merg cu mâini tremurânde,
Cu ochii arzând
Peste aşchii de sticlă înfipte-n plămân.
Diseară e bal la palatul de iarnă
Se va bate stepp în scândura cariată,
Aproape şi mai aproape voi fi
De bocancii fără talpă şi fără stăpân.
În atelierul de marochinărie din Est
Uncenicii în serie răzuie sozii
De pe pielea şarpelui ucis
În Eden.
Ei da, doar un cerc mă mai desparte
De clopotul ce bate a restrişte în cer.
Ferestrele mele au degete în gratii
De trec gunoierii prin ele
Cu tomberonul în care
Doarme iepureşte
Noaptea dinspre miercuri spre joi.

LE MIE FINESTRE

Col cubetto di zucchero in pugno
E furente come perfetto macchinario di lotta
Vado con mani tremule,
Con occhi ardenti
Sopra schegge di bottiglia confitte nei polmoni.
Stasera c'è il ballo al palazzo d'inverno
Si batterà lo step sull'asse corrosa,
Vicino e più vicino sarò
Agli scarponi senza suola e senza padrone.
Nella bottega della pelletteria dell'Est
Gli apprendisti in serie raschiano curiosi
La pelle della serpe uccisa
nell'Eden.
Eh sì, solo un cerchio mi divide ancora
Dalla campana che suona in cielo per necessità.
Le mie finestre han dita tra le sbarre
Da passarci gli spazzini
Con il carro dove
Dorme fugace
La notte tra il mercoledì ed il giovedì.PICTEZ HIEROGLIFE

Înflorit e vinul
Şubredă-i masa pe care rostogoleam
Odată cu mere de aur.
Prin jocul acela se scutură bruma
Şi marea îşi smulge inelul cu perlă
Din degetul cu care mi-a arătat geşit
Viitorul.
În oraş, pe banca cu umbra vopsită,
Cafegiul fierbe secunda în ibricul plin cu nimicuri
Şi doar aburul gurii lui mai urcă pe umărul ceştii
Din care sorb ca din suc de cucută.
Stă tolănită jivina dinaintea tejghelei
Şi continui să pictez hieroglife
Pe tot zidul tapetat cu reviste din veacul trecut.
-Vrem sânge de pe linia întâi a vieţii!
Ţipă rărunchii
Şi îngeru-mi schilav
Coboră pe frânghii celeste
În visul chircit ca un fetus
În poemul pe care tot amân să îl scriu.

În rest, pe pagina zilei de azi
Se văd ziduri de case în care
Femeile spală şi prind în cârlige de rufe
Păpuşi de naylon.

RITRAGGO GEROGLIFICI

Prospero è il vino
Precaria la tavola su cui rotolavo
Con mele d'oro.
Di quel gioco si scuote la brina
E il mare si strappa l'anello di perla
Dal dito con cui mi ha indicato per sbaglio
Il futuro.
In città, sulla panca d'ombra verniciata,
Il caffettiere bolle l'attimo nel bricco pieno d'inezie
E il suo respiro sale appena sulla spalla della tazza
Da cui suggo come da succo di cicuta.
Sdraiata sta la belva dinanzi al banco di vendita
E continuo a ritrarre geroglifici
Su tutta la parete tappezzata da riviste del secolo scorso.
- Vogliamo sangue sulla prima linea della vita!
Stridon le reni
Ed il mio angelo deforme
Scende da funi celesti
Nel sogno rannicchiato come feto
Nel poema che tardo ancora a scrivere.

Per il resto, sulla pagina di oggi
Si vedon muri di case ove
Le donne lavano e appendon su mollette
Bambole di nylon.PARADA MODEI

O colecţie colectivă de culori sintetice
Şi tot atâtea rochii pentru parada din primăvara asta...
Toată lumea îmi admiră secunda-de-fericire
Şi doar copiii din Lună tac
Şi fabrică alte şi alte păsări din tină.
Este şi acesta un joc de societate înşurubată în taină,
Un accident vascular prin care inima păsărilor moarte
Prinde să bată: pac...pac...
-Va ploua cu avioane din parafină la nunta infantei!
Anunţă meteorologii în funcţie.
Între timp
Linia de demarcaţie dintre vis
Şi realitatea palpabilă
S-a şters ca oja de pe unghiile unei fete bătrâne.

SFILATA DI MODA

Una raccolta collettiva di colori sintetici
E ancora tanti costumi per la sfilata di questa primavera...
Tutti ammirano il mio secondo di felicità
E solo i figli della Luna taccion
E fabbricano altri ed altri uccelli ancora dal fango.
E' questo pure un gioco di società avvitato nel mistero,
Un'emorragia ove il cuore di uccelli morti
Prende a battere: tac...tac...
-Pioverà con aerei di paraffina alle nozze dell'infanta!
Annunciano i meteorologi in servizio.
Frattanto
La linea di demarcazione tra sogno
E realtà palpabile
S'è sciolta come smalto sull'unghie d'una vecchia ragazza.CU SACOŞA DE DOC

Blitz-ul taie orizontu-n felii
Şi oglinda în care mă pieptam, dau obrajii cu pudră
Şi gura, cu ruj,
Sticla licăreşte ca ochii pisicii gestante.
Sunt aproape gata de marele-bal
Şi lumea întreagă se mişcă în vals
Odată cu mine
Prin aerul pe care îl înghiţim
Linguriţă după linguriţă.
O da, ar trebui să stau la locul meu
În jerpelita asta de cartea din joc,
O damă cu rochie de catifea ieftină
Şi sacoşa de doc.
Liniştea-i tot mai densă
Şi doar graalu-l aud
Cum se macină,
Ca un pahar ordinar,
La beţiv în măsele.

COL SACCHETTO DI COTONE

Il flash taglia l'orizzonte a fette
E lo specchio ove mi pettino, passo la cipria sulle guance
E sulla bocca il rossetto,
La bottiglia scintilla con occhi di gatta gestante.
Sono quasi pronta al grande ballo
E il mondo intero si muove nel valzer
Insieme a me
Nell'aria che inghiottiamo
Cucchiaino dopo cucchiaino.
Oh sì, dovrei restare al mio posto
In questa lisa carta da gioco,
Una donna dal comune abito di velluto
E il sacchetto di cotone.
La calma è ancor più densa
E odo appena il graal
Come si consuma,
Come un semplice bicchiere,
Tra denti d'ubriaco.GENERALII DE STEAG

Nu mai dau randament
La capacitatea maximă a imaginaţiei mele,
Nici fluturii din lurexul brodat peste tiv
Nu-i mai prind
În duzina de agrafe cumpărate din târg .
Bravez, fac piruete interesante
De-a lungul şi de-a latul fitilului
Care arde între două sticle de lapte.
Trec prin viaţa mea nefardată
Revoluţionarii şi manechinele
La paradă.
Azi,
Cei mai vestiţi dintre textilişti se pensionează;
Generali de steag cu decoraţii în piepţii jachetei.
Scame de vise se smulg, zboară libere,
Ne intră-n plămâni şi tuşim peste spitalele-nchise.
La noaptea va ninge negreşit
Cu fulgi smulţi din pernele nefolosite.
Am eu aşa, o presimţire,
Ca şi când ar fi o zi în care
S-ar întoarce păsările migratoare.
Între timp,
Reumatismul cuprinde tot trupul păpuşii din ipsos
Şi taftaua foşneşte nerăbdătoare
În dulapul cu cheia pierdută.

I GENERALI DI BANDIERA

Non rendo più
Per la capacità massima della mia immaginazione,
Né le farfalle del lurex ricamato sull'orlo
Più non appendo
Alla dozzina di mollette comprate sul mercato.
Provoco, faccio volteggi interessanti
Intorno e lungo lo stoppino
Che arde tra due bottiglie di latte.
Traversano la mia vita struccata
Rivoluzionari e indossatori
Nella sfilata.

Oggi,
I più noti stilisti vanno in pensione;
Generali di bandiera con decorazioni sui petti della divisa.
Filacce di sogni si staccano, volano libere,
Penetrano nei polmoni e tossiamo tra chiusi ospedali.
La notte senza dubbio nevicherà
Con fiocchi strappati da nuovi guanciali.
Ho io così, un presentimento,
Quasi ci fosse un giorno ove
Tornano gli uccelli migratori.
Frattanto,
Il reumatismo occupa l'intero corpo della bambola di gesso
E il taffettà mormora impaziente
Nella credenza dalla chiave perduta.ÎNVIEREA ÎNCĂ NU-I TERMINATĂ

Plătesc la nimereală biletul
Iau restul de mărunţiş
Pe încredere.
- Faceţi-i loc controlorului!
Strigă careva din mulţime
Şi din celălat capăt al sălii motoarelor
Se aude schelălăind aluatul
În pâini fără de sare.
Nu voi mai purta şireagul de perle
Peste pielea ce tremură sub bluza subţire.
Ai cheltuit degeaba o avere cu mine
În locul acesta sunt doar salahorul
Cu ecosonul aşezat invers
Pe reverul de la salopetă.
Învierea încă nu-i terminată
Şi vin degeaba mironosiţile cu uleiuri
Şi lacrimi legate în colţ de batistă.
Curge laptele dulce din streaşina lunii
Şi macii sălbatici înfloresc pe hârtie.
E noaptea întreagă atelierul în care
Picteaz în vopsele de apă
Crucea-mi din tablă zincată.

LA RESURREZIONE NON È ANCORA TERMINATA

Pago a vanvera il biglietto
Prendo il resto degli spiccioli
Sulla fiducia.
- Fate spazio al bigliettaio!
Urla qualcuno dalla folla
E dall'altro margine della sala motori
S'ode guaire l'impasto
Nel pane senza sale.
Non indosserò più la collana di perle
Sulla pelle che trema sotto l'esigua camicetta.
Invano hai speso un patrimonio con me
In questo posto sono appena il bracciante
Con la targhetta messa al contrario
Sul risvolto della tuta.
La resurrezione non è ancora terminata
E vengono invano le pie donne con oli
E lacrime legate sul lembo del fazzoletto.
Scorre il dolce latte dalla gronda della luna
E papaveri selvatici fioriscon sulla carta.
E' l'intera notte lo studio ove
Dipingo in tinte ad acqua
La mia croce sulla tavola zincata.ÎN HAINE PREA STRÂMTE

O noapte întreagă
M-am rostogolit printre foi de caiet
Şi litere din cerneală acrită.
Ţi-am scris pe pereţi şi pe masă
Scrisori despre frica
Ce creşte pe sub unghiile-mi roase din carne.
Acum până şi
Liniştea urbei este uriaşă şi tristă
Ca o barză cu piciorul legat în atele...
Nu mă simt defel bine în situaţia dată
Deşi ocup cea mai bună carpace
Din năvodul plin cu fructe de mare.
O, da,
M-ai crescut în haine preastrâmte
Şi nu mai am loc de punct şi de virgulă
Între două cuvinte!
Vorbesc ca o păpuşă din cârpe vopsite,
Râd ca nebuna, joc popice
Cu jucăriile din cutiile sigilate.
Mi-ai trimis,mamă, şoseştele albe,
Eu contiui să le deşir rând cu rând;
Le adun pe mosoare şi te mint
Că am învăţat să am suficientă răbdare
Să aştept primăvara.

IN ABITI MOLTO STRETTI

Tutta la notte
Ho ruzzolato tra fogli di quaderno
E lettere d'inchiostro inacidito.
Ti ho scritto su muri e sopra il tavolo
Lettere sulla paura
Che cresce sotto le mie unghie rose dalla carne.
Ora persino
La quiete dell'urbe è immensa e triste
Come cicogna dalla gamba steccata...
Non mi sento affatto bene in questo stato
Benché riempia il miglior carapace
Della rete piena di frutti di mare.
Oh, sì,
M'hai cresciuta in abiti molto stretti
E non ho più posto da punto e da virgola
Tra due parole!
Parlo come bambola dalle pezze colorate,
Rido come una pazza, gioco ai birilli
Coi giocattoli dalle scatole sigillate.
M'hai spedito, mamma, le calzette bianche,
Io continuo a sfilacciarle mano a mano;
Le intreccio alle spole e ti mento
D'aver imparato a portare sufficiente pazienza
Nell'attesa della primavera.
-------------------------------------------------------
(traducere în limba italiana de Luca Cipolla)

Melania CUC
Bistriţa - Bucureşti
august 2014
 

Referinţă Bibliografică:
Melania CUC - MONADE (1) - POEME BILINGVE / Melania Cuc : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1338, Anul IV, 30 august 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Melania Cuc : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Melania Cuc
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!