CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Impact > Relatare >  


Autor: Marian Nuţu Cârpaci         Publicat în: Ediţia nr. 2012 din 04 iulie 2016        Toate Articolele Autorului

Limba romani -victima doctoratelor!
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Alfabetul limbii romani-un abuz!  
 
În urmă cu 12 ani am dat examen de admitere la Facultatea de Litere, secția română-romani. Când am primit foaia cu subiectele în romani am rămas perplex. Nu înțelegeam o iotă din ceea ce trebuia să fie limba romilor. Era scris într-un alfabet ininteligibil. 50 de minute m-am holbat la foaie încercând să înțeleg textul care trebuia să fie scris în limba mea maternă. Până la urmă l-am descifrat pentru că mai știam o leacă de greacă. Nimeni nu mi-a spus înainte de examen că romii au un alfabet. Acesta este un abuz! Ca urmare, am hotărât să abandonez facultatea.  
 
Alfabetul care produce analfabetism în rândurile romilor  
Literele THETA și Xi-un genocid cultural  
 
De ce ar trebui inserate literele grecești în limba țiganilor? Pentru că, ar opina lingviștii, romii au stat mult timp în Grecia și au împrumutat multe elemente grecești în limba lor. Ei, și? În limba română oare nu sunt toate cuvintele de specialitate tehnică, filosofică și medicală împrumutate din greacă? Și totuși în alfabetul limbii române nu apar litere grecești. În limba romilor, semnul ablativului oblic este sufixul -dar, care are forma simplă-tar. Exemple: romes–tar: de la rom, romen–dar: de la romi. După cum vedeți, se poate scrie cu litere românești. Ei, cei ce au creat alfabetul s-au gândit să îl lase pe -tar neatins, dar să-l introducă pe Theta cu valoare de -d! Adică Theta nu este Theta, este Delta! O nebunie totală.  
 
În alfabetul internațional țigănesc exemplele de mai sus sunt scrise așa: romestar– de la rom, romenθar– de la romi. Nici unui rom cu 12 clase nu i-ar trece prin cap că asta este scris în limba lui învățată acasă. Eu mă întreb totuși de ce nu s-a folosit litera grecească Delta? Adică: romenΔar- de la romi.  
 
Litera Xi- h a fost lăsată neatinsă, are sensul de -h, dar nu-și are locul, căci limba romilor are doar vreo 20 de cuvinte grecești. Sunetul gutural X putea fi exprimat printr-un dublu hh.  
 
Litera ç= s sau ț în limba romilor? De ce? Nimeni nu știe, dar așa au hotărât marii lingviști la Congresul de la Warșovia în anii 1990. Fără ca romii s-o știe.Trebuia totuși supus la vot.  
 
Leça– ar fi scris normal lesa = cu el, iar lença– ar fi scris normal lența=cu ei. Ț-ul putea fi scris prin ts sau tz. Probabil că s-au gândit la faptul că asociativul oblic are forma dialectală lensa=cu ei. Puteau totuși să îi lase pe romi să aleagă, sau să îi conștientizeze. Sau să demonstreze care formă este corectă pe baza limbilor indiene. Ceea ce nu s-a făcut încă.Iar ć, ś, ź puteau fi scrise ch, sh, j. Și ʒ poate fi scris j. Romii nu înțeleg de ce se iau hotărâri în numele lor.  
 
Acum vreo 6 ani, o verișoară pocăită mi-a dat Noul Testament tradus de Mateo Maximoff în romani, pentru că ea și soțul ei nu-și înțelegeau limba scrisă în alfabetul adoptat la Warșovia. Nici unul dintre romii care au făcut minim 5 clase nu înțeleg alfabetul dezalfabetizant al limbii lor. Cunosc cazuri în care părinții și-au retras copii de la clasele cu predare în limba romani, pentru că limba în care se predă nu este limba pe care ei o cunosc.  
 
Probabil s-a pornit de la ideea că dacă limba romilor are gramatică grecească și cuvinte grecești, ar fi potrivit să fie introduse și câteva litere grecești. Dar, presupusa gramatică greacă din limba romani se folosește și în India. Este descoperirea mea, și o voi publica în curând, cu bogate referințe bibliografice (peste 4000 de titluri!).  
 
Limba romani, o limbă cu mii de graiuri  
 
Limba romani actualmente are MII de graiuri. Există mici dar URIAȘE diferențe gramaticale între graiuri, astfel încât un rom căldărar când întâlnește un rom ursar pentru prima dată, îl va înțelege foarte greu pe romul ursar. De ce? Datorită pronunției DIFERITE a acelorași cuvinte rome. Mai există cuvinte arhaice indiene specifice fiecărui dialect, unele păstrate de căldărari și uitate de ursari, și invers. Mai există și împrumuturile lexicale din limbile de contact. Aceste caracteristici sunt comune tuturor graiurilor rome. Exista MII de graiuri, câte localități din România au comunități rome, atâtea forme de limba romani există. Chiar în interiorul unui grup ca ursarii există MULTE sub-graiuri. Nimeni nu știe câte MII de graiuri și sub-graiuri există în România. În aceeași localitate pot co-exista zeci de graiuri în interiorul aceluiași clan rom. În întreaga lume sunt după părerea mea, peste ZECE MII DE GRAIURI ROME! Caracteristicile gramaticale intime ale acestor graiuri sunt cunoscute doar de vorbitorii lor, care în marea lor majoritate nu comunică în respectivul grai-dialect doar cu cei care-l înțeleg, cu ceilalți romi ei preferă să comunice în limba română. Toți acești romi de abia pot scrie în limba română. ACESTOR OAMENI LI S-A INVENTAT UN ALFABET DIFERIT DE LIMBA ROMÂNĂ! Fără să fie întrebați dacă vor! Majoritatea lor merg la școală formal, doar atât cât să poată obține carnetul de șofer.  
 
Și totuși de ce un alfabet inventat de o mână de oameni?  
 
S-a pornit de la ideea S.F. că romii deja trăiesc într-un SINGUR stat, au o limbă cu foarte puține diferențe dialectale, și deci se poate să fie uniți toți romii din LUME sub un singur alfabet și o singură limbă! Idee greșită!  
 
Realitatea istoriei indiene a limbii romani  
 
Cele ce urmează nu fac parte din istoria oficial recunoscută a limbii romani, sunt informații descoperite de mine cercetând istoria Indiei și a romilor. După 20 de ani de cercetare personală a peste 30 de limbi indiene, am ajuns la următoarele concluzii:  
 
-limba romani în întregimea ei actuală s-a format gramatical și lexical în Interiorul Indiei, din vechile limbi prakrite, ca și celelalte limbi indiene, a căror soră este.  
 
-limba romilor a fost vorbită ca o singură limbă fără dialect până acum 1000 de ani în India.  
 
-după ce regatul romilor a fost distrus, romii s-au împrăștiat în toată India. Ca urmare a aceste prime migrații, romii au fost nevoiți să învețe alte limbi indiene, deci au devenit bilingvi sau chiar trilingvi. Rezultatul a fost IMENSA diversitate a formelor rome de pronunție a acelorași cuvinte indiene, precum și variatele forme gramaticale. Toate aceste elemente au transformat limba romani într-o limbă cu MII de dialecte/graiuri. Practic limba romani, sub multiple ei forme gramaticale actuale, își păstrează caracterul mixat al limbilor indiene de contact cu care strămoșii romilor din ziua de astăzi au relaționat în urma primei migrații în interiorul subcontinentului indian.  
 
Exemplu:  
 
-forma de conjugare a persoanei a treia sg, prezent din căldărărească se confundă cu conjugarea a treia viitor din spoitorească și dialectul arli din Macedonia și Serbia. Exemplu de confuzie: când un spoitor sau arli va zice în judecată țigănească „fiul meu nu mai face acest păcat”, căldărarul va înțelege „fiul meu nu VA mai face acest păcat” (înțelegând că totuși fiul spoitorului va continua să-l facă în prezent) , pentru că sufixul de formare a viitorului din căldărărească corespunde conjugării verbelor la prezent din spoitorească. Spoitoreasca formează viitorul prin adăugarea prefixului KA înaintea conjugarii verbului la prezent. Romii ciubotari formează și ei viitorul verbelor în același mod ca și spoitorii, dar pronunță cuvintele ca și căldărarii. Spoitorii pronunță majoritatea cuvintelor ca ursarii și romii arli din Serbia. Corbenii formează viitorul ca romii arli din Serbia, deși vorbesc un dialect căldărăresc, căldărarii nu pot înțelege tot ceea ce vorbesc corbenii sau ciubotarii. Sunt SUTE de diferențe între graiuri, diferențe care NU sunt studiate sau explicate de NICI un PROFESOR de LIMBA ROMANI. Romii moderni nu știu NIMIC despre ISTORIA formării limbii romani în India. Nu se percep ca popor în sensul modern al cuvântului. Și totuși alfabetul oficial al limbii romani asta încearcă, să sugereze unor foruri de decizie că noi romii suntem un popor cu conștiință de sine. Este cunoscut faptul că limba are un rol important ca factor de decizie în unificarea zonelor geografice sub un singur stat. Dacă s-a procedat asemănător la romi, este clar că este eronat, pt. că romii nu au conștiința vreunui stat propriu. Din cauza imensei depărtări de India, romii nici nu-și conștientizează indianismul.  
 
Din exemplele enumerate mai sus, cititorul înțelege că suntem departe de a avea o limbă comună, din cauză că grupurile de romi au plecat cu formele de romani formate așa cum sunt și astăzi. Ca urmare a îndelungatei șederi în diverse zone indiene, limba romani a preluat culorile dialectelor locale indiene.  
 
Recenta acceptare a romilor din partea Indiei ca și posibilă diaspora se întemeiază aparent pe existența a 1500 de cuvinte indiene în limba romilor. Aceasta este declarația lui Lokesh Chandra, președintele Institului Cultural Indian ( http://thewire.in/2016/02/15/the-modi-government-and-rss-are-keen-to-claim-the-roma-as-indians-and-hindus-21646/). Cu 1500 de cuvinte nu pot fi convinși romii că sunt indieni. Un lingvist ar putea aduce argumentul că cele 1500 de cuvinte indiene din limba romilor ar putea face parte din fondul comun indo-european. Singurul lucru care i-ar putea convinge pe romi că sunt indieni ar fi un studiu complet între diversele dialecte rome și toate limbile Indiei. Dacă în urma acestui studiu comparativ ar rezulta că limba romani s-a format în întregimea ei actuală în India, cu exemple ușor de înțeles de un rom fără școală, atunci romilor li s-ar putea inocula ideea de unitate și diasporă indiană. Și ar putea fi educați și INTEGRAȚI mai ușor pe baza dovezilor cunoscute de ei că sunt o comunitate indiană, și în mod sigur romii ar dori să se informeze mai profund despre cultura indiană. Acest lucru ar fi foarte benefic pentru integrarea culturală a romilor. Ar reduce INFRACȚIONALITATEA. Dar acest studiu nu există nici la secția de romani din cadrul Facultății de Litere București. Și totuși, în ciuda acestei lacune imense, secția continuă să predea istoria romilor, deși romii nu-și mai amintesc istoria lor. Se predă limba romani la nivel de facultate, dar nu se cunoaște istoria formării limbii romani, pentru că oficial limba romani s-a născut în... Grecia. Ca urmare, noi, romii nu putem fi o diaspora indiană, ci una...grecească.  
 
Ce se poate face?  
 
Nimic! Pt. că cei ce promovează alfabetul limbii romani sunt profesori cu doctorate și funcții. Acești oameni îi obligă pe romi să învețe un alfabet străin lor, deși știu că romii de abia se descurcă în alfabetul limbii române. Mai mult, știind că limba romilor are mii de graiuri, au INVENTAT ei o nouă limbă romani, pentru că să-i poată unifica, barem pe hârtie.. Rezultatul este REFUZUL romilor de tradiție de a-și trimite la școală fii! Pt. că limba inventată de un colectiv înternațional de lingviști ne-romi este un mixaj de graiuri rome. Au preluat domniile lor din toate graiurile romilor formele care li s-au părut mai interesante, nerespectând criterii științifice. În primul rând ne-au tratat ca și când noi romii am fi votat în unanimitate creerea unei limbi comune. Dar noi niciodată nu am cerut așa ceva. Limba comună era necesară pt. respectivii profesori cu doctorate pt. ca să-și justifice doctoratele. Deci romii au devenit un popor-victimă a doctoratelor.  
 
Limba romani se poate scrie ușor cu alfabetul normal românesc. Dar asta însemna ca ceilați romi din alte țări să nu-l înțeleagă. Și atunci s-a creat un alfabet comun, care nu acoperă nici pe departe diversitatea fonetică a graiurilor rome. Exemplul cel mai îndemână este verbul „a face” în varianta dilectală sârbească CERAU- eu fac. Conform alfabetului înternațional ar trebui scris „ćerau”, formă care oricum nu ar fi înțeleasă de alții romi, pt. că normal este scris „kerau”. Iar romii din Grecia spun „țerau" sub influența limbii grecești. Nici romii care spun „kerau”, nici cei care spun „țerau”(çerau) sau „cerau” nu vor accepta vreodată alfabetul și limba inventată de o mână de doctori. Și exemplele pot continua. Romii tradiționali nu vor să renunțe la dialectele învățate de la părinții lor. Este un genocid cultural să ștergi din istorie atâtea dialecte. Romii nu vor fi convinși de necesitatea unei singure limbi, decât atunci când li se va demonstra că este NECESAR acest lucru, și că există dovezile BIBLIOGRAFICE INDIENE că limba lor s-a născut în India. Iar aceste dovezi ar trebui să devină materie de studiu la facultatea de limba romani. Ce facultate poate fi aceea care nu poate explica istoria genezei unei limbi? Și totuși facultatea de romani există, cu predare într-un alfabet despre care romii nu știu nimic, și pe care nu-l înțeleg.  
 
Noțiunea de PRECEDENT  
 
Este știut că în istoria lor europeană romii nu și-au creat școli de predare a limbii romani. Aceasta era însușită natural în familie, lucru care se întâmplă și astăzi. Au fost o mână de străini care s-au ocupat cu decodificarea gramaticii de bază a limbii romani. Lucrările lor se bazau pe studiul a unuia sau două dialecte, pt. că romii și-au considerat limba un secret foarte aprig apărat. Deci lumea non-romilor a fost timp de 500 de ani necunoscătoare a secretelor limbii romani. Ca atare noțiunea de PRECEDENT nu poate fi aplicată pt. a justifica înființarea secției de limba romani de la Facultatea de Litere București, pt. că romii niciodată nu și-au analizat gramatical limba și nu și-au fondat școli sau facultăți. Și deodată a apărut facultatea de limba romani. Suntem curioși ce pregătire în domeniul limbii romani au avut profesorii coordonatori de doctorat ai doctorilor în limba romani, știind că limba romani prezintă MII de graiuri. Ce grai sau dialect știau acești coordonatori de doctorat? Cu tot respectul pentru domnul Gheorghe Sarău, am dori să știm cine a învățat-o limba romani pe profesoara de chineză Lucia Wald, coordonatoare de doctorat a domniei sale? Eu știu că domnul profesor Gheorghe Sarău face imense eforturi pentru a populariza și a încuraja învățarea limbii romani, dar chiar așa, o profesoră de chineză de unde știa limba romani și anume „Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România”, titlul doctoratului domniei sale?  
 
https://gheorghesarau.wordpress.com/about/  
 
Despre mine (Gheorghe Sarău)  
 
Titlul ştiinţific: doctor în filologie (1998), cu o temă din lingvistica rromă (indo-europeană), intitulată „Dialectul rromilor spoitori (xoraxano) din România”, având ca îndrumător pe doamna prof. univ. dr. Lucia Wald. Titlul a fost acordat în data de 28 septembrie 1998, cu prilejul susţinerii publice a tezei, şi validat prin O MEN nr. 3460 / 15 martie 1999 (diplomă seria R, nr. 0003597).  
 
Domnul profesor Marcel Courthiade are un doctorat la INALCO Paris:  
 
Courthiade, Marcel, Phonologie des parlers rrom et diasysteme graphique de la langue rromani [These pour le doctorat (Arrêté du 30 mars 1992). Présentée par … sous la direction de M. le Professeur René Gsell), Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III], 1995  
 
INALCO Paris posedă cumva manuscrise medievale scrise de romi care să trateze istoria și evoluția limbii romani? Că noi știm că nu există astfel de documente. Lista numelor celebre cu doctorate pe limba și cultura romilor ar putea continua, dar din decență vom tăcea.  
 
La „acuzația” adusă mie de domnule Gheorghe Sarău că eu sunt autodiadact, îl voi întreba:  
 
-dumneavoastră de unde ați învățat limba romani? Nu tot de la romi? În acest caz sunteți autodidact și dumneavoastră domnule profesor Gheorghe Sarău, pentru că romii niciodată nu și-au scris limba!  
 
Cu alte cuvinte, vin românii să-i învețe pe țigani limba țigănească, după ce în prealabil românii au învățat de la țigani. Și au pretenții să se numească profesori de limba romani. Romii autodidacți ca mine nu pot să-și prezinte cultura și propria limbă pt. că românii le-au FURAT limba, și îi obligă pe romi să învețe o nouă limbă țigănească inventată de români.  
 
Dacă așa stau lucrurile și eu pot să mă intitulez PROFFESOR NATIV de limba romani. Că este la modă în lumea țigănească să ne auto-proclamăm, regi, împărați..doar autodidacți nu vor să se recunoască unii români, dar îi acuză pe romii care vor să scrie despre limba și cultura proprie, că ei, țiganii sunt cei autodidacți. Au ajuns să vândă flori florarilor.  
 
Referinţă Bibliografică:
Limba romani -victima doctoratelor! / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2012, Anul VI, 04 iulie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Nuţu Cârpaci
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!