CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Ion I. Părăianu         Publicat în: Ediţia nr. 1460 din 30 decembrie 2014        Toate Articolele Autorului

MAMĂ, CE ANTOLOGIE!
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
MAMĂ, CE ANTOLOGIE ! 
  
Cum Decembrie e luna cadourilor, anul acesta, 2014, Decembrie a fost mai darnic ca niciodată. Toți au primit cadourile dorite, ba unii nici nu se așteptau la așa minuni. 
  
Mă refer la mulți copii abandonați, alții orfani; la bătrânii duși la spitalele transformate 
  
în azile, la familii sărace cu mulți copii, la multe persoane cu dizabilități și la multe altele. 
  
Dar trecând la breasla celor care ostenesc zile și nopți, săptămâni, luni sau ani de-a rân- 
  
dul în domeniul creației spirituale, pot raporta că, dacă pe parcursul anilor am avut sau nu 
  
o satisfacție sau mai multe în domeniu; prin căutări, investigații, convorbiri telefonice, co- respondențe, etc. Puiu Răducan, un neobosit și harnic scriitor, ne-a adus cel mai mare ca- dou literar: volumul MAMA – Antologie de proporții dedicată Mamei, care, permanent es- 
  
te asemuită, cum afirmă și criticul literar Al. Florin Țene, „cu Sfânta Maria, Cea care a dat 
  
viață Omului, Fiul lui Dumnezeu”. 
  
Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop al Râmnicului, Gherasim Cristea (1914 – 2014), 
  
aflând de proiectul acestui monumental volum, a scris prin 2007: „…chipurile materne pe 
  
care scriitorii noștri le-au așezat în paginile cărților lor sunt un semn de prețuire față de 
  
propriile mame și în același timp ca o imagine ideală a feminității. Nu cred să existe vreun 
  
chip al mamei care să n-o prezinte în manifestarea iubirii copleșitoare față de pruncii ei... […] Legătura dintre mamă și copil este una indestructibilă care nu poate fi întreruptă în 
  
nici un moment al vieții și se proiectează spre viața veșnică. Biserica a așezat cinstirea pă- 
  
rinților ca o datorie sfântă, iar grija Mântuitorului Iisus Hristos față de Maica Domnului 
  
devine temei de cinstire și de rugăciune pentru propriile mame. […] Felicităm pe Domnul 
  
Puiu Răducan pentru osteneala de a aduna toate aceste mărturii de cinstire a chipului ma- 
  
mei în literatură, iar pe cititori îi îndemnăm să-și cinstească părinții și să-i poarte în rugă- 
  
ciune”. 
  
Toate poeziile și scurtele fragmente în proză incluse în această antologie cuprind cele mai 
  
puternice sentimente de prețuire, de dragoste, de regrete față de Mamă – ființa care ne-a dat 
  
viață, ne-a hrănit, a vegheat la căpătâiul nostru ca un înger, să avem somnul liniștit, lin, să nu 
  
ne ardem sau să ne înecăm, să nu..., să... 
  
Pentru o oarecare imagine asupra cărții am să dau câteva detalii. Cartea are 624 de pagini. 
  
Coperta I și IV, fără pretenția de a avea talent de prezentare la adevărata frumusețe și valoare, au fost realizate de profesioniști aleși: Acad. Valeriu Matei – R. Moldova; pictura: Iurie Ma- 
  
tei – R. Moldova; machetare coperte: Vitalie Leca – R. Moldova; dr. Ionuț Daniel Răducan – 
  
Arad, (coperta IV); Tehnoredactare computerizată – ing. Elena Mușat; Machetare grafică: Lo- 
  
redana Rebega; Corectura: Jean-Mihail Băileșteanu. Tiparul executat la Imprimeria Editurii 
  
MJM – Craiova. 
  
Cartea se deschide la pagina 3 cu fotografia „Maica și pruncul” de Felix Sima (pirogravu- 
  
ră în lemn de paltin). Urmează „Cuvântul autorului acestei antologii„ (pag. 5-7) ; Prefață – Chipul mamei de ÎPP. GHERASIM, ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI (pag. 8-9). 
  
Domnul Al. Florin Țene, Membru corespondent al Academiei Americano-Română, Preșe- 
  
dintele Ligii Scriitorilor Români, prin „Florilegiu pentru mama care ne-a dăruit lumina” (pag. 11-13) aduce un binemeritat elogiu domnului Puiu Răducan pentru proiectul său îndrăz- neț de a edita această antologie, cît și Mamei însăși, care ne-a dat viața și ne-a dăruit lumina. 
  
Cuvinte la fel de așezate și care merită aceeași atenție găsim și la pagina 10 în Poeme des- 
  
pre mama de Florica Bud (Baia Mare), scriitor, membru U.S.R. 
  
Se continuă cu alt material (pag. 14) - Căldura ființei dragi, la fel de interesant, cu un oa- recare iz politic, în care tot chipul mamei aureolează viața pruncilor. „Experimentul Târgușor„ 
  
(Închisoarea politică a elevilor de liceu). Autor: Victor Roșca – Canada; Redactor șef revista 
  
Candela de Montreal. 
  
Cele 624 de pagini ale antologiei pe aceeași temă, Puiu Răducan le-a structurat în trei capi- 
  
tole: 1) Din lirica scriitorilor clasici ai literaturii române (pag. 21-72); 
  
2) Din lirica scriitorilor contemporani ai literaturii române (pag. 75-568); 
  
3) Din lirica anonimă (pag. 571-6oo). 
  
Autorul dă o explicație pertinentă cu privire la autorii poeziilor incluse în această antologie, 
  
MAMA, cât și în cea care urmează TATA; și anume că, i-a publicat „în ordine alfabetică. Să nu se supere niciunul! N-a fost truda ușoară...” 
  
În lirica clasicilor întâlnim poezii semnate de Eminescu (singura excepție din ordinea alfa- 
  
betică; nu e de comentat!) , Alecsandri, Bolintineanu, Coșbuc, Goga, Labiș, Vasile Militaru, Minulescu, Topârceanu, Grigore Vieru și alți paisprezece autori. 
  
Mihai Eminescu e publicat cu două poezii: Rugăciune și O, mamă (poezie arhicunoscută); 
  
p. 21-22; Vasile Alecsandri – trei poezii: Dorul mamei, Visul lui Tudorel, Dorul româncei; p. 23-26; Lucian Blaga cu poezia: Scrisoare, p. 27; George Coșbuc – poezia Mama, p. 40-42. 
  
Șt. O. Iosif – Bunica și Cântec sfânt, p. 50-51; Vasile Militaru- A venit aseară mama și Șa- 
  
se pui și-o biată mamă, p. 57-61; Ion Minulescu – Cântec de leagăn, p. 62; Grigore Vieru – 
  
Mi-e dor de tine, mamă, Buzele mamei, Cuvântul mama, Mama în câmp, Mama și fecio- 
  
rul, Făptura mamei, p. 65-68. 
  
Numărul mare de autori antologați, 319, la dimensiunile antologiei, 624 pagini, sunt pre- 
  
zenți cu cele mai reprezentative creații referitoare la tema MAMA impusă de autor. 
  
Capitolul al II-lea - partea consistentă, greutatea a 295 de scriitori etalați pe 493 de pagini, scriitori din țară și din Diaspora (R. Moldova, Canada, Letonia, U.S.A., Anglia, Suedia, Fran- ța, Germania,Serbia, Ucraina, Australia) fiecare cu puterea lui de înțelegere și de creație a pus în cuvântul Mamă, în ființa ei, toată sudoarea și secreația minții. De reținut că această parte a doua este deschisă de Adriana Achihaei Botez (Canada) cu poezia Mamă și este încheiată de Benjeamin Wexler cu poezia Femeie luminoasă. 
  
Între aceste două nume, altele 293, la fel de sensibile și înduioșate au adus elogii peste elo-gii evidențiind dragostea nețărmurită față de MAMĂ. 
  
„ MAMA-i un cuvânt divin/ Cu un conținut senin/... MAMA-i un cuvânt sublim/ Cu toți pe ea 
  
o iubim/... MAMA e căldură, soare,/ Pansament pentru ce doare./ MAMA e din înger ruptă,/ 
  
Pentru pruncul ei se luptă/...” (Natalia Loredana Constanța Dimulescu; Divin, pag. 200). 
  
„ ... Măicuțo, tu: vecie,/ Nemuritoare carte/ De dor și omenie/ Și cântec fără moarte!” (Gri- 
  
gore Vieru; Mi-e dor de tine, mamă, pag.65). 
  
„N-am apucat poeme să îți cânt,/ Că te-ai grăbit să fugi către mormânt,/ Cobori cu gânduri 
  
în priviri ascunse/ Să numeri generații noi de frunze./” (Andrei Păunescu; Mamă, pag. 403). 
  
„... Așa suntem femei lângă femei,/ Părem nimic și nu-nsemnăm nimica/ Doar niște „ele„ 
  
ce slujesc pe „ei„/ Ei neglijenți, iar ele foarte calme,/ Ei încurcând ce ele limpezesc;/ Ei nu- 
  
mai tălpi și ele numai palme;/ Acesta e destinul femeiesc.// [...] Așa e mama și a fost bunica/ 
  
Și ca ele mâine eu voi fi./ Ce facem noi, femeile? Nimica,/ Decât curat și uneori copii.// Sun- 
  
tem veriga firului de ață/ În fiecare lanț făcut din doi/ Ce greu cu noi femeile în viață,/ Dar 
  
e și imposibil fără noi./ ( Adrian Păunescu; Cântec Femeiesc, pag,401-402). 
  
„...O iubire de tine îmi intră-n sânge mamă/ Cu ghiocei, mușcate și miros de pelin,/ Dojea- 
  
na-ți blândă aș lua-o acum în seamă/ Și m-aș întoarce acasă pe urme de senin.// [...] În fie- 
  
care zi îți aprind din inimă lumina,/ Lumânare, mamă, pentru sufletu-ți umil,/ De am greșit, 
  
îmi port și-acuma vina/ Furnicilor strivite sub călcâiul de copil.// (Al. Florin Țene; Lumină 
  
pentru Mama, pag. 532-533). 
  
„Mi-am visat azinoapte mama,/ sta-n portița din grădină,/ avea ochii triști sărmana,/ și-un 
  
coș cu cireșe-n mână./ [...] Noaptea-n cântec de vioară,/ îmi trecu acum prin suflet,/ mama mea, ultima oară,/ mi-a șters ochii plini de plânset./ Și-a plecat pe nori de îngeri,/ Ceru-și desfăcuse-o grindă,/ Domnu-atunci i-a-ntins o mână,/ și-o privesc ca-ntr-o oglindă.../ (Puiu 
  
Răducan; Mama, pag. 443-444). 
  
Mă simt obligat să-mi cer scuze în fața celorlalți zeci și sute de creatori, pe care nu am pu-tut să-i amintesc în această cronică din motive ușor de înțeles, dar nu pot trece peste un fapt demn de laudă, pe care Puiu Răducan nu l-a pierdut din vedere. Are el un simț aparte, capaci- tatea de a descoperi noi talente. Mă refer la poeziile unor elevi de la Școala gimnazială Olari, 
  
județul Prahova: Cătălina Irimescu, cls.a VII-a; Șerban Georgiana, cls. a VIII-a; Crăciun Că- 
  
tălina, clasa a VIII-a; Elena Diana Diaconu, clasa XI-a A, Liceul Teoretic, Lupeni; Carla Alexandra Rădulescu și Eduard Ștefan, ambii elevi în clasa a VIII-a, la Școala gimnazială „Elena Doamna„ din Ploiești. 
  
Dintr-un motiv de simpatie, vreau să închei aceste nominalizări cu poeta-elevă, Rebeca A. 
  
Coca, clasa a III-a C. de la Școala gimnazială nr. 28, din Constanța. 
  
Sper că de acești poeți-elevi vom mai auzi, iar speranțele puse de Puiu în talentul lor să se confirme. 
  
Trecând la ultima parte, lirica anonimă, putem consemna că ea însumează 45 de creații po-etice cuprinse între paginile 569 și 600. Multe au același titlu: Mama, Mama mea, Măicuța mea, Poezii pentru mama, De ziua ta, etc. 
  
Să completăm datele, trebuie reținut faptul, deloc neglijabil, că și cuprinsul are 20 de pagini; 
  
601- 621, la fel de bine și migălos redactate. 
  
Închei cu reluarea părții finale a cuvântului din Prefață Chipul mamai a Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop al Râmnicului Gherasim: „Felicităm pe Domnul Puiu Răducan pentru osteneala de a aduna toate aceste mărturii de cinstire a chipului mamei în literatură, iar pe cititori îi îndemnăm să-și cinstească părinții și să-i poarte în rugăciune”, la care sub- 
  
scriu întru totul. 
  
MAMĂ, CE ANTOLOGIE ! 
  
Felicitări Puiule, prieten drag ! 
  
ION I. PĂRĂIANU 
  
Referinţă Bibliografică:
MAMĂ, CE ANTOLOGIE! / Ion I. Părăianu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1460, Anul IV, 30 decembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Ion I. Părăianu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion I. Părăianu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!