CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Actualitate >  


Autor: Iacob Cazacu Istrati         Publicat în: Ediţia nr. 1913 din 27 martie 2016        Toate Articolele Autorului

A sosit timpul
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Aderati la WRF-FRP worldwideromanianforum@gmail.com 
  
Congresul Diasporei Unioniste din 25-26 martie 2016 Iacob Cazacu-Istrati 
  
- Soarta se teme de cei viteji, iar pe cei laşi îi calcă în picioare 
  
UNIREA CEA MARE 
  
De Nicholas Andronesco 
  
Între Cer şi Pământ 
  
Între ploi şi vânt 
  
Seminţe 
  
Flori şi fructe 
  
Sâmburi şi cânt 
  
Tradiţii şi legi 
  
Cunoaşteri 
  
Şi naşteri 
  
Sunt eu 
  
Suntem noi 
  
Potenţial şi Cuvânt 
  
Dacii cei vechi 
  
Eternii Români 
  
Adunaţi pe Planeta Pământ 
  
Sfatul Ţării va cheamă 
  
De pretutindeni 
  
Ca şi din ţara cu râuri şi piatră 
  
Cu limba cea dulce 
  
Ce-o cântă şi firul de iarbă 
  
Cu însetate inimi 
  
Bătând pentru dreptate 
  
În curgeri de soare arzând 
  
Acum şi în veci 
  
La fapte 
  
Daco-Români 
  
14 martie 2016 Stamford, Connecticut, SUA 
  
Unirea din 1918 reprezintă o mare izbândă în istoria naţiunii române. Ea este opera întregului popor român, înfăptuită în condiţii deosebit de grele. Astăzi istoria se repetă. La etapa actuală în afară de cele spuse de predecesorii mei eu văd două problem importante care trebuiesc urgent soluţionate: unitatea (unirea) tuturor asociaţiilor române într-o organizaţie mondială şi rezolvarea problemei minorităţilor naţionale. 
  
Folosindu-mă de acest moment, vă aduc precizări despre organizaţia Worldwide Romanian Forum – FRP, care este o organizație internațională a tuturor românilor de peste hotare, fondată în 2011 la Săptămâna Culturală a Românilor la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada. Președinte de Onoare este Acad. Nicolae Dabija, RM, Președinte executiv este Prof. Dr.Dr.Nicolae Andronesco, SUA , Vice-președinte Prof. Iacob Cazacu, Canada. 
  
WRF-FRP are un Consiliu de Administrație, format din președinții asociațiilor româneşti: FDRM- acad.Nicolae Dabija, RM; Asociaţia românilor “Câmpul românesc” din Hamilton- Dumitru Răchitan; Asociaţia “Muntele măslinului” din Kitchener- Dumitru Ichim; Cenaclul “Florica Baţu-Ichim”; Cenaclul “Grigore Vieru” din Toronto- Maria Tonu; Asociaţia românilor moldoveni “Vocea Unirii” – Alex Lozovan; Comunitatea moldovenilor din Quebec- Ala Mândâcanu. 
  
Cele mai mari sărbători- Limba noastră cea română, pentru care noi, FRP am propus primii să fie recunoscută ca sărbătoare a tuturor românilor; 27 martie – Unirea Basarabiei cu românia; 1 decembrie-ziua României şi Săptămâna Culturală a Românilor (a doua săptămână a lunii iulie. 
  
Asupra statutului organizaţiei au lucrat acad. Nicolae Dabija,RM, Doamna Ala Mândâcanu,, Montreal, Alexandru Mursa şi Iacob Cazacu, Toronto având ca bază statutul FDRM 
  
Scopul este Reântregirea Patriei Române, a neamului ca şi dezvoltarea unor relaţii sănătoase şi de încredere între romănii de pretutindeni. Unirea tuturor românilor din Diasporă într-o organizaţie internatională. Asociaţiile din fiecare ţară să se unească într-o COMUNITATE a românilor din Italia, Grecia…în frunte cu un consiliu alcătuit din preşedinţii asociaţiilor şi care să aibă un reprezentant în Consiliul de Administraţie a WRF-FRP 
  
Noi, membrii organizației Worldwide Romanian Forum- Forumul Românilor de Pretutindeni din ziua fondării acestui Forum pe toate căile și prin toate mijloacele ne-am adresat guvernanților de toate nivelurile de pe ambele maluri ale Prutului cu o singură cerere: reîntregirea neamului și a Țării. Dar, după cum vedeți până acum, aproape nici o mișcare, numai unele... de ochii lumii. 
  
Aşa zis Departamentul Românilor de Pretutindeni de la Bucureşti, doreşte să-şi supună 
  
diaspora română din toată lumea, să fie supusă Guvernului României, să nu poată 
  
acţiona de sine stătător, să fie dirijată de la Centrul lor. Noi nu admitem acest lucru. Departamentul din Bucureşti ne-a furat şi numele Forumului Românilor de Pretutindeni, pe care l-am fondat în iulie 2011 la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada. Este o manipulare pentru a pune beţe în roate în calea unirii tuturor asociaţiilor româneşti din diaspora şi exil şi crearea unui Centru Coordonator cu sediul la Hamilton. Exemplul Bucureştilor l-a luat şi Chişinăul, născând un Birou pentru Relaţiile cu Diaspora… Acest Birou are în vedere asociaţiile moldovenist-stataliste, care au fost fondate masiv odată cu venirea la putere a comuniştilor, când începe emigrarea masivă din ţară şi care durează până în prezent - Comunităţile moldovenilor. Nu toate, dar în mare parte nu doresc să se identifice comunităţi române. Nu e tot una: moldovean ori roman…E vorba ca şi de identitate. Comunităţile se fondează pe bază de etnii, naţiune, aşa cum sunt comunitatea ucrainenilor, ruşilor, evreilor, bulgarilor etc. Noi avem o etnie-română şi înseamnă, că comunităţile noastre trebuie să se numească a românilor (bucovineni, ardeleni, moldoveni, dacă doriţi să accentuaţi regionalismul. Dar, cred, că cel mai bine s-ar înscrie în programul unirii ca asociaţiile să poarte un singur nume: româneşti, în care să se regăsească şi ardeleanul cu munteanul şi cu moldoveanul. Şi ca balada Mioriţa să rămână în legendele istorice… 
  
Odată cu căderea comuniştilor, cei aflaţi la cârma RM după 2009 au dus o politică neînţeleasă nici până azi, dar ne bucură totuşi un lucru, că au menţint cursul European şi chiar eri la şedinţa Parlamentului nu a trecut spre examinare propunerea socialiştilor de ai cere socoteală Ministrului educaţiei Corina Fusu, pentrucă elevii sciu pe toţi pereţii “Unire”. Este un fapt îmbucurător… 
  
Oare cine ar trebui să-i convingă pe guvernanţii din estul și vestul Prutului, că timpul a sosit, că timpul ne impune a înfăptui Reîntregirea Patriei, dacă nu noi, acei, care suntem adevăraţii ei feciori şi fiice, urmaşii strămoşilor noştri, dacii. Atâta rugăciune cât le-a închinat poporul guvernanților atât din dreapta, cât și din stânga Prutului, numai lui Dumnezeu așa șe închină... 
  
Criza care a determinat fuga românilor de pe ambele maluri de Prut în toată lumea nu a fost și nu este doar o criză economică, e o criză de valori și de identitate care a determinat o atmosferă de corupție și trădare. Unitatea neamului e o valoare supremă care de-a lungul secolelor a dat viață conștiinței de sine a românilor și care a culminat la 1 Decembrie 1918 cu realizarea unității noastre într-o singură Națiune. Cedarea Basarabiei la 28 Iunie 1940 în circumstanțele de atunci poate fi criticată pentru trădarea unității de neam, dar e un fapt istoric care a declanșat deja consecințele sale dramatice de neșters, așa cum nu pot fi schimbați cei 25 de ani care au urmat independenței Republicii Moldova, mai mult de două decenii în care guvernele României nu au făcut nimic sau foarte puţin . Aceasta este o pagină puțin glorioasă a istoriei care nu poate fi rescrisă. Noi însă, cu ajutorul dumnevoastră putem schimba viitorul numai prin unire. 
  
Exemple de unire: Germania, Cehoslovacia...Mişcarea numită „Cehoslovacia 2018„, Cehii şi slovacii au lansat o iniţiativa prin care anunţă, că vor să se reunească „Potrivit sondajelor, o mare parte din populaţie consideră, că divizarea Cehoslovaciei a fost o greşeala şi nu ar fi fost de acord cu aceasta decizie. Două naţiuni se unesc, iar noi...ne dezbinăm! 
  
Un factor important pentru înfăptuirea Unirii constituie problema minorităţii naţionale, relaţiile lor cu autohtonii români basarabeni. 
  
S-ar putea afirma, că pînă în prezent drepturile minorităţilor din Republica Moldova au fost garantate în măsura în care o poate face un stat cu potenţialul economic al Republicii Moldova. Este adevărat, că frustrările prin care au trecut cetăţenii RM în perioada disoluţiei URSS nu au fost depăşite încă. 
  
Gravitatea conflictelor etnice depinde în mare parte de natura relaţiilor. Aici vorbim de diferenţele socio-economice şi de identitate care se întrepătrund. Un alt important factor care poate determina gradul de gravitate a conflictelor etnice este rolul statului însuşi: se află el de-asupra conflictelor şi încearcă să le medieze şi tempereze, sau un grup anume “posedă” statul şi-i foloseşte pîrghiile de putere în detrimentul altor grupuri. Acesta este, într-o oarecare măsură, şi cazul Republicii Moldova. 
  
În societăţile care sunt profund divizate, unde frica şi ignoranţa adesea sunt forţele motrice ale conflictului etnic, oamenii tind să se identifice ei înşişi prin grupul lor etnic, considerîndu-l drept o caracteristică definitorie ireductibilă a societăţii. Asemenea societăţi foarte uşor pot deveni prada violenţei etnice atunci cînd există inegalitate între grupuri etnice şi discriminare a uneia sau mai multora din ele, şi cînd discriminarea este aprobată prin politici publice. De aceea, se consideră că pentru a preveni violenţa instituţiile politice trebuie să le permită grupurilor etnice să participe la procesul politic şi să apere drepturile omului. Numai atunci grupurile etnice nu se vor teme de viitor şi se vor simţi “în rând cu lumea” într-o asemenea societate. 
  
Criza găgăuză de la începutul anului 2002 scoate în evidenţă necesitatea de a înţelege la ce serveşte o autonomie? Găgăuzii au obţinut statutul de autonomie bazîndu-se pe criteriul etnic. S-ar părea, că acesta ar trebui să satisfacă în mod plenar aspiraţiile de renaştere spirituală, dar...practica ne arată, că fiind influienţaţi de o forţă politică din afară, crează probleme populaţiei băştinaşe. 
  
Exemplul separatismului transnistrean este extrem de edificator pentru a înţelege egoismul etnic. Liderii separatiştilor au motivat necesitatea separaţiei de Moldova, inclusiv, şi prin necesitatea apărării drepturilor minorităţilor. Au jucat pe spiritele cetăţenilor, dându-şi aere de mari democraţi, declarând trei limbi de stat în regiune, dar, de fapt funcţionează forţat numai limba rusă. Cunoaştem cu toţii situaţia şcolilor cu predare în limba noastră română din Tiraspol, Grigoriopol ş.a. E trist astăzi la capitolul relaţii între minorităţi…Noi credem, că unul din scopurile noastre imediate trebuie să devină rezolvarea problemei naţional-minoritare. 
  
În mod clar, Constituţia unei Românii Unite trebuie să asigure drepturi egale între români şi naţionalităţile conlocuitoare. 
  
Propun: Congresul de astăzi să Proclame Unitrea neconditionată a Basarabiei cu România. Unirea va fi Victoria Dreaptă şi Adevărată! Să luptăm până la urmă! La arme, fraţi români! Arma noastră nonviolentă de astăzi, Cuvantul este Votul nostru pentru reintregirea meleagului si neamului. Să fim Demni de numele înaintaşilor noştri Dacii! 
  
LUPTA! SPERANTA! CREDINTA! VICTORIE! 
  
worldwideromanianforum@gmail.com 
  
Worldwide Romanian Forum – Forumul Românilor de Pretutindeni vă ÎNDEAMNĂ să primiţi această proclamaţie ca principale deziderate ale înfăptuirii Unirii! 
  
Nicholas Andronesco şi Nicolae Bălcescu: cine luptă pentru libertate, luptă pentru Dumnezeu, iar 
  
Unirea neamului este libertatea, posibilă doar cu acţiunile entuziasmate ale oamenilor ce-o doresc. 
  
Congresul unionist din 27 martie 2016 decretează: 
  
1. Unirea Basarabiei (Republica Moldova) cu România ca stat unitar si indivizibil sub denumirea aleasa de Adunare, care să continue traditia DACIEI. 
  
2. Independenţa administrativă, legislativă şi juridică a puterilor în stat . Neamestec al nici unei puteri din afară în afacerile interne. 
  
3. Egalitate in drepturi politice şi religioase pentru toţi cetăţenii ţarii unite. 
  
4. Contribuţii echitabile in bugetul de stat din partea tuturor agenţilor economici, producători de venituri. Aparatul de stat cu funcţionarii necesari să fie suplu şi efectiv. 
  
5. Preşedintele Tarii să fie ales o data la cinci ani de catre toţi cetăţenii cu drept de vot. 
  
6. Parlament cu două camere cu maximum 350 parlamentari compus din reprezentanţi ai tuturor stărilor societăţii, senatorii fiind aleşi o data la patru ani, iar deputaţii, aleşi la trei ani. Limitarea numarului de mandate: Preşedintele maximum doua mandate, senatorii si deputaţii, trei mandate. 
  
Cei inscrişi pentru ocuparea posturilor în stat, de la primar de comună şi consultanţi până la Parlament si Presedinţie vor face dovada unui certificat de sănătate din partea unei comisii medicale obiective. La fel se va proceda cu angajatii fiecarei agenţii care serveste direct s-au indirect statul inclusiv seviciile secrete. 
  
7. Eradicarea corupţiei şi a conflictelor de interese. Aceasta va duce la un echilibru al bunastării sociale şi al veniturilor echitabile pe cap de locuitor. Promovarea in posturi economice si sociale a persoanelor competente si cu un caracter integru. Mare atenţie la relaţiile economice de producţie. Cea mai importantă parte a lor o reprezintă distribuirea şî redistribuirea produsului economico-social. 
  
8. Libertatea presei fără imixtiuni din partea serviciilor secrete de stat şi a altor grupuri şi personae de interes. Raspunderea reala a acestor servicii in faţa Parlamentului şi a societăţii civile pentru activităţile lor specifice. 
  
9. O guvernare care să aibă la bază participarea activă a cetăţenilor şi nu cea reprezentativă. Un rol de bază îl va avea interacţiunea om – computer cu programe digitale adaptative ce pot fi corectate în desfăşurare. Un asemenea proces se va baza pe cel mai avansat învătământ ca şi pe o interacţiune directă între creier şi sistemul de maşini digitale. Guvernare, care sa aiba la baza principiul fundamental de respect faţa de personalitatea şi identitatea fiecărui cetăţean, indiferent de starea socială. In Parlament şi la Preşedenţie, fiecare comisie specifică (economică, educaţie, juridică, etc.) va întreţine un sistem digital-web cu dechidere publică, unde fiecare cetaţean sau grup social să-şi exprimele punctelle de vedere ca şi propunerile legislative. Când o propunere legislativă este sprijinită de un număr considerabil de cetăţeni (condiţie de prag) va începe procesul pentru a deveni lege. 
  
10. Armată naţională cu capacitate înaltă de acţiune (răspuns) la orice atac împotriva naţiei de la cel pe câmpul fizic de luptă pănă la respingerea atacurilor cibernetice. Sub niciun motiv sau aspect armata nu va trage în certăţenii ţării. 
  
11. Învăţâmant public gratuit, egal şi întreg pentru toţi cetăţenii ţării. Proiectele de învăţământ vor fi analizate si amendate, ca act democratic, de participanţii implicaţi în procesul educaţional. Învăţarea, acumularea de cunoaştere la toate nivelele individuale şi sociale reprezintă sursele şi motivaţiile fundamentale ale bogătiei şi civilizaţiei naţiei române. Două clase gratuite pe semestru pentru cetăţenii pensionari care vor să continue calea mirifică a cunoaşterii. 
  
12. Aşezăminte penitenciare, unde să reflecteze criminalii la actele lor, ca şi înfiinţarea de organizaţii de tranziţie a acestora spre societatea liberă. 
  
13. Excluderea oricărei descriminări între cetăţenii după starea lor socială, locaţie, vârstă, sex, culoare, religie, naţionalitate şi grad de cunoştinţe. 
  
14. Respectarea prezumţiei de nevinovăţie până la hotărârea finală a completului de judecată. 
  
15. Producţiile industriale şi digitale (nano şi picotehnologice), agricolă, turistică şi intelectuală (arte, ştiinţe, matematici şi filosofii) să fie pilonii evoluţiei si dezvoltării civilizaţiei poporului. Comerţul interior şi exterior să se bazeze pe cel mai mare nivel de inteligenţă creativă implementată în obiectul de schimb. 
  
16. Stabilitatea circuitului monetar şi al valutei naţionale. Funcţionarea unei economii reale de piaţa. Ştatul trebuie să sprijine iniaţiativele economico-sociale individuale şi/sau de grup cu înalt potential de valorificare pe piaţa liberă. 
  
17. Balanţa schimburilor comerciale interne si cu alte state să functioneze pe principii de transparenţă. Împrumuturile financiare externe trebuiesc bine motivate. Cetăţeanul- producător trebuie să ştie unde i se duce munca şi pentru ce. 
  
18. Programe reale şi eficiente de asigurare medicală, ajutor social pentru pensionari, invalizi si alte grupuri sociale cu condiţii dificile de trai. 
  
19. Orientarea mentalităţii clasei politice, guvernanţi, conducători cu promovarea intereselor publice şi de stat, spre eliminarea totală a sărăciei din viaţa fiecărui cetăţean. “Munţii noştrii aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n poartă” (Octavian Goga). 
  
20. Convocarea imediată a unei Adunări extraordinare constituante. 
  
FRATI ROMÂNI DIN DACIA! VISAŢI ŞI REALIZAŢI - ÎNPLINIŢI! 
  
Preşedinte Executiv Dr. Nicholas Andronesco 
  
Consiliul de Administratie al WRF – FRP 
  
Referinţă Bibliografică:
A sosit timpul / Iacob Cazacu Istrati : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1913, Anul VI, 27 martie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Iacob Cazacu Istrati : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Iacob Cazacu Istrati
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!