CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aniversari >  


Autor: Iacob Cazacu Istrati         Publicat în: Ediţia nr. 1892 din 06 martie 2016        Toate Articolele Autorului

Să fim un vis
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Să fim un vis 
  
… O ocupatie ruseasca mai rea decat o navala tatarasca, in iunie 1940, urmata de ceea ce stiau oamenii din Basarabia de la oamenii de dincolo de Nistru, din Ucraina, razbatuti, noaptea, inot, cati mai scapasera de gloantele granicerilor sovietici, dar nu credeau ca are sa cada si pe capul lor Sfarsitul Lumii: intai cu intrare obligatorie in colhozuri ; apoi cu inchidere de biserici ; cu impunerea limbii ruse si a alfabetului chirilic in locul celui “mosieresco-fascisto-romanesc”; si nu dupa mult timp: arestari, impuscari pe loc, deportari ; in iunie 1941: venirea Romanilor, dezrobirea de bolsevici, o miscare de front spre rasarit ; in martie 1944 : miscare inversa, catre apus; in vara: revenirea bolsevicilor si re-inceperea deportarilor, arestarilor, executiilor pe loc a “colaboratorilor cu dusmanii patriei sovietice” ; apoi cumplita foamete, mai putin cea “naturala”, pricinuita de seceta bantuind si in Moldova romaneasca si in Ucraina de sud, cat hotarita la Kremlin, ca pedepsire suplimentara, iar indeplinirea ei supravegheata; desigur,de la Kremlin – si, in ciuda rapoartelor autoritatilor de ocupatie, rusesti (sanitare, de partid, de NKVD), mentinute inca un an – tot de/la Kremlin – intru “pedepsirea Moldovenilor care colaborasera cu Romanii”, prin doi ani si ceva de foame-si-canibalism-planificat-pus-in-practica-supravegheat…- tot de Kremlin. 
  
Paul Goma 
  
Aceste cuvinte au fost șoptite, strigate și puse bază în vâltoarea luptrei pentru Renașterea Națională de către Vasile Dobrogeanu… 
  
Vasile Dobrogeanu - un Om, un Destin, un Tornado întru stăvilirea Răului dușmanilor noștri… 
  
S-a născut în 1956 la Copăceni, lângă Bălţi - sat menţionat documentar încă în sec. XV într-o gramotă domnească a lui Petru Vodă Aron în care locuitorii satului erau scutiţi de anumite obligaţii pentru serviciu militar şi devotament Domnului Ţării Moldovei. 
  
Dragostea pentru tot ce este legat de istorie, de plaiul natal, de obiceiuri și tradiții, de neam şi de ţară ia fost insuflată de părinții săi mult iubiți. De la mama a învățat primele legende, cântece și poezii despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Marea Unire din 1918 cat și despre tragicele evenimente ale anilor 1940-50… Tatăl său, Andrei a fost unul dintre cei mai activi membri ai filialei Asociaţiei Sătești „Astra Basarabeană” din anii '30. 
  
După absolvirea şcolii medii în 1973 susţine cu succes examenele de admitere la facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. 
  
Încă din anii studenției este suspectat de către organele securității de „naţionalism”. În 1978, după absolvirea cu eminență a facultății este repartizat forţat în satul Şipoteni, raionul Călăraşi, sat cu vădit spirit răzăşesc, ce a lăsat o frumoasă și bogată amprentă asupra stării sale sufletești. 
  
Și astăzi amintirile faţă de bătrânul învăţător Vasile Chitoroagă îi trezesc sentimente puternice de dragoste și stimă pentru dânsul. Mulţi din cei zece copii ai săi au devenit profesori. Cu doi din ei, Ştefan şi Grigore, încă de pe atunci, Vasile discuta despre necesitatea introducerii Limbii Române ca limbă de stat şi a alfabetului latin. 
  
Din 1982 este în funcţia de lector a Catedrei de Istorie a Institutului Pedagogic Alecu Russo din Bălţi, predând Istoria Moldovei. Nu scapă nici aici de ochii vigilenţi ai Securităţii, lucru, de care avea sa se convingă ceva mai târziu. 
  
În 1985 este admis ca doctorant la Universitatea de Stat din Moscova „M. Lomonosov”. Securitatea din Moldova nu i-a dat permisul- „Forma nr. 2” şi astfel, nu a avut dreptul de a efectua cercetări în arhivele de partid şi de stat. De aceea a fost nevoit să-şi aleagă o temă de cercetare în domeniul istoriografiei. Se oprește la tema „Politica naţională în URSS în viziunea cercetătorilor străini”. Ca urmare avea să-şi întărească convingerea, că gândurile şi ideile sale erau diametral opuse faţă de tot ce se promova oficial de guvernarea comunistă. 
  
La Moscova avea să primească şi prima lovitură din partea securităţii. 
  
De la Chişinău este primit un demers, semnat de persoane mari ai partidului: P. Petric, secretar al C.C. al PCM pentru ideologie; I. Sandu, vice-ministru al învăţământului superior; V. Iovv, prim secretar al C.O. Bălţi al PCM; ş.a. 
  
În acest demers se cerea rechemarea de la studii a d.Vasile Dobrogeanu, inplicândui-se următoarele: 
  
1. În aşa numita Problemă Basarabeană se află pe poziţiile istoriografiei burgheze româneşti… 
  
2. Pledează pentru necesitatea revizuirii hotarelor RSSM... 
  
Ca urmare este exmatriculat, rechemat în Tară. După mai multe necazuri obţine restabilirea la catedră. 
  
Mai târziu, Vasile este întemeietorul cenaclului „Vatra” (1989), care a adunat mii de oameni ce s-au încadrat în Mişcarea pentru Renaştere Naţională din Basarabia. 
  
V.Dobrogeanu a fost de la începuturi unul din membrii activi, fondatori ai Frontului Popular. În 1989 întemeiază filiala Bălţi al Frontului Popular din Moldova, pe care o conduce până în 1995. Rămâne şi după aceea în politică, activând ca lider al Partidului Forţelor Democratice din Bălţi și care a văzut faţa adevărată a elitei de mai târziu a PPCD în frunte cu Iu.Roşca, părăsind rândurile partidului… 
  
Neocomuniştii îl silesc în 1996 să plece de la catedră, înscenând reducerea de personal, dar de fapt, au redus aproape la zero orele de Istorie a Românilor. 
  
Se mândreşte, deosebit, cu relaţiile sale călduroase cu multe personalităţi din Republica Moldova şi din Ţară, mai ales cu regretatul Ioan Alexandru, care a venit în mai multe rânduri la Bălţi, unde a promovat emoţionante conferinţe şi recitaluri de poezii. 
  
Organizează mai multe acţiuni ale filialei Bălţi a Asociaţiei Istoricilor din Moldova, făcând parte din Comitetul de conducere a acesteia. Printre cea mai relevantă fiind cea dedicată împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire, care prima dată a fost votată la Bălţi (3 martie 1918). 
  
De fapt, ideia de a scrie despre acest om cu o soartă neobişnuită în felul său mi-a venit demult, îndată după evenimentele din 2006 pe când ne aflam la cursurile de formare continuă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi la care, după spusele unor persoane de la Ministerul Educaţiei de atunci, “Profesorul Vasile Dobrogeanu vrea să facă revoluţie la Chişinău” şi cereau administraţiei de la Şcoala profesională nr.1 din Bălţi să-l recheme de la cursuri. 
  
Da, atunci întradevăr era o situaţie revoluţionară, dar… erau foarte multe cozi de… care mai credeau, că se vor întoarce înapoi preţurile la pâine de 16 copeici şi la “Moscovscaia vodka” de 2,40 ruble şi le era indifferent care Istorie vor studia elevii în şcoli: Istoria Românilor ori cea “integrată”…Dar, ce era mai trist e, că şi în rândul oamenilor de ştiinţă s-au găsit trădători ai valorilor noastre naţionale, societatea împărţindu-se în două tabere - din vârfuri până la rădăcini: aripa stângă (de stagnare, de dezvoltare economică artificială, de dezvoltare a culturii prin “Caravela culturii”, după maxima “…prin lacrimi să ne veselim”, de dezvoltare a ştiinţei pe baza minciunii, de substituire a adevărului istoric cu falsuri şi lucruri controversate ş.a.) şi aripa dreaptă- democrată, reformatoare, care şi activa până la venirea partidului communist la putere şi după, dar...nu-i era pe plac conducerii voroniste. Încep a apărea paralel cu organizaţiile, societăţile şi cercurile obşteşti existente unele noi, de stânga, astfel dublându-se: două Sindicate, două Uniuni a Scriitorilor, două…, două…de toate câte două…Două limbi (română şi moldovenească), două istorii (adevărată şi falsificată), două Românii(RM-România Mare şi RM-România Mică). De ce? Cu ce scop?! 
  
Numai pentru a dezbina (Dezbină şi stăpâneşte), pentru a băga frica, ura, invidia şi indiferenţa în oameni, pentru ca minciuna şi tâlhăria să se afle în capul mesei sociale. 
  
- “Ori ne identificăm ca natiune ori ne autodistrugem”- a spus prof. Vasile Dobrogeanu atunci, în 2006 
  
-“Ori ne deşteptăm, ori ne autodistrugem” – aceste cuvinte le-am auzit de la Prof. Dr. Nicolae Dima din Tucson, Arizona, USA în conferinţa ţinută la 24 iulie 2009 la Hamilton, Canada cu ocazia sărbătorii Săptămâna Câmpului Românesc. 
  
Doi Oameni, doi profesori care locuiesc în două lumi diferite: unul în lumea Binelui şi Împlinirilor, altul în lumea Răului şi Speranţelor, dar pe care îi însoţeşte acelaşi vis- deşteptarea şi identificarea naţională spre a nu ne autodistruge, aşa cum ne-o doreau şi ne-o doresc duşmanii. 
  
Anume el, Dobrogeanu ne-a mobilizat pe toţi profesorii, aflaţi la cursuri, în lupta pentru păstrarea în instituţiile de învăţământ a cursului de Istorie a Românilor, de rând cu profesorii Veronica Conoval şi Aurel Benu (Chişinău), Vasile Coteţ(Cahul),Ion Ardeleanu (Bălţi) ş.a. fiind susţinuţi de toate cercurile şi partidele politice democrate din ROmânia Mică în frunte cu Asociaţia Istoricilor (Anatol Petrencu), Uniunea Scriitorilor (Mihai Cimpoi), ziarelor “Literatura şi Arta”, red. Nicolae Dabija, “Timpul”, red. Constantin Tănase, “Jurnal de Chişinău” (Val.Butnaru), cât şi programele Radioteleviziunii naţionale. 
  
Şi atunci, când a apărut problema trimiterii unei delegaţii din partea cursului nostru în Parlamentul Republicii şi Vasile Dobrogeanu s-a adresat auditoriului “cine doreşte să meargă?”- n-am putut să rămân indiferent… , fiindcă am înţeles, că acest om se poate de urmat, că nu e capabil de a trăda niciodată interesele cauzei naţionale. 
  
Şi, chiar fiind întrodusă forţat în şcoli aşa numita “Istorie integrată”, el prin toate căile şi metodele aflate la dispoziţie, inclusiv mass-media, continuă să demonstreze priorităţile Istoriei Românilor faţă de aşa-zisa şi impusa Istorie integrată, care avea la bază ideologia comunistă, încărcată de flagrante falsuri istorice. 
  
Datorită prof. V.Dobrogeanu … am fost incluşi ( o grupă de profesori de istorie ai instituţiilor de învăţământ din RM, zona Centru-Nord) în lista cursanţilor Şcolii de vară “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, organizat de Institutul Cultural Român (Centrul de Studii Transilvane) la care participă profesori de istorie români din RM (România Mică), Ucraina, Ungaria şi Serbia-Muntenegru, care activează al cincilea an. 
  
Pe tot parcursul activităţii sale profesorale, fie în cadrul Universităţii Pedagogice “A.Russo” ori în Şcoala Profesională nr.1 din Bălţi, Vasile Dobrogeanu, împreună cu soţia Ludmila şi-au adus marele aport la educarea tinerei generaţii în spiritual dragostei faţă de plaiul natal, de limba maternă, de semenii lor, de grai, de simţire şi aspiraţii, purtând în sine sufletul, trăsăturile caracteristice, blândeţea, mândria şi dârzenia neamului român, fiind pastrători şi factori activi ai tradiţiilor şi culturii române, luptând pentru reîntregirea Tării în graniţele sale istorice, fiind recunoscuţi ca vădiţi adversari al puterii sovieto-bolşevico-comuniste. (Despre activitatea Șefei Muzeului de Etnografie și Istorie din Bălți Ludmila Dobrogeanu pregătim un articol aparte) 
  
Să-i dorim multă sănătate și împliniri în toate ,atât în plan profesional cât și familial… Să-l FELICITĂM cu Marea Unire de la 1918... 
  
… care a început la Bălți, la 3 martie 1918. 
  
Revoluția din decembrie 1989 din România a început la Chișinău… 
  
Unde va începe ultima Unire a Românilor ? – se gândește patriotul neamului romănesc, istoricul şi profesorul Vasile Dobrogeanu…La Bălți ! – îi șoptește iarba de la Copăceni…La Bălți ! – îi murmură apele Răutului cu toate bălțile Bălțului… La Bălți ! – răsună ecoul din eternitate a martirilor neamului Valeriu Gafencu, Visarion Puiu şi Eugen Coșeriu… 
  
La Bălți !- strigă printre lacrimile bucuriei apropiate Vasile Dobrogeanu… 
  
Referinţă Bibliografică:
Să fim un vis / Iacob Cazacu Istrati : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1892, Anul VI, 06 martie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Iacob Cazacu Istrati : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Iacob Cazacu Istrati
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!