CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Actualitate >  


Autor: Iacob Cazacu Istrati         Publicat în: Ediţia nr. 1861 din 04 februarie 2016        Toate Articolele Autorului

Mai am o plagă- medicina mea…
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
de Iacob Cazacu-Istrati 
  
- Trei rele trebuie evitate: ura, invidia şi dispreţul.- - Vitejia tinde către stele, teama către moarte. (maxime latine) 
  
Pentru fiecare ţară cea mai scumpă părticică a patrimoniului ei este naţiunea, care este ocrotită pe toate căile şi mijloacele de către organelle de conducere: Parlament, Guvern şi Organele de Drept. Una din obligaţiunile cele mai importante ale acestor organe este menţinerea sănătăţii populaţiei într-o stare bună. Această obligaţiune se pune în capul mesei guvernelor oricărei ţări, fie în România Mare, fie, că în România Mică, dar, nu în fiecare ţară se menţine la acelaşi nivel. 
  
Aş dori de la bun început să menţionez, că scopul acestui articol este de ai face cunoscuţi pe cititori cu unele din noutăţile medicinii de azi că, de obicei puţin se publică la acel capitol. Mă simt legat şi azi de medicină. În afară de patru ani de studenţie am lucrat vreo 30 de ani felcer şi cunosc unele din subtilităţile ei… Azi, mai mult se scrie despre asigurarea medicală. Nu ştiu cine este iniţiatorul acestui program (de asigurare medicală) dar, e departe de tot ce imbină în sine noţiunea de NORMAL, din contra, cred, că e cea mai negativă reformă din domeniul sănătăţii. Foarte puţini se vor găsi să mă contrazică, căci majoritatea dintre noi am trecut prin sistemul acesta de asigurare, şi eu la fel. Am vizitat medici şi cu poliţă de asigurare medicală şi fără de poliţă. Diferenţa e numai în aceea, că te bucuri de 5 -7 zile de spitalizare gratis. În rest totul cere bani: medicamentele, investigaţiile…,Exemplu viu e ultima decadă a anului trecut 2015, când însăşi Ministerul Sănătăţii a recunoscut, că în spitale nu sunt medicamente de ajuns şi, că bolnavii sunt nevoiţi să le procure…A trecut o lună după Anul Nou, dar la Centrul Diagnostic unele investigaţii se fac numai contra plată, chiar cu prescripţia medicilor centrului. 
  
Aş aduce exemplu sistemul medical din Canada, care are unul dintre cele mai bune sisteme publice de asigurare de sănătate din lume. Majoritatea serviciilor medicale sunt gratuite. Acestea sunt platite din impozite. Toţi rezidenţii permanenţi şi cetăţenii canadieni pot să beneficieze de asigurarea de sănătate Toţi membrii familiei, chiar şi nou-născuţii, trebuie să aibă propriul lor card de asigurare. Serviciile medicale acoperite de asigurare sunt disponibile peste tot în Canada, în spitale, clinici sau cabinete medicale. Când se acordă servicii medicale, trebuie să se prezinte cardul de asigurare de sănătate, altfel e posibil ca serviciile primite să fie plătite. 
  
Este un paradox următorul lucru: Registratura Centrului Diagnostic din Chişinău primesc numai bolnavii programaţi de Spitalul raional. Dacă nu eşti programat, nu treci peste Registratură...Dar, dacă doreşti totuşi să faci consultaţie făr.de programare, atunci poftim, în partea opusă a Registraturii se află câteva ghişeie de plată- 21 lei şi ai trecut consultaţia oricărui medic s-au 15 lei pentru o analiză de sânge la glucoză. Am observat, că de mai multă prioritate se bucură acei bolnavi cu bonuri de plată, nu acei cu poliţe şi programaţi. 
  
O altă situaţie am întâlnit în Secţia Consultativă a Institutului de Ftiziologie şi Pneumologie aflată tot în incinta Centrului Diagnostic Republican. Aici n-am observat nervozitate în faţa cabinetelor medicilor. Era linişte şi o atmosferă bunăvoitoare a lucrătorilor medicali. Am avut o mică discuţie cu medicul de categorie superioară Doamna Dina Croitoru, care printreclipele de răgaz mi-a spus, că datorită sârguinţei colaboratorilor Institutului de Ftiziologie şi Pneumologie în maladia socială ca tuberculoza e o stare de stabilitate. Datorită Programului Clinic Naţional bolnavii care suferă de această maladie sunt incluşi în Grupuri de risc şi susţin un examen medical conform programului. Sperăm la mai bine. 
  
Hai să zicem, că şi noi avem card, nu poliţă, sau mai bine zis, că poliţa este acelaşi card canadian. De ce ei nu plătesc nimic pentru consultaţii, investigaţii, spitalizare, medicamente pentru tratament spitalizat, dar la noi...fiecare clinică îşi are preţurile sale. Asta e mare greşeală faţă de populaţia ţării...În medicină, preţurile la toate medicamentele în oricare farmacie să fie sub controlul statului, preţuri stabilite de Ministerul Sănătăţii, cu interdicţia de a fi schimbate: la farmacia A acelaşi preparat are un preţ, iar la farmacia B alt preţ. 
  
Nu vreau să critic foarte dur sistemul nostru de sănătate. Ştiu, că se află încă în plin curs de reforme bune, luând drept exemlu sistemul public de asigurare de sănătate ale celor mai dezvoltate ţări din lume. Dacă anterior sistemele ocrotirii sănătăţii ale mai multor ţări erau orientate pe acordarea primordială a asistenţei medicale spitaliceşti cu un nivel înalt de tehnologizare, apoi acum se pune accentul pe stabilirea pe prim plan dezvoltarea medicinii primare. 
  
Declaraţia de la Alma-Ata din 1978 a stabilit, că sănătatea constituie dreptul de bază al omului şi că guvernele sunt responsabile de asigurarea acestui drept cetăţenilor lor şi de elaborarea strategiilor corespunzătoare, necesare pentru atingerea scopului dat. La acea Conferinţă s-a menţionat: „Asistenţa medicală primară constituie asistenţa medicală esenţială, care este universal accesibilă pentru indivizii şi familiile din comunitate, se acordă prin metode acceptate de ei, cu participarea lor deplină, la un cost pe care comunitatea şi ţara poate să şi-l permită”.(Alma-Ata, 1978 
  
Conferinţa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind reforma sistemelor de sănătate de la Ljubljana, Slovenia, 17-20 iunie 1996 la fel a accentuat rolul fundamental a îngrijirilor de sănătate primare în atingerea principalelor obiective a reformelor sistemelor de sănătate – ameliorarea sănătăţii întregii societăţi. Astfel, alinierea la Declaraţia de la Alma-Ata, rezultatele Conferinţei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind reforma sistemelor de sănătate de la Ljubljana, Slovenia şi datorită sprijinului la nivel politic, precum şi la nivel internaţional, a impus ţara noastră să întreprindă mai multe măsuri pentru a consolida asistenţe medicală primară. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.668 din 17 iulie 1997 „Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului asistenţei medicale din Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru anii 1997- 2003” a fost efectuată modificarea structurală şi organizaţională a sectorului primar de asistenţă medicală prin instituirea funcţiei de medic de familie....”; şi „a elaborat acte normative necesare pentru constituirea şi dezvoltarea sectorului primar de asistenţă medicală”. Prin Hotărîrea Guvernului nr.1134 din 09.12.97 „Cu privire la dezvoltarea asistenţei medicale primare” a fost instituită funcţia de medic generalist (de familie), implementarea principiului liberei alegeri a medicului de familie de către populaţie 
  
Prin Ordinul Nr. 695 al Ministerului Sănătăţii cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova stipulează aprobarea unui şir de regulamente cu privire la organizarea asistenţei medicale primare şi anume: Normele de reglementare a Asistenţei Medicale Primare din Republica Moldova; Profesiograma medicului de familie; Profesiograma asistentului medical de familie; Normativele de personal pentru instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară, oferind şi patru capitole care includ standardele pentru managementul şi personalul administrativ al Centrelor Medicilor de Familie şi Centrelor de Sănătate autonome, pentru medici, personal medical mediu, personal medical inferior, personal administrative gospodăresc. 
  
Serviciile medicale primare sunt furnizate de către medicul de familie şi asistentele medicale de familie, care reprezintă echipa medicului de familie. Medicul de familie este medicul care a obţinut specialitatea medicină de familie în baza studiilor universitare şi postuniversitare în medicina de familie şi, prin asimilare, a medicului de medicină generală, internist şi pediatru, este acel medic care asigură şi coordonează asistenţa medicală personală, primară şi continuă a individului şi familiei; pentru ambele sexe şi pentru toate vârstele. Instituţiile de asistenţă medicală primară furnizează servicii medicale primare către pacienţii înscrişi pe lista proprie, în baza cererii depuse conform principiului de liberă alegere, indiferent de statutul persoanei 
  
Necătând la stăruinţele Ministerului Sănătăţii pentru a grăbi mersul reformelor şi luptei împotriva corupţiei şi birocraţiei, situaţia rămâne durută şi azi. Cei mai mulţi medici abandonează domeniul: 72 la sută dintre medici renunță la profesie din cauza condițiilor grele de trai şi a salariului mic. De asemenea, sistemul corupt și atitudinea ignorantă a conducătorilor instituțiilor medicale îi determină să aleagă o altă profesie. Cei mai mulți optează pentru o afacere proprie, aleg să lucreze în instituții ce prestează servicii publice sau în comerț Majoritatea medicilor au apreciat, că au nevoie de un salariu de cel puţin 10.000 de lei. 
  
Datele Ministerului Sănătății arată că majoritatea absolută a celor care au plecat din sistem au fost medicii de familie. 
  
În total, În așa numita RM sunt aproximativ 10.400 de doctori, iar fiecare zi ne aduce numai noutăți proaste. 
  
Vreau astăzi să vă aduc şi o noutate bună. Unul dintre acei 10 400 de medici este şi Anatol Cristea, un tânăr specialist, medic de familie. Din convorbirea pe care am avut-o cu Dl. Anatol am aflat, că în viziunea sa, medicii sunt acei, care aduc bucuria continuitatii neamului in fiecare familie, trateaza boala si sufletul din simpla chemare a inimii. Se vede , că această chemare a inimii şi l-a determinat să –şi aleagă această nobilă profesie. L-am întrebat, cum de nu a plecat în alte ţări, ca majoritatea semenilor săi, la care dânsul a spus: “ Am fost un timp peste hotare, însă dorul de familie, de copii, de parinti, de locurile natale m-au adus acasa. Spusele filozofului grec antic Platon ,,Căutnd binele altora, îl găsim pe al nostru” s-au adeverit pentru mine personal.” 
  
Domnul Cristea a mai povestit despre felul de gestionare în medicină şi de ce depend succesele şi insuccesele în munca de toate zilele: “La etapa actuală sistemul de gestionare nu reflectă pe deplin necesităţile stringente ale populaţiei. Ar fi bine, ca fiecare medic de familie în teritoriul în care activează să gestioneze lucru de sinestătător în aşa fel ca nivelul de asistenţă medicală să fie mai accesibil pentru populaţie şi mai efectiv . Aflîndu-mă o perioadă scurtă de timp în funcţie de Şef al CS Cazanesti aş vrea să spun, că nu este uşor a conduce o instituţie în care activeaza 5 medici, 23 de asistente medicale şi 10 lucratori tehnici, care deservesc o populaţie de circa 10.000 de locuitori a 9 localitaţi: Căzăneşti, Vadul-Leca, Negureni, Târşiţei, Chiţcanii Vechi, Chiţcanii Noi, Dobruşa, Chersac şi Flutura. Pentru a asigura activitatea instituţiei la nivelul respectiv se cere uneori o totală daruire de sine, deseori lăsând familia pe planul doi. La fel, e nevoie de o planificare bună, de o conlucrare eficientă cu Administraţia Publică locală. 
  
Activând 8 ani ca medic de familie în OMF Vadul - Leca, am studiat necesitatile şi cerinţele oamenilor din sat. Se plingeau că pentru a beneficia de o consultaţie medicală sunt nevoiţi să parcurgă 1,5-2,5 km în satul megieş Căzăneşti, mai cu seamă le era greu pensionarilor şi mamelor cu copii… 
  
Am înaintat demersuri către Consiliul local al primariei, Consiliul raional Teleneşti, Ministerul Sănătăţii cu propunerea de a deschide un punct medical în Vadul-Leca la o populatie de 1400 de oameni şi sunt nespus de bucuros, că această initiative mi-a izbutit. 
  
Ţinând cont, că fostul Spital de Sector Căzăneşti (astăzi CS Cazanesti) reprezintă şi azi o valoare istorică, care a contribuit mult la prestarea serviciilor medicale diverse (maternitate, pediatrie, chirurgie, terapie) am hotărât sa fie pastrată menirea lui de altă data, fie chiar partial. 
  
Dorinţa mea este de a deschide o secţie de gereatrie, o secţie de reabilitare şi o cantină socială pentru familiie nevoiaşe.” 
  
Pe primul plan se află aducerea la îndeplinire a cantinei sociale. Ne va fi greu din cauză, că nu dispunem de fondurile băneşti necesare. 
  
Cum să nu te bucure activitatea acestui tânăr Şef al CS Căzăneşti Anatol Cristea, care alături de colegii săi la fel de tineri Igor Armaş şi Ludmila Şaptefraţi, care pot servi exemplu pentru absolvenţii UMF… Să nu se lase duşi de valurile emigraţiei, că părinţii, bunicii şi prietenii au nevoie de ei, de cunoştinţele lor după depunerea jurământului dat a lui Hipocrates. 
  
În încheiere aş vrea să accentuiez, că asigurarea cu medici de familie a instituţiilor medico-sanitare publice este. Populaţia din raioane este asigurată cu medici de familie slab, iar în unele raioane asigurarea este la nivel critic. Numărul de medici de familie este în continuă scădere. Dacă s-ar bucura de facilităţile de care se bucură tinerii specialist şi acei ce se reîntorc de peste hotare pentru a se angaja în câmpul muncii cred, că ar mări cu mult numărul de lucrători medicali, c e ar duce cu mult lipsa de cadre… Facilităţile trebuie acordate pentru toţi acei ce vor să se angajeze în mediul rural în funcţia de medic de familie, nu numai pentru tinerii specialisti. Al doilea neajuns la etapa actuală este, că banii alocatţi pentru stimularea angajării în mediul rural nu fac faţă cheltuielelor şi nu stimulează angajarea în mediul rural a medicilor de familie. Ar fi necesar ca suma alocată pentru angajarea în funcţie de medic de familie în mediul rural să fie de 3-4 ori mai mare decât cea actuală şi trebuie să existe oportunitatea de a ridica toată suma odată. 
  
Sperăm, că se vor implementa noi reforme radicale în medicina RM odată cu intrarea în funcţiune a noului Guvern în frunte cu Dl. Pavel Filip şi a tinerei Ministru al Sănătăţii Ruxanda Glavan, dorindu-I succese şi izbândă. Poporul e în aşteptare a marilor schimbări, Doamna Ministru! 
  
Referinţă Bibliografică:
Mai am o plagă- medicina mea… / Iacob Cazacu Istrati : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1861, Anul VI, 04 februarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Iacob Cazacu Istrati : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Iacob Cazacu Istrati
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!