CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Comunicate >  


Autor: Gheorghe Stroia         Publicat în: Ediţia nr. 1958 din 11 mai 2016        Toate Articolele Autorului

Gheorghe A STROIA - NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 11 MAI 2016
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
COLECŢIA LIRIK  
*****************  
1. ILARION BOCA (Tecuci, Galaţi) – PATRIARHUL: poem dedicat lui ADRIAN PĂUNESCU – (poem, A5 manşetat, 76 pagini)  
 
PATRIARHUL, o dedicaţie pentru marele poet al neamului - ADRIAN PĂUNESCU (o persoană contestată, dar de o incontestabilă valoare), simbolizează lupta neostoită împotriva nedreptăţilor, pentru a scoate adevărul la lumină, a milita activ întru redescoperirea valorilor naţionale, a schimba nu atât orânduirea, cât orânduiala, a reînsufleţi simplitatea şi nevoia de iubire, de apropiere de divin, poate singura cale de salvgardare umană. Omagiul este pios, PATRIARHUL devenind, fără umbră de îndoială, o carte de referinţă a lui Ilarion Boca, cea mai valoroasă dintre toate apariţiile lui editoriale de până acum, în opinia noastră.  
 
Versurile cu inserţii filosofice, erudite, pot crea cititorului iluzia unor mreje de mătase, în care odată prins, greu se poate desprinde. Cartea se citeşte pe nerăsuflate, între două bătăi de inimă, plăcut surprins de avalanşa de idei şi simţăminte care înnobilează poemul. Ar fi nepotrivit să cităm versurile cărţii, nedreptăţind pe unele (frumoase) în favoarea altora (cel puţin la fel de frumoase). Lăsăm cititorul să descopere, pas cu pas, aşteptările călătorului oprit în staţiile vieţii, opriri ce-i pot încărca sufletul cu energii colosale. Ilarion BOCA se dovedeşte a fi, prin acest megapoem, un suflet plin de forţă creatoare, cu un acut simţ al responsabilităţii morale.  
 
Privind retrospectiv la opera lui Ilarion Boca, ne întrebăm, cu firească mirare, ce mai poate fi după?... Ce poate fi MAI înălţător… decât PATRIARHUL? Cu siguranţă, cunoscându-l pe Ilarion, va urma ceva măcar la fel de valoros şi, de ce nu, o epopee în versuri a poporului român. Ne întrebăm, apoi, ca şi poetul:  
 
Cutremurându-se şi cerul  
Se-apleacă de durere frânt:  
Eli! Eli! o stea suspină…  
Dar mai sunt oameni pe Pământ?  
(GHEORGHE A. STROIA)  
 
***  
 
2. ŞTEFAN MARINESCU * BUCUREŞTI – POEME ŞI POEZII (opere complete):  
• VOL. 1 – Literatură şi Arte (A4, 88 pagini);  
• VOL. 2 – Poezie patriotică, social-politică şi istorică (Partea 1 – A4, 110 pagini şi Partea a 2-a – A4, 100 pagini);  
• VOL. 3 – Poezie filozofică, religioasă, spirituală, simbolistă (Partea 1 – A4, 115 pagini şi Partea a 2-a – A4, 84 pagini);  
 
Revolta, bucuria, melancolia, regretul, dar şi umorul rafinat, tradus prin subtile ironii/autoironii, toate aşternute în varii specii aparţinând genului liric, sunt doar câteva dintre atuurile care fac din opera lui Ştefan Marinescu-Răteşti un reper cu un profund accent social, moral, etic, autorul penalizând tot ceea ce este (a)normal şi, implicit, decadenţa ori neverosimilul zilelor noastre. Idealist fiind, poetul crede, cu toată convingerea, că va reuşi să schimbe ceva sau măcar va contribui la redeşteptarea simţurilor deja amorţite ale compatriotului său contemporan, întru unitatea luptei pentru propăşire. Cu un astfel de scop nobil, pe care autorul nu concepe să nu şi-l concretizeze, aparatul ”constructiv” utilizat creează o percepţie (cvasi)unitar-echilibrată, menită să deservească arhitectura lirică. Ştefan Marinescu-Răteşti se dovedeşte a fi un scriitor prolific, cu o mare dorinţă de a scrie, salutară, de altfel. Scopul trebuie să fie întotdeauna în concordanţă cu mijloacele utilizate, cititorul rămânând, însă, singurul decident asupra valorii, autenticităţii ori reuşitei întregului demers. Însă, fie doar şi pentru că un singur om visează că mai poate schimba lumea, e suficient cât să îndemne şi pe alţii să viseze, deoarece această lume - cu bunele şi relele ei - trebuie să supravieţuiască, aşa după cum o parafrază (Nou)Testamentar-patristică aminteşte: Dumnezeu nu caută sfinţi pe pământ, ci vrea ca tot omul păcătos să-şi recunoască vina şi să se căiască. Figuri pozitiv-marcante ale istoriei - Ştefan cel Mare, Brâncoveanu, Regina Maria… – sunt cântate cu un respect şi devotament veritabil, autorul dovedind că simte, trăieşte şi vibrează româneşte; într-o persuasivă antiteză cu figurile negativ-marcante ale istoriei noastre recente, care nu merită nici măcar o simplă enumerare a numelor/faptelor, pentru a nu umbri liniştea celor cărora le datorăm existenţa şi continuitatea ca naţiune. Unele poezii capătă nuanţe profetice, timpul fiind unicul instrument capabil să le con(in)firme veridicitatea. Fapte/trăiri/sentimente, mai vechi sau mai noi, sunt astfel (re)aduse în atenţia publicului larg, ca un avertisment clar, făcut din pură umanitate: Deşteaptă-te! Dacă trăieşti, asta nu înseamnă că eşti viu!... (GHEORGHE A. STROIA)  
 
***  
 
3. MARIA ILEANA TĂNASE (Roma, Italia) – NOTE DE TOAMNĂ (versuri, A5 manşetat, 148 pagini)  
 
Din parcursul acestui volum de poezii, am reţinut la Maria-Ileana Tănase varietatea de metonimii, frecvenţa metaforei şi comparaţiei, prezenţa constantă a sinecdocei, măiestria cu care ştie să transpună sensurile versului scris în stările sufleteşti ale cititorului sensibil la o poezie autentică.  
 
Nu pot încheia această scurtă introducere la volumul Mariei-Ileana Tănase „Note de toamnă”, fără a revela seria de sintagme culese din poemele înserate în acest volum, din versurile cu o mare încărcătură metaforică, care impresionează prin expresivitatea estetică şi prin semantica conţinutului lor, cum ar fi: dorinţa respiră prin rime - te-am zidit din cărămizi de cuvinte (Nu te-am pierdut); m-ai adunat din răsăritul fiecărei dimineţi (Hamac din cuvinte); simt nelinişti vechi şi-n braţele minţii te strâng - timpul te-a dăltuit pe placa din sufletul meu (Umbra destinului); te caut printre ramuri de cuvinte - te adulmec din mireasma salcâmilor în floare (Mireasma salcâmilor în floare); eşti ascuns sub pleoape între ramuri de tăceri, iar la jugul timpului tragem nevindecate dureri (Tăcerea aşteaptă răspuns); Mugurii durerii au plesnit ca o rană (Toamnă bacoviană); Foşnesc gândurile ca frunzele, toamna pe ram - mi-eşti mireasmă de cuvânt, iar speranţele noastre aleargă-n fuioare de vânt (Vântul); pe umeri simt fiorii gândurilor tale (Cât de mult ne iubim); Gândul poposeşte pe zidurile unei amintiri, de tivul pleoapelor atârnă neîmplinite vise (Stânci străvechi); pe umerii tâmplelor curg lacrimi din tăcerile tale (Suspinul sanguin); rădăcinile depărtării le-am înnodat în poeme (Tăceri sterpe); Ţi-am învelit privirile adormite peste umerii mei (Ţi-am rămas cerul); Copacii îşi dezbracă durerea prin Frunze (Echinocţiu de toamnă).  
 
Din poemele volumului relevate mai sus, din pantonimia imagistică şi ideatică a sintagmelor conţinute şi prezentate succint - din celelalte poeme, putem înţelege că poeta Maria Ileana Tănase poate ajunge cu siguranţă meritorie, prin construcţii lingvistice de imagini inedite, clădite cu multă râvnă şi pricepere în structuri metaforic - panteistice, printr-un mixaj noezic de real şi fantastic, unde lipsirea şi aşteptarea transgresează cromatic dintr-un cadru predominant liric şi ingenuu, într-o galerie de imagini ireale, în sonanţe autumnale (J. B. Pontalis), la o metafizică a liniştii din cuvinte, suspin şi tăcere. (prof. dr. Gheorghe Apetroae, Sibiu, critic literar, scriitor)  
 
***  
4. ELISABETA LUŞCAN (Leşu, Bistriţa-Năsăud) – MUGUR DE GÂND / BROTE DE PENSAMIENTO (versuri, A5 manşetat, 108 pagini, traducere în limba spaniolă ELISABETA BOŢAN)  
 
***  
Gândul poate cutreiera pământul, de la răsărit la apus, cochetând cu anotimpuri, cer, soare, lună sau nori, admirând munţi, câmpii şi grădini pline de oameni, copaci, flori şi animale din care să extragă frumosul pe care să-l împărtăşească apoi cititorului în poeme. (ELISABETA LUŞCAN)  
 
***  
El pensamiento puede recorrer la tierra, desde el este al oeste, coqueteando con las estaciones del año, el cielo, el sol, la luna o las nubes, admirando las montañas, los campos y los jardines repletos de gente, árboles, flores y animales para extraer la belleza y luego compartirla con el lector a través de los poemas.(traducere ELISABETA BOŢAN)  
 
***  
5. VICTOR BURDE (Alba Iulia) - CUIBUL CU AMINTIRI: Antologie lirică de autor – VOL. 2 (versuri, A5 manşetat, 293 pagini)  
 
Poezia este sacră, în templul său situat între cer şi pământ, poetul păşind, de fiecare dată, cu smerenie şi evlavie, ruga sa împătimită reuşind să păstreze nestinsă - şi neatinsă de profan - flacăra inspiraţiei. Indiferent dacă scrie despre trăiri proprii, despre tradiţii sau obiceiuri ale românilor, dacă simte nevoia de a culege legende populare, de a povăţui urmaşii sau de a cinsti înaintaşii, poezia sa rămâne luminoasă, plină de bunătate, sentimentele resimţite acut la lecturarea ei fiind de linişte şi pace sufletească. Urmele paşilor Creatorului se disting clar pe nisipurile mişcătoare ale fiinţei, poezia devenind de multe ori rugă şi unic instrument prin care muritorul se apropie de astral, sacral, divin. O rugă tăcută, şoptită cu privirea aţintită spre cer, patria liniştii şi a păcii, casa veşnică a jertfei mântuitoare, către care tindem cu toată fiinţa, din prima clipă a fiinţării noastre.  
 
Vă invităm să citiţi acest nou volum antologic, semnat Victor Burde, cu sufletul în palme şi să-i dăruim autorului, aplauze la scenă deschisă - marea scenă a vieţii pe care atât de mult o iubeşte şi căreia atât de frumos îi (în)cântă!... (GHEORGHE A. STROIA)  
 
***  
6. ION CROITORU (Adjud, Vrancea) – APA DE PE MARTE: Catrene umoristice – (catrene, A5, 88 pagini)  
 
Ca de fiecare dată, umoristul ION CROITORU, aflat la vârsta care-i permite să observe şi să tragă concluzii deloc pripite asupra a tot ce se întâmplă, semnează o nouă plachetă de catrene umoristice, în care se află câte ceva pentru fiecare (a nu se înţelege un/o = singular/ă!): un politician miop, unul necinstit, o criză financiară, o măsură de austeritate, un fotbalist-vendetă, un amor, arta, un amorez, un pensionar, un emigrant, un preşedinte, doi preşedinţi, trei preşedinţi, un prinţ, o prinţesă, un deţinut, doi deţinuţi, o mare de deţinuţi, un organ (de control), ş.a.m.d.  
 
Fără îndoială, umorul lui Ion Croitoru este pe cât de subtil, pe atât de fulgerător, de penalizant, un fel de vitriol ”bun de înghiţit” pentru amatorii de sinucideri spectaculoase sau un altfel de dulceaţă de trandafiri, pentru cei care gustă din viaţă cu înghiţituri mici, dar sigure. Depinde doar de viziunea şi de motivaţiile fiecăruia asupra vieţii. Fără a profana locaşul în care autorul creează, fără a vicia atmosfera de bună-dispoziţie indusă, trebuie exemplificat cu doar câteva dintre ”rachetele” lansate de autor de la CSIU (Centrul Spaţial Internaţional al Umorului) care iată, de această dată, este, din nou, la Adjud:  
 
S-a trezit dentistul c-o bătrână/ Ce-şi ţinea proteza spartă-n mână,/ Căci mâncase, vai de capul ei,/ Zgârciuri la pachet pentru căţei…(Încurcături cu produse străine) sau… Plisatul rex bătrân, banal,/ Plecând şi părăsind oraşul,/ Cică în trenul lui regal/ Ar fi călătorit cu naşul… (Austeritate peste tot), ori… Recent, pe-o planetă cu fraieri pe ea,/ Trăia o vulpiţă, prinţesă-sadea/ Alături de Paul cu rele deprins,/ Numit de jurişti, pe drept, “Micul prins”. (Parafrază, după Antoine de Saint-Exupery) sau… Când maestrina repeta/ Din ariile preferate,/ El în balcon se arăta…/ Să vadă lumea că n-o bate. (Soprana şi soţul ei), ori… Gândiţi-vă şi voi o clipă:/ Dacă naţionala toată/ Ar fi doar din copii formată,/ N-ar îndrăzni nici o echipă/ Să ne bată… (Soluţie fotbalistică) sau… Ei în moschee nu cer bir,/ Nu gustă vin, măcar o duşcă,/ Pe frunte nu se ung cu mir,/ Ci îşi presară praf de puşcă. (Alte obiceiuri)…  
 
Iată câteva dintre picăturile de apă aduse în mod miraculos de Ion Croitoru de pe Marte, picuri ce sunt parte ale unei veritabile terapii cu umor, prin care vom putea lua viaţa în râs, căci şi ea râde de noi cu gura până la urechi, vorba umoristului adjudean: Căci a văzut plângând un râs… (GHEORGHE A. STROIA)  
 
***  
7. CĂTĂLIN DORIN (Adjud, Vrancea) – SIMFONIA IUBIRII: (versuri, A5 manşetat, 60 pagini)  
 
Lirica lui Cătălin Dorin prinde contur printr-un efort creator intens, autorul nefiind întotdeauna de acord cu rimele sau metrica poeziilor sale. Se regăseşte târziu în noapte, rescriind versurile în momentele sale de inspiraţie febrilă, măsurând şi (re)nuanţând totul, astfel încât rezultatul să confere cititorului percepţia unităţii structurale aproape perfecte. Uneori, regăsim în poeziile sale starea de conflict aparent, inconştient şi independent de voinţa proprie, strâns legat de dorinţe refulate. Acestea au tendinţa de a se manifesta în vise, ori la nivel simptomatic, ceea ce îi apropie liricul de percepţia freudiană asupra erosului. Iubirea este profundă, încrâncenată chiar, dar lipsa răspunsului clar naşte frustrări, autorul disimulându-şi rezonabil autocontrolul.  
 
Poezia lui Cătălin Dorin se naşte din dorinţă, aceea de a crea sau recrea imaginea femeii perfecte. A se citi ”perfectă” din perspectivă strict emoţională, precum o ”nimfă” pregătită să corespundă aşteptărilor, să răspundă rapid provocărilor, să iubească necondiţionat, să ofere tandreţe şi pace în momente de nelinişte. Poate tocmai de aceea, poezia sa nu are corespondent feminin real, ci doar în plan afectiv-imaginativ. Cartea este o amplă pledoarie pentru iubire, o iubire de tip adolescentin, versurile cărţii putând fi considerate tot atâtea răvaşe de amor, ce se dăruiesc iubitei, la întâlnirile sub lumina albă a viselor de noapte. (GHEORGHE A. STROIA)  
 
COLECŢIA EPOSS  
************************  
1. ANGELA BURTEA *Brăila: DESTINE (roman, A5, 204 pagini)  
 
Romanul Angelei Burtea, parte real, parte ficţiune, este o scriere frumoasă, calină, interesantă şi atractivă, faptele şi întâmplările fiind derulate secvenţial, după o logică şi o simetrie de invidiat. Trăirile foarte intense, personajele atent creionate, stările adesea contradictorii, de la linişte la furtună, de la calm la precipitare, de la bucurie la tristeţe profundă, simulează valurile vieţii - când calme, când vijelioase, purtând omul în ape când tulburi, când liniştite. Prin DESTINE, Angela Burtea îşi probează şi reconfirmă măiestria în a crea un epos raţional, de a aronda unei vieţi o poveste, cu secvenţe adesea incredibile, peste toate triumfând dorinţa de viaţă, dorinţa acerbă de a se realiza şi de a-şi împlini visele, poate unica diferenţă palpabilă între om şi alte specii. Puterea cu care eroina depăşeşte toate încercările, rezerva de putere cu care îşi încarcă bateriile, de fiecare dată, fac din Lioara o Vitoria Lipan, exponent al inteligenţei, intuiţiei şi independenţei feminine.  
 
O scriere admirabilă, pe care vă invit să o parcurgeţi… întru aducere aminte, întru rememorarea unor episoade dintr-o viaţă care poate fi a ORICUI. Mesajul fundamental pe care personajul principal îl transmite este să nu uităm niciodată că atunci când o uşă se închide, o alta se deschide; dar, deseori, ne uităm atât de mult la uşa închisă, că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi… (Hellen Adams Keller). (Gheorghe A. STROIA)  
 
***  
2. VIRGIL STAN *Mangalia: DE-AŞ PUTEA VIAŢA ÎNTOARCE – Viaţa ştiută şi neştiută a îndrăgitei interprete de muzică populată din Târgu Jiu Maria Mirela LOGA (roman, A5 manşetat, 256 pagini)  
 
Peste douăzeci de premii mari obţinute în concursuri şi festivaluri folclorice, pretutindeni în ţară, au însemnat pentru Maria Loga o frumoasă recunoaştere din partea specialiştilor şi i-au adus, în timp, aplauze şi flori, dar mai ales dragostea publicului. Începând cu acel premiu I din o mie nouă sute şaptezeci şi şase la Festivalul concurs "Jiule pe malul tău" , Maria Loga a demonstrat nu numai calităţi vocale deosebite, dar şi capacitatea de a prezenta un repertoriu de valoare, în cel mai curat stil gorjenesc, continuând tradiţia acelor minunate Marii ale Gorjului şi această Marie a reuşit să se impună cu o prezenţă deosebită în concerte şi spectacole.  
 
Ca o încununare a activităţii sale, Maria Loga este câştigătoare absolută în "Topul topurilor"- o mie nouă sute nouăzeci şi doi, organizat de "Radio Bucureşti", iar în timp, prin culegerile şi înregistrările sale, prin numeroasele emisiuni realizate la radio şi televiziune, confirmă aprecierile specialiştilor, situându-se mereu la cele mai înalte cote de popularitate.  
 
Maria Loga nu pregetă să ţină vie amintirea altor gorjence. Se mândreşte că a primit în dar de suflet, costumele Mariei Apostol şi se bucură că măcar ele, costumele, mai pot ajunge în luminile scenei... spre neuitare... ca şi cântecul... (MARIOARA MURĂRESCU – Realizatoare TV)  
 
***  
3. NICU DAN PETRESCU (Craiova, Dolj): FAVORIZAREA INFRACŢIUNII (roman, 144 pagini, A5)  
 
Trecerea de la un regim social la altul, total diferite, a bulversat mulţi oameni din această ţară. Cei mai în vârstă care aveau ceva pregătire intelectuală, din motive de bună cuviinţă sau laşitate, în dorinţa de a se proteja, pe ei şi familia lor, au preferat să se târâie precum un şarpe prin cenuşa imperiului şi din colţul lor îngust să preaslăvească prostia şi incultura, promovată în numele unui patriotism de proastă calitate. Cel mai mult au avut de suferit tinerii, care, trăind în astfel de familii, descoperind calea libertăţii s-au comportat precum câinele care a scăpat din lanţul în care a stat, de când a învăţat să muşte. Acest comportament a condus la multe drame sociale, care au lăsat urme adânci în mintea şi sufletul celor care le-au trăit. În această cărticică, încerc să redau una din ele, în speranţa că cei tineri, care vor avea răbdarea să citească, vor învăţa mai mult sau mai puţin din experienţa eroilor. (AUTORUL)  
 
***  
4. GEORGETA VIŞAN (Craiova, Dolj): PERLE ÎN COCHILIA TIMPULUI (roman, 204 pagini, A5)  
 
Şi de această dată, GEORGETA VIŞAN surprinde cu un nou roman, care are în centrul său povestea tulburătoare de dragoste a unei femei care întâlneşte un copil ieşit din orfelinat ”obligată” fiind să trăiască alături de el în condiţii incredibile, la limita dintre uman şi inuman. I se (re)confirmă astfel ideea, că pe aceşti (con)damnaţi ai sorţii - copiii din orfelinate - nu-i poate aştepta ”dincolo”, în lumea reală, nimic bun şi că vor fi veşnic priviţi ca nişte proscrişi. Victime sigure ale proxeneţilor şi traficanţilor de droguri, ale cruzimii şi sălbăticiei umane duse până la paroxism, mulţi dintre aceşti abandonaţi ai sorţii luptă să-şi salveze viaţa. Unii - puţini, ce-i drept - cu eforturi supraomeneşti, reuşesc să se integreze în viaţa comunităţii, dar nu pot uita nicio clipă nevoia de a-i ajuta pe cei ”asemenea” lor, inclusiv să lupte pentru reabilitarea acestora.  
 
Personajele atent conturate - cu personalităţi puternice, ferme, convingătoare - sunt antrenate în vâltoarea situaţiilor de viaţă contradictorii, destinele întrepătrunzându-li-se cu brutalitate. Toate elementele eposului creat pot induce cititorului senzaţia de AICI, ACUM, de proximitate şi veridicităţii întâmplării şi trăirii. Stăpânite uneori de un orgoliu furibund, alteori de o generozitate dusă la extrem, personajele romanului sunt, cu certitudine, desprinse din viaţa reală, oameni care ne motivează să reflectăm la valoarea unei iubiri sincere, dar şi la necesitatea grijii şi iubirii faţă de aproapele nostru. PERLE ÎN COCHILIA TIMPULUI este o scriere frumoasă, ce merită a fi citită şi resimţită ca atare, scriere a unui suflet nobil, stăpânit de sentimente curate şi de o nevoie acerbă de a aduce la lumină situaţii incredibile de viaţă, pe care unii trebuie să înveţe să le suporte, iar alţii să înveţe să le evite (GHEORGHE A. STROIA)  
_________________  
 
Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0337-107.414/ , mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com.  
 
*  
* *  
 
ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!  
 
____________________  
 
În curând la Editura Armonii Culturale… Al Francisc (Canada), Cristian Petru Bălan (SUA), Ştefan Marinescu-Răteşti (Bucureşti), Nicoleta Orghidan (Braşov), Rodica Popel (Iaşi), Cornel C. Costea (Cluj-Napoca), Gabriel Dragnea (Bucureşti), Margareta Chiurlea (Marea Britanie), Ion Lazăr Da Coza (Tulnici, Vrancea), Vasilisia Lazăr (Tulnici, Vrancea), Elena Căruntu (Italia), Virgil Stan (Mangalia)… şi multe alte noi apariţii editoriale!  
 
Armonii Culturale  
11mai 2016  
 
Referinţă Bibliografică:
Gheorghe A STROIA - NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 11 MAI 2016 / Gheorghe Stroia : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1958, Anul VI, 11 mai 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Gheorghe Stroia : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Gheorghe Stroia
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!