CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Carti >  


Autor: Gheorghe Stroia         Publicat în: Ediţia nr. 1324 din 16 august 2014        Toate Articolele Autorului

GHEORGHE A. STROIA: NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 16 AUGUST 2014
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
COLECŢIA EPOSS  
 
***1.NICU DAN PETRESCU (Craiova): ADIO, TINEREŢE… (volumul al II-lea al romanuluiRĂTĂCITORUL PELERIN, proză, 136 pagini, A5)  
 
Acelaşi stil epic deosebit, simplu şi elocvent, deopotrivă, întâmplările derulate logic, firesc, pe fundalul special al amintirilor de altădat’, se pot reîntâlni şi în volumul al doilea al lucrării RĂTĂCITORUL PELERIN, intitulat ADIO, TINEREŢE..., al scriitorului craiovean NICU DAN PETRESCU. Un acelaşi personaj, Nick, o prezenţă agreabilă, debordând de tinereţe, un om educat, provenind dintr-o familie bună, trece prin mai multe faze ale existenţei sale: student, apoi absolvent de facultate, tânăr inginer stagiar la un trust de construcţii, pentru ca mai apoi să cunoască iubirea şi să opteze pentru întemeierea unei familii, alături de o femeie distinsă, ICA, rămasă cu o fată dintr-o căsnicie anterioară eşuată, Maria-Elena, solistă la Metropolitan Opera în SUA.  
Un fir epic limpede, construit cu acurateţe şi siguranţă de sine, reconstruieşte vremuri de altădată, din timpul regimului comunist, cu bunele şi cu relele sale, care, şi trebuie să recunoaştem, au marcat pe mulţi, în copilărie sau tinereţe. Fără a deveni monotonă, dinamica internă a cărţii este cea a unei nuvele, cu personaje insolite, frumos conturate, cu un creion artistic ce le conferă culoare şi personalitate de sine-stătătoare.  
Cu certitudine, trebuie apreciată, la scriitura prozatorului craiovean, sinceritatea şi lejeritatea cu care povesteşte, uşurinţa de reconstitui, prin dialoguri şi chiar asalturi de idei, în termeni mai mult decât rezonabili, departe de trivial sau erotico-modernism, atmosfera specifică unui cămin studenţesc, a unei vacanţe, a unui loc de muncă, a tensiunilor iminente în luarea unor decizii importante. Cu alte cuvinte, lectura cărţii este una plăcută, care va face lectorul să rememoreze, uneori, clipe unice dintr-un trecut propriu.  
Finalul fericit al cărţii denotă optimismul şi încrederea în viaţă şi în Dumnezeu ale autorului, frumos sintetizate, atât în Cuvânt înainte, cât şi în prolog: ”NU CERE să-ţi fie uşurată povara vieţii, ci curaj să o poţi purta; NU CERE împlinire în întreaga ta viaţă, ci răbdare pentru a accepta frustrările; NU CERE perfecţiune în tot ceea ce faci, ci înţelepciune pentru a nu repeta greşelile... şi în sfârşit; NU CERE mai mult, înainte de a spune M U L Ţ U M E S C !...” (GHEORGHE A. STROIA, Adjud)  
 
 
COLECŢIA LIRIK  
 
***1. NĂZĂREL LUCACI (Butea, Iaşi): PE ARIPI DE IDEI (versuri, A5 manşetat, 136 pagini)  
 
Prin harnica trudă a doamnelor Angela Duminică, Rodica Teişanu şi - nu în ultimul rând - a Gabrielei Tiba, poezia lui Năzărel Lucaci capătă contur în spectrul vizibil şi iese la lumină, spre a împlini dorinţe şi vise. De factură clasică sau abordând varii teme în speţă romantice, simboliste, realiste ori moderne, poezia lui Năzărel Lucaci poate fi considerată o revelaţie. Profesorul de limba română, născut în 1933, a aşteptat destul, pentru ca visul său să devină o certitudine. Indiferent dacă poetul cântă omul, natura, pe Dumnezeu (căruia îi dedică o mare parte dintre versurile sale), familia, copiii, învăţătorii, sau îi conferă accente de revoltă socială la vremurile tulburi, poezia sa este frumoasă, dulce, cu un uşor respirabil aer de munte, pe cărările versurilor sale regăsindu-se poieni cu soare pline de flori, râuri cu ape învolburate sau limpezi, iubiri sub cetină de brad verde, personaje mitice din legendele olimpiene sau din basmele Orientului, adevărate poveşti întreţesute cu migală, deosebită atenţie la detaliu şi perseverenţă.  
Unele dintre poeziile sale, pasteluri autentice, amintesc de Coşbuc sau Goga, cu versificaţii rimate şi ritmate, debordând de o muzicalitate interioară. Cel mai probabil, inima poetului este cea care cântă în ritmurile proprii ale poeziei. Pledoariile şi retoricele de tip arghezian - cu evidente nuanţe nerudoniene, fabulele şi povestirile în versuri - amintind de Grigore Alexandrescu sau de George Peagu, o cinematică specială a anotimpurilor/ vârstelor vieţii din psalmii fierbinţi dedicaţi divinităţii - amintind de lirica lui Traian Dorz, toate acestea conferă lui NĂZĂREL LUCACI aura specială a vârstei deplinei maturităţi lirice.  
Pe aripi de IDEI nu este cartea unui debut poetic, ci mai curând a unei consacrări, un proiect în care visele s-au împlinit fără a fi măcar pronunţate, o lucrare făcută - fără nicio rezervă - sub iluminarea Harului, pe care poetul atât de mult îl adoră. Practic, se poate spune că nu există o vârstă a împlinirilor, ci doar o împlinire a vârstei, ce trebuie transformată în victorie a luptei cu sinele - lucru pe deplin demonstrat de octogenarul poet ieşean. (GHEORGHE A. STROIA, Adjud)  
 
 
COLECŢIA ANTOLOGIS  
 
***1. AMETISTE MOLDAVE (Antologie coordonată de poetul Mihai LEONTE, 172 pagini, A5)  
 
Pentru mulţi poate părea ceva anormal, dar această mini antologie se datorează bibliotecarului Ioan ŞTEFAN, cel care a dorit ca în satul nostru natal Petia să se inaugureze o bibliotecă. În vremurile când se inaugurează multe alte obiective mai mult sau mai puţin importante. Desigur că acest bibliotecar sufletist nu putea realiza de unul singur ce şi-a propus, astfel că aleşii comunei Buneşti în frunte cu primarul Gheorghe BERARU care conduce această comună din anul 2000.  
După ce am trimis circa 400 (patrusute) kilograme de cărţi din mai multe domenii, din biblioteca mea personală, cât şi din volumele tipărite cu scrierile mele, am promis că voi realiza o antologie cu mai mulţi autori din zona noastră, a comunei Buneşti sau apropiaţi de această zonă. Astfel mi-am dorit să reamintesc că; Elena ANDRIEŞ, supranumită poeta de la Rădăşeni îşi are originile în satul Petia, fiind verişoara mea primară. Doamna Felicia Niculina LĂMĂŞANU este născută în satul Petia. Prin intermediul bibliotecarului Ioan ŞTEFAN am descoperit un alt talent local, pe domnul Dumitru VIZITEU. Am câteva nume din zona Sucevei cu care am colaborat pe NET la realizarea unor antologii, fiind vorba de doamna profesor inginer Simina Silvia ŞCLADAN, jandarmul poet Ovidiu DONISĂ şi fotograful Violeta Sabina LAZĂR din Paşcani. Am reuşit să includ în această antologie şi pe poeta, pictoriţa şi graficiana Constanţa ABĂLAŞEI-DONOSĂ din Brăila şi inginera poetă Carmen SIMION din Paşcani. Nu am vrut să lipsească din volum tânăra juristă Veronica ŞTEFAN care am speranţa că va deveni o recunoscută poetă ce va încânta cititorul cu scrierile sale. Pentru a întregi cumva lista cu cei incluşi în antologie a binevoit să accepte intrarea şi domnul inginer Todirel CĂLUGĂRIŢA, un publicist şi realizator al ZdpN. (MIHAI LEONTE, Moldova Veche)  
 
 
***2. MARIANA VICKY VÂRTOSU – 13 BONSORTIST(antologia LSR FILIALA VRANCEA 2013 A5 manşetat, 256 pagini )  
 
,,Rezumând, 13 înseamnă un ciclu nou, iar noutatea înseamnă schimbare, nu continuitate, nu stagnare (mai ales!) E o cifră a purificării, a alegerii, a sacrificiului părţii în interesul ansamblului sau al sacrificiului ansamblului în interesul părţii... Duce cu gândul fie la umilinţa celui care renunţă la voinţa proprie căutând să realizeze voinţa divină, a Marelui Ansamblu, fiind astfel expresia acestei voinţe... E aşadar vorba de o cifră a alegerii şi responsabilităţii până la urmă. În toate semnificaţiile cifrei ne vom opri asupra esenţialului: cifra 13 duce la schimbări radicale, profunde, şi care se realizează în plan foarte concret...”  
Am ales acest text explicativ dintr-un singur motiv: realizările unei singure persoane are totdeauna parfum de egoism. Dar, realizările unui grup, ale mai multor persoane, în speţă, filiala LSR a Vrancei literare, pot fi considerate un act cultural, al cărui singur scop este slujirea limbii noastre natale: exprimarea emoţională a trăirilor noastre în limba româna cea mai simplă, cea mai pură, cea mai duioasă. Cât am reuşit, cât am ajuns la inimile cititorilor prin textele supuse atenţiei cititorului avizat (şi mai puţin avizat), o va spune timpul. Important e că, noi ne-am străduit. Am pus cărămidă peste cărămidă (temelia considerăm că e trainică prin încurajările şi susţinerea confraţilor) şi, am mai înălţat un nivel al edificiului nostru. Nu mă voi mai opri asupra textelor colegilor mei cu niciun fel de însemnare personală. Las textele în grija criticii, textele fiind însoţite de referinţe anterioare, existente înaintea lucrărilor propuse, aprecieri care vorbesc, completează fiecăruia portretul literar. Nu pot să închei cuvântul meu de prezentare fără să mulţumesc sincer colegilor care au răspuns invitaţiei mele, nu pot să închei fără a mulţumi în mod special celor care au scris despre textele mele. (MARIANA VICKY VÂRTOSU)  
 
 
COLECŢIA ERUDIT  
 
***1. VALENTINA NAŞU (coordonator), MANUELA IFRIM (colaborator) – COLECŢIE DE ITEMI DIDACTICI PENTRU DISCIPLINA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ CLASELE V-VIII – culegere, 244 pagini, B5  
 
Dintotdeauna, colecţiile de itemi didactici, culegerile de probleme propuse spre rezolvare, au constituit suporturi extraordinare, instrumente de lucru valoroase şi importante, atât pentru activitatea profesorului la clasă, cât şi pentru elevi, pe orice palier de învăţământ s-ar situa. Importantă, din punct de vedere al utilităţii, este acurateţea şi claritatea cu care a fost conceput fiecare item în parte, pentru a facilita înţelegerea cerinţelor, dar şi „furnizarea“ (identificarea) soluţiei corecte. EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ ocupă un rol important în educarea elevilor, având în vedere conţinutul bogat în informaţii, conexiunile inter/trans-disciplinare pe care le realizează, precum şi orizonturile noi pe care le conturează toate aceste cunoştinţe. O disciplină aplicativă, concretă, ce oferă copiilor o pregătire de ansamblu, vizând domenii importante ale vieţii cotidiene şi ale spectrului economic actual (sănătate, mediu, energie, economia resurselor, combaterea poluării, etc ). Prin eforturile susţinute ale celor două cadre didactice, tecuceanca Valentina Naşu (ce semnează 85% din structura colecţiei, autoare cu „antecedente“ editoriale recunoscute) şi adjudeanca Manuela Ifrim (ce semnează 15% din structura prezentei colecţii), s-a închegat - cu certitudine - un material util, ce va servi ca auxiliar în activitatea pedagogică şi didactică din ciclul gimnazial. Felicitări, pentru o astfel de frumoasă - dar deloc facilă - întreprindere, mult succes în aplicarea şi fructificarea nobilei dumneavoastră misiuni - aceea de A EDUCA! Gheorghe A. STROIA  
 
Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, sau pe pagina web, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0374-064.594, mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com.  
 
ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!  
 
În curând la Editura Armonii Culturale… Vasile Bele (Baia Mare), Mihaela Gudană (Tecuci), Irina Novac (Adjud), Gabriel Dragnea (Bucureşti), Relly Maria Niculescu (Bucureşti), Nicholas Buda (New York), Cornel C. Costea (Cluj-Napoca)… şi multe alte noi apariţii editoriale!  
 
Armonii Culturale  
16 august 2014  

 

Referinţă Bibliografică:
GHEORGHE A. STROIA: NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 16 AUGUST 2014 / Gheorghe Stroia : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1324, Anul IV, 16 august 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Gheorghe Stroia : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Gheorghe Stroia
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!