AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  ELENA TRIFAN ÎNSEMNĂRI
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
SEARĂ MEMORABILĂ - LANSAREA ANTOLOGIEI “PLANETA IUBIRII” 
  
Miercuri, 28 ianuarie, 2015, la Centrul Cultural “Jean-Louis Calderon”, sala „Ion Lucian” a avut loc lansarea antologiei “Planeta iubirii”. 
  
Cartea a fost publicată la Editura Cetatea Cărţii, Bucureşti, în 2014, sub coordonarea doamnei Elisabeta Iosif, scriitor, redactor de radio, redactor șef, revista cultural-literară ”Cetatea lui Bucur”. 
  
După cum sugerează şi titlul, antologia are ca temă iubirea, aşa cum se reflectă ea în creaţiile a 22 de poeţi români trăitori pe planeta Pământ, fiind o floare rară şi preţioasă în peisajul literaturii române de la începutul secolului al XXI-lea, după cum remarcă scriitorul Ştefan Dumitrescu încă din titlul prefeţei pe care o semnează “O antologie ca o poiană smălţuită cu flori şi ca un giuvaier pe masa la care mâncăm în fiecare zi.” 
  
Iubirea, acest sentiment universal, prezent în toate artele din toate timpurile, a făcut ca în carte creaţiile fiecărui autor să fie precedate de o reproducere de pe o pictură celebră, având ca temă iubirea, iar în timpul seratei de la Centrul „Calderon” a fost elogiată deopotrivă de poeţi, actori, compozitori şi interpreţi vocali şi instrumentali. 
  
Astfel pe lângă scritorii: Geo Călugăru, Paula Romanescu, Traian Vasilcău, Floarea Necşoiu, Cristina Ştefan, Victor Gh. Stan, Elena Armenescu, Ştefan Dumitrescu, Florin Grigoriu, Ioan-Adrian Trifan, au fost invitaţi şi actorii: Cristina Deleanu, Eugen Cristea de la Teatrul Naţional, Bucureşti, actriţa Doina Ghiţescu, Onu Pavelescu, membru al trupei „Micul Paris”. 
  
Festivitatea a fost deschisă de doamna Elena Scurtu, directoarea Centrului Socio-Cultural „Calderon” care a adresat urări de bine tuturor celor prezenţi şi a evidenţiat faptul că antologia „Planeta iubirii” strânge în paginile ei autori de pretutindeni şi că aduce o fotografiere a peisajului începutului de secol XXI, după cum afirmă și scriitorul Ştefan Dumitrescu. 
  
Doamna Elisabeta Iosif a făcut o trecere în revistă a felului în care se reflectă iubirea în diferite epoci şi în operele marilor scriitori ai iubirii, români şi străini, menţionând că şi-a propus ca prin intermediul acestei cărţi imaginea iubirii din literatură să rezoneze cu aceea a picturii renascentiste şi impresioniste. 
  
De asemenea, şi-a exprimat speranţa că această carte va reuşi să aibă asupra cititorilor efectul magic al lirei lui Orfeu,” cel care a îndrăznit să încalce o interdicție și să privească invizibilul…și care cu lira sa a inspirat o întreagă literatură ezoterică”. 
  
Scriitorul Geo Călugăru i-a menţionat şi felicitat pe aceia, care prin talentul şi eforturile lor au contribuit la realizarea acestei cărţi: Elisabeta Iosif (redactor), Constantin Vlaicu (editor şi tehnoredactare), Raluca Tudor (coordonare şi tipărire), George Roca (coperta), Ştefan Dumitrescu (prefaţa), cât şi pe cei 22 de poeţi: Ştefan Dumitrescu, Elisabeta Iosif, Adrian Botez, Cristina Ştefan, Ioan-Adrian Trifan, Paula Romanescu, Traian Vasilcău, Cristina Cărbune, Adriana Răducan, Adrian Erbiceanu, Elena Armenescu, Nicu Doftoreanu, Georgeta Blendea Zamfir, Florin Grigoriu, Ingrid Cosma, Adriana Tomoni, Victor Gh. Stan, Paulina Popa, Doina Bârcă, George Roca, Floarea Cărbune, Ion C. Ştefan. 
  
A afirmat că intrarea în secolul al XXI-lea are nevoie de iubire, asemenea secolelor anterioare şi a făcut aprecieri asupra scrierilor câtorva din poeţii cuprinşi în volum. 
  
Pentru Elisabeta Iosif anotimpul iubirii este vara. Ea prezintă o iubire consumată în trecut: 
  
„Ai venit din lumină. Ai fost ca zarea 
  
Verii. Îngenunchind la graniţe - talaz, 
  
Prin zidul amintirii. Cu ochii tăi ai colorat şi marea, 
  
Ca-n vis. Mi-ai reaprins ferestre de topaz.” 
  
Pentru Paula Romanescu trecerea timpului nu este o piedică în a trăi iubirea: 
  
„Cu fiecare pas plec mai puţin 
  
Spre un tărâm pierdut din care vin, 
  
Cu jar, fântâna timpului m-adapă.” 
  
Doina Bârcă nu doreşte să se vindece de boala dragostei, ci dimpotrivă ar vrea să o permanentizeze: 
  
„Ştiam, că sunt bolnavă de iubire, 
  
Chiar dacă-n inimă purtam o stare... 
  
Şi-o forţă ce n-o preţuiam destul... 
  
Îmi amintesc de ea ca o salvare.” 
  
Impresionat de trăirile momentului Geo Călugăru a creat noi versuri cărora le-a dat numele „Uimire”: 
  
„Spun cântec şi roua 
  
Se naşte din iarbă 
  
Să bea ciocârlia 
  
Suind către soare 
  
În timp ce noi 
  
Ne încingem frunţile 
  
Cu laurii 
  
Încrederii în oameni 
  
Şi roua, da, roua 
  
Devine privire...” 
  
Traian Vasilcău, poetul de peste Prut prezent în carte, neputând să fie prezent şi la acest eveniment, a trimis o scrisoare fraţilor săi în arta scrisului căreia i-a dat citire actriţa Doinea Ghiţescu. Astfel menţionează că antologia a ajuns la Chişinău şi o citeşte cu nemăsurată iubire. Îi felicită pe cei prezenţi în ea că nu au părăsit Planeta Iubirii, că aud cântecul lui Orfeu şi le urează să fie solii binecuvântaţi de pe Planeta Iubirii, să fie unici. 
  
Floarea Necşoiu a făcut aprecieri ample şi pertinente asupra cărţii în ansamblul ei, cât şi asupra fiecărui autor cuprins în ea. 
  
Pornind de la afirmaţia evanghelistului „Unde dragoste nu e, nimic nu e”, afirmă că acolo unde nu este iubire, există ură, lăcomie, duşmănie, război, moarte, un întreg cortegiu de rău şi urât”. Cartea „Planeta iubirii” te poate spăla de răul din societate, iubirea fiind cale de cunoaştere şi de autocunoaştere, zborul omului spre absolut, cea dintâi temă a literaturii. A remarcat varietatea speciilor abordate de scriitori pentru a reliefa complexitatea sentimentului erotic: sextină, sonet, poem. Vom reproduce în cele ce urmează scurte fragmente ale aprecierilor făcute de profesoara Floarea Necşoiu la adresa scriitorilor prezenţi în volum. 
  
”Ştefan Dumitrescu conferă iubirii dimensiunile universului. 
  
Elisabeta Iosif îşi elogiază iubirea pe care o compară cu zarea verii către care i s-a deschis sufletul prin ferestre de topaz. Sufletul feminin îndrăgosit devine Galateea şi iubitul Pygmalion. 
  
Adrian Botez îşi simte fiinţa îndrăgostită plămădită din cântec de privighetoare şi din gingăşia şi parfumul florilor. 
  
Cristina Ştefan scrie în stilul avangardiştilor, împleteşte metafore precum „mosorul roşu” (viaţa) sau „papiota roşie” (iubirea) cu sinstezia simboliştilor. 
  
Ioan-Adrian Trifan îşi vede iubita-iubire plămădită din chiar lumina lunii proiectată în dimensiuni şi forme statuare pe culmi atât de înalte, încât diafanul înger uman adună de pe cer stelele risipite. 
  
Paula Romanescu este cuprinsă de speranţe şi emoţie în aşteptarea norocului tradus în unirea a două suflete. 
  
Traian Vasilcău admiră şi preţuieşte femeia ce-i unică în Univers şi creaţie divină. 
  
Cristina Cărbune declară deschis şi sincer iubirea, cât şi tristeţea provocată de cel plecat. 
  
Adriana Răducan trăieşte în comuniune cu florile şi fluturii. 
  
Adrian Erbiceanu defineşte iubirea drept o fată sfioasă şi ademenitoare. 
  
Elena Armenescu îi porunceşte celui iubit „Rosteşte-mă”! şi devine şoapta lui de iubire. 
  
Nicu Dorofteanu dansează tangourile iubirilor trăite de fiinţa umană. 
  
Georgeta Blendea Zamfir trăieşte momentul aşteptării iubitului ca pe o sărbătoare a naturii. 
  
Florin Grigoriu se contopeşte total cu fiinţa iubită în starea de dumnezeire. 
  
Ingrid Cosma devine o statornică îndrăgostită şi prezintă lumii frumuseţea cuplului de îndrăgostiţi nins de flori de cireş. 
  
Victor Gh. Stan este creator de sextină, strofă ce devine cântec al unei clipe. 
  
Paulina Popa vede iubirea ca un cavaler căreia i se închină iubiţii în ipostază de sclavi. 
  
Doina Bârcă trăieşte iubirea ca fiind sublima maladie în flăcările căreia inima îi arde strălucind. 
  
Gheorghe Roca exprimă bărbăteşte atracţia trăită la atingerea buzelor roşii, frumoase, voluptoase. 
  
Floarea Cărbune trăieşte iubirea sublimă, zăvorăşte chipul celui drag în suflet ca pe o candelă într-un sanctuar. 
  
Ion C. Ştefan este robul îndrăgostit de un vis neîmplinit. 
  
Victor Gh. Stan a felicitat-o pe doamna Elisabeta Iosif pentru faptul că a coordonat cea de-a doua antologie din 2014. I-a asemănat pe cei 22 de autori cu 22 de soiuri de flori, a considerat că antologia „Planeta iubirii” a adus un moment de primăvară în luna ianuarie şi i-a propus un alt titlu „Primăvara iubirii”, deoarece ca orice plantă iubirea nu ar putea ajunge la apogeu, dacă nu ar fi însămânţată şi nu ar îmboboci primăvara. 
  
După părerea lui Ion C. Ştefan, a scrie poezie de iubire este o răsuflare, sentimentul e o flacără, precum fulgerul care se produce la întâlnirea a doi nori. 
  
Paula Romanescu a propus continuarea demersului publicistic prin apariţia de noi antologii ale iubirii dedicate fiecărui anotimp şi a unui volum dedicat anotimpului neiubirii. 
  
Poeţii Paula Romanescu și Florin Grigoriu au recitat din propriile creaţii. 
  
Prezentarea cărţii a fost presărată cu farmecul vocilor unor mari actori bucureşteni: Cristina Deleanu, Eugen Cristea, Doina Ghiţeanu care au citit din operele cuprinse în volum. 
  
Şi pentru că lira lui Orfeu a devenit nemuritoare ca şi sentimentul care i-a cuprins pe cei care şi-au destăinut sufletele în această carte şi pentru ca elogiul iubirii să fie desăvârşit, Onu Pavelescu de la Formaţia „Micul Paris” şi actorul Eugen Cristea au interpretat vocal şi instrumental melodii inspirate de poezii de dragoste celebre, cât şi creaţii proprii. 
  
Participând la această minunată serată am simţit că respirăm iubire, lumină, bunătate şi armonie, că sufletul ni s-a îndrăgostit de marea taină a iubirii, că plutim într-o sferă a „imperfecţiunii ideale.” 
  
„Planeta iubirii” ne apare ca un potir în care fiecare floare şi-a revărsat propiul gust mai dulce sau mai amar, mai vesel sau mai trist, mai parfumat sau mai fad. 
  
Ar fi suficiente numai aceste două ore petrecute la Centrul „Calderon” ca să putem spune că antologia „Planeta iubirii” şi-a atins rolul izbăvitor într-o lume a absurdului, a răutăţilor, a invidiei şi lăcomiei. 
  
Prezentările făcute la această lansare de carte ne-au incitat dorinţa de a călători pe această „Planetă a iubirii”, de a poposi asupra fiecărui vers, de a-i înţelege sensurile, de a cunoaşte trăirile eului, de a respira parfumul iubirii în multitudinea nuanţelor sale. 
  
A consemnat Elena TRIFAN 
  
Referinţă Bibliografică:
ELENA TRIFAN ÎNSEMNĂRI / Elisabeta Iosif : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1503, Anul V, 11 februarie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Elisabeta Iosif : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elisabeta Iosif
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!