CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  


Autor: Elena Trifan         Publicat în: Ediţia nr. 1723 din 19 septembrie 2015        Toate Articolele Autorului

DUBLĂ LANSARE DE CARTE ŞI MOMENT OMAGIAL LA CENTRUL „JEAN LOUIS CALDERON”, BUCUREŞTI
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
DUBLĂ LANSARE DE CARTE ŞI MOMENT OMAGIAL LA CENTRUL SOCIO-CULTURAL „JEAN LOUIS CALDERON”, BUCUREŞTI  
 
Joi, 27 august, 2015, Centrul Socio-Cultural „Jean Louis Calderon", din Bucureşti a fost din nou în sărbătoare în cadrul căreia şi-au lansat cărţile autorii Elisabeta Iosif „Orice semn este o insulă” și Ion Dodu Bălan „Aşa a fost să fie”. Cu această ocazie profesorului, scriitorului, criticului şi istoricului literar, Ion Dodu Bălan i-a fost omagiată împlinirea vârstei de 86 de ani.  
 
Printre invitaţii speciali s-au aflat: Mihai Antonescu, Aurel Maria Baros, Geo Călugăru, Aureliu Goci, Emil Lungeanu, Florentin Popescu, Ion Horea, Ștefan Lucian Mureșanu, Maria Constantinescu, Ion Andreiță, George Apostoiu, Victor Gh. Stan, Victorița Duțu, Elena Trifan, Lelia Ocneriu, Vali Iancu, Suzana Miron, Victor Popa.  
 
Evenimentul a fost deschis de către doamna Elena Scurtu, directorul Centrului Cultural „Calderon”, care a evidenţiat manifestările culturale desfășurate aici.  
 
Moderatorul după-amiezii a fost domnul Nicolae Roşu, reprezentant al Editurii Betta.  
 
Personalitatea doamnei Elisabeta Iosif a fost prezentată de către doamna Elena Scurtu, în calitate de gazdă: ”Doamna Iosif, scriitor, publicist, om de radio, are o activitate scriitoricească foarte bogată, reuşind să publice din 1985 până în prezent mai multe cărți printre care volumele: „Zeiţa fără chip” – proză fantastică, „Case cu ferestre luminate” – eseuri, „Globul de cristal” – proză, „Semnele timpului” – poeme filozofice, „Spiralele adolescenţei” – poeme pentru adolescenți, și cartea de eseuri lansată acum „Orice semn este o insulă”. Lucrează la un viitor roman și la o carte de poeme dedicată copiilor și adolescenților. De asemenea, a coordonat volumele colective: „Antologia scriitorilor români de pe toate continentele”, și „Planeta iubirii”, antologie de poezie românească. Din 2010 este autor, redactor-şef şi director al revistei „Cetatea lui Bucur”, a creat şi conduce Cenaclul „Cetatea lui Bucur”. Este membră a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română ASLRQ din Quebec, Canada. Este prezentă în peste 10 volume colective şi antologii. Printre premiile obţinute: Premiul special UNCER, Premiul Mediateca, Diploma Senior al Profesiei, Ordinul Ziariştilor, clasa I, Premiul de Excelenţă acordat de AJTR, Premiul Anului, Uniunea Ziariştilor Profesionişti, Premiul Special acordat de ART@LIFE, Japan - 2012, SPECIAL PRIZE to CETATEA LUI BUCUR – SECTION: CULTURAL PUBLICATION, Tokio, 2012 și Premiul pentru cel mai bun volum de poezie ”Semnele Timpului” la Concursul Art & Life din Japonia. Colaborează la mai multe publicaţii. Aprecieri şi referinţe din partea scriitorilor şi criticilor literari: Ana Blandiana, Elena Armenescu, Adrian Botez, Cristina Ştefan, Melania Cuc, Ştefan Lucian Mureşanu, Victor Gh. Stan, Cezarina Adamescu, Ştefan Dumitrescu, Geo Călugăru. Cartea „Orice semn este o insulă” a fost publicată în anul 2015, la Editura Betta, Bucureşti şi conţine 39 de reportaje-eseu. Acestea sunt precedate de o Prefaţă scrisă de scriitorul Ștefan Dumitrescu. Are și un Cuvânt înainte „Taina cărţii – un privilegiu al scriitorului”, redactat de autoare şi se încheie cu Postfaţa „Datoria de a descoperi şi ocroti Semnele sau A.D.N.-ul Dumnezeului din om”, semnată de poetul Geo Călugăru”.  
 
În cadrul lansării, cartea „Orice semn este o insulă” s-a bucurat de aprecierea scriitorilor şi criticilor literari: Eliza Roha, Geo Călugăru, Florentin Popescu, Mihai Antonescu, Ion Dodu Bălan, Mihaela Cazimirovici, Victoriţa Duţu din ale căror aprecieri vom prezenta selectiv.  
 
Eliza Roha – Consideră cartea „o suită de scrieri poetico-filozofice, un periplu pe insule de cultură, discurs eseistic de o incontestabilă valoare artistică şi culturală,”, apreciind, în mod deosebit, faptul că „autoarea scrie cu sufletul”, cât şi „exprimarea elegantă şi metaforizantă”.  
 
Geo Călugăru, postfaţatorul cărţii - „Întrebându-mă de ce a socotit scriitoarea Elisabeta Iosif necesară o astfel de lucrare, cred că se datoreşte parcursului rodnic pe urma atâtor semne lăsate de oameni, iar dacă ne referim la cele rămase de la cei răstigniţi pe crucea verbului a fi, răsplătiţi cu acest har de a crea întru dăinuire, a ajuns, cred, la concluzia că acest tip de om posedă în sine unirea dintre cer şi pământ, rezumând în fiinţă cele trei regnuri, aşadar întreaga creaţie divină. Capabilitatea de a crea sub zodia perenităţii şi a lăsa astfel semne ce pot sfida trecerea timpului, constituie partea tainică a fiinţei umane de provenienţă divină.”  
 
Florentin Popescu – o aseamănă pe autoare cu „Odobescu, el, călătorul cu gândul de a scrie”, „cartea oferă un evantai tematic larg, autoarea scrie cu dăruire şi mult suflet, cu o mare devoţiune şi un mare simţ patriotic.”  
 
Mihai Antonescu – „o carte de reportaje-eseu a cărui ţintă ascunsă este o invitaţie la lectură a celor care nu trebuie să uite istoria”, eseurile sunt „bijuterii nemaipomenite în diversitate şi concizie.”  
 
Ion Dodu Bălan – „un scriitor talentat, pasionat, un Hogaş călătorind prin toată ţara”, „logodire extraordinară între reportaj şi eseu.”  
 
Mihaela Cazimirovici – „labirint al cunoaşterii, experienţă şi pasiune pentru a descoperi comorile.”  
 
Victor Gh. Stan – recomandă cartea cititorilor între 6 şi 100 de ani, tuturor acelora care ar vrea să fie pe această ”insulă”.  
 
Victoriţa Duţu – „Doamna Iosif este îngerul meu păzitor.”  
 
Elisabeta Iosif vorbind despre propria creaţie a afirmat printre altele: „M-a fascinat mereu gândul că taina cărţii este legată de ideea de tezaur şi stă sub pază, adică, sub protecţia scriitorului, într-o oarecare măsură, iar mărturisirea unei taine eliberează sufletul de angoase. Scriitorul are un loc al său, în care creaţia se desăvârşeşte într-o încăpere secretă, ca şi cea a alchimistului. E spaţiul imaginarului, cel mereu viu al ideii, cum spunea Mircea Eliade, rostind, la un moment dat, precum Lucian Blaga sporesc a lumii taină, fiind mereu sedus de ea. Scriu dintr-o dorinţă lăuntrică şi din iubirea pentru cuvântul care se exprimă prin simboluri şi prin mitul, ca o realitate trăită, acel mit blagian, considerat metaforă revelatorie, involtă şi stilistic şi structural."  
 
După cum am menţionat deja, Ion Dodu Bălan a lansat cartea „Aşa a fost să fie.”  
 
Personalitatea autorului ca şi cartea lansată au fost prezentate de: Nicolae Roşu, Eliza Roha, Aureliu Goci, Florentin Popescu, Ion Horea, Aurel Maria Baros, Dorin Uritescu, Emil Lungeanu, Nicolae Dan Fruntelată, Geo Călugăru.  
 
Ion Dodu Bălan s-a născut la 5 octombrie 1929, în localitatea Vaidei, judeţul Hunedoara.  
 
A absolvit facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. În 1968 a devenit doctor în Filologie. A fost profesor universitar la Universitatea Bucureşti şi la Universitatea „Spiru Haret”.  
 
A publicat 23 de cărţi, monografii, materiale de studiu, peste 1500 de articole, a fost şi este membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe.  
 
Unul din autorii preferaţi ai criticului şi istoricului literar Ion Dodu Bălan a fost Octavian Goga, căruia i-a dedicat o exegeză care a primit Premiul Academiei Române.  
 
Vom menţiona în cele ce urmează păreri ale celor prezenţi, despre omul, scriitorul, profesorul, cercetătorul Ion Dodu Bălan şi despre cartea lansată.  
 
Aureliu Goci - „mare om, mare român”, „De la Hronicul lui Lucian Blaga nu s-a mai scris o carte de asemenea valoare.”; „reper critic şi moral pentru cei care cred că poezia, literatura mai înseamnă ceva.”  
 
Eliza Roha – „eminent senior al literaturii noastre, spirit îngăduitor, scotocitor, cărturar de seamă, exponent de vârf al românismului ce a dat dovadă de inteligenţă, dreaptă dăruire, curaj, profesionalism”. Cartea conţine „o galerie de schiţe, portrete, impresii despre locuri vizitate, mari personalităţi, omagii primite de la personalităţi”, „magistrul a jucat genial cu amintirile”.  
 
Florentin Popescu – „Ion Dodu Bălan, critic, istoric, monograf, omul care a trăit şi a văzut multe, i-a adus în literatură şi pe scriitorii neagreaţi de regim, precum Octavian Goga şi Aron Cotruş. Ion Dodu Bălan este un om care are cultul prieteniei, vorbeşte corect, exact, de la suflet la suflet”.  
 
Ion Horea, prieten statornic al autorului – A dezvăluit amintiri care l-au legat de Ion Dodu Bălan, a apreciat sinceritatea, curajul autorului de a spune adevărul trist, grav al subminării culturii.  
 
Dorin Uritescu – „o carte mărturie peste vreme”, copil fiind îşi dorea să fie un Dodu Bălan.  
 
Emil Lungeanu – cartea are „un titlu îndrăzneţ într-o epocă a delegitimării valorilor”. Ion Dodu Bălan şi Ion Horea au fost pentru el nişte zei.  
 
Nicolae Dan Fruntelată – „Cartea este un roman care are un personaj, profesorul Ion Dodu Bălan”, „o chemare în depărtarea luminoasă”. A citit fragmente din cronica „Jurământul de credinţă al unui cărturar ardelean”, dedicată cărţii, publicată în „Bucureştiul literar şi artistic”.  
 
Geo Călugăru a apreciat spiritul de tinereţe al autorului şi a citit două poezii dedicate acestuia.  
 
Ioana Voicilă Dobre – A fost impresionată de tinereţea spirituală a autorului pe care îl numeşte un Făt-Frumos care a scris „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.”  
 
Actriţa Doina Ghiţescu a citit din creaţiile celor doi autori, cât şi un catren, creaţie proprie, dedicat lui Ion Dodu Bălan: „Pe-aripi de înflorită zi de vară /Vă urce-n slăvi, aripile vulturi, /Şi inima-n speranţă temerară /S-o purtaţi ca azi la ...86 de ani!”  
 
Ion Dodu Bălan a mulţumit gazdelor acestei activităţi, celor care şi-au exprimat părerea despre cartea Domniei Sale, laudativ, pertinent, frumos, editorului Elena Rodica Lupu şi soţiei Domniei Sale care au lucrat foarte mult pentru apariţia acestei cărţi. A evocat aspecte din copilărie, ale relaţiilor cu personalităţile despre care a scris.  
 
Gânduri de lumină, locuri, oameni şi fapte vii ne-au întreţinut spiritul timp de aproximativ 3 ore, într-o relaţie de comunicare directă sau însufleţite sub pana autorilor cărora le dorim sănătate şi putere de a dezvălui noi taine ale miracolului scrisului.  
 
A consemnat Elena TRIFAN  
 
Referinţă Bibliografică:
DUBLĂ LANSARE DE CARTE ŞI MOMENT OMAGIAL LA CENTRUL „JEAN LOUIS CALDERON”, BUCUREŞTI / Elena Trifan : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1723, Anul V, 19 septembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Elena Trifan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Trifan
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!