CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Recomanda >  SERI LITERARE-BACĂU
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Joi, 4 februarie vor citi la Seara Literară  
 
Carmen Voisei  
 
Alexandra Ghinga  
 
Cristina Ștefan va prezenta Avatarul lup, din poezia scriitorului Eugen Dorcescu  
 
Vă așteptăm cu drag!  
 
Despre lirica poetei-pictor Carmen Voisei am scris și publicat:  
 
Carmen Voisei-pictural în vers liric  
 
Astăzi, poezia română se confruntă cu un fenomen aparte: anonimatul unor poeţi foarte buni şi celebritatea altor poeţi evaluaţi sau autoevaluaţi fals ca a fi celebri. De aceea, singura în măsură să selecteze ierarhia lor în lecturile mele, dar şi practic, în Cenaclul literar Lira21, este propria mea conştiinţă estetică. Din cornul abundenţei literare contemporane, reviste, emisiuni tv de promovare, lansări de carte, evenimente, site-uri ce se vor literare, bloguri ce se vor elitiste, aleg ecourile propice propriei mele stări de poezie. Altminteri, poezia ar deveni o dietă care m-ar duce la obezitate şi filonul de aur al cititorului ar muri prin exces.  
 
Până acum, literatura română se istorisea prin curente literare şi aşa-zisele „valuri de poeţi”, în special decenale, fiecare cu barzii la vedere, în manuale şcolare sau cursuri universitare, în dicţionare, în istorii literare. Acum avem de a face cu un întreg ocean poetic, iar critica literară în câte o iolă fulgurantă, ivită ici şi colo, poate doar să-şi aleagă vreun promovabil sau vreo stea din talazurile de poeţi aliniaţi spre ţărmul recunoaşterii artei lor.  
 
Tind, de la începutul jurnalului meu de lectură, să scriu despre poeţii invizibili sau timizi, sau cu bun simţ în a ieşi la taraba târgurilor de carte, poeţi buni, nevăzuţi sau văzuţi doar în comunităţi literare restrânse.  
 
Pe Carmen Voisei am cunoscut-o la evenimentele literare ale Bacăului, fiind o prezenţă discretă şi elegantă, dincolo de implicările sale culturale date de funcţia sa de director al Şcolii Populare de Artă Bacău. Capacitate intelectuală remarcabilă, Carmen Voisei a absolvit Facultatea de Artă din Iaşi la clasa pictorului Ilie Boca şi Facultatea de Psihologie a Universităţii Petre Andrei din Iaşi unde a şi rămas un timp ca asistent universitar. Câţiva ani buni a făcut pictură iconografică şi decorativă la New York, dar a şi tradus din poeziile sale, iar americanii i-au răsplatit corect munca şi talentul. Calificarea în finala celebrului concurs organizat de THE NATIONAL LIBRARY OF POETRY, i-a adus premierea poemului TENDER AUTUMN care a obţinut, în 1998, Editor's Croice Award şi a fost inclus în antologia A SUN -FILLED DREAM, la The National Library of Poetry, Chris Tyler Editor, alături de datele biografice ale autoarei. În urma acestui succes a fost aleasă ca membru distins al International Society of Poets, după ce, la 19 ianuarie, devenise deja membră a The National Authors Registry, însă confirmarea definitivă a fost dată de primirea, în noiembrie 1999, ca membru activ al New York Academy of Sciences.  
 
În ţară, a publicat mai multe volume de poezie, Confesiuni, 1993, Ed. Plumb, Pasărea nopţii, 2007, Ed. Corgal Press, Templul iubirii, 2010, Ed. Corgal Press, dar şi literatură pentru copii, Noapte bună, copii!, 1994, Anotimpurile copilăriei, 1996, şi versiunea bilingvă pentru Seasons of childhood, în 2002.  
 
Citind cele trei volume, în ordinea apariţiei lor, realizez şi parcursul poetic al autoarei, înregistrat în aceşti ani, odată cu schimbările şi răspântiile drumului său, supus transformărilor, luărilor de capăt, experienţelor uneori dramatice, dar mereu ascendente spiritual. Şi cum altfel ar vedea un pictor-poet aceste repere prin prisma creativităţii lirice decât reflexiv, vizual şi contemplativ pictural?  
 
Primul volum, Confesiuni, 1993, editat şi în Sua, bilingv, a obţinut premiul revistei Tribuna la Concursul naţional de poezie George Bacovia, Bacău, 1992. Cuprinde poezii meditative, de stare, momente vizuale cu cerneri contemplative de un diafan trist, bacovian, cu presărări fine de elemente realiste, ceea ce, simbiotic resimţit, duce la un poiesis al liniştii, al tăcerii, excepţional transmis.  
 
“Ce linişte, doamne, strigătoare de timp  
 
se năştea şi spărgea  
 
carapacea secundei  
 
ce linişte năruitoare de spaţii  
 
se abătea peste ochiul gândului”…(De parcă)  
 
Versul este gând şi filtrare de imagini, ancorând universal sinele, în tot ce înseamnă materie, mişcare, undă şi umbră. Citind, te vezi acel atom important în lanţul cromozomial al cosmosului, tu, Om, aici, o mică folosinţă ataşată marelui angrenaj inteligent…şi toate aceste transfigurări sunt unduite vibrant poetic. Carmen Voisei denotă o linişte lucrătoare minţii, o linişte avertizoare iluminării care ocroteşte gândul, îl apără de nevolnicii şi nimicnicie, este liniştea meditativă a înţelegerii existenţiale.  
 
“Ce linişte, ce linişte  
 
mult aşteptată  
 
înserarea aceasta  
 
picotind în calea drumeţului ostenit  
 
şi prin fumul arinişului  
 
iluzia căutându-şi nerăbdătoare culcuşul”(Ca o iluminare)  
 
Găsesc foarte interesant un procedeu stilistic original folosit la Carmen Voisei, imaginea se transformă în metafora în mod pictural, ca şi cum, practic, un tablou capătă flux, devine fluid, se face imagine mişcată, filmată, ca şi cum cuvintele pictează şi se pictează între ele, devenind altceva, mai poetic, mai înalt, mai impresionant. Şi această metaforă de şevalet, vie, surprinsă în timpul lucrului, se întâmplă doar unui pictor liric, cele două arte combinând nuanţele expresiei până la sublimare estetică. Iată!  
 
„Îmi plac salcâmii în floare,  
 
ca un vis al zăpezilor pure,  
 
salcâmii fulgeraţi  
 
de secera lunii,  
 
salcâmii înfioraţi  
 
de adierea târzie,  
 
salcâmii aceia abia răsărind”...(Salcâmii)  
 
Al doilea volum lecturat, Pasărea nopţii, 2007, este prefaţat de criticul Cornel Galben şi dedicat copiilor poetei. Aici poezia devine esenţializată, simbolistica este folosită în tonuri confesive, liniştea capătă sonor delicat iar singurătatea, argumentare. Spaţiile, timpul se restrâng în încercarea de a se pune de acord cu structura fragilă, delicată dar mereu luminoasă al acestui eu liric vizionar.  
 
„Pasărea nopţii bate cu  
 
ciocul în geam, sună clopotul oare?  
 
vei fi treaz, vei spune că  
 
o fi fost un cutremur”...(Pasărea nopţii)  
 
Desenele lirice cuprind naturi vii, simulări ale realităţii, ale trecutului devenit ilustraţii, şi ce este remarcabil ar fi lipsa oricărui convenţionalism al discursului, prin muzicalitate creând inefabilul oricărei imagini nostalgice, melancolice. Metafora aici este cufundată în contururi colorate tactil:  
 
„Mama trebăluind  
 
prin visele mele „(natură vie cu ierburi)  
 
sau în poezia Turla bisericii  
 
„Turla bisericii- înălţime de suflet  
 
sfinţii pe ziduri- imagine de album”  
 
Al treilea volum, Templul iubirii, 2010, este cel mai recent şi care reflectă poiesisul experimentat, personalizat şi de mesaj, al poetei Carmen Voisei, despre care criticul profesor Grigore Codrescu, în prefaţă, spune că: „atinge pragul de sus al creativităţii, în poeme precum Invenţii, în care metafora şi ideea poetică, sprijinindu-se reciproc, dau originalitatea imaginii şi suportul de originalitate al viziunii poetice.”  
 
„Ochiul a inventat  
 
ordinea culorii în suflet  
 
mişcarea florii este  
 
o subtilă respiraţie  
 
a dimineţii de vară.”( Invenţii)  
 
Volumul, unitar conceput, se axează pe arhetipul floral, un templu al florilor captivând sentimente, stări, o alegorie a realităţii de azi cu denaturările ei. Mesajul clar transmis de poetă se transcrie pe imundul contemporan, descătuşat, paradoxal, în raiul florilor pe pământ, în locul unde florile şi iubirea ar fi graficul funcţiei existenţialiste.  
 
În acest grupaj, lirismul tăcerii şi al însingurării este unul afirmativ, se implică manifest social, cuvântul metaforă revine cuvântare.  
 
Templul florilor- templul iubirii este spaţiul divin în care poezia nu mai alunecă alinător, misterios şi tandru, ci dă înţelesuri clare în contur social, chiar dacă metafora este arhiprezentă în continuare de stil şi expresie. Florile se veştejesc şi mor într-o lume care ar fi trebuit să fie templul iubirii.  
 
„Şi zidurile repetându-se  
 
cu ceremonie, şi tu divizându-te  
 
la nesfârşit prin pustiul înaripat  
 
şi cineva cuvântând înaripat  
 
despre dezvoltarea controlată  
 
a planetei.” (Flori veştede)  
 
Cei care mai iubesc, cei care simt frumosul înconjurându-i, devin proscrişi, devin damnaţi, într-un spaţiu pustiit de idei şi comportamente nobile, sunt vetuşti declaraţi piese muzeale.  
 
„Tăcută lumina stelară pogorând  
 
peste lipsiţii de vlagă, refugiaţi  
 
într-o mirişte din mileniul trecut  
 
declarată minunea naturii  
 
de mâine.”(Câmpul deşert)  
 
„nu e tocmai sigur că vei intra  
 
în şomaj  
 
acum floarea s-a închis în sine,  
 
receptacolul ei ascultă vocea  
 
Europei Unite. Doamne, ce-i de făcut?”( În marginea nopţii)  
 
Citind, ca în Bacovia redivivus, azi actualizat, dar cu acelaşi corolar sumbru al pustiului, al târziului, omniprezente, impresia rămâne de îngrijorare, de neîncredere şi încordare, într-o ecranare onirică. Visul florii de a erupe frumuseţe într-un sol murdar, otrăvit, nu râmâne decât închipuire, iluzie arsă a prezentului trăit.  
 
„Prea departe, nu ştiu, doamna  
 
visează pe o insulă, floarea  
 
oftează. Clipa aceasta este,  
 
dintre toate, singura trează.”(Floare oftând)  
 
O metafizică a florii crescute într-un mediu ostil, dar Carmen Voisei, expune această gândire într-un ritual poetic propriu, calm, echilibrat, meditativ. Poetica aceasta fermecătoare pare a avertiza delicat, pare a fi un crez artistic geamăn pictorului şi poetului artist, devotat esteticii sale ca destin: noi, oamenii flori, mai visăm la o lume ca un templu al iubirii.  
 
„Doamne, ce confuzie ne pândeşte  
 
pe noi, cei sortiţi fericiţi,  
 
abandonaţi prea curând. Iată, alături, o ilustrată  
 
rechemând fluxul alterat al memoriei.” (Floare de colţ)  
 
Concluziile acestei lecturi, ar trebui să urmeze drumul florilor şi al iubirii, cu aceeaşi tenacitate în frumuseţea versurilor poetei Carmen Voisei, în alte şi alte creaţii artistice spre încântare de cititor.  
 
Cristina Ştefan, 8 nov, 2014  
 
Referinţă Bibliografică:
SERI LITERARE-BACĂU / Cristina Ştefan : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1858, Anul VI, 01 februarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Cristina Ştefan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Cristina Ştefan
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!