CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Spiritual >  De Sfânta Bobotează
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Una din cele mai vii sărbători după început de an calendaristic este Boboteaza. Această sărbătoare, parcă ar fi sărbătoarea Dumnezeirii Pământului și al Cerului. Între pământ și cer se sfințesc apele care se lasă slobode în mâna divină, căpătând pacea lăuntrică și harul miraculos pentru tot ceea ce se cheamă viață. De la Răsărit la Apus, de la Miază – zi la Miază – noapte, apa este flacăra sufletelor noastre primită în dar de la Duhul Sfânt. 
  
Bunul Dumnezeu, are o infinită grijă să tămăduiască pămâtul cu apă, are grijă să ne vindece sufletele cu apă, să ne vindece sănătatea trupului cât și a minții. De Bobotează, Sfântul Duh, binecuvântează vremea începutului de an în rod bogat prin sfințirea apelor, binecuvântează liniștea sufletelor noastre cu iubire, cu iertare și milostenie. 
  
În această zi încă de la primele ceasuri ale dimineții, creștinii se adună la bisericile din apropiere și iau parte la Sfânta Slujbă apoi la sfințirea apei – Aghiazma cea Mare, care pentru mine înseamnă o licoare spirituală ce nu poate fi înlocuită cu numic altceva. 
  
Bucuria cea mare este să mă aflu pe malul Dunării, să privesc cerul care-i parcă orb din cauza norilor de un gri-cenușiu, apoi cum își limpezește treptat, treptat trupul prin orbitele puțin deschise ale soarelui scăpătat în cădere spre toți cei care sunt adunați aici pe faleza Dunării, pentru marea slujbă, care se ține în acest loc începând cu anul 1994. 
  
Cu mireasma gerului în față, ger ce-mi alintă sufletul cu mângâierile sale reci, mai cad uneori și fulgii de zăpadă prin dansul lor ușuratec, fardându-mi chipul, și pământului, întreaga sa culoare. În mreaja vântului puternic ce-mi vântură pe la urechi o muzică Chopiniană, în această zi, sosesc încă de dimineață așteptând cu bucurie și nerăbdare sosirea Î.P.S. Părinte Casian, însoțit de pașii a zeci de părinți slujitori din Arhiepiscopia Dunării de Jos, după terminatrea Sfintei Liturghii care se ține la Catedrala ,, Nașterea Domnului ,, din Brăila. ÎnaltPreasfințitului Părinte Casian, precum și Părinților slujitori și bisericile din Brăila, li se alătură fanfara militară precum și sute de credincioși ce țin în mâini icoane sau buchete de flori ornamentate cu crenguțe de brad, sau busuioc uscat. 
  
Când îi văd sosind cu bucuria pe chip, privirile mele parcă se coagulează-n lacrimi ! 
  
Impresionată de acest spectacol spiritual în care vrednicia oamenilor de diferite vârste urmează fanfara spre a veni aici la malul Dunării a lua parte la Sânta Slujbă, înseamnă o mare sărbătoare dintre toate sărbătorile iernii. Privind în dreapta și în stânga mea vedeam sutele de chipuri omenești ca și cum ar fi fost flori multicolore împodobite în straie de sărbătoare; precum florile din tot șiragul florilor plăcute lui Dumnezeu, fiindcă de acolo de Sus, El, ne priveghează să fim atenți și să spunem fără greș cuvânt după cuvânt, după bunul nostru arhiereu, rugăciunile tainice sufletului, rugăciunile făgăduinței, rugăciunile Sfântului Duh. 
  
,, În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. 
  
Slavă Tie dumnezeul nostru, Slavă Tie ! 
  
Slavă Tie Dumnezeul nostru, Slavă Ție ! 
  
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție ! 
  
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălăjuiește între noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 
  
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! 
  
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! 
  
Prea Sfântă Treime miluiește-ne pe noi ! 
  
Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte cercetează și 
  
vindecă neputințele noastre pentru Numele Tău. 
  
Doamne miluiește ! Doamne miluiește ! Doamne miluiește ! 
  
Tatăl nostru care iești în ceruri, sfințescă-se Numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
  
Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. 
  
Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieștene pe noi. Amin ! 
  
La acest ceremonial religios mirenii strânși aici de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, devine în acestă zi ca o apă vie; aducând în dar cântece și rugăciuni Maicii Domnului și lui Dumnezeu, pentru botezul mântuirii lor. Asculțând cu atenție aveam sentimentul că și timpul ar vrea să stea pe loc o mică secundă, două, să asculte pe îndelete rugăciunile cântate și rostite cu har de arhiereul nostru, zămislind spre sufletele noastre cruci de cuvinte ! Apoi ca un străjer ce pare a ccoborâ din pântecul văzduhului, I.P.S. Părinte Casian traversează prin marea masă de oameni stropind cu apa sfințită spre mângâierea sufletelor noastre, vindecarea de boli, a zborului de singurătate și neliniște pentru cei singuri, pentru învățătura temeinică a elevilor și adolescenților. 
  
Dincolo de omătul zăpezii ce curge liniștit din cer, dincolo de hotarul de credință adevărată, lacrimă și speranță pentru mai bine, Î.P.S. Părinte Casian Crăciun, binecuvântează sub fiecare cuvânt, mulțimea adunată spre veșnicia acestei zile de Bobotează, a Agheazmei celei Mari. Știam de la moșii și strămoșii mei că această apă sfințită se bea oricând înainte ca mâncarea să fie așternută în stomac; aceasta pentru sănătate, izbăvire între noi, pentru o bună înțelegere și de-a ne iubi unii pe alții. Țineam sticla pentru aghezmă lângă piept, așteptând să-mi vină rândul să iau din această apă sfințită, hărăzită de soborul de preoți, aghiazmă în care se perindau frunze și rămurele de busuic. Sub gerul care-l simțeam uneori în corp zgribulindu-mi până și respirația, sub magia tăcerii așteptam la malul Dunării să revăd cum este Botezată ! 
  
Ierarhul nostru împreună cu ceilați preoți slujitori, sfințește prin rugăciune apa Dunării, după care aruncă în largul ei crucea cea de lemn. Bărbați tineri se aruncă în apa înghețată spre a prinde unul dintre ei primul, crucea cea de lemn, aducând-o înapoi pe mal. Acești oameni iscusiți înotători cu o rezistență fizică și psihică aparte, văzându-i cum arătau, îmi dădeau senzația de a-mi trece os prin os, numai la gândul atingerii acestei ape metalice. Asemeni lupilor de mare înnotau de parca-ar fi dansat pantomimă pe o scenă fluvială ! Îi urmăream cu o frică străină fără a face o mișcare și valurile Dunării adiate de curenții puternici, îmi umpleau sufletul de o muzicalitate înghețată. 
  
Dezamăgirea mea nu a fost lungă; un tânăr mi-a spulberat privirile parcă cioplite de frigul de afară, văzându-l cum se agață de pontonul de pe care se aruncase în apă, cu un surâs de bucurie ținând crucea cea de lemn în mână. Desferecând parcă și frigul lui Gerar, prin îmbrăcămintea sumară lipită de corp din care curgea șiroaie de apă, tânărul întinde bucuros crucea cea de lemn I.P.S. Părinte Casian; PreaSfinția Sa, binecuvântându-l cu emoție și bucurie. Într-un foșnet de aplauze, toți credincioșii adunați pe mal mântuiți de această zi a Bobotezei dar și de curajul tinerilor ce s-au aruncat în apă, începu să rostească printre buze cuvânt după cuvânt din ceea ce rostea arhiereul nostru: rugăciunea de sfârșit al acestui botez unic în an; răsfrângându-se peste malurile nemiloase ale Dunării și pierzându-se în ecoul de taină și de veghe al pădurii de pe celălalt mal. Cuibărindu-se tiptil pentru întregul an, în sânul Insulei Mari a Brăilei, aceasta șoptind-o pământului ei în fiecare dimineață la răsărit de soare. 
  
,, Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. 
  
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, din care Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii: 
  
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. 
  
Cel care pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. 
  
Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi , după Scripturi. Și S-a înălțat la Ceruri și șade de-a dreapta Tatălui . 
  
Și iarăși v-a să vină cu slavă să judece vii și morții, 
  
  
Cărui împărăție nu va avea sfârșit. 
  
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de Viață-Făcătorul Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. 
  
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților, 
  
Și viața veacului ce va să fie. 
  
Amin ! 
  
Referinţă Bibliografică:
De Sfânta Bobotează / Constanţa Abălaşei Donosă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1832, Anul VI, 06 ianuarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Constanţa Abălaşei Donosă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constanţa Abălaşei Donosă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!