CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Poeme > Antologie >  Antologia ,, Poeţii în Cetate ,,- dar de sărbători

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
În luna octombrie 2015, la Biblioteca Judeţeană Panait Istrati din Brăila s-a lansat antologia de poezie licrică sub numele de ,, Poeţii în Cetate ,, al Cenaclului literar Panait Istrati, re-înfiinţat la dorinţa directorului acestei instituţii, domnul Dragoş Adrian Neagu, promotor de cultură al acestui oraş.  
Antologia a apărut la Editura Proilavia, Brăila, 2015.  
După remarca unui distins antolog al acestei cărţi, citez: ,, Nu mică a fost surpriza de a constata că în afara versificatorilor consacraţi ai Brăilei, cei cunoscuţi mai degrabă ca prozatori au dorit să fie prezenţi în antologie tot ca ...poeţi. Cu texte lirice cel puţin la fel de valoroase ca în paginile de roman sau nuvelă pe care le-a pubicat în timp. Prin urmare Brăila nu-şi sprijină prestigiul pe numele sonore ale lui Panait Istrati sau Fănuş Neagu ci şi pe imaginea lui Ilarie Voronca, aceasta să amintim un singur pilon al poeziei adevărate, un astru fixat definitiv pe cerul instalat al liricii universale. ,,  
De-alungul timpului, Brăila a avut poeţi extrem de talentaţi; unii trecuţi spre uitare - izolaţi în propiul său orgoliu, alţii lăsaţi sub semnul uitării, deşi ne-au fost ori ne sunt încă contemporani. Totdeauna, poeţii brăileni s-au sfiit să tulbure sferele poeziei orfice: acest fapt nu le-a afectat planurile conştiinţei ori al harului lucid şi bine temperat prin profunzimile viziunilor Domniilor Lor. Parcurgând această antologie de la început până la sfârşit în ordine alfabetică, voi înscrie ca într-un filigram poeţii coo-autori ai acestei antologii şi un mic fragment din strădaniile talentului transmis prin cuvinte, ne-indicând deosebirile dintre fiecare spirit creator fiindcă pentru mine, toţi sunt la fel de talentaţi indiferent de numărul de cărţi editate. Pe unii îi pot numi nefericiţi – având nenorocul a-şi edita o carte de poezie, de proză ori alte scrieri din alte curente literare spre care au înclinaţii, ori poate neşansa de-a izbuti să pătrundă în Uniunea Scriitorilor sau altă asociaţie asemănătoare acesteia.  
Pentru toţi poeţii cuprinşi aici, nu mă ascund sub masca spectatorului: poate mai curând sub masca văzătorului unde am putut citi ceea ce a oferit fiecare, prin talentul scrisului Domniilor Lor. Pentru toţi, am acelaşi corespondent de admiraţie ! Am deprins pe ici, pe colo, tente de răceală orgolioasă – adică tente de rea căldură afectivă – determinaţi fiind unii faţă de alţii, de poziţia statutară ca scriitor.  
Dumitru Panaitescu-Perpessicius, spunea cândva în scrierile sale despre inegalabilul Eminesccu ; ,, Eminescu, a fost lipsit de diplome şcolare şi alte diplome în domeniul literar...dar este şi va rămâne eroul culturii noastre moderne . ,,  
Aş greşi dacă aş spune că am un sentiment aparte faţă de cineva, ori poate nu mă interesează la modul special locul pe care-l ocupă cineva prin poezia sa. Pentru mine toţi poeţii cuprinşi aici în această antologie ,, Poeţii în Cetate ,, au acelaşi moment unic cuprins în spaţiu, deoarece apreciez osânda nemuririi lor creative.  
  
1. Constanţa Abălaşei-Donosă  
,, Ascult timpul care vine...  
Paşii îi încetinesc  
Să-l opresc pe cel ce plaecă,  
Fiindcă altul nu găsesc.  
Nu pleca timp ne-nflorit  
Lasă-te de vrei arar,  
Lăngă mine de-ai venit  
Rămâi să-mi fii scutar.  
.........................................,,   
  
2. Virgil Andronescu  
,, intrăm în viaţă   
pe un cal troian  
într-un cal troian  
trăim viaţa  
ca pe un război troian  
şi moartea-i tot troiană  
pe la Termopile trecem toţi ! ,,  
  
3. Valentina Balaban  
,, Poteci deschise cu privirea  
Frecvenţe dezrobind gândirea  
Porţii siderale-n incantaţii  
Joc energetic prins în spaţii  
Materie-n reţea de aţă  
Iubind...mă înfăşor cu viaţă  
Prin experienţe cuvântate  
Mă prind-desprind din carte-n carte. ,,  
  
4. Dan Bistricean  
,, Daniil alerga pe străzile de piatră  
fără să privească îndărăt  
se gândea doar că bocănitul surd al tălpilor sale   
pe caldarâm  
seamănă grozav cu o cântare de toacă  
se hotărâse să ajungă cât mai grabnic  
în locul unde putea să ucidă în taină  
corbii  
să se primenească. ,,  
  
5.Maria Cogălniceanu  
,, Îţi sărut picioarele, viaţă !  
neterminată odată cu mine.  
Eul mi se ghemuieşte în   
aşteptarea binecuvântatei,  
infinitei iubiri.  
Alchimicul lanţ se desface  
în ineluşe de aur;   
ţi le dărui, sărutându-te  
viaţă !  
  
6. Păun Condruţ  
,, Te rog, Bunul meu Dumnezeu  
Să-mi dăruieşti o altă cale,  
Ştiu bine că nu îţi este greu  
Să mă înveţi îndreptările tale !  
Nu sunt vrednic de dragostea Ta,  
Păcatele mele sunt fatale,  
Mă învăluie precum o manta,  
Am nevoie de îndreptările tale !  
.....................................................,,  
  
7. Violeta Craiu  
,, La marginea nopţii  
Aşteptarea...  
Culorile şi cerul iubirii tale  
Ca nişte pictori stângaci îmi desenează un  
Zâmbet pe buze  
Unde se oglindeşte albastrul  
razele de lună se aşează verzui  
iar cu mâinile prindem stele  
curcubeul  
în care rătăcitele palme, se caută, se ating  
Chemarea ta îmi povestea un poem  
Cuvintele devin tot mai rare  
Şi parfumul... ,,  
  
8. Luminiţa Dascălu  
,, târziu de tot  
am înţeles  
că eu sunt nevisătorul  
că Dumnezeu visează visele în locul meu  
şi le trimite să le port gata visate. ,,  
  
9. Armanda Filipine  
,, ce poveste e asta,  
băiete cu frunze de pin în loc de rimă  
cu gustul castanelor coapte  
şi cu mirosul, sărutul de rouă  
mă-ntrebi de culoarea penajului, de tril,  
de parcă n-ar fi muza şi a ta, iubite,  
doar ai dansat în raza lunii  
şi el, arborele de foc nocturn,  
a stat prins pe luciul diafan al visului,  
aşteptând acordul, rima, clipa... ,,  
  
10. Aurel Furtună   
,, Mereu sunt lângă tine...  
Acolo unde este vremea  
Mereu frumoasă -   
-Nu bate nici vântul,  
Furtuni nu mai sunt -  
Te caut mereu...  
Eşti tristă...Eşti veselă...  
Eşti în ... cer !  
Eşti mireasa din cer...  
Sufletul ţi-l mângâi  
Cu privirea...  
Uitându-mă la norul acela  
Albastru... ,,  
  
11. Alexandru Halupa  
,, Tot ce se putea iubi, am iubit.  
Apocaliptic, desăvârşit în păcat.  
Femei aprinse de la chibrit  
Femeile altora uitate în pat.  
Femei acoperite de petale  
Femei de rasă cu simţurile pure.  
Femei milostive, ireale  
Care-au ştiut să mă îndure.  
................................................,,   
  
12. Dragoş Ionescu  
,, Într-o aşteptare  
de la pervazul ferestrei  
pornesc spre tării cu ochii  
obosit – tot mai obosit -  
răstignesc în ei  
clipa de zbor desfrunzită. ,,  
  
13. Vasile Mandric  
,, În nări cu miros de Polul Nord  
Cineva  
Ne bate-n geam cu degetul  
Să ne distribue  
Cartelă pentru lumină  
Vântul ne colindă  
Cu somn  
Gândul de iarnă  
a-nceput să-nflorească  
a viscol  
pe la ferestrele  
unde ne dorm visele  
obosite  
de atâta vară lipsă. ,,   
  
14. Hugo Mărăcineanu  
,, .........................................  
Şi dacă-i dar şi se închide?!  
Părăsiţi-mă în chinul ce e dar al meu  
pe voi vă dor alte dureri  
lăsaţi nebunul în haosul primordial,  
lui iubirea-iertare nu-i este permisă...  
poate numai mierea iubirii prescrise...  
iertaţi-mă că v-am luat martori   
la judecata de apoi a Sinelui...  
acum sunteţi liberi.  
Chiar sunteţi liberi ?!   
  
15. Angelica Moscu-Deacu  
,, Îmi resfir gândurile  
spre tine mereu  
aşteptând.  
Nu pot să le adun,  
să le spun  
că-s doar ghem  
de idei pritocite,  
pornite pe un altfel  
de drum.  
Meandre de roşu şi brun,  
le înşir în amurg  
cu petale strivite de ploaie,  
aşteptând, aşteptând, aşteptând... ,,   
  
16. Lucia Pătraşcu   
,, Soţia pescarului  
a aşteptat  
revenirea omului  
plecat spre ape.  
Dar el nu s-a mai întors !  
Ea este hotărâtă să plece,  
pentru a-l căuta.  
Sau pentru a încerca   
să pescuiască în locul lui ?  
încurcată de bănuielile valurilor, vrea să afle  
cicatricile lopeţilor,  
care o vor învăţa  
Durerea lemnului  
şi prietenia lui. ,,  
  
17. Valentin Popa   
,, Şi totuşi câinii au ceva sfânt în privirile lor  
o boare de gând sau poate o rugă neterminată  
un stol de dorinţe inundând orizontul  
sau poate un duh de melancolie adevărată...  
Ei sunt cei care noaptea se gudură-n somn  
şi dezvăluie taine nemărturisite vreodată  
suspinând, cu labele adunate suav...  
sau poate visând o bucurie uitată.   
.............................................................,,   
  
18. Tudoriţa Tarniţă  
,, O toamnă se ascunde-n cuvinte,  
Un strop de lumină dă greş:  
Salvez de la moarte un dinte  
Şi sângele blond de cireş.  
Dar vai, ce nebun grădinarul  
Mă strigă din pomi înfloriţi -  
Aruncă în muguri amnarul  
Şi crengile toate-s fierbinţi.  
..................................................,,  
  
19. Alexandru Costin Tudor  
,, Maestre,   
Dacă în trecerea ta,  
vei încerca să-mi conturezi chipul  
ai grijă, te rog, de unde începi.  
Nu, nu de la ochi...  
Ochiul plecat în albastru să caute cuvinte.  
Inima este un pas înaintea lui... ,,  
  
20. Ion Marin Ţâru  
,, ......................................  
Voi pluti cu apele mării,  
pe valurile ei  
în goana lor nesfârşită.  
Pentru că apele mării  
sunt mai aproape  
de necunoscutul vieţii şi morţii,  
decât toate apele,  
de pe pământ  
şi de sub pământ. ,,   
  
21. Mihai Vintilă  
,, Dumnezeu se ascunde în litere  
Şi dincolo de ele e paradisul.  
Mărul se muşcă cu vorbe  
Şi şarpele sâsie  
Printre ele.  
Omul e lumina  
Glasul ce dă viaţă. ,,  
Dintre referenţii critici din această antologie lirică ,, Poeţii în Cetate ,, aduc un sublim gând de admiraţie şi preţuire domnului prof. Dumitru Anghel, care nu a oscilat de la început până la sfârşit în cuvinte de suprafaţă ori de adâncime, pentru poeţii antologiei. Ca de fiecare dată Domnia Sa, a rămas autentic prin cuvintele încredinţate fiecărui autor precum un mesaj purificator. Printr-un limbaj propriu în critica de specialiate, domnul prof. Dumitru Anghel a contribuit şi acum ca de fie ce dată, la consolidarea valorilor. 
Referinţă Bibliografică:
Antologia ,, Poeţii în Cetate ,,- dar de sărbători / Constanţa Abălaşei Donosă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1802, Anul V, 07 decembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Constanţa Abălaşei Donosă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constanţa Abălaşei Donosă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!