CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Carti >  - Arca de frunze -
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
- Comentariu - 
  
Printre cărțile primate anul acesta de la autori dragi sufletului meu, se numără și ,, Arca de frunze ,, a distinsei poete și prozatoare prof. dr. Lucia Olaru Neneti. Domnia Sa, s-a născut la 20 februarie 1949 la Rădăuți. A terminat Facultatea de Filologie la Universitatea A. I. Cuza din Iași. Muzeograf la Ipotești între anii 1972 – 1977, director la Teatrul de Păpuși ,, Vasilache ,, între anii 1977 – 1986 și apoi la Teatrul Mihai Eminescu între anii 1987 -1980, Lucia Olaru Nenati, este un eminent om de cultură al Orașului Botoșani, acordândui-se pentru meritele deosebite în impunerea culturii și valorilor din acest oraș pe tărâm național și european, titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Botoșani. 
  
Lucia Olaru Nenati, debutează editorial cu volumul de poezii ,, Cea mai tânără Ecaterină ,, în anul 1975, la editura Junimea. A colaborat la diferite Reviste: România Literară, Luceafărul, Contemporanul, Cronica, Ateneu, Convorbiri Literare, Pagini bucovinene, Caiete botoșenene. A scris o piesă de teatru pentru păpuși ,, Dansul literelor ,, și a făcut dramatizarea basmului ,, Făt frumos ,, de Mihai Eminescu. 
  
,, Arca de frunze ,, este o antologie de poezie a autoarei, apărută la Editura Augusta, Timișoara, în anul 2003. 
  
Consilier editorial este Adrian Dinu Rachieru 
  
Coperta apare sub semnătura Camil Mihăilescu 
  
Tehnoredactor este Mariana Leșe. 
  
Antologia ,, Arca de frunze ,, este alcătuită din 8 capitole, din cărțile Domniei Sale, apărute de-alungul anilor, sub semnul iubirii de semeni, al dragostei pentru anotimp și al prețuirii pentru pământul străbun. 
  
Cap. I ,, Cea mai tânără Ecaterină ,, carte de poezie, apare în anul 1975 
  
Cap. II ,, Drumuri ,, apare în anul 1977 
  
Cap. III ,, Nesfârșitele vămi ,, apare în anul 1979 
  
Cap. IV ,, Cochilii cântătoare ,, apare în anul 1982 
  
Cap. V ,, Umbra Cassandrei ,, apare în anul 1983 
  
Cap. VI ,, Ucenicia de aur și purpură ,, apare în anul 1985 
  
Cap. VII ,, Singur, sinele meu ,, apare în anul 1996 
  
Cap. VIII ,, Tărâm preaciudat ,, este alcătuit din poezii inedite 
  
În ,, Cea mai tânără Ecaterină ,, poezia Luciei Olaru Nenati, are o atmosferă de elanuri generoase, de aer iubitor, de sentimente calde dăruite de toate Ecaterinele neamului de acolo din Țara de Sus, pulsând pentru viață. Poezia are o incomparabilă viziune. Însuși autoarea, consider eu, cu ochiul și mintea exersată pentru frumos și pitoresc asemeni Ecaterinelor descrise în poezie, este o Ecaterină ! 
  
,, Ecaterinele neamului meu 
  
Parfum de agave-n amurg 
  
Toate trec prin sângele meu 
  
Mereu spre mai tinere curg…,, 
  
În cartea ,, Drumuri ,, Lucia Olaru Nenati, prin talentul poetic, este asemeni unui admirabil artist-plastic care se exprimă prin cuvinte în locul culorilor, pulsând pentru arta scrisă, imense variațiuni tematice: ( Coroana verdelui de iarnă; Circuit în alb; Marină; Păsări; Martie feeric; Se va numi Dragomirna; Nocturnă ), și o altă viziune plină de originalitate în care toate aceste ideii, se transformă în desene simple și elegante prin hașura de culoare a cuvintelor, nuanțate, de suave impulsuri sentimentale: ( Nici dragoste, nici ură; Grâul acrescut înalt; Zbor înfrânt; ) 
  
……………………………… 
  
,, Un fluture poate, 
  
Cu soarta în frunte 
  
Trăind armonii 
  
În văzduh vesperal 
  
Dar sunt un drum 
  
Eu însămi spre lume pornit 
  
Cu praf și cu stele 
  
Nicicând odihnit. ,, 
  
- Drumul spre lume - 
  
,, Nesfârșitele vămi ,, carte apărută în anul 1979, este o continuitate poetică a drumurilor spre vârful poeziei: cu o viziune de cuvinte cît poate cuprinde, dar și capacitatea autoarei, pentru incantația versului folosit. Citind poezia acestei cărți ai deplina convingere că autoarea lor, este un discipol al poeziei cu aspirație înaltă, ca și omul când trece prin toate vămile spirituale. 
  
,, Dacă s-ar putea învăța vreodată 
  
Taina întoarcerilor 
  
Dacă s-ar putea ști cât a rămas 
  
Din ființa miracol pornită la drum, 
  
Și mai ales dacă în oboseala victoriilor 
  
S-ar ști cât din ea se împrăștie-n fum. ,, 
  
Poeta nu creează vămi imaginare, deoarece atmosfera din ,, Nesfârșitele vămi ,, sunt adevăruri ale timpului ( Medievală; Revers; Inspirație; Lumea s-a-mpărțit în două; Șarpele casei ).Toate au acelaşi echilibru de înţelepciune, însă, pentru starea mea ( iubindu-l cu desăvârşire pe Mihai ) cea mai dominantă poezie din această carte, mi se pare cea unde autoarea Lucia Olaru Nenati, pune un șirag de întrebări lui Eminescu, poate fiindu-i mult aproape de atunci pe când era muzeograf la Ipotești. Virtutea acestui moment l-a transpus cu mare candoare în: 
  
……………………………………. 
  
,, Așa tânăr cum erai 
  
Plete negre cum purtai 
  
Peste numele de crai. 
  
Apele te susură - 
  
Florile te murmură 
  
Și mereu te-or murmura 
  
Cum meru or învia 
  
Ele doar se fac că pier 
  
Sub al iernii giuvaier 
  
Și învie-ntru prier 
  
Iarăși murmurându-te 
  
Ape colindându-te 
  
Vântul pomenindu-te 
  
Codrul legănându-te…,, 
  
- Ipotești - 
  
Poeziile din ,, Cochilii cântând ,, apărută în anul 1982, mi se par asemenea unei expoziții de tablouri lucrate în acuarelă ori creioane pastel. Toate sunt expuse sub liricul poetei cu talentul său irezistibil, manifestându-se alternativ sub calea deplinei colaborări prin contopirea cuvântului cu muzica bună. Creaţia muzicală este dobândită metodic și cultivată de registrul total al vocii Domniei Sale ( eu, având şansa de a asculta-o în Iulie 2015, la Botoșani, în Tabăra de Creaţie şi Re-creaţie, momente închinate numai lui Eminescu, unde mentorul acestei originale întâlniri cu o pleiadă de personalităţi culturale, a fost Domnia Sa ), ori sub clapele pianului, înșirate ca niște cochilii de mărgăritar ( Flori de cactus; Marină II; Despre ploaie; De toamnă; Crochiu; Simetrie ) 
  
……………………………………………….. 
  
,, Poemul cochilie cântare, 
  
Când taina-și dorește auzul aproape 
  
Păstrând răsucite-n sonata-i lentoare 
  
Mările lumii cu suflet de ape. 
  
Ghiocul blestem și comoară 
  
Vie în palmă-amintirea furtunii 
  
Și muzica veșnică a orei de seară 
  
Umbra rotundă de cântec a lumii. ,, 
  
- Poemul Cochilie cântătoare - 
  
În ,, Umbra Cassandrei ,, apărută în anul 1983, poezia Luciei Olaru Nenati, continuă extrem de îndrăzneț ( cum îi este şi firea ) sub formă de culori ordonate cu teme – sarjă ca în arta-plastică, dar apoi, transformându-le din forma viziunii plastice în poezie...cristalizându-o în idei lăuntrice cu o fină precizie. Poeta oferă prin poezia din această carte, compoziții monumentale dar și cu o linie acustică iscoditoare: ( Ou; Să mâncăm un măr; Cântarea cântărilor; Adâncul; Cartea lui Iov; Cameleonul ). 
  
………………………………………………… 
  
,, Unde-i credința, unde-i neprihana 
  
Ce-o cauți ca năuc între jivine ? 
  
Cresc coroane și copite iar dojana 
  
Ți-e punte spre trăirile de mâine. 
  
Un alb de floare-n vis m-a-nmiresmat 
  
Și m-a trezit mai pură c-o măsură 
  
Pe gleznă răsucirile-i de ură. ,, 
  
- Cameleonul - 
  
,, Ucenicia de aur și purpură, carte apărută în anul 1985, o voi începe-o cu versuri din frumoasa poezie ,, Uitam să mă terzesc în zori ,,. 
  
……………………………………………. 
  
,, Și se făcea cum uneori 
  
Uitam să mă trezesc în zori 
  
Eram precum mi s-ar fi-nchis 
  
Poarta ieșirii dinspre vis 
  
Și tu veneai și te vedeam 
  
Ca pe-oninsoare te-așteptam 
  
Și parcă tot nu ajungeai 
  
Și înotai și-apoi zburai 
  
Cu brațe-vâsle despicai 
  
Apa uitării dinspre rai 
  
Apoi pluteai până la brâu 
  
În valul aurului-grâu…,, 
  
Neâncetatele preocupări ale poetei în studiul temelor din cuvintele scrise dar și din îndelungatele confruntări cu experiențele vieții, fire pasionată de mare vitalitate, a știut să lupte nu cu propia stângăcie, ci cu ale altora, înfăptuind imagini poetice în variate acorduri de frumusețe și culori care sunt înrâurite cu talentul său autentic. Ca și în arta plastică, Lucia Olaru Nenati, folosește fregvent procedee tehnice impresionante, cuvântul desfăcându-se din toate culorile suportului sufletesc sugerând tăria de caracter, factor de precizare al oricărui spirit creator de mare valoare. Sensibilă în tot universul său interior , știe să vadă prin ochii săi de culoarea cerului, Lumina: (Amurg de august văzut de sus; De-aș învăța; Precum își pierd copacii; Ploaia de lacrimi neplânse; Atât de sinceră încât; Caii arămii, violeți; Mâine vremea ) 
  
Atrasă de rezolvarea dificultăților de regie și execuție a unora, înțeleși ca rapel, ca un rezumat plini de forță, Lucia Olaru Nenati, s-a dovedit prin toată poezia scrisă de Domia Sa, capabilă de virtuozitate până la creearea de imagini admirative și tonice, de care tot sufletul omenesc are nevoie. 
  
………………………………………. 
  
,, Poate o ninsoare-albastră 
  
Mi-a supt chinul în adânc 
  
Poate-o liniște sihastră 
  
M-a înfășurat pe-un cânt 
  
Și nu sânt decât o umbră 
  
Și nu sânt decât cuvânt 
  
În cetatea asta parcă 
  
Mă întorc cu un toiag 
  
După veacuri petrecute-n 
  
Valea Plângerii 
  
Pripeag. ,, 
  
- Transparență - 
  
În ultima parte a acestei memorabile antologii de autor ,, Arca de frunze ,, apare poezii din ,, Singur, sinele meu ,, carte apărută în anul 1996, și ,, Trăim preaciudat ,, ( poeme inedite). În cele două cărți amintite, poezia Luciei Olaru Nenati, constă în complexul de imense sentimente care trezesc pe cititor prin reacția imaginilor ce izbucnesc precum vulcanii: este forța vulcanică de cuvinte și idei bine compoziționate, rareori întâlnită de mine în poezia citită de-a lungul anilor... 
  
Această dinonuzare din: 
  
………………………………………. 
  
,, Cum să descrii tu, 
  
Cu ochiul tău 
  
Cel o clipă trecător 
  
Peste marginea firii 
  
Întregul cel de Marele Sine văzut 
  
Înainte de-a-l naște 
  
Spre-a-l da drept merinde 
  
Iubirii ? 
  
- Poezia - 
  
Până la : 
  
…………………………………… 
  
,, Singur, Sinele meu 
  
Pătimește din greu 
  
Și plătește mereu 
  
Pentru vrute 
  
Ori pentru nevrute 
  
Pentru știute 
  
Și pentru uitate 
  
Pentru bune 
  
Mai mult ca pentru rele 
  
Pentru stăine 
  
Mai mult ca pentru-a mele. ,, 
  
……………………………………… 
  
reprezintă venerația pentru poezia văzută prin propia-i viziune, desfășurându-se într-o gamă de cuvinte bine stăpânite, ceea ce te face să nu le uiți: să le pui la suflet, tămăduindu-ți cele mai tainice cute ale inimii. Am descoperit în acestă antologie de autor ,, Arca de frunze ,, - un inevitabil locșor, un registru concentrat de idei și sentimente care s-au pictat în minte citindu-le, reflectându-le necondiționat într-o expoziție de grafică și acuarelă. 
  
,, Arca de frunze ,, este purtătoarea de poezie dominantă care nu-și pierde complexitatea ! Este cartea pe care oricare cititor de bună credinţă – iubitor de poezie, o poate stabili cu precizie pe scara valorilor. Pentru ochiul meu de pictor, grafician și poet, subtilitatea acestei cărți o pune în categoria operelor rare fiindcă mi-a conservat intact și inefabil sentimentul unei clipe, așa cum Lucia Olaru Nenati, întru credință a scris: ,, Mănânc pâine și mă gândesc la grâu…,, 
  
,, Rup dumicatul fărâmicios pe-ndelete cu gestul uscatelor mâini ale osteniților lumii, osteniți de prea lunga foame, de prea multul rău, de prea învechita speranță; ale tuturor osândiților vieții, în temniți nedrepte ori crude Siberii și visez visul lor la blânde și galbene lanuri de grâu ce leagănă-ncet, fără teamă, de gingașul vânt iertător al fărădevinilor tale, spălate-n izvorul pe-acolo curgându-și ape de rai cu soare vrâstate… 
  
Mănânc ,, pâinea noastră cea de toate zilele,, și știu adânc, că nu mă va lăsa mâine fără de visul ei, hrană mie de-ntruparea a Cuvântului între Ființă, atâta vreme cât nu pâine voi mânca ci prea scump trupul Său și nu vin voi bea, ci prea scump sângele Său. ,, 
  
Lucia Olaru Nenati, mă înclin în fața Domniei Tale ! 
  
Referinţă Bibliografică:
- Arca de frunze - / Constanţa Abălaşei Donosă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1764, Anul V, 30 octombrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Constanţa Abălaşei Donosă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constanţa Abălaşei Donosă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!