CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Stihuri > Nuante >  


Autor: Claudia Bota         Publicat în: Ediţia nr. 1951 din 04 mai 2016        Toate Articolele Autorului

Claudia BOTA - POEME DE SUFLET (1)

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PREA DIVINĂ ŞI MILOSTIVĂ ÎNVIERE  
 
Dintr-un crâmpei de cer,  
lumina s-a răspândit,  
Un înger coboară lin, dinspre zenit,  
Şi din înaltul cer,  
acum prea neîmblânzit,  
Dureri perpetuum s-au împânzit,  
Şi glasul Blândului Păstor,  
pe Cruce pentru noi grăind:  
”Eu sunt cel ce sunt- YAHWEH şi V-am zidit,  
Iar azi cei nemiloşi M-au răstignit”.  
Un tunet crunt străfulgerând,  
Întunecând stihiile mult prea curând,  
Încât lumea întreagă s-a îngrozit,  
Pământul cel pustiit s-a cutremurat,  
Şi peste tot şi toate s-au tulburat,  
când pietrele s-au despicat.  
Iar Maica plânge şi suspină, neîncetat.  
 
Însă un om, prea bun dintre cei buni,  
Iosif din Arimateea, cerând cu bărbăţie  
Al Său Trup lui Pilat,  
Pentru ca- n cinste să fie îngropat.  
 
Trei zile într-un mormânt întunecat,  
Tu Doamne ai stat,  
Precum Iona ce s-a rugat,  
În pântecul chitului neînduplecat.  
Cu sufletul, Fiul Omului coborând,  
Între adâncurile cele mai de jos,  
Iar porţile iadului zdrobind,  
Lovind şi biruind, moartea ai călcat,  
Pe cei din morţi şi veac I-ai ridicat.  
Iisus a înviat!  
Prea divină şi milostivă Învierea,  
Doamne cu dragoste m-ai aşezat!  
 
 
RĂDĂCINI PESTE TIMPURI  
 
Prin vene sădite din timpuri sacre,  
Rădăcinile-mi cresc şi-mi aduc putere,  
Prin destin, lacrimile s-au topit,  
din durere.  
Cerul pare amorţit în atâta cădere,  
Şi totuşi nu există moarte,  
fără plăcere.  
Rădăcini atârnate de temple,  
Despletesc sufletele noastre, de moarte,  
E atâta lumină şi atâtea destine,  
Călătorind prin tărâmuri încercate,  
A lumilor luminate.  
Tată, vino acum de rupe lanţurile toate,  
Pomul iubirii are acum roadele coapte.  
 
 
COPACUL MEU  
 
Fiecare om îşi are copacul său,  
Hrănit din tăcerile adunate-n seva sa,  
Strecurate în ceasuri de lumină divină.  
Primăveri în muguri de culoare,  
Zâmbiţi-mi, fascicule de lumină!  
În vâltoarea zborului înaripat,  
M-am luminat, cât mai sus,  
Cât mai aproape de Tine.  
Copacul meu, cer de lumină,  
Glasul mă leagă de inima ta,  
Să picure roua în dimineţi înmiresmate!  
Sufletul meu aici dobândeşte inepuizabilul.  
Prin trecerile mele, copacul înfloreşte.  
 
 
MI-E DOR DE FIRUL CE NE POARTĂ...  
 
Mi-e dor de firul ce ne poartă,  
Prin umbra nopţii etajată,  
Mă leg cu mâna de o stea,  
În ochii tăi iubito, nu mai există moarte,  
Într-o lume cu sete preschimbată.  
Un evantai de clipe mi te leagă,  
de- a mea soartă,  
Printre cuvânt şi faptă.  
Te port mereu în suflet neumbrit,  
Durere, tu te-ai risipit,  
Luceferi azi ţi-am dezgolit,  
Din părul tău cel despletit,  
Tu o şuviţă mi-ai dăruit.  
Un zbor, un vis multicolor,  
azi ne-a reclădit.  
 
 
REFUGIUL  
 
Refugiul meu era o evadare,  
Dintr-o lume aşa de mare,  
Când m-am trezit în beznă şi trădare,  
M-am dus lăsat, prin mâna ta,  
ca şi o stea căzătoare.  
Am plâns, dureri şi decăderi  
Şi m-ai minţit fără remuşcări,  
Acum trăiesc refugiul prin căderi,  
Epuizări dintr-un registru-nsângerat  
Din primăveri trecute-n veri,  
De toamne însemnate ca şi ieri.  
Tăcute zile pline de iubire,  
Mă las purtat de aceea orbire,  
Care pluteşte-n neştire.  
Un glas, ce glas? Rupând şi zidul de tăcere,  
M-am atârnat cu viaţa de plăcere.  
 
 
MAMĂ, UN GLAS ATINGE INIMA TA...  
 
Mamă, un glas atinge inima ta,  
E glasul dintru-nalt pentru-a te chema.  
Nimic din viaţă nu mai poate rezista.  
Acum eu mă alătur să-ţi caut respiraţia,  
Chiar dacă căldura inimii s-a ridicat,  
Mâna mi-o întinzi, fiind cazută,  
Spre tine, acum, mă-ndrept tăcută.  
 
Pe pământ, prea senină,  
Prin pântec mă leg prin cămăşi divine.  
Cer năpustit, cu atâtea suspine,  
Un cântec de afecţiune, îngerii cântă din harfe.  
Prin beznă, lumina ta persistă,  
Doar inima, în toamna grea, ţi se mai zbate,  
Te-nalţi, peste nori, prin iubirea mea.  
 
Vreau să mă alătur ţie, mamă,  
Dar tu mă-nveţi să stau calmă,  
Drumul să mi-l urmez,  
fără a fi străină,  
Într-o lume atât de plină.  
 
 
DINCOLO DE LIMITA CĂDERII  
 
Te privesc prin zidul tăcerii,  
Dincolo de limita căderii,  
Admit că viaţa ne desparte  
Deşi eşti aşa de departe,  
Aproape te simt fiind în libertate,  
Tu lumină desprinsă din retină,  
Mă călăuzeşti printr-o iubire continuuă.  
 
Iubire, desfă-ţi aripile să pot zbura,  
Azi m- am- nălţat pe un ţărm, de lumină,  
Într-o clipă marea va devenii divină.  
Îmi încarc inima cu stropi de lumină,  
Cât sunt de mic, lângă strălucirea- Ţi prea plină,  
Ieri, când în călătoria inimii,  
Devenisem un naufragiat însetat,  
Pe o insulă pustie, mă topeam după o stea,  
Iar acum mă adăp din Izvorul Vieţii  
Şi mă închin doar Ţie.  
 
Azi călătoresc pe un mal purtat de Tine,  
Suflet arată-mi valul ce mă poartă  
Între cer şi pământ,  
Pentru a nu cerşii din poartă- n poartă.  
 
 
DĂ-MI MÂNA, MAMĂ  
 
Dă-mi mâna, mamă, să merg prin viaţă,  
Cum altă dată o făceai semeaţă,  
Mângâie-mi inima cu înălţimea din-nalt,  
Azi am nevoie de un cuvânt,  
Căci zborul mi s-a frânt,  
Dă-mi mâna, mamă, să pot păşi prin viaţă,  
Să nu mă duc lăsat de val,  
Căci ce e val ca valul piere,  
Când peste tot se-aşterne iar tăcere,  
Azi vreau o dulce adiere, din lumina ta.  
 
Mamă, tu eşti iubire şi candoare,  
Prin rugăciuni m-ai ridicat, chiar şi din mare,  
În drumul meu au apărut din nou poveri  
Ajută-mă şi uşurează- mi calea mea,  
Prin mâna ta am învăţat ca să iubesc,  
Chiar şi pe cei ce te urăsc.  
 
Azi cînd mă uit în mine,  
Revăd al tău chip, dragă mamă,  
Şi vreau să-ţi simt parfumul mâinii tale,  
Cu mâna iar să mă petreci din prag,  
Cum o faceai şi altă dată, cu atâta drag.  
 
 
VALSUL FLUTURILOR  
 
Atâţia fluturi dansează, prin viaţă,  
Dezlănţuind în lumina cuvântului  
Prin cercuri multicolore purtate de vânt,  
Un vals ritmic al imensităţii destinului  
Destine unice într-un spaţiu fără egal,  
Aripile pulsează gîndurile sufletului tău,  
Adormit de timp,  
Un timp al renaşterii ce te poartă la viaţă,  
Îmi cresc aripi ce mă-nalţă spre cer,  
Nu e vis? Este viaţă.  
Fluturii dansează un vals,  
Un dans al cunoaşterii.  
 
 
ÎNĂLŢARE ŞI IUBIRE  
 
Tăcere, tăcerea se lasă-n şoapte,  
Atinge-mă şi iubeşte-mă  
Bate, bateaia ... glasului din noapte,  
Victorios am ridicat vălul ce ne desparte,  
Cade ploaia cu picuri de iubire,  
Doamne, încotro să mă duc de la Tine?  
Căci nu este loc unde să mă simt atât de bine,  
Mâinile Tale iradiază; căldură şi viaţă.  
Dacă-s trist numai Tu, îmi redai vindecare...  
Căci acum norii grei s-au risipit  
Doamne, Tu m-ai înălţat  
La lumină din păcat,  
Tu eşti Lumină din cer, prin Cuvânt,  
Putere în adierea glasului nedesluşit,  
Glasurile m-au împresurat  
Iar norii I-ai risipit,  
Printr-un cer infinit.  
-------------------------------  
BOTA, Claudia, artist plastic şi poet, născuta la 20 decembrie 1969. Profesor de religie la Şcoala Gimnazială „Luceafărul" din Bucureşti.Preocupări artistice: poezia şi pictura. Studii: 1984: Şcoala de Muzică şi Arte Plastice-Bacău-Secţia Arte plastice. 1984-1988: Liceul „Vasile Alecsandri”, Bacău. 1984-1986- Şcoala Populară de şi Meserii Bacău (Secţia Pictură). 1994: Facultatea de Teologie Ortodoxă (MA) a Universităţii din Bucureşti. 2007: Master în Management Educaţional Universitatea din Bucureşti, 2012: Master în Consilierea în managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic (COC) (Institutul Politehnic din Bucuresti - Facultatea de IMST) Începând din 2012 a primit calificarea în calitate de consultant în carieră, dat de GCDF (Global Career Development Facilitator) Statele Unite ale Americii. 2011-2013: Frecventează Salonul Artelor „Boema 33” din Bucureşti şi cenaclul „Vama literară”, moderat de poetul Daniel Vorona. Publicaţii literare: Lumină lină (New York, SUA), Clipa (Anaheim, California, SUA), Jurnalul Bucureştiului, Singur (Târgovişte), ProLitera (Germania), Confluenţe Literare (Bucureşti), ş.a. (George Roca, Rexlibris Media Group, Sydney, 4 mai 2016)  
Referinţă Bibliografică:
Claudia BOTA - POEME DE SUFLET (1) / Claudia Bota : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1951, Anul VI, 04 mai 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Claudia Bota : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Claudia Bota
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!