CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Eveniment > Aparitii >  


Autor: Baki Ymeri         Publicat în: Ediţia nr. 1605 din 24 mai 2015        Toate Articolele Autorului

Managementul programelor de promovare a unui stil de viaţă sănătoasă la adolescenţii din Judeţul Braşov - autor Drd. Dr. Ionuţ Horia T. Leoveanu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Prin prezenta lucrare vreau să aduc un pios, recunoscător şi profund omagiu în memoria şi demnitatea dragului şi iubitului meu tată (Prof. dr. col.(r) Toma A. Leoveanu), cel care m-a învăţat şi inspirat să merg pe drumul, sensul şi calea vieţii, a cinstei, omeniei şi menirii mele de om, medic şi nu în ultimul rând pe cea de fiu, impulsionându-mă cu multă răbdare şi tact în dorinţa permanentă de a învăţa mai mult, mai bine şi mai perseverent.  
 
Sunt conştient că noi, medicii, trebuie să plătim pentru acest joc  
 
permanent de-a viaţa şi de-a moartea.  
 
Este ceva deasupra noastră.  
 
Cred că Dumnezeu este în noi oamenii!  
 
ÎN LOC DE PROLOG  
 
Am ales şi redactat această lucrare, cu gândul la copii şi/sau adolescenţii din toate formele de învăţământ (grădiniţe, creşe, şcoli, licee, colegii, facultăţi) nu numai din Braşov ci chiar din întreaga ţară. Ei sunt viitorul naţiunii. Viitorul lor depinde de felul în care sunt educaţi şi îngrijiţi ca să devină adulţi sănătoşi şi creativi într-o lume tot mai complexă, din ce în ce mai competitivă.  
 
Secolul în care abia am intrat va fi o provocare continuă din cauza multiplelor probleme nerezolvate de omenire până în prezent.  
 
Dezvoltarea durabilă şi obiectivele noului mileniu nu pot fi atinse fără participarea întregii populaţii, iar participarea depinde în primul rând de sănătatea şi politicile/programele de sănătate ale acestei polulaţii cu precădere politicile pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor. Sănătatea populaţiei se obţine prin investiţii semnificative în noile generaţii (adolescenţi). Aceste investiţii sunt menite să crească nivelul lor educativ şi cultural pentru a putea face faţă competitivităţii din toate domeniile de activitate.  
 
Criza globală prin care trece în prezent sănătatea, atât naţională cât şi mondială, se manifestă pe fondul unei lumi dominate încă de inegalităţi şi care este măcinată de o instabilitate economico – socială şi politică. Programele de sănătate din ţările sărace afectează şi ţările bogate. La fel ca poluarea şi sănătatea nu mai recunoaşte graniţele naţionale. Epidemiile de obezi sau subnutriţi, amploarea bolilor cardio-vasculare, disfuncţiile endocrine, abuzul de cafea, fumatul, alcoolismul, consumul de droguri bântuie tot globul, inclusiv şi ţara noastră, şi din nefericire la vârste din ce în ce mai tinere.  
 
Povara bolilor cronice, patologia şi etiologia lor foarte diversă este din ce în ce mai mare. Personalul sanitar este insuficient şi nu mai poate face faţă solicitărilor de diferite grade. Pentru aceasta se impune un program de deblocare a posturilor din reţeaua sanitară şi cu precădere reţeaua sanitară din medicina şcolară.  
 
Printre obiectivele de dezvoltare ale mileniului cel de promovare a politicilor de sănătate devine un obiectiv central care necesită o strânsă cooperare internaţională.  
 
Pentru atingerea lui este nevoie de un sistem sanitar suficient de puternic care să poată preveni îmbolnăvirile şi să promoveze sănătatea. Studiile de sănătate publică, a politicilor/programelor de sănătate demonstrează asocierea între nivelul mortalităţii, morbidităţii şi densitatea personalului medico-sanitar în ceea ce priveşte patologia bolilor adolescenţilor.  
 
Asigurarea unui personal medical cu înaltă calificare necesită programe de educaţie medicală continuă (EMC) atât pentru medici cât şi pentru asistenţi.  
 
Aceste programe EMC trebuie susţinute de o motivare obţinută printr-un sistem de sprijin eficient şi strategii de acoperire care să asigure un număr adecvat de personal medico-sanitar la o populaţie şcolară dată astfel ca fiecare elev şi/sau adolescent să aibă acces la servicii medicale de cea mai bună calitate. Cercetările privind resursele umane sunt insuficiente sau inexistente în majoritatea ţărilor ce se află în tranziţie. Formarea unei culturi de masă bazată pe cunoaştere este esenţială pentru a accelera, ghida şi ameliora acţiunile menite să influenţeze şi promoveze sănătatea adolescenţilor. În acest amplu proces fiecare medic şi fiecare asistent contează.  
 
Aşa cum arată studiile şi rapoartele anilor 2003 – 2004, 2006 – 2007, viitorul societăţii umane depinde de felul în care copii şi/sau fizică şi psihointelectuală, iar aceasta depinde la rândul ei în mare măsură de îngrijirile şi condiţiile în care sunt crescuţi şi educaţi. Niciodată până în prezent nu au existat atât de multe cunoştinţe care să asiste şcoala, familia, societatea, comunitatea în general în dorinţa de a îngriji, educa, forma şi creşte copii şi/sau adolescenţii pentru a-şi atinge acest potenţial optim. În ultimele decade relaţiile dintre sănătate, dezvoltarea fizică şi psihică dar mai ales îngrijirile parentale au devenit tot mai mult evidente.  
 
Combinând intervenţiile care se adresează creşterii şi dezvoltării în mediul familial şi timpul petrecut în unităţile de învăţământ, vom promova o sănătate mai bună pentru toţi copii şi tinerii de astăzi, dar şi pentru adulţii de mâine. O măsură de progres în acest domeniu o reprezintă elasticitatea curriculară şi aplicarea ei în practică din învăţământul românesc de toate gradele Activitatea compartimentului de igiena şcolară este reglementată de Regulamentul de Funcţionare al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov din care face parte şi se desfăşoară începând cu anul 2000 în cadrul programelor naţionale de sănătate publică. Începând cu anul şcolar 2004 – 2005 activitatea a fost inclusa în „Programul Naţional de Sănătate Comunitară Nt. 1”.  
 
Principalele activităţi ale acestui program se referă la relaţia dintre starea de sănătate a copiilor şi adolescenţilor precum şi a mediului lor de viaţă în care îşi desfăşoară diferite activităţi. Obiectivul OMS şi cel al Strategiei europene pentru controlul sănătăţii adolescenţilor este acela de a realiza un Cadru Strategic European pentru implementarea măsurilor naţionale de control a acestei stări de sănătate, cu scopul de a da importanţă vieţii, de a reduce prelevanţa consumului de de tutun, excesului de cafea, consumului de droguri, alimentaţiei de tip fast-food, a regimului alimentar hipercaloric sau hiperglucidic şi de a proteja generalităţile prezentate şi viitoare de consecinţele devastatoare ale factorilor de risc asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.  
 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) urmăreşte să promoveze şi să faciliteze adoptarea la nivelul ţării noastre, a unor politici de sănătate complexe, bine precizate, multidirecţionale, bazate pe dovezi, având ca scop reducerea cererii şi ofertei în rândul adolescenţilor a tuturor factorilor de risc enumeraţi mai sus şi scăderea prevalenţei lor la toate categoriile populaţionale mai ales în rândul adolescenţilor care vor deveni adulţii de mâine. Este de remarcat faptul că sănătatea adolescenţilor a devenit o problemă nu numai naţională dar şi mondială.  
 
În aceleaşi timp, este de remarcat faptul îngrijorător că obiceiul consumului de anumiţi factori „perturbatori” ai stării de sănătate de tipul: tutun, cafea, sare, cola, pepsi, produse fast-food, droguri, automedicaţia, neprescrisă de cadre medicale de specialitate, este în expansiune atât pe plan naţional dar şi pe plan mondial şi se accentuează pe zi ce trece în rândul copiilor şi adolescenţilor. În acest fel ei sunt posibili candidaţi la bolile cronice de mai târziu.  
 
Procesul dezvoltării şi perfecţionării democraţiei în ţara noastră, lărgirea atribuţiilor, a competenţei şi a autonomiei unor organe, instituţii şi organizaţii de stat sau private, precum şi creşterea rolului maselor în realizarea sarcinilor multiple şi complexe ale actualei etape a evoluţiei ascendente a societăţii noastre, cu precădere postdecembristic 1989 nu pot fi concepute şi realizate în afara unei întăriri continue şi corespunzătoare a răspunderii diferitelor guverne care vin şi pleacă privind politicile/programele de promovare a unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi adolescenţilor dar şi adulţilor.  
 
Personalul sanitar (medicii şi asistenţi medicali) are misiunea de înaltă răspundere civică să contribuie activ, efectiv şi calificat la ocrotirea şi promovarea sănătăţii întregii populaţii, începând cu cele mai fragede vârste. Mulţi oameni, nu numai adolescenţii, au o realaţie complexă cu alimentaţia, cu deprinderile contidiene şi cu stilul propriu de viaţă. Majoritatea adolescenţilor se delectează mâncând, dar de cele mai multe ori nesănătos şi „se simte uneori vinovat” de ceea ce mănâncă, abuzurile ce le face cu bună credinţă, din teribilism sau de cele mai multe ori sub influenţa anturajului.  
 
Din ce în ce mai des ne facem probleme în privinţa greutăţii şi recurgem la tot felul de diete fără sfârşit, deşi mărturiile disponibile atestă faptul că, la nivel naţional suntem din ce în ce mai graşi, mai predispuşi spre boli cronice. Uneori copii şi adolescenţii sunt recompensaţi pentru comportamentul lor corespunzător (privit sub diferite ipostaze: note mari, reuşită la examene etc) cu dulciuri, ciocolată, mese exagerate/copioase.  
 
Planul European de Acţiune pentru Promovarea, Profilaxia şi Monitorizarea bolilor adolescenţilor din întreaga lume pe perioada 2000 – 2007 prevede la copii şi tineri, necesitatea de a asigura, un mediu protector acasă, în instituţiile de învăţământ, centrele de amplasament şi ocrotire socială a minorilor, la locul de muncă, program ce are ca principal obiectiv reducerea numărului şi gravităţii efectelor nocive de orice fel asupra stării lor de sănătate.  
 
Educaţia şcolară care include şi educaţia igienicosanitară care se face la nivelul cabinetului medical şcolar din unităţile de învăţământ este o etapa fundamentală şi în acelaşi timp, o componentă fundamentală, esenţială şi definitorie a educaţiei. Ea include copiii şi tinerii începând cu vârsta de 6-7 ani şi durează până la 18-19ani, pentru cei care urmează licee, şcoli de arte şi meserii, şcoli postliceale.  
 
Pe ansamblu educaţia şcolară reprezintă un sistem complex şi unitar, care reprezintă mai multe dimensiuni sau laturi, corespunzătoare în linii mari principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia fizică, educaţia estetică, educaţia tehnologică, educaţia sanitară sau pentru sănătate. Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate, conferindu-i educaţiei şcolare un caracter sistemic, deschis şi dinamic.  
 
Referinţă Bibliografică:
Managementul programelor de promovare a unui stil de viaţă sănătoasă la adolescenţii din Judeţul Braşov - autor Drd. Dr. Ionuţ Horia T. Leoveanu / Baki Ymeri : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1605, Anul V, 24 mai 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Baki Ymeri : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Baki Ymeri
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.



 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTOR



FLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!