AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Patrimoniu >  


Autor: Aurel V. Zgheran         Publicat în: Ediţia nr. 1524 din 04 martie 2015        Toate Articolele Autorului

Marin Constantin. Muzica, încă un spirit perfect şi măiastru
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Delimitarea ori standardizarea muzicii are un punct terminus de care nu mai poate trece intensivizarea oricărei critici muzicale, oricărui studiu oricărei afinităţi a unui muzicolog sau a altuia, atunci când obiectul este muzica aceea care-i complimentul şi darul oferit vieţii de natură şi umanitate ca pe încă un spirit perfect şi măiastru. Această muzică este universală şi veşnică; această muzică este muzică şi atât! Doar ceva, ori cineva mai presus de cosmos poate sau nu să adauge muzicii acesteia coordonate, să o aşeze împreună ori în contra cu măreţia spirituală supremă. 
  
27 februarie este ziua în care ursitoarele melozilor au fost unanim de acord să se nască între şi pentru melomanii naţiunii române cel care avea să fie ctitorul unui ansamblu muzical de voci înnobilate pentru soarele sufletesc al corului mirabil: Marin Constantin. Lui şi operelor muzicale corale ce-au prins zbor, culoare şi văzduh vocal sub bagheta ca un degetar miraculos al mâinii de aur unite cu inima, lumea muzicală românească, desluşind magii artistice, le-a închinat un şir de evenimente omagiale extinse pe durata întregului an 2015 - este vorba despre un şir, dacă le aşezăm în uniformitate cu zilele depănate pe mosorul timpului, dar este deopotrivă un buchet, dacă vor fi culese cândva, pentru vaza de cristal preţios a istoriei culturii româneşti. 
  
Dedicate memoriei maestrului, evenimentele începute în chiar ziua naşterii sale, 27 februarie 2015, au păşit spre pragul primăverii cu un concert extraordinar susţinut în Sala Mare a Ateneului Român, de către Corul Naţional de Cameră „Madrigal”, sub genericul „Marin Constantin 90”. Ansambul de voci aurorale, continuator întocmai de nestemat şi fascinant al celui înfiinţat cu cincizeci şi doi de ani în urmă de către maestrul Marin Constantin, a interpretat un corolar de opere muzicale compuse de Dan Dediu, Miriam Marbé, Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Liana Alexandru, Şerban Nichifor, pe o prezentare de ţinută şi etichetă nobilă şi competentă, a criticilor muzicali Valentina Sandu Dediu şi Viorel Cosma şi în prezenţa, pe lângă spectatorii copleşiţi de atmosfera aniversară galantă şi solemnul reamintirilor tulburătoare, a multor artişti componenţi de la înfiinţare până la zi, ai Corului „Madrigal”, ieri, apoi „Corul Naţional de Cameră „Madrigal” şi Corul Naţional de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”, azi. 
  
Dirijat de către Anna Ungureanu, actualul ansamblu coral a parcurs pe desfăşurătorul spectacolului istoria unui genial şi mirabil repertoriu muzical cu momente solistice vocale realizate de către Denis Maxim şi Ana Mirescu, precum şi cu interpretări solistice instrumentale excepţionale, la harpă, ale artistei Miruna Vidican. De asemenea, Corul Radio de Copii, dirijat de către Voicu Popescu şi acompaniat la pian de către Magdalena Faur a avut o prezenţă solară pe scena monumentală şi cu istorie a Ateneului Român. A fost un recital floral, cu flori corale, gingaşe, în cadrul Programului Naţional „Cantus Mundi”. 
  
Grandiosul spectacol de la Ateneul Român nu a fost singular ci începutul evenimentele omagiale dedicate maestrului Marin Constantin. Astfel, prin ordinul ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu, drept un demers memorial, s-a schimbat denumirea corului înfiinţat de către maestrul Constantin Marin cu titulatura Corul Naţional de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”. De asemenea, Aula Palatului Cantacuzino - „Enescu” - a găzduit o masă rotundă cu participarea la un colocviu de impresii a unor personalităţi remarcabile din orizontul cultural şi din critica muzicală românească. Evenimentul a prilejuit reîntâlnirea cu membrii-alumni ai fenomenalului cor înfiinţat cu peste o jumătate de veac în urmă. Corul „Madrigal” a susţinut un microrecital, iar apropiaţii maestrului au avut rostiri emoţionante. 
  
Sub semnul înstelării în constelaţia lirică a marii muzici româneşti şi universale, Primăria Municipiului Bucureşti va amenaja o piaţă ce se va numi „Marin Constantin”, iar Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti va denumi una dintre sălile noului sediu ce se va inaugura, de asemenea, „Marin Constantin”. Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România Muzical şi Radio România Cultural) au încorporat în programele lor şi vor continua aceasta, medalioane muzicale care-l încadrează pe maestrul Marin Constantin. Totodată, fiica maestrului, Noemi Marin, lucrează la amenajarea unui muzeu memorial care va păstra pentru patrimoniul cultural românesc urme mărturisitoare ale muzicianului unic şi nepreţuit! 
  
Declarat la Paris, „Bun Patrimonial Cultural Universal UNESCO”, în 1992, Corul „Madrigal” şi-a primit în toată existenţa sa longevivă, de până azi, elogii, medalii, premii ce cuprind reflecţiile unor momente ale unui timp, dar maestrul Marin Constantin şi Corul „Madrigal” sunt fixaţi de istorie în universalitate şi veşnicie. 
  
Maestrul s-a născut pe 27 februarie 1925 la Urleta, Prahova şi s-a stins pe 1 ianuarie 2011, la Bucureşti. A absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală, secţia Dirijat Coral a Conservatorului de Muzică din Bucureşti (1944-1949), studiind cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie), Vasile Popovici (istoria muzicii), Florin Eftimescu (pian), Ştefan Popescu (cor), Teodora Stroescu (canto). Între 1945-1949 a urmat şi Facultatea de Pedagogie, Psihologie şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, unde i-a avut profesori pe G. Antonescu, Mircea Florian, Dimitrie Gusti, Mihail Ralea, Tudor Vian. A obţinut titlul de doctor în muzicologie, în anul 1985. 
  
Muzician, compozitor şi dirijor de ansamblu coral român, fondator, dirijor şi director pe viaţă al Corului Naţional de Cameră „Madrigal”, mastrul Marin Constantin a fost specialist în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească. A debutat ca dirijor la corurile studenţeşti şi de amatori ale Universităţii şi Sindicatului Învăţământ din Bucureşti (1949-1951). A fost asistent la Facultatea de Filozofie din Bucureşti (1948-1952). Din 1954 a fost şeful sectorului muzical în Casa de Cultură a Creaţiei Populare (1954-1955), director general, dirijor al Ansamblului UTC din România (1951-1974), director adjunct al Direcţiei muzicii din Ministerul Culturii (1960-1965), profesor la catedra de dirijat de cor la Conservator (din 1960, iar în ultimii ani, profesor consultant). Între 1966-1969 a fost director general la Opera Română. Din 1956 este membru al Uniunii Compozitorilor din România. Este fondatorul Corului Universităţii din Bucureşti (1948), al Capelei Corale „Gheorghe Cucu” (1958), al Corului Naţional de Cameră „Madrigal” (din 1963, 7 iulie, când a avut loc primul concert, până la concertul de adio din 1999). 
  
Creaţia muzicală a maestrului Marin Constantin este vastă, nefiind însă, din păcate, dar inevitabil totodată, cel puţin în orizontul operelor corale, ocolită de compoziţii pe tema partidului şi „conducătorului iubit”, Nicolae Ceauşescu. Deşi defăimătoare azi, aceste compoziţii nu erau submuzicale şi cu atât mai puţin antimuzicale, afară de text. În acest context poate fi judecată o bună parte din întreaga muzică a spaţiului comunist european, asiatic, al Cubei etc..., de atunci. Nu sunt de neluat în seamă aceste creaţii muzicale ce şi-au avut timpul şi spaţiul lor, şi se raportează la regimurile politice corespunzătoare. Pe lângă că sunt neînsemnate ca număr, faţă de o operă completă vastă, a le fi contestată in corpore valoarea melodică e greşit. Unele dintre cântecele de atunci cum ar fi corurile imperiului sovietic, de exemplu, sunt chiar considerate cel puţin deosebite. 
  
Dar, deasupra tuturor, opera maestrului Marin Constantin de cea mai înaltă glorie, pe care a prezentat-o cu strălucit succes lumii întregi este opera de dirijare şi conducere a Corului „Madrigal”. Sub bagheta maestrului Marin Constantin, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale româneşti, poate cel mai prestigios, al tuturor timpurilor, formaţie profesionistă a Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu”, redenumit azi Universitatea de Muzică din Bucureşti a cucerit lumea muzicală românească şi internaţională. Înfiinţat în cadrul acestei instituţii, pe 11 aprilie 1963, la iniţiativa profesorului Marin Constantin, susţinut de un grup de studenţi eminenţi în arta muzicală şi pasionaţi, „Madrigalul” a etalat în universul liric românesc şi mondial tulburătoare compoziţii de cor, polifonice, fără acompaniament instrumental, mirifice, galante, de factură delicată, inegalabil emoţională, cu tematică idilică, sensibile melodic şi poetic, ample, contemplative, confesionale... Rar, o muzică a capella, cultivată încă de prin anul o mie trei sute şi ceva, a ajuns ca aceea a Corului „Madrigal”, trecând prin genurile, influenţele, rigorile Evului Mediu şi prin Renaştere, în epoca modernă şi să reprezinte o preferinţă, rod al acuarateţei stilistice şi sonore, fără susţinere instrumentală, să urce vocea umană la perfecţiunea sonoră, aşa cum o face şi azi, fără maestru, dar continuând un succes, un har, o experienţă, perseverenţă, seriozitate, iubire de splendorile muzicii corale, muncă... Înglobând un repertoriu ce oglindeşte muzica Renaşterii europene, creaţia buizantină, muzica românească şi universală, „Madrigalul”maestrului Marin Constantin a fost culegător, şlefuitor şi purtător mai departe în timp şi pe continentele lumii, a splendorilor muzicii aproape unui mileniu, aşezând muzica la efigia celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut şi începutul veacului şi mileniului acestora, în care genul muzical coral nu ar mai avea fiinţă dacă iubirea, harul şi munca ar înceta o singură zi, o singură clipă, sub îndemnul gândului fals că lumea modernă se îndreaptă către muzica rece cu mai joasă rezonanţă în spirit şi o cât de înaltă urcare în zgomot! 
  
Întru amintire, respect şi gratitudine, maestrul Marin Constantin a înţeles înaintea multora aceasta şi numai astfel a reuşit să predea „Madrigalul” ca pe un tezaur cultural, continuatorilor săi, ca pe un copil crescut educat, curat, frumos şi sănătos, pentru rezistenţa în forfota curentelor şi timpurilor. Acest „copil” este precursor spiritual de cel mai consistent testament cultural al „Madrigalului” de azi. O spicuire a ceea ce a primit ca distincţii notabile, premii, medalii etc., „Madrigalul” şi maestrul, într-o viaţă de creaţie, dirijare şi conducere a acestui cor emblematic al muzicii corale româneşti şi internaţionale, urcat la soarele genialităţii şi superbităţii muzicale, ar fi următoarea: 
  
Medalia UNICEF, primită la doar cinci ani de la înfiinţare; premiul Criticii Muzicale Germane, conferit trei ani mai târziu; premiul „Il Saggitario d’Oro”, Italia, 1976; Medaille en Vermeil, Luxemburg, 1979; Diploma de onoare și Premiul Grand Duc Adolf, 1979; Premiul excepțional al ATM, 1979; Diploma de onoare a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, în 1985 și 1993; titlul de „Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO”, pentru Corul Madrigal, şi de „Ambassadeur de bonne volonte de l’UNESCO” pentru maestru, Paris, 1992 (în alocuţiunea sa cu această ocazie, Federico Mayor, Directorul General al UNESCO a făcut dedicaţia: „Corului Madrigal și lui Marin Constantin, monument de frumusețe și sensibilitate emoțională, pe care ni-l oferă România, lumii și speranței”!; Ordinul Meritul Cultural în Grad de Comandor pentru Corul Naţional de cameră „Madrigal”, decernat de Preşedinţia României, 2003; diploma „American Biographical Institute”; medaliile „Enescu” și „Eminescu”; Crucea Patriarhală Ortodoxă”; Premiul Speranței conferit de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. 
  
Începând din anul 1964, „Madrigalul” a participat la toate edițiile Festivalului Internațional „George Enescu”, iar din 1969 a susținut continuu concerte în SUA, Canada, Europa și Asia, realizând peste patru mii de concerte dintre care cam două mii, în străinătate. „Miracolul Madrigal”, după aprecierea Wilmei Vernocchi, membră a conducerii Operei „Scala” din Milano, a impresionat pe unii poeți și compozitori care au creat opere special pentru „Madrigal”. Printre ei, compozitorii Miriam Marbé, Sigismund Toduță, Sabin Pauţa, Tiberiu Olah, Liana Alexandra, Cornel Țăranu, poeţii Grigore Vieru, Nichita Stănescu şi alţii. 
  
Discografia Corului „Madrigal” cuprinde o seamă de LP-uri și CD-uri înregistrate la Electrecord, printre care CD-ul „Mysterium”, cu soprana Angela Gheorghiu și Orchestra Filarmonicii din Londra dirijată de Ion Marin și înregistrat la Casa Decca. Mai sunt evidenţiabile filmele de scurt metraj și de televiziune difuzate în România, Italia, Belgia, Franța, Germania, Olanda, Japonia și Macedonia. BBC a realizat în 2006 un film cu Angela Gheorghiu și Corul Madrigal la Mănăstirile din Bucovina, iar regizorul Mirel Ilieșiu a cucerit la Festivalul de la Cannes premiul „Palm d’Or” cu filmul documentar despre activitatea Corului „Madrigal”, „Cântecele Renașterii”, produs în Studiourile Cinematografice „Alexandru Sahia”. În afară de acesta, între producțiile cinematografice de scurt metraj se mai numără filmele televiziunii germane din seria „Coruri celebre”, un film al televiziunii italiene cu Missa Criolla, realizat la Centrul Internațional de Studii Muzicale, filmul Amsterdam - București realizat de TVR în colaborare cu televiziunea olandeză, filmul de divertisment pentru revelionul anului 1971 realizat de cineaști ai unor televiziuni franceze, un film al Societății Japoneze pentru dezvoltarea muzicii, intitulat „Corul Madrigal din București”, filmul „Madrigalul în Japonia”, realizat de Viorel Sergovici, la TVR. 
  
Bagheta dirijorală a ctitorului Corului „Madrigal” şi dirijor al lui, îndelungat şi mirabil timp plin de succese şi glorie, i-a fost predată de către însuşi maestrul Marin Constantin, la concertul de adio, dirijorului Voicu Popescu. În ianuarie 2011, maestrul Marin Constantin a trecut în neființă. Celebrul dirijor Ion Marin a devenit directorul de onoare al ansamblului. 
  
Aşadar, un an memorial şi omagial, „Marin Constantin”, anul 2015. Este cel în care nu doar melomanii români sau ai lumii, ci România însăşi, ca naţiune cu temelie spirituală şi culturală îşi omagiază ziditorii propriei fiinţe, zugrăvitorii sufletului ei, doctorii sufleteşti, bucurătorii şi apărătorii spiritului ei! 
  
Aurel V. ZGHERAN (aurel.vzgheran@yahoo.com) 
  
Referinţă Bibliografică:
Marin Constantin. Muzica, încă un spirit perfect şi măiastru / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1524, Anul V, 04 martie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!