CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Strofe > Introspectie >  


Autor: Virgil Ciucă         Publicat în: Ediţia nr. 1104 din 08 ianuarie 2014        Toate Articolele Autorului

Virgil CIUCĂ - POEME NEWYORKEZE (1)

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

NU VREAU

Nu vreau religii ipocrite
Nu vreau biserici trădătoare
Credinţele sunt rânduite
Să ne ţină în închisoare
Detest puteri imperiale
Ce-şi împart bogăţia lumii
Invoc revolte proletare
Să spânzure pe toţi nebunii
Ne vreau drapelul libertăţii
Să fi e călcat în picioare
De hoardele dezlănţuite
Ce poartă haine militare
Nu vreau guverne globaliste
Ce ne conduc fără onoare
Detest ţările anarhiste
Ce-au fost născute din teroare


URAGANUL SANDY

Vine uraganul - zgomot de şenile
Arborii pădurii se zbat în neştire
Negurile nopţii ţipă şi recheamă
Pasărea furtunii orfană de mamă
Cerul nu se vede, nu se văd nici nori,
Uraganul Sandy e la trecători
Nicio vietate nu ar îndrăzni
Să-l privească-n faţă, mai bine-ar muri!
Urlete lugubre aleargă-n galop
Toată lumea crede că-i “noul potop”
Pus-a stăpânire pe-un pământ pierdut
Uraganul Sandy, cum s-a şi văzut
În scurte reprize zgomotul apune,
Dar e prematur pentru o minune
A fost un răgaz - câteva minute!
Căci iar se aud urletele slute
Picurii de ploaie cad către pământ
Nici mierla, nici cucul nu au crezământ
Uraganul trece peste noaptea lungă
Pădurea se zbate neagră şi tălângă
Dau năvală neguri în burgul pustiu
Uraganul vine ca argintul viu
Aripi din dezastre, ghiare de oţel
Ţipă şi se zbate Sandy cel tembel.

*
Vântu-mi trece rece pe şira spinării
Rechemând din neguri supliciul durerii.
Rămân împietrit, nu am chef să plec
Vreau să ştiu ce face Sandy cel zevzec
Perdele de ploaie spală orizontul,
Sandy îngrozise întreg mapamondul.
Monstrul de poveste a pierit în noapte
Şi lasă în urmă poteci dezolate.


MAREA ZBUCIUMATĂ

Năvăleşte marea pe cheiul de piatră
Pasărea furtunii ţipă disperată
Hula îndrăcită cheamă pescăruşii
Pe cerul ca plumbul zburdă spiriduşii
Spumegă anarhic valuri înnegrite
La glasul stihiei nezăgăzuite
Neguri ca de moarte acoperă malul
Vântul devastează întreg litoralul
Marea zbuciumată loveşte cu sârg
Maluri părăsite de întregul burg
Nourii coboară înghiţiţi de ape
A venit potopul, adio agape!
Ascunse în grinduri vietăţi de ceară
În zadar se roagă soarelui s-apară
Nimeni nu cunoaşte ce gândeşte Sfântul
Căci s-au luat la harţă cerul cu pământul.


AŞTEPT ZÂNA MĂRILOR

Aştept la hotar de ape să văd zâna mărilor
Poate va veni pe valuri din cuprinsul zărilor
De un veac aştept s-apară din adâncul depărtării
Zâna viselor ce-n noapte strigă la poarta uitării
Admir la margini de lume zborul pescăruşilor
Urmărind din înălţime jocul spiriduşilor
Ce se-amestecă-n tăcere în noianul de himere
Născute din nostalgia dorinţelor efemere.
Spuma valului brodează pe hotare de nisip
Gândul trimis în adâncuri pentru zâna fără chip
Hula veşnic ne-mpăcată se revoltă din neant
Vrând s-acopere pământul cu un val halucinant.

*
Când la ţărmuri acostează vânătorii de comori
Uragane ucigaşe scăpate din închisori
Aleargă înnebunite pe-ntinderi de-aşezământ
Distrugând totul în cale pe ocean şi pe pământ


VALURI ŞI GÂNDURI

Visurile vieţii au încremenit
Gânduri efemere au înnebunit
Ţipă în neştire pasărea albastră
Refuzând exilul şi viaţa sihastră.
Trezite în noapte, în veac aberant,
Amintiri bizare revin din neant
Încercând grăbite să-şi găsească locul
În vâltoarea vremii ce-şi cată sorocul
Valuri de revoltă născute din gânduri
Se adună-n grabă şi formează cârduri
Lumea se frământă pentru libertate
Când pământul geme de hâde păcate.


NOSTALGII

Rotunjesc din priviri forme imaginare
Extaziat gust din simţurile fierbinţi
Mă bucur să beau din pocal elixirul
Savurându-l repetat cu voluptate
Să uit de trecut şi de eternitate
Cu palmele căuş încălzesc pocalul
Închid ochii şi mă cufund în tăcere
Ascult bătăile sacadate de inimi
Care-mi vor umple zilele cu linişte
Şi o sublimă evadare din restrişte
Călătorind ades spre Soare-Apune
Năvălesc nostalgic amintirile
Revenind, la chemare, în locuri natale
Aleg şampania să-mi umple pocalul
Golindu-l, fericit, îmi închei ritualul.

*
La trecerea nemiloasă a timpului
Contemplu tăcut răsărit şi apus
Omagiu pios pentru cuvântul nespus
Mai scriu o carte, mai ascult o povaţă
La trecut adaug sorbituri de viaţă


DESTIN DE TOAMNĂ

Privesc jocul de culori al toamnei pustii
De speranţe şi vise
Printre arbori rătăcesc fantome stranii
La tăcere proscrise.
Anotimpul plin de nostalgii şi tristeţi
Preludiul noului an
A decis să salveze din noianul de vieţi
Doar pe un zeu pământean –
Pe nenăscutul oştean


NEBUNIA TOAMNEI

Invadate de culori nebune
Câmpurile par chilimuri scumpe,
Ascultând de legile minune
Sărbătoarea toamnelor irumpe.
Nefi resc tronează galbenul aprins
Cadru ireal de lumini şi fl ori,
Curcubeie vii pare că au nins
Întregind tabloul care-ţi dă fi ori.
Concertează coruri nevăzute
În decorul pregătit de Zână –
Partituri de nimeni cunoscute
Pentru toamna care e stăpână
Radiază cerul aer festival
Frunzele au toate nuanţe de vis
Gâzele-s pornite în dans nupţial
Războiu-ntre îngeri a fost interzis


ZVON DE PRIMĂVARĂ

Se trezeşte mapamondul dintr-o lungă hibernare,
Un zefir dictează versul odelor nemuritoare.
Tânără şi solitară într-o zi de primăvară,
Muza scrierilor mele a luat chipul de fecioară.
Ea m-aşteaptă în pădure lângă brazii de argint,
Eu grăbit îi ies în cale s-o dezmierd şi s-o alint,
Dar cochetă, capricioasă, dispare şi n-o revăd
Şi mâhnit mă-ntorc din cale temător ca de prăpăd.
Am noroc, din întâmplare, întâlnesc o pământeană,
Părul blond, braţele goale sub hlamida-i diafană,
Mlădioasă şi senină cu mişcări de balerină,
Sâni rotunzi, o faţă fi nă şi privirea de regină.
Creionam cu-nfrigurare planuri să-i ofer o fl oare
Ea timidă şi confuză mă privea din depărtare.
Copleşit, aveam motive, mă gândeam c-aş vrea amor,
Dar în zi de primăvară orice vis e trecător
Clopotul singurătăţii m-a trezit din reverie
Căci vedeam cu ochii minţii pământene peste mie!


AŞTEPTÂND PRIMĂVARA

Au răsărit fără veste ghiocei de-un alb aprins
Bate vânt de primăvară peste-un crâng fără cuprins
Soarele încremenit nici nu arde, nici nu-ngheaţă
La-ntâmplare-au apărut smocurile de verdeaţă
Insistent ciocănitoarea bate-n uşile din pomi
Să trezească din visare milioanele de gnomi.
Cum vremea e capricioasă, la începutul lui april,
Gerul rece nu-mi dă pace să compun un vodevil.
Fără veste, din seninuri, s-a lăsat un ger uscat
Chiar pornit pe poezie nu-mi mai arde de urat
S-a schimbat legea naturii, nu-i toamnă, nici primăvară
Acum au rămas pe Terra doar o iarnă şi o vară!


E VREMEA

E vremea judecăţii vieţii făr' de moarte
E vremea renunţării la dorinţe deşarte
E vremea renegării credinţelor obscene
E vremea contemplării vieţii pământene
E vremea să impunem legea egalităţii
Să condamnăm la moarte adepţii nedreptăţii
E vremea renunţării la forţă şi războaie
E vremea să stârpim lupii în piei de oaie
E vremea condamnării tiranilor netrebnici
E vremea judecării armatelor de clerici
E vremea ca mulţimea să ştie adevărul
E vremea să afl ăm cât ţine efemerul


E TIMPUL

E timpul expulzării celor ce ne-au trădat
E timpul judecării celor ce-au plagiat
E timpul reciclării a celor repetenţi
E timpul să conducă doar cei mai înţelepţi.
E timpul oameni buni să ne-ngrijim de ţară
E timpul fi nanţării armatei să nu piară
E timpul să ne strângem sub steagul strămoşesc
E timpul re-ntregirii neamului românesc.


TIMPUL

Demon fără scrupul, demon fără milă
Timpul irosit nu se mai întoarce
Cum suntem păpuşi în lumea ostilă
Pe ogorul vieţii sufletul ni-l stoarce
Jalonând cărarea spre eternitate
Timpul insistent face şi desface
Fără să regrete, fără pietate
Ne mănâncă viaţa tăcut şi tenace.
Timpul implacabil nu îşi schimbă mersul
Nici nu-l preocupă cine-a dispărut
Cum el patronează întreg universal
Cât vom fi în viaţă îi plătim tribut.


NOCTURNĂ

Trece-ngândurat
Pe-un petec de cer
De ani apostat
Astrul efemer.
Gânduri răzleţite
Vise izolate
Se pierd insolite
În eternitate
Tăceri şi himere
Renasc amintiri
În vremi austere
Rechemând iubiri
Vechile ispite
Rostite-n blestem
Deşi inedite
Rareori le chem
În noaptea târzie
Pierdut în pustiu
Devin o stafie
Cu sufl etul viu
Sună în neant
Implorând speranţă
Tare dezolant
Sfânta ambulanţă
Porumbelul păcii
Cade sângerând,
L-au cerut escrocii
Ucis la pământ.
Pe cărări celeste
Trece la amurg
Astrul de poveste
Ca un demiurg


LUMINA DIN SUFLET

M-am acoperit cu întuneric
Poate-oi găsi lumină în sufl et
Dar dispăruse limanul feeric
Fără urme şi speranţe în cuget
Nefi resc, şi plăcerea-i o farsă
Când tot ce-ţi doreşti se cere plătit
Chiar şi încrederea oarbă e arsă
În castelul de vis cu trudă clădit
Alergând după Fata Morgana
În trecutul de scrum şi cenuşă
Bulversaţi desluşim cum Satana
Ne-a legat de picioare cătuşă!


AJUNS ACASĂ

Când am ajuns acasă lumina era stinsă
Mă aştepta la poartă o candelă aprinsă
Miros de-nmormântare trona-n uliţa mare
Mă aşteptau în negru zeci de admiratoare
Nebunul din comună striga la primărie
Că nu mai au la şcoală cerneală şi hârtie
Arar un trecător venea cu-o lumânare
Jelea din toţi rărunchii un grup de bocitoare.
Când am ajuns acasă uşa era-ncuiată
Şi apa din fântână demult era secată
Pe uliţa pustie eu păream o stafie
Din crânguri dispăruse cântul de ciocârlie


BLESTEMUL SINGURĂTĂŢII

Convieţuind cu singurătatea
Îi ascult poveştile despre viaţă,
În vreme ce mediocritatea
Ne-a vândut chiar şi trecutul la Piaţă.
De ani buni suportăm sărăcia
Bulversaţi de confruntări inumane,
Cum de a învăţat veşnicia
Să se-mbrace în culori diafane?
Căzută din cer liniştea doare,
S-aşterne tăcerea peste morminte
Fără rost mă întreb de ce oare
Tăcerea a rămas fără cuvinte
Se-ntunecă şi cerul de spaimă,
Doare şi pacea impusă de bombe,
Agresorii rămân fără faimă
Când nici pentru cei morţi nu mai sunt tombe.
Pe câmpuri bântuite de ură
Înfruntă singurătatea destinul.
La ce bun pământeana arvună
Când lovitura ne-a dat-o divinul?


MEMORABILA TĂCERE

Memorabila tăcere din imperiul celor surzi
Umple cupa de plăcere la festinul celor cruzi
Întunericul de smoală din regatul celor răi
Protejează nebunia armatelor de călăi
Fulgerele orbitoare izvorâte din genuni
Par petreceri nucleare sfi nţite prin rugăciuni.
Muzica ameţitoare generată de comete
Însoţeşte universuri născătoare de planete
Focul rece de pe bolta universului tăcut
Aminteşte de supliciul idealului pierdut
Liniştea de-nmormântare din ţinutul fără glas
Însoţeşte cu sfi ală drumul meu către Parnas.
Lava de rocă fi erbinte care ameninţă Terra –
Semnalul neiertător ce prefigurează Era.
-----------------------------------------------------
Virgil CIUCĂ
Flushing, New York, SUA
2012-2014


----------------------------------------
CIUCĂ Virgiliu, poet şi scriitor român. Membru al Ligii Scriitorilor din România (Filiala Bucureşti) şi al Asociaţiei „Amicii Statelor Unite”. Născut în comuna Gherceşti, judeţul Dolj. A urmat cursurile liceale la Şcoala Normală de Învăţători din Craiova. A continuat cursurile medii la Liceul din Lupeni. Bacalaureat la Liceul „I. L. Caragiale” din Bucureşti. Inginer, absolvent al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Bucureşti, promoţia 1966. Schimbat dintr-o funcţie de conducere sub pretextul că nu era membru de partid, a cerut în 1980 plecarea definitivă din ţară invocând discriminarea pe considerente politice şi încălcarea legilor ţării tocmai de către cei care trebuiau să le aplice şi să le protejeze. În 1985 a obţinut şi aprobarea de plecare, şi rezidenţă americană. Şi-a continuat studiile în Statele Unite devenind Master în „Management and Administration” la Politechnic University din New York, promoţia 1996. A lucrat în domeniul transmisiilor de televiziune prin satelit, dar şi prin staţii terestriale la mari întreprinderi precum Group W Satellite Commuication-Westinghouse, CBS, Viacom, Echostar şi Univision cu sediile în Connecticut, New York şi New Jersey. Volume de poezie publicate: „Blestem străbun” - Editura Semne, 2007; „Versete dumnezeieşti” - Editura Semne, 2008; „Pierdut în lume” - Editura Semne, 2010; „Chemarea la judecată” - Editura Semne, 2012; „Condamnarea” - Editura Semne, 2013. (George Roca, Rexlibris Media Group)
 

Referinţă Bibliografică:
Virgil CIUCĂ - POEME NEWYORKEZE (1) / Virgil Ciucă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1104, Anul IV, 08 ianuarie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Virgil Ciucă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Virgil Ciucă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!