CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Orizont > Atitudini >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 213 din 01 august 2011        Toate Articolele Autorului

Vindecarea descurajarii prin intermediul Cuvantului divin
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
octavian_lupu@yahoo.com

 

Cuvantul lui Dumnezeu este un antidot eficient indiferent de greutatea problemelor cu care ne confruntam- Cum ai defini termenul de „descurajare” sau mai bine zis, cum l-ai descrie? 

  

- Descurajarea se manifestă prin neputinţa de a mai putea privi cu încredere spre viitor având drept consecinţă principală slăbirea capacităţii de a face faţă realităţilor prezentului. 

  

- Ce ar fi dacă ai oferi un exemplu de manifestare a sindromului descurajării, dând şi câteva elemente specifice uşor de urmărit? 

  

- Un exemplu de manifestare a sindromului descurajării poate fi redat prin următoarele cuvinte pe care am să le exprim sub forma unui monolog interior:  

  

„Sunt tot mai neîncrezător în ce priveşte viitorul, moralul meu este la pământ şi trăiesc o profundă insatisfacţie cu privire la propria mea viaţă. Deseori am simţăminte de depresie şi descurajare, unite cu o teamă pe care o resimt fizic, asemenea unei revolte surde împotriva unei realităţi pe care nu o pot schimba, dare care mă agresează la fiecare pas.” 

  

- Care ar putea fi cuvintele cheie ale descrierii pe care tocmai ai expus-o? Putem identifica  principiile ce stau la baza unei astfel de atitudini? 

  

- Privind cu atenţie asupra acestei descrieri şi conectând ideile enunţate, pot spune că următoarele cuvinte sunt relevante, sintetizând tot mesajul: insatisfacţie, neîncredere şi revoltă, ele evoluând pe o scară progresivă după cum urmează: mai întâi se manifestă insatisfacţia cu privire la propria viaţă; drept consecinţă avem neîncrederea legată de viitor, iar în final vedem revolta împotriva unei realităţi ostile, ce nu poate fi schimbată. 

  

- Aşadar, descurajarea reprezintă consecinţa logică a acestui lanţ de cauze şi efecte? Cu alte cuvinte, ea se află la capătul unei evoluţii interioare ce porneşte de la insatisfacţia vieţii pe care o trăieşti? 

  

- Cu siguranţă că aşa stau lucrurile. Avem de-a face cu un fel de domino conceptual sau cu un balans a cărui amplitudine creşte pe măsură ce se avansează de la o trăire la alta. 

  

- În rezumat, putem spune că insatisfacţia cu privire la viaţa trăită, adică raportându-ne la trecut, conduce la nemulţumire, sau revoltă, în raport cu prezentul, pentru ca în final să rezulte neîncredere şi descurajare în relaţie cu viitorul. Este bine?  

  

- Într-adevăr, putem spune că nu a mai rămas nici măcar un fragment de timp care să nu fi fost afectat de acest sindrom al descurajării. Vă daţi seama că rezultatul este pur şi simplu dezastruos, distrugând orice fel de bucurie în ce priveşte viaţa pe care o ai de trăit pe pământ. 

  

- Ai putea reprezenta grafic problema pe care am enunţat-o? Mă gândesc că o diagramă ar fi utilă pentru a clarifica toate conceptele expuse. 

  

- Voi încerca să dau o reprezentare cât mai simplă şi mai uşor de urmărit. Practic, în centru voi plasa subiectul analizat, ce poate fi propria noastră persoană, iar radial voi dispune conceptele la care se face referinţă în descrierea de caz. Prin intermediul unor arce de cerc voi face referinţă dinspre subiectul analizat către conceptele în cauză şi voi marca trăirile specifice. Rezultatul se poate vedea mai jos. Cu un arc dublu, am reprezentat consecinţa la care se ajunge, iar prin arc simplu premisele care au stat la baza ei.

Diagrama conceptuală de descriere a sindromului descurajării
 

  

  

- Cred că într-un fel ar trebui să ajungem să generăm noi „săgeţi”, adică trăiri specifice, care să le înlocuiască pe cele reprezentate. Aşa este? 

  

- Cu siguranţă că va trebui să facem o tranziţie la reacţii şi atitudini cu un substrat pozitiv, în genul: satisfacţie, mulţumire şi încredere, astfel încât să ajungem la diagrama următoare. 

  


Diagrama conceptuală de manifestare a atitudinilor de încredere şi speranţă
 

   

  

  

- Să trecem acum la căutarea remediului biblic pentru problema pe care tocmai am enunţat-o. Ce cuvânt cheie vrei să folosim pentru a căuta în textul Sfintelor Scripturi? 

  

- Cred că vom „ataca” în centrul problemei expuse, adică vom aborda atitudinea de nemulţumire, care mi se pare cea mai periculoasă dintre toate cele menţionate. 

  

- Am lansat un proces de căutare în textul Bibliei folosind cuvântul „nemulţumire” şi am identificat patru versete: 1Samuel 22:2, Luca 6:35, 2Timotei 3:2 şi Iuda 1:16. Pe care ai dori să îl foloseşti? 

  

- Cel mai potrivit pentru situaţia de faţă este Luca 6:35, fiindcă ni se oferă un exemplu explicit cu privire la modul în care trebuie să ne raportăm la starea de nemulţumire. 

  

- Să citim aşadar Luca 6:35-36, concentrându-ne în mod deosebit asupra ultimei părţi: „Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.”. Realizează, te rog, o expunere, poate chiar o diagramă, a conceptelor enunţate în acest verset, făcând o aplicaţie directă cu referinţă la atitudinea de nemulţumire. 

  

- Versetele enunţate se explică aproape de la sine, fiindcă ne este ilustrată îndurarea lui Dumnezeu, fiind incluse şi persoanele din categoriile „nemulţumitori şi răi”. Cred că avem în faţă un exemplu, ca să nu spun un model, de reacţia pozitivă faţă de o realitate în mare parte negativă. 

  

- Prin urmare, putem aplica acest exemplu şi la vieţile noastre? Cum s-ar putea realiza o redare amplificată a conţinutului acestor versete? 

  

- O astfel de redare amplificată ar putea fi în genul:  

  

„Trebuie să avem în faţă mereu modelul bunătăţii lui Dumnezeu, care asemenea unui Tată îndurător are milă chiar şi faţă de cei care greşesc sau nu Îl iau în seamă. De aceea, nu este potrivit să răspundem cu aceeaşi monedă faţă de ceea ce ni se întâmplă şi nici să acumulăm resentimente sau gânduri de răzbunare. Cu siguranţă, că nici lui Dumnezeu nu Îi este simplu să fie bun faţă de cei ce sunt răi, dar El ne iubeşte pe toţi şi doreşte să ne câştige prin manifestarea îndurării Sale.” 

  

- Pare fascinantă această iubire divină ce nu îşi găseşte neapărat un ecou în inima celor ce fac obiectul acestei manifestări. Totuşi, cum am putea reda aplicat la experienţa noastră această învăţătură?  

  

- O redare amplificată a acestei învăţături ar putea fi în următoarea:  

  

„Voi avea mereu înaintea mea modelul bunătăţii lui Dumnezeu, care are milă chiar şi de cei ce nu Îl recunosc. De aceea, nu voi mai răspunde de acum înainte cu aceeaşi măsură faţă de ceea ce mi se întâmplă şi nici nu voi mai lăsa ca sentimentele de amărăciune şi de nemulţumire să îmi inunde sufletul. Deşi acest lucru va presupune o atentă veghere din partea mea, totuşi sunt dispus să fac acest efort cu scopul de a-i câştiga pe cât mai mulţi de partea adevărului şi a dreptăţii.” 

  

- Să fiu sincer, sună deosebit de „evanghelistic” ceea ce ai redat mai devreme. Cum îţi explici un astfel de lucru? 

  

- Atunci când venim în atingere cu adevărul divin, este cu neputinţă să nu fim schimbaţi, dacă bineînţeles nu ne vom opune acestei puteri supranaturale ce doreşte să ne modeleze şi ne ofere adevărata fericire. 

  

- Să trecem acum la următorul pas şi anume la elaborarea unei rugăciuni având la bază studiul biblic pe care l-am parcurs. 

  

- Cuvintele rugăciunii le voi lua în mare măsură din redarea amplificată de mai sus, încercând să fiu deopotrivă explicit şi concis:  

  

„Tatăl meu ceresc şi atotputernic, 

  

Doresc să am mereu înaintea mea exemplul Tău desăvârşit, să văd îndurarea şi iubirea Ta faţă de tot ce există pe pământ. De aceea, nu vreau să îmi mai las gândurile şi mintea să mai urmeze pe calea supărării sau amărăciunii în faţa nedreptăţilor vieţii. O astfel de atitudine mă va distruge şi de aceea Îţi cer să umpli simţămintele mele cu trăirea plenară a iubirii Tale, făcând să se topească orice urmă de resentimente sau de întuneric ce îmi umbreşte bucuria vieţii. 

  

Te rog să mă înveţi cum să câştig pe cât mai mulţi dintre semenii mei pentru cauza Ta şi astfel să aduc un rod bogat în preamărirea Numelui Tău. 

  

A Ta să fie slava în veci. Amin.” 

  

- Îmi place mult această rugăciune, fiindcă este legată de conţinutul unui verset biblic ce vine ca un răspuns pentru o problemă concretă a vieţii. 

  

- Aici este de fapt forţa vindecării prin Cuvânt. Mă refer la momentul în care conectăm energia nesfârşită a revelaţiei divine la problemele concrete ale vieţii, suplinind neputinţa noastră în faţa unei realităţi ce deseori ne depăşeşte. 

  

- Ai dori să încerci să redai printr-o diagramă învăţătura ce se desprinde din Luca 5:35? 

  

- Bineînţeles că da! În centru vom avea reprezentată noţiunea de „fiu al lui Dumnezeu”, sugerată de versetul Luca 5:36, iar radial voi dispune mai multe concepte menţionate, ce ţin de o realitate negativă în genul: cei nemulţumitori, cei răi, vrăjmaşi şi cei ce nu îşi onorează datoria faţă de Dumnezeu şi semeni. Pe arcele de cerc voi scrie atitudinile reflectate de verset în genul: bunătate, îngăduinţă, iubire şi toleranţă.
 


Diagrama conceptuală de manifestare a atitudinilor unui copil al lui Dumnezeu
 

  

- Se pare că ne apropiem de modelul de reacţie pozitivă pe care l-ai propus ca soluţie pentru sindromul descurajării. Aşadar, soluţia pentru a remedia un astfel de sindrom este reprezentată de faptul că trebui să devenim „copii ai lui Dumnezeu”, preluând modelul de reacţie manifestat de către Tatăl ceresc? 

  

- Cu siguranţă că aşa stau lucrurile. Pornind de la această nouă identitate la care începem să ne raportăm, putem demara o amplă acţiune de reformă a întregii vieţi. 

  

- Prin urmare, putem să întocmim acum un plan concret de acţiune, cu scopul remedierii sindromului descurajării, al vindecării de această maladie ce ne strică viaţa? 

  

- Da, putem să elaborăm un plan de acţiune care să conducă la eliminarea completă din viaţă a acestui sindrom, având la bază vindecarea spirituală deplină oferită de Dumnezeu. Un astfel de plan ar putea fi întocmit după cum urmează: 

  

„De acum înainte îmi propun ca zilnic să dedic timp pentru a cugeta la bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu faţă de această lume rea şi nerecunoscătoare. De aceea, mă voi gândi la modul în care iubirea lui Dumnezeu s-a manifestat faţă de mine în evenimentele concrete ale vieţii. 

  

Mai departe îmi propun să nu mai dau atenţie sugestiilor negative şi voi încerca să văd partea bună a lucrurilor în tot ce mi se întâmplă. Conectând imaginea iubirii lui Dumnezeu cu realitatea în mijlocul căreia trăiesc, vreau să dobândesc puterea de a fi fericit şi de a transmite acest sentiment tuturor celor cu care mă întâlnesc pe cărarea vieţii, oferind o pildă asupra acestui dar ceresc. 

  

Cu toată stăruinţa voi veghea ca descurajarea să nu mai îmi afecteze viaţa şi mereu mă voi raporta la iubirea lui Dumnezeu, ori de câte ori acest sindrom va încerca să pună din nou stăpânire pe mine.” 

  

- Îmi place cum ai formulat acest plan de acţiune în jurul contemplării iubirii lui Dumnezeu. Mai  departe, am rugămintea să reformulezi acum viziunea cenuşie pentru a obţine o abordare pozitivă, care să descopere slava Celui Prea Înalt, şi care să înlocuiască atitudinea defetistă de la început. 

  

- În regulă. Voi prelua viziunea descurajantă de la început şi o voi rescrie având la bază tot ce am învăţat din studiul Cuvântului divin: 

  

„Sunt deosebit de încrezător în ce priveşte viitorul, fiindcă Dumnezeu este mereu alături de mine. Pe zi ce trece sunt tot mai plin de nădejde, deoarece trăiesc o împlinire continuă în propria mea viaţă a Cuvântului sfânt, prin faptul că orice urmă de descurajare este dată la o parte prin lumina ce vine din Scriptură prin intermediul făgăduinţelor divine. 

  

Sentimente pozitive de curaj şi încredere vin acum cu putere în sufletul meu, fiind capabil în clipa de faţă să trec biruitor prin mijlocul realităţilor acestei lumi, pe care chiar dacă nu le pot totdeauna schimba, totuşi am capacitatea de a le suporta într-un mod calm şi liniştit, o atitudine ce se reflectă din iubirea lui Dumnezeu faţă de această lume.” 

  

- Îmi place această schimbare a simţămintelor, chiar dacă realitatea exterioară a rămas practic aceeaşi! 

  

- Aşa este! Totul se rezumă în cele din urmă la modul în care percepem realitatea şi la maniera în care reacţionăm la ceea ce se întâmplă cu noi sau în jurul nostru. Aici este de fapt cheia vindecării spirituale prin Cuvântul lui Dumnezeu. Realitatea s-ar putea să rămână aceeaşi, dar modul în care ne raportăm la ea face diferenţa dintre a fi fericit sau nu. 

  

- Să trecem acum la jurnalizarea experienţei de reformă a vieţii şi de îndepărtare definitivă a sindromului descurajării. 

  

- Aşa cum am mai spus, jurnalizarea presupune urmărirea planurilor de acţiune şi consemnarea eventualelor dificultăţi întâlnite: 

  

20.02.2008: Am înţeles că este bine să dedic în jur de 20 de minute de studiu în fiecare după-amiază, în loc să mai vizionez programele de televizor. Am constatat că o sursă majoră pentru sindromul descurajării era produsă de conţinutul negativ al programelor de televiziune pe care le vizionam în mod curent. 

  

05.03.2008: Sunt multe situaţiile în care sunt provocat să reacţionez în mod negativ, aşa cum procedam în mod obişnuit. Am observat că în astfel de momente este cel mai bine să nu mai reacţionez mai departe, ci să îmi blochez reacţiile, până când îmi recâştig controlul de sine.” 

  

- Cred că într-un fel jurnalizarea poate fi utilă în îmbunătăţirea unui plan de acţiune. Ce părere ai? 

  

- Prin intermediul consemnării sub formă de jurnal al experienţei aplicării unui plan de acţiune, se poate ajunge la îmbunătăţirea continuă a performanţelor de reformă a vieţii şi deopotrivă la realizarea de noi planuri de acţiune. 

  

- Corect! Am parcurs astfel traseul definirii unui plan de vindecare a descurajării şi avem speranţa că am oferit un model ce poate fi urmat de către toţi cei interesaţi! 

  

  

  

   

Referinţă Bibliografică:
Vindecarea descurajarii prin intermediul Cuvantului divin / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 213, Anul I, 01 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!