Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Orizont > Atitudini > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 214 din 02 august 2011        Toate Articolele Autorului

Vindecare si restaurare
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
octavian_lupu@yahoo.com

 

Psalm 147:1-3 „1 Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să-L lăudăm. 2 Domnul zideşte iarăşi Ierusalimul, strânge pe surghiuniţii lui Israel; 3 tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.” 
  
De ce suntem îndemnaţi să Îl lăudăm pe Dumnezeu? Putem spune că lauda reprezintă un mijloc eficient de luptă împotriva simţămintelor negative, incluzând descurajarea? 
Sunt sigur că una dintre deprinderile cele mai puţin cultivate de către mulţi oameni religioşi, este cea a laudei. Când spun acest lucru, nu mă refer la înşiruirea de cuvinte printre care se repetă expresii ce conţin cuvinte de laudă, ci la o redare inteligentă, cu sens şi din toată inima a cuvintelor de apreciere, reverenţă şi iubire faţă de Creatorul nostru. Dacă atunci când vin asupra noastră sentimentele de descurajare sau de teamă, asemenea unor nori ameninţători, ne vom înălţa gândurile către Dumnezeu, exprimându-ne aprecierea, lauda, mulţumirea şi iubirea, atunci o putere divină se va manifesta în interiorul nostru, care ne va da capacitatea de a face faţă circumstanţelor defavorabile. 
  
În cazul de faţă, care sunt raţiunile pentru care suntem îndemnaţi să Îl lăudăm pe Dumnezeu? 
Dacă vom citi cu atenţie aceste versete, vom identifica următoarele lucruri pe care Dumnezeu le va realiza şi pentru care putem să Îl lăudăm chiar de acum şi anume: rezidirea Ierusalimului, adică restabilirea acestei lumi, strângerea celor credincioşi, precum şi vindecarea celor cu „inima zdrobită”, partea interioară, şi tămăduirea rănilor, partea exterioară a fiinţei noastre. În acest sens, ne sunt furnizate elemente obiective pentru a ne încrede în Dumnezeu şi în intervenţia Sa plină de putere în favoarea celor credincioşi. 
  
Totuşi, ce legătură au aceste lucruri cu ceea ce experimentăm în viaţa prezentă sau cu simţămintele negative ce vin asupra noastră? 
La prima vedere, s-ar părea că vorbim despre un viitor ce depăşeşte orice imaginaţie, având însă o mică legătură cu prezentul. Astfel, se face referinţă la ceea ce va întreprinde Dumnezeu în planul acţiunilor profetizate cu privire la restabilirea Împărăţiei cerurilor, când toţi cei sfinţi, din toate veacurile, vor fi strânşi laolaltă, iar vindecarea, atât spirituală, cât şi fizică, va fi deplină. Însă dacă vom înţelege modul în care această perspectivă este de natură a ne influenţa în mod pozitiv viaţa, atunci vom dobândi o experienţă prezentă, capabilă să ne ajute în contracararea simţămintelor negative de orice fel. 
  
Cu alte cuvinte, având în vedere perspectiva plină de lumină oferită prin Cuvântul lui Dumnezeu, am putea să experimentăm biruinţa asupra simţămintelor negative şi a atitudinilor de descurajare? 
Dacă am lăsa ca imaginaţia noastră să se prindă cu putere de perspectiva glorioasă a venirii Împărăţiei cerurilor, a timpului în care ne vom întâlni cu toţi cei dragi, de care am fost despărţiţi în decursul acestei vieţi, şi când vom primi o vindecare fizică deplină, prin înălţare la ceruri, atunci toate dificultăţile prezente şi-ar pierde din puterea pe care o au în a ne răpi bucuria vieţii prezente, ca anticameră a vieţii viitoare. Şi mergând mai departe, dacă ne-am crea obiceiul de a medita la aceste lucruri şi de a le exprima în cuvinte, în rugăciune, faţă de noi înşine în scris, dar şi faţă de ceilalţi, dacă vorbirea noastră ar da pe faţă nădejdea pe care o purtăm în suflet, ca urmare a credinţei în făgăduinţele lui Dumnezeu, atunci am putea trece prin orice împrejurare, am putea „călca peste năpârci şi peste pui de şerpi”, adică peste lucrurile nefavorabile, fără a mai fi afectaţi de acestea. 
  
Cu alte cuvinte, dacă vom fi captivaţi de viitorul care ne aşteaptă, dacă vom avea credinţă în Hristos, atunci viaţa de acum ar căpăta o altă perspectivă? 
Într-una dintre epistolele sale, apostolul Pavel spunea că „suferinţele noastre de o clipă, lucrează mai presus decât orice o greutate veşnică de slavă”, în condiţiile în care vom privi la realităţile veşnice, descrise prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aceste lucruri ar ocupa orizontul imaginaţiei noastre, atunci nici un fel de descurajare nu ar mai avea putere să ne atragă în abisul deznădejdii, iar viaţa ar fi deveni frumoasă, plină de sens, şi mai ales de biruinţe la fiecare pas. 
  
Cum se înţelege faptul că Domnul zideşte Ierusalimul, strânge pe poporul Său, iar după aceea aduce tămăduire celor cu inima zdrobită? Din ce decurge această ordine? 
Indiferent cât de mari ar fi binecuvântările pe care le primim în decursul acestei vieţi, nimic nu se compară cu mângâierea pe care o vom avea atunci când vom fi în Împărăţia cerurilor. Abia atunci vom experimenta împlinirea deplină a binecuvântărilor divine, iar pacea pe care o vom avea nu va mai fi contracarată de împrejurări defavorabile, cărora să le facem faţă. Vindecarea va fi deplină, atât în ce priveşte partea spirituală, cât şi cea fizică, deopotrivă cu restabilirea mediului natural în mijlocul căruia trăim. 
  
Putem spune că vindecarea deplină a condiţiei noastre ne aşteaptă în viitor, atunci când Domnul Hristos va restabili toate lucrurile aşa cum erau ele la început? 
Vindecarea spirituală la care avem acces în prezent nu reprezintă altceva decât o pregustare a vindecării depline ce ne va fi oferită prin restabilirea condiţiei umane, în armonie cu Dumnezeu, aşa cum era la început. Abia atunci putem să spunem că vom fi scăpaţi de toate consecinţele nefaste ale neascultării, care ne-au afectat atât de amar de-a lungul acestei vieţi. Privind cu speranţă către viitor, noi putem de acum să ne bucurăm de ceea ce va fi, deoarece înţelegem că oricât de mari ar fi problemele din prezent, ele sunt trecătoare, iar finalul va fi glorios, în Împărăţia cerurilor. 
  
Totuşi, de ce ne este atât de greu să apreciem lucrurile viitoare, astfel încât să nu ne mai lăsăm afectaţi de realităţile prezente? 
Existenţa noastră se derulează mereu la timpul prezent, viitorul fiind ascuns privirii noastre. Pe de altă parte, răul ce se propagă în jurul nostru este atât de puternic, încât ne influenţează percepţia, astfel că ne este deosebit de greu să credem că va exista un viitor atât de minunat, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură. De aceea, oamenii sunt de obicei indiferenţi la făgăduinţele divine, iar credinţa în cel mai bun caz lâncezeşte, de cele mai multe ori lipsind cu desăvârşire. Însă dacă am reuşi să alocăm puţin timp în fiecare zi pentru a contempla viitorul pe care îl descrie Biblia, atunci viaţa noastră ar dobândi alte culori, iar tonusul nostru interior s-ar îmbunătăţi simţitor. 
  
Putem spune că un rol principal al profeţiei biblice este cel de a ne menţine vie credinţa cu privire la lucrurile viitoare pe care ni le-a pregătit Dumnezeu? 
Cu siguranţă că profeţia biblică are drept scop să ne direcţioneze gândurile către clipele minunate ale intrării în Împărăţia cerurilor. Dacă vom acorda atenţie acestor profeţii ce ne vorbesc despre a doua venire a lui Hristos şi despre ce va urma după aceea, atunci multe dintre handicapurile interioare cu care ne confruntăm vor dispărea, fiindcă pur şi simplu am uita de ele în faţa luminii ce se descoperă când privim făgăduinţele divine. Mintea noastră va fi înviorată şi vom vedea slava lui Dumnezeu ce se revarsă prin intermediul Fiului Său, Isus Hristos. 
  
Se poate spune că exercitarea credinţei în făgăduinţele lui Dumnezeu reprezintă unul dintre cele mai puternice mijloace în contracararea influenţelor negative ce vin asupra noastră? 
Dacă am avea o exercitare constantă a credinţei în făgăduinţele divine, atunci influenţele negative din jur s-ar opri asemenea valurilor mării când ajung la mal. Atunci multe dintre problemele pe care le avem cu cei din jur, precum şi cu noi înşine, ar dispărea pur şi simplu, fiindcă şi-ar pierde terenul de manifestare, care în mod obligatoriu are nevoie de necredinţă. Trebuie bine înţeles, că prin exercitarea credinţei, o putere supranaturală începe să se manifeste în noi. Nu vreau să spun că vom face lucruri extraordinare, în sensul unor fapte grandioase, deşi acest lucru este posibil, dar mai presus de toate vom fi capabili să ne ridicăm din adâncurile neputinţei, neliniştii şi descurajării, pentru a putea privi măreţia lui Dumnezeu şi destinul nostru veşnic. 
  
Toate aceste lucruri sună foarte frumos, dar pentru multe persoane ele au devenit parte a unui „limbaj de lemn”, ce nu mai exprimă un conţinut care să atragă atenţia. Care sunt cauzele unei astfel de situaţii? 
Chiar şi cele mai frumoase lucruri descrise prin Cuvântul lui Dumnezeu devin banale şi lipsite de sens atunci când nu există o experimentare directă, practică şi interioară a ceea ce este făgăduit. Dacă aceste cuvinte, atunci când sunt prezentate, nu sunt pătrunse de realitatea prezenţei divine, dacă interiorul nostru rămâne inert atunci când vine în contact cu ceea ce stă scris, atunci nu se va produce o transformare cu nici o persoană din jurul nostru. Biblia are limbajul ei, ce se cere descifrat, şi pe măsură ce pătrundem sensurile şi semnificaţiile ei adânci, atunci conţinutul se îmbogăţeşte. Ceea ce pentru mulţi pare a fi un text banal, pentru un om care caută ca după o comoară ascunsă, acesta apare purtând o mulţime de învăţături pline de valoare. 
  
Se poate afirma că Biblia capătă sensul ei autentic doar în măsura în care noi o deschidem pentru a dobândi cunoaştere şi lumină? 
Sensurile adânci ale Bibliei se deschid înaintea oricărui om care doreşte să cunoască planul de mântuire şi este dispus să meargă pe cărarea deschisă de către Domnul Hristos. Însă dacă dorinţa noastră este superficială, atunci şi experienţa noastră va fi deficitară, fiindcă va lipsi acel element al puterii divine, care trebuie în mod obligatoriu să se adauge atunci când cercetăm paginile sfinte. Limbajul este lipsit de viaţă, atunci când nu suntem perseverenţi în căutarea noastră, însă pentru cei care doresc cu toată inima să ajungă să Îl cunoască pe Dumnezeu, Biblia va ajunge o carte vie, al cărei limbaj va aduce mereu pace, bucurie şi echilibru lăuntric. 
  
Putem spune că remediul deplin al descurajării este constituit de cunoaşterea lui Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi? 
Cu siguranţă că aşa stau lucrurile şi depinde doar de noi să experimentă aceasta. 
  
Rugăciune: pentru dobândirea perspectivei lucrurilor viitoare ce ne aşteaptă, pentru exercitarea credinţei în făgăduinţele divine, şi deopotrivă pentru preschimbarea interioară realizată ca urmare a primirii Duhului Sfânt. 
Referinţă Bibliografică:
Vindecare si restaurare / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 214, Anul I, 02 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!