Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Modele >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 228 din 16 august 2011        Toate Articolele Autorului

Studiul de caz 3: De la excesul in munca la trairea unei vieti armonioase
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
octavian_lupu@yahoo.com

 

Isus ne invita sa investim impreuna cu El

Descrierea problemei 

Sunt un om care nu am propriu-zis probleme. Cu toate acestea în ultima vreme am fost tot mai preocupat să investesc cât mai profitabil banii pe care îi deţin. Acest lucru este normal, dată fiind criza financiară care se află în plină desfăşurare în aceste zile. Totul îmi merge din plin; ceea ce îmi propun, de îndată se şi realizează, şi de aceea mă pot considera a fi un om de succes. 

  

Totuşi, de ceva vreme am observat că relaţiile mele cu familia au suferit ceva schimbări. Bineînţeles, nu schimbări notabile, dar totuşi semnificative; în orice caz suficient pentru a-mi atrage atenţia. Nu am idee de ce, dar soţia pare a fi tot mai retrasă; parcă i-ar fi teamă să mai vorbească cu mine. Copiii aproape că nu mă mai bagă în seamă; parcă m-ar evita. Ceva se întâmplă cu ei, dar nu îmi dau seama. Sau poate se întâmplă ceva cu mine? 

  

Este drept că în ultimul timp vin tot mai târziu de la muncă. Dar ce să fac? Cheia succesului presupune efort şi iar efort. Este iarăşi adevărat că de mai mult timp week-end-urile le-am petrecut în nenumărate discuţii şi întruniri de afaceri. Dar nu am vrut să pierd nişte ocazii, care cu siguranţă nu se vor mai repeta. Cu toate acestea, îmi este tot mai clar că se întâmplă ceva în familia mea. Să fie oare o problemă la ei? Sau poate chiar la mine? 

  

 Expresii cheie 

Preocupat să investesc cât mai profitabil, relaţiile mele cu familia au suferit ceva schimbări, succesul presupune efort şi iar efort, am petrecut nenumărate discuţii şi întruniri de afaceri. 

  

 Expresia cea mai relevantă: „Succesul presupune efort şi iar efort”, sau cu alte cuvinte „succes prin supraefort”. 

  

Matei 11:28 „Veniţi la mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”. 

  

Redare amplificată 

Isus ne oferă odihnă, adică soluţie, pentru toate problemele noastre. La El există ajutor pentru orice lucru ce ne împovărează sau ne tulbură sufletul şi mintea. 

  

Aplicaţie personală 

Toate problemele noastră şi găsesc soluţia prin Hristos. El ne întinde o mână de ajutor, El vine alături de mine şi îmi oferă linişte în toate clipele vieţii mele. Nu are nici un rost să mă las afectat de realitatea în mijlocul căreia trăiesc, fiindcă Isus vine alături de mine, atunci când Îl invit în viaţa mea. 

  

Orice tulburare sufletească am să o asociez de acum înainte cu imaginea puterii Sale, capabilă să îmi ofere odihnă şi siguranţă deplină. Dacă El este cu mine, ce anume m-ar mai putea afecta? Tot ce mă împovărează sau mă nelinişteşte voi asocia de acum înainte cu Persoana Sa, cu capacitatea Sa de a rezolva sau compensa orice fel de problemă. 

  

Nu vreau să mă mai las dominat de ceea ce este rău. Nu vreau să mai dau curs disperării sau depresiei. Dacă Isus îmi dă odihnă, cine va putea să mi-o ia sau să mi-o alunge? Mă voi gândi mai mult la puterea vindecătoare a lui Isus şi-L voi lăsa tot mai mult la cârma vieţii mele. 

  

  

Luca 5: 5-6 „Drept răspuns Simon I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar la cuvântul Tău voi arunca mrejele După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.” 

  

Redare amplificată 

Simon Petru I-a zis lui Isus că deşi nu reuşise să pescuiască nimic în tot timpul nopţii, totuşi avea să întindă năvoadele din noi, ca urmare a poruncii lui Isus. Rezultatul a fost uimitor, foarte mult peşte fiind prins într-un mod inexplicabil. 

  

Aplicaţie personală 

Îl voi invita pe Isus să conducă afacerile mele de acum înainte, astfel încât să nu mai sacrific relaţiile mele de familie sau alte valori ce nu pot fi estimate în bani ori bunuri materiale. Nu are rost să mai muncesc în acest stil lipsit de o eficienţă reală, ci aleg să arunc „năvodul” cu mai multă înţelepciune, permiţând şi alte lucruri în viaţa mea în afara muncii fără întrerupere. 

  

Matei 13:22 „Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.”. 

  

Redare amplificată 

Imaginea seminţei care cade între buruieni şi spini îl reprezintă pe acel om care crede ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea nu ajunge să-l împlinească şi astfel nu aduce rod, din cauza bogăţiilor materiale şi a iluziilor lumii în care trăieşte. 

  

Aplicaţie personală 

Îmi dau seama că o mulţime de „buruieni şi de spini” am cultivat de-a lungul vieţii ignorând lucrurile de o reală valoare, care nu pot fi cumpărate cu bani sau bogăţii materiale. În această lume am fost înşelat crezând cu succesul financiar este singura formă de realizare. De aceea, sunt decis de acum înainte să investesc în lucrurile care au o valoare ce trece dincolo de orizontul îngust al lumii în care trăim, să am grijă de cei dragi şi să mă încred în Dumnezeu, Creatorul meu. 

  

Rugăciune 

„Părintele meu Atotputernic, 

  

Toate lucrurile se află în mâna Ta şi totul se supune voinţei Tale. Nimeni nu poate adăuga sau scădea la ceea ce Tu realizezi şi de aceea îmi dau seama că zadarnic este efortul omenesc, atunci când nu se află sub călăuzirea Ta. 

  

Înţeleg că Tu ne oferi odihnă de toate problemele noastre şi orice lucru îşi are rezolvare la Tine. Orice împovărare a minţii sau tulburare a sufletului este îndepărtată de Tine, astfel că orice îngrijorare devine nejustificată şi orice preocupare în exces îşi pierde sensul. 

  

Îmi dau seama că munca şi preocuparea câştigării de mijloace materiale nu trebuie să ne absoarbă cu totul, încât să nu mai rămână timp nici pentru familie, nici pentru relaţia cu Tine. 

  

Recunosc că am greşit acordând prea multă atenţie muncii, până când am ajuns să lucrez peste măsură şi prea puţin timp mi-a mai rămas pentru celelalte aspecte importante ale vieţii. 

  

De aceea, vreau din această clipă să echilibrez această balanţă şi Te rog, Dumnezeul meu, să ridici acest jug al lipsei de măsură de pe umerii mei, fiindcă mărturisesc sincer că nu îl mai pot purta. Am nevoie de repaus, de odihnă fizică şi sufletească; vreau să mă bucur de viaţa pe care mi-o oferi în dar alături de ceilalţi. 

  

Eficienţa în ceea ce facem Tu ne-o acorzi, ea fiind o binecuvântare pe care Tu o oferi celui ce se încrede în Tine. Degeaba stăm nopţi la rând plănuind ce să facem, fiindcă dacă Tu nu intervii, totul nu devine decât un efort zadarnic, fără rost. Însă atunci când puterea Ta se uneşte cu efortul omenesc, rezultatul este multiplicat de mii de ori. Am înţeles acum acest lucru şi-l voi aplica din clipa de faţă. 

  

Bogăţia materială nu valorează nimic fără a fi însoţită de partea spirituală. Nu doresc să pierd viaţa veşnică, sau sufletul, din pricina alergării nesăbuite numai după lucrurile lumii acesteia. Vreau să mă bucur cumpătat de viaţa de acum şi deopotrivă de ceea ce Tu ai promis că vei împlini. 

  

De aceea, din clipa de faţă, sunt decis să pornesc într-o nouă viaţă, în care să se îmbine în mod armonios activitatea profesională şi viaţa de familie, preocupările obişnuite şi cele spirituale, şi să se regăsească tot ce am neglijat de-a lungul vieţii până acum. 

  

Te rog, Dumnezeul meu, să mă ajuţi în această privinţă, precum şi în orice alt lucru de care am nevoi pentru a duce o viaţă cu adevărat înţeleaptă şi utilă pe pământ. 

  

A Ta să fie slava, în veci de veci! Amin.” 

  

Plan de acţiune: Redefinirea rolului activităţilor profesionale 

  

De acum înainte nu voi mai permite ca activitatea profesională să-mi mai ocupe tot timpul, ci voi stabili un program de lucru pe care îl voi respecta. De asemenea, am să fiu mult mai eficient în ceea ce fac şi nu voi mai lăsa ca o mulţime nesfârşită de activităţi să îmi răpească tot timpul. De aceea, voi planifica sarcinile pe care trebuie să le desfăşor, cu scopul de a putea aloca eficient timpul şi resursele, astfel încât activitatea profesională să fie limitată la un nivel optim şi raţional. 

  

Printr-o planificare înţeleaptă şi o adaptare flexibilă la circumstanţele schimbătoare ale zilei, voi renunţa la ceea ce nu este oportun şi voi reuşi să dezvolt un cadru pentru o viaţă armonioasă, în care profesia să fie doar un mijloc şi nicidecum un scop în sine. 

  

Plan de acţiune: Acordarea unei atenţii suplimentare vieţii de familie 

  

Îmi dau seama că am neglijat viaţa de familie şi de aceea doresc să remediez această situaţie. Astfel, voi aloca mai mult timp pentru a fi împreună cu soţia şi copiii, iar deopotrivă voi investi în relaţiile pe care le am cu cei apropiaţi, acordând atenţie şi resurse în acest sens. Mai mult decât atât, voi investi din resursele acumulate, pentru a petrecerea recreativă, alături de familie, a timpului liber, încercând să ofer un model de soţ şi de tată. 

  

Îmi dau seama că iubirea trebuie să se vadă prin fapte care să o dovedească şi de aceea voi face aceste schimbări într-un timp cât mai scurt cu putinţă. 

  

Plan de acţiune: Cultivarea de preocupări cu un caracter spiritual 

De acum înainte îmi propun ca zilnic să am un timp de citire a Bibliei şi de scriere în jurnalul meu de studiu şi rugăciune. Voi acorda atenţie în mod deosebit aspectelor ce au un caracter practic şi voi căuta să înţeleg ce înseamnă să fii un creştin autentic. 

  

Nu îmi place să mă rezum doar la cunoştinţe teoretice, ci voi încerca să transpun în practică, adică să aplic, ceea ce ne învaţă Scriptura, avându-L ca model pe Isus Hristos. 

  

Exprimarea pozitivă a problemei 

  

Sunt tot mai preocupat să îmi investesc viaţa în lucrurile care merită cu adevărat: relaţia cu Dumnezeu, familia şi trăirea principiilor spirituale creştine. Am convingerea că aceste ţinte sunt cu putinţă de atins şi de aceea voi lua măsuri ca relaţia cu familia mea să fie tot mai bună.  

  

Vreau să am o legătură deschisă, sinceră şi de suflet cu soţia mea, şi mă interesează să fiu cât mai apropiat de copii, pentru a le fi de ajutor, astfel încât să ofer un model de părinte şi de om responsabil. 

  

În privinţa serviciului, am decis să vin acasă cât mai devreme posibil şi voi depune un efort înţelept pentru a avea timp pentru familie şi viaţa personală. Sfârşitul de săptămână îl voi petrece alături de cei dragi şi nu voi mai lăsa ca acest timp preţios să fie risipit în întruniri de afaceri. 

  

Astfel, sunt sigur că voi trăi o viaţă împlinită şi de un succes autentic.
 

 

  

Observaţii şi adnotări 

  

24.01.2009: Sunt încântat de rezultate şi îmi pare rău că nu am aplicat aceste principii de acum câţiva ani, de când am început să am problemele pe care le-am menţionat în descrierea de la începutul planului de vindecare. Mă gândesc să mai definesc un plan de vindecare intitulat „De la dezordine la o viaţă eficientă şi împlinită”. 

  

  

***
  

Referinţă Bibliografică:
Studiul de caz 3: De la excesul in munca la trairea unei vieti armonioase / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 228, Anul I, 16 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!