Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Modele >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 231 din 19 august 2011        Toate Articolele Autorului

De la ganduri negre la trairea pozitiva a vietii
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Descrierea problemei  

„În ultimele zile am constatat că o mulţime de gânduri negre mă asaltează din toate părţile. Îmi este pur şi simplu teamă de a mai privi în jurul meu, dar mai ales în viitor. Nesiguranţa mă împresoară la fiecare pas, iar veştile rele se succed cu repeziciune pierzându-le şirul, dar sigur năucindu-mă în trecerea lor. Nu mai am speranţă, nici încredere; mă simt asemenea unui animal urmărit de un prădător nevăzut, dar totuşi prezent la fiecare pas. Simt că pierd controlul vieţii şi mă îngrozesc la gândul zilei de mâine.”  

 

Expresii cheie  

Teamă de a privi în jurul, (teamă de a mai privi) în viitor, veştile rele se succed cu repeziciune, năucindu-mă în trecerea lor, urmărit de un prădător nevăzut, pierd controlul vieţii, îngrozesc la gândul zilei de mâine.  

 

Termenul / conceptul cheie cel mai relevant: Pierdere a controlului vieţii şi a perspectivei viitorului.  

 

Ioan 14:1 „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”.  

 

Redare amplificată  

Nu ai motive să ţi se tulbure inima sau să îţi pierzi cumpătul, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău sau cu tine. Condiţia este să ai credinţă în Dumnezeu şi în Isus Hristos, iar toate celelalte lucruri îşi vor găsi soluţia.  

 

Aplicaţie personală  

Nu îmi voi mai pierde cumpătul de acum înainte, indiferent prin ce trec sau ce mi se întâmplă, fiindcă de acum înainte voi privi doar la Dumnezeu. Nu voi mai da atenţie sugestiilor negative care vin asupra mea, fiindcă am convingerea şi cunoştinţa că este Cineva care veghează asupra tuturor detaliilor vieţii mele.  

 

Psalm 31:7-8 „Fă-mă să mă înveselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu, şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.”.  

 

Redare amplificată  

Îndurarea lui Dumnezeu aduce bucurie, fiindcă El ştie toate problemele prin care trecem. El cunoaşte ce se întâmplă cu fiecare dintre noi, indiferent de timp sau loc. El ştie neputinţele noastre şi neliniştea ce ne asaltează la fiecare pas în faţa unui viitor incert, de nepătruns.  

 

De aceea, Dumnezeu nu va lăsa să fim înfrânţi de realităţile potrivnice, ci ne va oferi de fiecare dată o ieşire adaptată puterilor noastre.  

 

Aplicaţie personală  

Prin îndurarea lui Dumnezeu am o bucurie continuă, fiindcă El ştie toate problemele cu care mă confrunt. El ştie ce se întâmplă în fiecare clipă cu mine, indiferent de locul în care mă aflu. El cunoaşte ceea ce pot, dar mai ales ce nu pot să fac. El ştie capacitatea mea de a rezista în faţa problemelor vieţii şi de aceea înţeleg că El a şi luat măsuri să trec cu bine. El nu va lăsa să fiu înfrânt de o realitate potrivnică, ci îmi va oferi o ieşire adaptată puterilor mele.  

 

Psalm 100:2 „Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Sa”.  

 

Redare amplificată  

În slujirea lui Dumnezeu există o bucurie ce nu poate fi exprimată pe deplin în cuvinte. Nu poţi să nu fii fericit atunci când vii înaintea Sa, fiindcă o binecuvântare se află pentru toţi cei care se încred în El.  

 

Aplicaţie personală  

De acum înainte voi găsi bucurie în închinarea la Dumnezeu. Numai în relaţie cu El voi putea fi fericit şi voi avea binecuvântare în tot ceea ce întreprind. Aleg să mă încred în El şi să las ca bucuria să se oglindească pe faţa mea şi fiecare experienţă a vieţii mele.  

 

Rugăciune  

„Iubitul meu Tată din ceruri,  

 

Îmi dau seama că nu există raţiune pentru îngrijorare, fiindcă totul este în mâna Ta. De aceea, nu mă voi mai lăsa afectat de impresii negative, ci mereu voi privi către Tine şi voi deveni tot mai conştient de prezenţa Ta părintească alături de mine.  

 

Chipul Tău îndurător este mereu vizibil atunci când disting detaliile vieţii, care mărturisesc despre lucrarea Ta. Tu îmi oferi o bucurie lăuntrică ce nu poate fi distrusă de nimic. Gândurile rele nu pot locui în mintea celui ce se încrede în Tine şi vede toate aceste lucruri.  

 

Tu cunoşti toate problemele cu care mă confrunt şi fiecare întâmplare a vieţii mele nu îţi rămâne ascunsă. Orice fel de opoziţie interioară sau exterioară se dă la o parte atunci când Tu păşeşti alături de mine pe cărarea vieţii.  

 

Aşadar, gânduri pline de bucurie asemenea râurilor ce se revarsă din izvoarele de munte îmi vin acum în inimă, în suflet, spălând orice formă de impresie cenuşie sau neagră. Tu veghezi ca aceste ape interioare să nu mai fie tulburate de zgura a tot ce este rău, de orice lucru murdar sau de orice grijă ce creează fantasme de întuneric şi îndoială.  

 

Când vin înaintea Ta, faţa mi se înseninează şi totul se transformă dobândind sens şi gust. Acum pot să mă bucur de viaţa pe care mi-ai acordat-o, fiindcă această cunoştinţă a Ta îmi aduce fericire. Până acum nu am ştiut ce înseamnă să zâmbesc privind la viitor, dar din această clipă voi păşi plin de speranţă pe cărarea care duce către Tine.  

 

În mâna Ta atotputernică îmi pun toată nădejdea şi am siguranţa că niciodată nu voi fi lăsat singur, iar apele murdare ale descurajării nu voi mai reveni, cât timp voi rămâne pe stânca mântuirii Tale.  

 

A Ta să fie slava în veci! Amin.”  

 

Plan de acţiune: Dezvoltarea încrederii în Dumnezeu  

 

De acum înainte îmi propun să-mi dezvolt încrederea în Dumnezeu prin concentrarea atenţiei asupra lucrurilor ce au un caracter spiritual şi asupra subiectelor pe care le întâlnesc prin studierea Sfintelor Scripturi, aflate în legătură cu experienţa zilnică. Prin dezvoltarea capacităţii de contemplare a realităţii înconjurătoare voi putea distinge tot mai mult detalii semnificative ce mărturisesc despre intervenţia providenţei divine, fapt ce îmi va inspira curaj, încredere şi speranţă.  

 

Deopotrivă, nu voi mai acorda atenţie impresiilor negative, ce m-ar determina să părăsesc atmosfera luminoasă şi caldă a încrederii, optimismului şi bucuriei lăuntrice. De îndată ce voi mai întâlni astfel de influenţe, voi căută să mă îndepărtez imediat, sau dacă acest lucru nu este posibil, să mă retrag în interiorul fiinţei mele, concentrându-mă asupra ceea ce este pozitiv şi înălţător. Chiar dacă nu voi reuşi totdeauna acest lucru, totuşi voi persevera până când va deveni o deprindere pe care o voi urma în mod natural.  

 

Este de asemenea important să nu mai invit influenţele negative printr-o atitudine necorespunzătoare, prin exprimarea îndoielii, temerii sau a altor lucruri similare. De asemenea, nu voi mai cultiva obiceiuri care mă pot afecta în mod negativ, în genul vorbirii de rău sau al vorbirii fără rost. În schimb voi cultiva arta de a selecta ceea ce este bun şi de a omite sau evita ceea ce este rău, atât în viaţa personală, cât şi în relaţiile pe care le am cu ceilalţi.  

 

În plus, voi cultiva deprinderea de a lăuda pe Dumnezeu şi deopotrivă voi încerca să apreciez lucrurile bune pe care le întâlnesc pe cărarea vieţii. Voi fi perseverent şi nu voi ceda până la atingerea unui nivel deplin al încrederii în Dumnezeu, indiferent de împrejurare. Fie ca acest lucru să devină o regulă a vieţii mele!  

 

Plan de acţiune: Să vezi îndurarea lui Dumnezeu şi să te bazezi pe intervenţia Sa  

 

De acum înainte trebuie să acord timp pentru a privi în jurul meu cu scopul de a vedea intervenţia continuă a lui Dumnezeu în favoarea mea. Acest lucru va necesita educarea atenţiei pentru a distinge detaliile ce îmi arată prezenţa harului divin, în genul resurselor ce ne sunt puse la dispoziţie de către Dumnezeu, cum ar fi: lucrurile asupra cărora putem dispune, timpul, sănătatea, mijloacele financiare şi altele în felul acesta.  

 

Mai departe, voi rememora întâmplările vieţii în care s-a putut vedea în mod lămurit intervenţia lui Dumnezeu. Astfel, voi identifica acele momente în care providenţa divină a fost mai mult decât evidentă în călăuzirea mea. Voi consemna în scris sau voi exprima faţă de ceilalţi, ca mărturie, aceste evenimente care mi-au adus lumină în viaţă şi m-au îndrumat în ceea ce aveam de făcut.  

 

Plan de acţiune: Să te implici în slujirea cauzei lui Dumnezeu, a planului Său de vindecare deplină  

 

De acum înainte, în loc să mai dau atenţie gândurilor descurajatoare, am să contemplu tot mai atent planul de vindecare deplină întocmit de către Dumnezeu, adică planul de mântuire. În plus, am să îmbin contemplarea cu participarea activă în aducerea sa la îndeplinire, în tot ceea ce mă priveşte, în calitate de creştin care îl urmez pe Isus Hristos.  

 

Sunt conştient că nu este simplu să acţionez diferit faţă de cum procedam în mod obişnuit până în clipa de faţă, dar cu perseverenţă şi ajutor divin sunt sigur că acest lucru va deveni posibil. De acum înainte voi include pe lista mea de priorităţi studierea Bibliei, exerciţiul rugăciunii şi deopotrivă aplicarea principiilor creştine de viaţă. În loc să mă mai las pradă negurii depresiei şi descurajării, îmi voi investi timpul şi efortul pentru dezvoltarea unei gândiri pozitive, bazată pe ancorarea în realităţile spirituale descoperite de Cuvântul lui Dumnezeu.  

 

Nu în ultimul rând, voi căuta să aduc razele soarelui speranţei în viaţa semenilor mei, începând cu persoanele cele mai apropiate de mine şi continuând tot mai departe, prin providenţa lui Dumnezeu. Vreau ca din această clipă, viaţa mea să fie cu totul alta şi cred că aşa va fi!  

 

Exprimarea pozitivă a problemei  

În ultimele zile am constatat că nu există raţiune pentru mulţimea de gânduri negre ce mă asaltau din toate părţile. De fapt, teama de a privi în jurul meu era lipsită de raţiune, lucru de care mi-a dat seama de îndată ce am început să privesc la Dumnezeu şi să studiez Cuvântul Său. Înţeleg că lucrurile par negative doar în măsura în care privim prea mult la realitatea prezentă aşa cum suntem influenţaţi de o gândire distructivă ce ne răpeşte bucuria de a trăi şi aşteptarea de lucruri bune în viitor.  

 

Am început deja să nu mai simt cum nesiguranţa mă împresoară la fiecare pas, fiindcă încrederea a luat locul deznădejdii. Veştile rele ce se succedau cu repeziciune până acolo încât le pierdeam şirul au dispărut ca şi cum nu ar fi fost, rămânând în valea unei gândiri pe care am abandonat-o la poalele muntelui cunoaşterii de Dumnezeu pe care am început să urc cu sârguinţă.  

 

Acum am speranţă şi încredere din belşug şi mă simt în siguranţă, fiindcă Dumnezeu merge alături de mine şi este prezent la fiecare pas. Am redobândit controlul vieţii şi mă bucur la gândul zilei de mâine, fiindcă ştiu că Dumnezeu îmi va deschide calea de fiecare dată când mă voi confrunta cu probleme sau cu situaţii neobişnuite.  

 

 

Observaţii şi adnotări  

 

15.01.2009: Am aplicat cu succes principiile enunţate în planul de acţiune. Totuşi, mai există multe lucruri pe care le omit în aplicarea lui şi de aceea am hotărât să îl citesc de mai multe ori pe săptămână pentru a-l însuşi pe deplin.  

 

 

***  

 

 
Referinţă Bibliografică:
De la ganduri negre la trairea pozitiva a vietii / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 231, Anul I, 19 august 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!