CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Evaluari >  


Autor: Stan Virgil         Publicat în: Ediţia nr. 1291 din 14 iulie 2014        Toate Articolele Autorului

Prof. univ. dr. Mihai Păstraguş - o personalitate a culturii româneşti
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Astăzi am deosebita onoare de a avea acceptul scriitorului Mihai Ştirbu din Roman, de a face cunoscut colegilor de scris şi cititorilor revistei "Confluenţe literare", articolul domniei sale MIHAI PĂSTRĂGUŞ, O PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNEŞTI, apărut în revista "MOLDOVA LITERARĂ nr. 1 (19) din iunie 2014, redactat nu numai în calitatea sa de scriitor şi membru al L.S.R. Filiala Iasi, ci şi în cea de redactor şef al revistei.  

Onoarea este dublă pentru mine deoarece în primul rând domnul profesor universitar doctor Mihai Păstrăguş cu eleganţa care îl caracterizează mi-a prezentat romanul PARFUM DE ORHIDEE în momentul lansării lui din 8 martie 2014, în faţa unui public deosebit de elevat format din prozatori, poeţi, critici de artă şi literari, artişti plastici şi vocali, epigramişti, reporteri şi chiar cititori, toţi colegi de filială, personalităţi printre care în acea zi unora li se înmâna medalia VIRTUTEA LITERARĂ pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii româneşti cu noi creaţii de valoare şi în al doilea rând pentru că domnul Mihai Ştirbu este el însuşi o personalitate deosebită în lumea scrisului.  

În acest număr al revistei alături de cele cinci pagini ale reportajului meu "Sub teiul lui Eminescu s-a născut iubirea", a apărut şi valorosul articol al domnului profesor, "Note de lector" , o sinteză profundă şi de mare fineţe asupra celui de al cincilea roman al meu dintre cele şase cărţi publicate în perioada 2010 - 2014.  

Şi acum să-i dăm voie distinsului coleg, domnului Mihai Ştirbu, redactor şef al revistei "Moldova Literară" din Iaşi, să prezinte una dintre nenumăratele valori ale Moldovei, atât în domeniul artei, cât şi al literaturii româneşti - pe distinsul domn profesor univ. dr. Mihai Păstrăguş din Iaşi, critic de artă şi profesor univ. de estetică. Iată articolul, aşa cum a apărut el în revistă:  

 

MIHAI PĂSTRĂGUŞ, O PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNEŞTI  

============================================================================  

 

 

Domnul profesor Mihai Păstrăguş rămâne, indiscutabil, o personalitate a culturii româneşti cu o activitate complexă, care este greu de cuprins în cuvinte. Pentru o succintă prezentare a profilului intelectualului Mihai Păstrăguş, am utilizat informaţii din ultimul volum al seriei elaborate de domnul Constantin Toni Dârţu - preşedinte al Ligii Scriitorilor din România,Filiala Iaşi – Moldova -în enciclopedia ,,Personalităţi române şi faptele lor”. Liga Scriitorilor, Filiala Iaşi îşi oglindeşte activitatea îndeosebi în revista Moldova Literară, pe care domnul profesor Mihai Păstrăguş a condus-o în calitate de redactor-şef până în martie 2014, revistă pe care a ridicat-o la standarde europene, atât prin conţinut, cât şi prin aspectul grafic.  

Satul, ca vatră născătoare de valori, l-a zămislit şi pe omul de cultură, Mihai Păstrăguş, care s-a născut pe 26 martie 1936 în Buhalniţa, comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, nu departe de Cotnari. Clasele primare le-a urmat în comuna natală, apoi la Iaşi. A absolvit Liceul Naţional Teoretic (profil real) şi în perioada 1953-1956 a urmat Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie (azi Academia Forţelor Terestre) „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, absolvind-o cu gradul de locotenent, (acum maior în rezervă), apoi „E. Gojdu” Oradea (1957-1961), iar între anii 1961-1966 a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,în 1979 devenind doctor în filosofie – specialitatea Axiologie, cu teza Determinarea socialăa valorilor, în Bucureşti, urmând apoi o carieră didactică la universitate ca profesor de filosofie şi estetică.  

A audiat, ca student, cursurile de Estetică, predate de Radu Negru şi Alexandru Husar, de Istoria artei susţinute de Ilie Grămadă, de Istoria filosofieicu Ernest Stere, de Logicăcu Petre Botezatu, de Istorialiteraturii universale cu Herta Peretz, etc.  

A funcţionat la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi cu activităţi didactice şi de cercetare, mai ales la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Facultăţile de Chimie Industriala şi Construcţii şi Arhitectură. A predat între 1986-1991, Estetica la Conservatorul (azi Universitatea de Arte) „George Enescu” Iaşi – secţia Canto. În cadrul Catedrei de ştiinţe socio-umane din Universitatea Tehnică Iaşi a fost asistent, lector şi conferenţiar pe discipline de filosofie, estetică (Estetică generală, Estetică industrială, Estetica creaţiei vestimentare, Estetică şi elemente de design) şi Axiologia artei. A fost şef al acestei catedre (1999-2004), când s-a pensionat. A fost, de asemenea, consilier municipal (1990-1992) şi judeţean (1996-2000) din partea P.N.L.  

A debutat în revista Cronicadin Iaşi, în octombrie 1967. A publicat articole şi studii de estetică, teoria artei, axiologie, filosofia cunoaşterii, pedagogie, critică de artă şi literară în publicaţii şi reviste literare şi de cultură: Convorbiri Literare, Cronica, Ateneu, Revistade Pedagogie, Revista de Filosofie,Buletinul Institutului PolitehnicIaşi– seria ştiinţe sociale, Analecta Husserlianaşi RomanianRootsîn S.U.A., Filosofska Istrazivanja– Croaţia, Noi Tracii– Italia, AnticArt Magazin– Bucureşti, Vatra Veche- Tîrgu Mureş, Armonii Culturale – Focşani, Revista Româna– Iaşi, Nomen Artis– Bucureşti, cotidienele: Flacăra Iaşuluişi Ziarul de Iaşi, Crai Nou– Suceava şi Monitorul de Botoşani, Est-Curier, Criuleni din R.M Moldova, revista Dor de Basarabia, Iaşi, Revista Cenaclul de la Păltiniş– Sibiu şi altele, cu cronici şi articole despre arta plastică.  

A avut diverse apariţii la TV şi Radio Iaşi cât şi conferinţe publice.  

Domnul profesor vorbeşte fluent limba franceză şi engleză, o oportunitate la îndemâna unui intelectual de marcă, precum este d. Mihai Păstrăguş de a-şi expune comentariile pertinente, ideile novatoare în studiile şi lucrările sale de specialitate şi în afara ţării.A participat la congrese şi conferinţe internaţionale, mai ales cu profil filosofico-estetic, cu comunicări apreciate şi publicate în Anglia, SUA, Mexic, Spania, Polonia, Rusia, Marea Britanie, Finlanda, Iugoslavia, Germania şi evident, România.  

Numele său ca unic autor îl regăsim în volumele şi studiile: Estetica în Amfiteatru, Ed. Performantica, Iaşi, 2004;Aesthetics & Axiology (limba engleză), Ed. Canova, 1999, Iaşi;Aesthetic Horizons (limba engleză), Ed. Performantica, Iaşi, 2004, volum înregistrat în Library of Congress – SUA (Biblioteca Congresului SUA);Epoci, curente şi personalităţi în istoria filosofiei europene, Ed. Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iaşi, 2004;Studiu introductiv la Albumul de artă Gheorghe CIOBANU – pictor, Ed. Alfa, Buzău, 2009;Studiu introductiv la Albumul de pictură Conexiuni, autor Viorica Botezatu, Iaşi, Ed. PIM, ediţiile 2004 şi 2010. În format electronic, pentru uz didactic, a conceput studii (cu tentăliterară), pregnant de estetică.  

Personalitate complexă, domnul profesor Mihai Păstrăguş este membru al Asociaţiei Internaţionale de Estetică, cu sediul în SUA, din 1980; membru al Societăţii Române de Filosofie, din 2010; membru al Institutului Mondial de Studii Fenomenologice – secţia estetică, Belmont – Massachusets (SUA), din 1986; membru în Asociaţia Română de Estetică, Design şi Marketing, Bucureşti, 1983.  

De asemenea, este vicepreşedinte al Filialei Iaşi – Moldova a Ligii Scriitorilor din România- din 2009, şi a fost redactor-şef al revistei trimestriale Moldova Literarăpână în martie 2014.  

Meritele i-au fost recunoscute oficial prin Diplome şi distincţii: CERTIFICADO, conferit de Congresul I Mondial de Fenomenologie şi Universitatea Santiago de Compostela – Spania, înmânat în cadru festiv la Primăria oraşului Santiago de Compostella de Regina Sofia a Spaniei, pentru participarea la Congresul I cu studiul Aesthetic Concepts of Phenomenological Origin, Santiago de Compostela – Spania, 1988;Premiul de Excelenţă pentru critică de artă şi pentru participarea la Expoziţia Itinerantă „Festivalul Internaţional A.R.T.E.”, ediţia a III-a 2013, Iaşi, oferit de UAP, filiala Iaşi;Diplomă de Excelenţă, oferită de filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor din România pentru merite în creaţia literar-artistică şi publicistică, Iaşi, 2013;Diplomă de Mulţumire oferită de Asociaţia Astra şi Liceul „Principesa Dadiani” din Chişinău, Republica Moldova, pentru participare la Proiectul Educaţional „Din Istoria Neamului România-Basarabia”, Chişinău, 2013 – promovarea tinerilor plasticieni;Diplomă de Mulţumire, oferită de Liceul Teoretic „Boris Dânga” din Criuleni, Republica Moldova, pentru sprijinirea în calitate de critic de artă a promovării tinerilor valori plastice din R. Moldova.  

A scris şi publicat peste 130 de articole, cronici de artă, comunicări şi studii, majoritatea din domeniul esteticii, criticii de artă şi al axiologiei artei.  

O viaţă de om pusă generos în slujba luminării semenilor prin cultură, un preţuit şi iubit prieten, cu vorba domoală, blândă şi înţeleaptă, un neobosit cărturar, acesta este domnul profesor Mihai Păstrăguş, care ne îndreptăţeşte să afirmăm că Moldova rămâne locul unde se nasc valorile în faţa cărora ne înclinăm cu mult respect.  

Vineri, 5 aprilie 2013, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor Români a conferit, prin scriitorul şi editorul Constantin Toni Dârţu, medalia „Virtutea Literară” profesorului univ. dr. Mihai Păstrăguş, pentru întreaga activitate dedicată învăţământului, culturii şi literaturii române.  

 

Referinţă Bibliografică:
Prof. univ. dr. Mihai Păstraguş - o personalitate a culturii româneşti / Stan Virgil : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1291, Anul IV, 14 iulie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Stan Virgil : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stan Virgil
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!