CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Orizont > Selectii >  


Autor: Elena Armenescu         Publicat în: Ediţia nr. 390 din 25 ianuarie 2012        Toate Articolele Autorului

Spovedania stareţilor
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Spovedania stareţilor 
  
Popoarelor binecuvântate de Dumnezeu, care în vremuri de restrişte şi de adâncă încrâncenare – când datorită unor fenomene declanşate de oameni fără Dumnezeu – ajung într-un mare impas, se ridică problema acută uneori ca acel popor să mai supravieţuiască sau nu, adică oamenii care formează acel popor să se răspândească în alte naţii, sau li se acordă o şansă, o cale luminată prin care să iasă din catacombele nedreptăţii, prin luminătorii de neam care pot fi; conducători de oşti, ierarhi, diplomaţi ori oameni simpli, dar carismatici, care urmează să devină eroi legendari. 
  
Istoria şi cultura noastră menţionează mulţi eroi şi personalităţi bine conturate, care prin prezenţa, învăţăturile, intervenţia lor eroică sau tăcută ori prin faptele lor vitejeşti sau ziditoare întru Cuvânt, ajută la explicarea unui adevărat miracol şi anume acela al supravieţuirii ”unei insule de latini într-o mare de slavi”. 
  
Scriitoarea Graţia Lungu Constantineanu în volumul său intitulat ”Părintele Iustin Pârvu – ctitor şi părinte duhovnicesc” apărut la editura Haritina în anul 2009, s-a oprit asupra personalităţii unuia dintre cei mai mari duhovnici contemporani. Aşa cum mărturiseşte , autoarea a ajuns să scrie acest volum ca un fapt, o misiunea duhovnicescă, după obţinerea unei anumite stări de graţie divină, realizată prin post, rugăciune şi cu ajutorul duhovnicului personal care i-a oferit suportul şi puterea de a vedea oamenii ”cu urcuşurile şi coborâşurile lor” de a-i accepta şi iubi în lumina adevărului şi numai a Adevărului.  
  
Părintele Iustin Pârvu asemeni atâtor alţi mari duhovnici nu are o operă scrisă, în schimb are operă ţesută cu migală şi har mai întâi în nevăzut cum sunt mai toate proiectele, ca ulterior să vadă o ţară şi o lume întreagă, mirifica sa ctitorie atât în plan material cât şi spiritual. 
  
Pentru a reliefa personalitatea şi faptele părintelui Iustin, Graţia Lungu Constantineanu recurge la o metodă foarte veche, homerică aş putea adăuga şi anume aceea de a face cunoscut personajul nu doar ca urmare a observaţiilor şi cugetării autorului ci oferă posibilitatea altor persoane deosebite care îl cunosc şi mai mult decât atât, care s-au bucurat de proximitatea şi învăţăturile sale, fiindu-i ucenici – în cazul de faţă- majoritatea deveniţi acum la rândul lor duhovnici ca stareţi ai multor mânăstiri aflate pe tot cuprinsul ţării, de la ”marea cea mare” până în creierul munţilor Carpaţi, unele ridicate chiar la iniţiativa Părintelui lor spiritual.  
  
Multe si năprasnice au fost prigonirile care s-au abătut asupra încercatului popor român! 
  
Ortodoxia, credinţa ” într-una apostolească şi sobornicească Biserică” este cea care în ultimele două milenii a dat forţa şi puterea acestui neam să treacă şi să reziste prin toate vremurile de restrişte care s-au succedat pe acest teritoriu aflat la răspântia marilor imperii. 
  
Crimele şi ororile comunismului săvârşite pe teritoriul României exercitate asupra a sute de mii de oameni, în special asupra elitei intelectual-spirituale prin: închisoare, suferintă, tortură, nu s-au îndreptat doar asupra corpului fizic ci si asupra sufletului, cerându-le să se lepede de credinţa în Dumnezeu. Mulţi au avut o moarte martirică, nemairezisând acelor presiuni diabolice, iar cei care au rezistat ajungând să trăiască ziua eliberării, au fost ajutaţi chiar de credinţa şi legătura lor profundă cu Dumnezeu, aşa cum reiese din poezia lui Radu Gyr Iisus în celulă, de unde si faptul că autorul a fost ulterior supranumit ”poetul care l-a coborât pe Iisus în celulă”, în care exprimă o stare comună deţinuţilor, aceea de a fi fost vizitaţi şi întăriţi sufleteşte de chiar Fiul lui Dumnezeu, care cu două mii de ani în urmă, a fost arestat, torturat şi răstignit fără să fie vinovat, în a cărui fraternitate întru suferinţă îşi găseau refugiu, puterea interioară şi alinarea că îl urmau întru mântuirea sufletului. Redau un fragment din această impresionantă poezie: 
  
”Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. 
  
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist ! 
  
Luna venea dupa El, în celulă 
  
şi-L făcea mai înalt şi mai trist. 
  
Mâinile Lui păreau crini pe morminte, 
  
ochii adânci ca nişte păduri. 
  
Luna-L bătea cu argint pe veştminte 
  
argintându-I pe mâini vechi spărturi. 
  
Uimit am sărit de sub pătura sură : 
  
- De unde vii, Doamne, din ce veac ? 
  
Iisus a dus lin un deget la gură 
  
şi mi-a făcut semn ca să tac. 
  
S-a aşezat lângă mine pe rogojină : 
  
- Pune-mi pe răni mâna ta ! 
  
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină 
  
parcă purtase lanţuri cândva”. 
  
( Radu Gyr- Iisus în celulă) 
  
În acest iad al închisorilor comuniste i-a fost dat Părintelui Iustin Pârvu să-şi petreacă anii tinereţii! 
  
Săpăturile arheologice din ultimii ani, efectuate la Râpa Robilor din vecinătatea închisorii din Aiud – unde a fost înălţat ( la iniţiativa părintelui !) Monumentul calvarului ca omagiu adus foştilor deţinuţi politici, care asemeni domnitorului Constantin Brâncoveanu (decapitat în anul 1714 la Constantinopol), nu s-au lepădat de credinţa creştină şi omorâţi uneori sub tortură ori au murit ca urmare a bolilor necruţătoare în condiţiile de subnutriţie şi umilinţe extreme, au fost pur şi simplu aruncaţi, îngropaţi necreştineşte, de cele mai multe ori noaptea, fără slujbe de înmormântare, fără cruci, ale căror schelete au fost găsite în diferite poziţii! Printre aceste oseminte sunt şi cele ale lui Sandu Tudor, fondatorul grupului Rugul Aprins de rezistenţă anticomunistă prin Rugăciunea inimii sau isihia, cu bunăvoinţa Arhimandritului Vasile Vasilachi, al Mânăstirii Antim din Bucureşti. 
  
Neamul care are la temelia sa oase de martiri nu poate pieri! 
  
Se ştie că cei care iubesc răul şi care fac rău sunt duşmanii luminii, pe care o urăsc. Ei fac totul pentru a se opune luminii, pentru ca acţiunile lor rele să nu fie aduse la lumină, căci ei ştiu foarte bine că atunci ele ar fi recunoscute şi condamnate. 
  
Părintele Iustin Pârvu este unul dintre supravieţuitorii acelei închisori de coşmar. A fost voia lui Dumnezeu să-l menţină în viaţă, nu pentru a depune mărturie despre ce s-a întâmplat la Aiud, despre regimul de detenţie despre care nici nu a vorbit. Nu! Părintele a fost protejat de puterea dumnezeiască cu un alt scop, pe care-l vedem materializat acum. 
  
Autoarea volumului Părintele Iustin Pârvu – ctitor şi părinte duhovnicesc, Graţia Lungu Constantineanu, are meritul de a ne fi oferit o carte de excepţie, atât prin modul cum a conceput cuprinsul volumului, cât şi procedeul prin care l-a realizat. Parcurgând peste 6000 de Km pentru a realiza toate interviurile, domnia sa ne invită la călătoria spirituală din prima clipă, s-o urmăm din momentul plecării- precizând de fiecare dată că a plecat cu binecuvântarea duhovnicului, ca orice bun creştin când purcede la înfăptuirea unei lucrări importante! Descrie apoi cu lux de amănunte frumuseţile peisajelor pline de încântare, unice pentru fiecare din lăcaşele sfinte spre care se îndreaptă, introducându-ne pe plan psihologic în atmosfera şi binecuvântarea fiecărui loc. 
  
Căutarea lui Dumnezeu este esenţa oricărui demers spiritual autentic. Importantă este însă alegerea pe care omul o face cu inima lui şi care se reflectă apoi în propriile fapte. Tocmai aceste aspecte a reuşit Graţia să le evidenţieze elegant, printr-o curgere lină a dialogului, surprinzând uneori interlocutorul cu câte o întrebare, invitându-l prin formularea întrebării la un răspuns sincer, care ar fi rămas ascuns poate în străfundurile inimii, determinându-l să-şi deschidă sufletul, întocmai ca la o spovedanie, inclusiv despre zbaterile, zbuciumul lor sufletesc, lupta cu patimile, cu atracţiile lumii dezlănţuite, despre războiul nevăzut petrecut acolo în adâncul fiinţei. Spovedania stareţilor! Pentru noi, poporul ortodox care trebuie să ştim măcar o parte din greutăţile cu care se confruntă cei implicaţi în ridicarea şi menţinerea sfintelor lăcaşuri. Acest lucru ne umple de râvnă dar ne şi obligă la acordarea sprijinului cuvenit.  
  
Să privim aşadar adevărul ca pe un giuvaer ascuns în miezul unui trandafir! Graţia Lungu Constantineanu, a reuşit prin dialogurile sale să realizate cu graţie, cu grijă şi iubire de oameni, să îndepărteze petală de petală până a ajuns să facă să strălucească lumina adevărului întocmai ca diamantul. 
  
Aflăm din lectura acestei cărţi şi multe amănunte inedite. 
  
Ştiaţi de pildă cum se pregătea Ştefan cel Mare din punct de vedere spiritual, pentru bătălii? ” Înainte de bătălie postea trei zile, după bătălie postea 40 de zile, făcea parastas pentru cei căzuţi” (Părintele Irineu Sandu). 
  
Despre Părintele Iustin Pârvu este bine să-i lăsăm pe cei în drept, pe cei chemaţi să vorbească: 
  
”Părintele a suferit foarte mult în închisoare şi numai din suferinţă poţi avea o dragoste aparte faţă de aproapele” (părintele Gavriil- casa Monahală, Aiud). 
  
”Personal, am văzut în Părintele Iustin omul care oglindeşte în faptele şi gândirea sa esenţa vieţii monahale. Ştia să supună prin dragoste. Totdeauna încuraja şi niciodată nu descuraja. Gândea permanent. Pătrundea realitatea atât în esenţialul ei cât şi în amănunt. Se ghida după principiul dăruirii totale. A avut o educaţie severă şi se cunoştea bine pe el însuşi. Radia credinţă. Înfăţişarea Părintelui dădea impresia desăvârşirii” (Părintele Amfilohie Mânăstirea Diaconeşti-Bacău). 
  
”Cred că el avea un plan de a încreştina - termenul e puţin cam pretenţios- de a încreştina România, de a da un suflu nou vieţii duhovniceşti în România, şi a încercat să facă treaba aceasta prin ucenicii pe care i-a trimis, precum Mântuitorul şi-a trimis apostolii – în toate zonele, în toate cotloanele ţării noastre”( Părintele Iustin Petre -Mânăstirea Sfântul Ioan Casian). 
  
” Pe Părintele îl caută foarte multă lume pentru că este un părinte blând, înţelept, şi ascultă pe toată lumea. Nu pune la socoteală oboseala lui”(Părintele Ioanichie Cozma-Mânăstirea Bistriţa). 
  
Am selectat pentru dumneavoastră doar câteva fragmente, lâsându-vă plăcerea lecturii întregului volum, care îmbogăţeşte literatura noastră memorialistică oferindu-ne mărturii de o deosebită importanţă şi acoperă o arie de mare interes pentru toţi creştinii, indiferent în ce ţară îşi duc viaţa, pentru că adevărul este unul singur, aşa cum Dumnezeu este Unul, deopotrivă cu Fiul şi cu Duhul Sfânt aşa cum ştim din simbolul credinţei creştine, Crezul, şi cum simţim, cum ne şopteşte de altfel propria noastă conştiinţă, că deasupra tuturor stă în toată puterea, slava şi măreţia Sa, cu iubire faţă de tot ce a zidit - Creatorul! 
  
Închei cu una din cele mai frumoase, scurte dar atotcuprinzătoare rugăciuni, rostită de Ioana - nepoata Graţiei- cu glasul ei angelic de copil de trei ani şi jumătate, care a învăţat ceea ce mulţi adulţi nu ştiu încă: 
  
” Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşuieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, mântuieşte Bunule sufletele noastre”! 
  
Elena Armenescu 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Spovedania stareţilor / Elena Armenescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 390, Anul II, 25 ianuarie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Elena Armenescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Armenescu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!