CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 868 din 17 mai 2013        Toate Articolele Autorului

Semnal editorial şi Publicistic – Stelian Gomboş, O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura „România în Lume”
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Semnal editorial şi Publicistic – Stelian Gomboş, O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura „România în Lume”, Bucureşti, 2013, 200 pagini ...  
  
Întotdeauna lucrările monografice sau biografice constituie nişte prezentări în timp a unor evenimente petrecute în timp, în decursul vremurilor a unor evenimente şi persoane care au marcat istoria prin faptele lor bune sau rele, cărora le simţim, în mai mare sau mai mică măsură consecinţele şi efectele care pot fi, după caz, pozitive sau negative, şi pe care le vom simţi şi în viitor. De aceea acţiunile trecutului sunt împlinirile prezentului şi prefigurarea viitorului.  
  
Lucrarea de faţa este teza de disertaţie, susţinută în vara anului 2001, a distinsului teolog doctorand Stelian Gomboş, Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României, cu titlul: O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, este o realizare pe cât de merituoasă şi valoroasă pe atât de necesară şi importantă, fiind închinată unei personalităţi de excepţie a Bisericii Ortodoxe Române din veacul al XX-lea., Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, figură emblematică şi de prin rang în ceea ce priveşte rolul şi contribuţia de mare însemnătate a Bisericii Naţionale în ascensiunea sa, pe toate planurile societăţii noastre în perioada interbelică, iar după anul 1945, a fost cel mai făţiş adversar al regimului celor fără de Dumnezeu, apărând cu vehemenţă şi intransigenţă fără egal valorile bisericeşti şi naţionale tradiţionale româneşti.  
  
Oamenii profunzi şi puternici îşi şlefuiesc principii de viaţă clare, intransigente bazate pe argumente sufleteşti şi ştiinţifice, deopotrivă. Când vremurile în care s-au format în plan mintal şi profesional se schimbă brutal, dând peste cap valori şi principii acumulate în timp, logice şi profunde, aceste personalităţi sunt în stare să-şi apere modelul de viaţă cu care s-au identificat, refuzând tentaţii de parvenire, până la martiraj. Astfel văzute lucrurile, în acest model ideal de corectitudine pentru sine şi enoriaşii săi, se încadrează Dr. Nicolae Popoviciu, Episcopul Ortodox al Oradiei anilor 1936 – 1950. 
  
Autorul, sub îndrumarea şi coordonarea ştiinţifică a distinsului Părinte Conf. Univ. Dr. Pavel Cherescu - de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din municipiul Oradea, scoate la lumină persoana Episcopului Orădean Nicolae Popoviciu şi surprinde viaţa bisericească a românilor din judeţele Bihor, Sălaj şi Satu-Mare, după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 
  
Distinsul autor ne prezentă într-un mod panoramic personalitatea şi activitatea distinsului ierarh, care a fost foarte pronunţată şi foarte bogată, sub toate aspectele ei, fiind de fapt o personalitate complexă şi completă. În acest demers, autorul este ajutat de legătura sufletească cu alte mari personalităţii ale vieţii bisericeşti locale şi naţionale, care l-au cunoscut pe Episcopul Nicolae Popoviciu. Unii i-au fost studenţi precum, Episcopul Vasile Coman al Oradiei, Arhim. Ioan Iovan - Duhovnicul Sfintei Mânăstiri Recea - judeţul Mureş, ori apropiaţi precum: P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna'' din Sibiu, Pr. Prof. Nicolae Bordaşiu de la Biserica „Sfântul Silvestru” din Bucureşti, Pr. Prof. Univ. Gheorghe Liţiu, Pr. Dorel Octavian Rusu şi pe Părintele Arhidiacon Valerian Chişiu, nu în ultimul rând chiar din familie, doamna Maria Sava - sora Preasfinţitului Nicolae.  
  
Autorul făcut acest lucru, dintr-o motivaţie interioară foarte bine întemeiată, fiind convins că prin aceasta nu face o simplă trecere în revistă a activităţii unui Episcop, fie el şi Preasfinţitul Părinte Nicolae Popovici, deoarece acest lucru s-a mai făcut, ci a făcut cu credinţa că personalitatea şi activitatea sa poate fi, pentru cei care vor citi această lucrare, dar mai ales pentru el, un exemplu viu şi foarte actual, demn de urmat, în ceea ce priveşte dragostea şi ataşamentul lui pentru Biserică şi Neam, în sensul cel mai concret şi mai practic al cuvântului. 
  
Aşadar, în cazul lucrării de faţă vorbim despre o personalitate la timpul trecut dar pe care va trebui s-o cinstească atât cei din prezent cât şi cei din viitor, întotdeauna, pentru faptele pe care ea le-a săvârşit.  
  
Este vorba de o personalitate care a marcat, în mod pozitiv, istoria Bisericii noastre şi anume, este vorba de vrednicul de pomenire şi de pioasă amintire Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei dintre anii 1936-1950, care însemnează foarte mult pentru istoria contemporană a ţării noastre dar mai ales pentru istoria Bisericii noastre, a Bisericii Ortodoxe Române, unde se înscrie, cu litere de aur în galeria şi pleiada marilor bărbaţi, slujitori şi ierarhi ai ei. 
  
Toate acestea, impresionându-l pe domnul Stelian Gomboş, l-au determinat să alcătuiască această smerită lucrare, acest fapt întâmplându-se la puţin timp după împlinirea a 50 de ani de la surghiunirea Episcopului Nicolae Popoviciu prin depunerea din scaun şi exilarea sa la Mânăstirea Cheia, judeţul Prahova şi împlinirea a 40 de ani de la moartea sa mucenicească şi martirică, aici, la această mănăstire, după consumarea unei vieţi scurte dar destul de zbuciumată, de numai 57 de ani.  
  
În pofida tuturor acestor încercări şi vicisitudini, la care a fost supus, Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu, va rămâne în continuare fidel valorilor laice, ecleziastice şi politice în care s-a format, pe care le-a apărat cu convingere şi s-a sacrificat pentru ele.  
  
Potrivit mărturisirii autorului din Introducerea acestei cărţi, „Această lucrare se vrea a fi un smerit omagiu din partea mea adus acestei mari personalităţi a Bisericii noastre care este o pildă vie de caracter şi demnitate şi de multă dragoste pentru Iisus Hristos şi pentru Biserica Sa. Motivul şi scopul alcătuirii acestei lucrări se vrea a fi o smerită contribuţie la o mai bună prezentare şi cunoaştere de către cei de astăzi a rolului, locului şi importanţei personalităţii şi activităţii acestui Episcop în istoria Bisericii şi Episcopiei noastre.  
  
Nădăjduiesc că am şi atins acest obiectiv şi că această lucrare va fi folositoare, ea putându-se foarte bine dezvolta şi desăvârşi într-o teză de doctorat. Toate acestea le-am făcut spre slava Lui Iisus Hristos - Marele Arhiereu şi spre omagierea celui ce a fost, până la moarte urmaşul Său, vrednicul de pomenire - Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei”... 
  
Episcopul Nicolae Popoviciu s-a mutat la Domnul la 20 octombrie 1960, în casa părintească din localitatea Biertan, judeţul Sibiu, fiind prohodit, cu multe restricţii din partea autorităţilor statului, în biserica satului, în care a fost botezat cu 57 de ani în urmă şi la umbra căreia a fost înmormântat. 
  
Pentru ca, după 32 de ani de la mutarea la cele veşnice a Episcopului Dr. Nicolae Popoviciu, în anul 1992, Episcopul de pie memorie Dr. Vasile Coman al Oradiei, fostul său student la Sibiu şi care a avut curajul să-l viziteze la Mănăstirea Cheia, a iniţiat şi a făcut demersurile necesare, prin Părintele Arhid. Dr. Teodor Savu, pentru strămutarea osemintelor sale în cripta episcopală din Biserica cu Lună, ceea ce s-a şi săvârşit la în ziua de 23 august 1992, cu slujba de pomenire săvârşită de Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului şi Ioan Mihălţan, Arhiereu ­ Vicar la Oradea, în prezenţa unui mare număr de preoţi şi credincioşi bihoreni şi a surorii sale – doamna Maria Sava. Astfel, într-o reparaţie postumă firească, rămăşiţele sale pământeşti sunt reînhumate în Biserica cu Lună din Oradea, Biserica Episcopală, alături de înaintaşul său ilustru Episcop Roman Ciorogariu. 
  
Cu acest prilej, Mitropolitul Antonie Plămădeală l-a caracterizat astfel: „Episcopul Nicolae Popoviciu este faţa curată şi adevărată a Bisericii noastre. Este o mărturie înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu, este o jertfă care fără îndoială a făcut posibilă rămânerea lângă credincioşi a celorlalţi ierarhi, pregătirea şi hirotonirea de preoţi, botezurile, cununiile, Sfintele Taine, înmormântările, într-un ev întunecat în care ochii nu au fost lăsaţi să vadă şi raţiunea n-a fost lăsată să judece drept şi să spună adevărul.”  
  
Profesorul Liviu Stan, prieten devotat al lui Nicolae Popoviciu, scria despre el cu admiraţie: „Ierarh cu rară pregătire cărturărească şi monahicească, înzestrat şi cu o energie greu de egalat, o podoabă a Ortodoxiei noastre şi un exemplar de elită al neamului românesc. Neobosit, modest, aspru cu sine şi blând cu alţii, a lucrat în tăcere, dar temeinic şi cu rară râvnă de apostol.” 
  
Teologul doctorand Stelian Gomboş, s-a aplecat cu multă trudă, cu răbdare şi pasiune adunând şi scoţând la iveală mărturii care reconstituie în bună măsură chipul, viaţa, activitatea, eforturile, jertfele şi idealurile de strălucită vrednicie ale Episcopului Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, un mare ierarh, care binemerită veneraţia generaţiilor prezente şi viitoare ale Bisericii şi neamului nostru. 
  
Cu adevărat, Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu, va rămâne pentru noi o emblemă de referinţă, o călăuză statornică, un model viu şi însufleţitor de trăire, acţiune şi dăruire creştinească şi românească. Va dăinui de-a pururi ca o lespede neclintită a sfântului altar al Bisericii şi al Neamului. 
  
Pr. Dr. Ioan - Mircea Ghitea 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Semnal editorial şi Publicistic – Stelian Gomboş, O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura „România în Lume” / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 868, Anul III, 17 mai 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!