CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 769 din 07 februarie 2013        Toate Articolele Autorului

Semnal editorial şi publicistic – Nicholas Buda şi Anastasia (Ana) Buda, Mitropolitul Antonie al Ardealului. Rugul aprins al conştiinţei neamului...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Semnal editorial şi publicistic – Nicholas Buda şi Anastasia (Ana) Buda, Mitropolitul Antonie al Ardealului. Rugul aprins al conştiinţei neamului, ISBN: 606-17-0183-4, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” Cluj – Napoca, 2012, 358 pagini ...  
  
De două milenii încoace, de la întemeierea credinţei creştine prăznuim, în fiecare an, la 29 August mutarea la cele veşnice a unuia dintre cei mai mari mărturisitori ai lui Iisus Hristos – Sfântul Ioan Botezătorul ... În anul mântuirii 2005, in această zi de luni spre seară, spre amurg, a trecut un alt mare mărturisitor şi apologet al dreptei credinţe creştine – Mitropolitul Antonie Plămădeală de la Sibiu, după ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în Dumnezeu crucea suferinţei vreme de mai mulţi ani ... De aceea, pentru noi, din acest an, această zi va comemora cel puţin aceste două evenimente, aceste două treceri!... 
  
De ce? Fiindcă noi creştinii ortodocşi români şi nu numai, am petrecut joi – 1 Septembrie – în Catedrala Mitropolitană din Sibiu şi apoi, vineri 2 Septembrie anul 2005 – la Mănăstirea Sfântul Constantin Brâncoveanu din Localitatea Sâmbăta de Sus – Judeţul Braşov – acolo unde vor aştepta osemintele sale pământeşti până la obşteasca înviere, pe unul dintre cei mai mari cărturari, teologi, ierarhi şi ctitori de cuget, spiritualitate şi simţire românească ai veacului al XX – lea, cu o largă deschidere şi recunoaştere internaţională! ...  
  
Născut la 17 Noiembrie anul 1926 la Stolniceni – Lăpuşna în Basarabia, a urmat studii medii seminariale la Chişinău şi din anul 1944, datorită refugiului, la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, pe care îl absolvă în anul 1945 după care urmează Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, până în anul 1948 când, datorită hărţuielii la care a fost supus din partea puterii politice de atunci, care era prigonitoare a tuturor valorilor spirituale autentice româneşti, a fost nevoit ca ultimul an universitar să-l facă la Sibiu iar examenele şi lucrarea de Licenţă să le susţină la Institutul Teologic de grad Universitar din Cluj Napoca. În toată această perioadă a trebuit să fie un fugar, să se adăpostească pe unde a putut datorită prigonitorilor acestui veac care au fost comuniştii, în viziunea cărora tânărul Leonida Plămădeală constituia un real pericol pentru clasa politică de atunci şi, mai ales pentru clasa muncitoare de atunci ce se afla în plină dezvoltare! ... A fost prigonit aşa cum au fost atâţia alţii, contemporani ai săi – mari şi autentice personalităţi ai vieţii politice, religioase şi culturale şi care aşa au rămas şi vor rămâne în conştiinţa urmaşilor şi a posterităţii!... 
  
În acelaşi an – 1949 – va fi tuns în monahism la Mănăstirea Prislop de către marele Duhovnic Arsenie Boca, naş de călugărie fiindu-i Monahul Daniil – Sandu Tudor – iniţiatorul şi conducătorul mişcării spirituale – Grupul „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, grupare din care a făcut şi el parte, aceasta fiind ultimul bastion duhovnicesc ce a mai rezistat câţiva ani împotriva ideologiei atee comuniste dar care a fost distrus de către aceştia, toţi membrii ei fiind închişi pe motiv că ar fi constituit o mişcare conspirativă şi subversivă împotriva noului stat român muncitoresc!... Şi Mitropolitul Antonie a împărtăşit aceeaşi soartă fiind judecat în contumacie la şapte ani de temniţă grea, prins şi arestat în anul 1954 la 14 Octombrie, la Iaşi! ... Până atunci s-a ascuns pe unde a putut, ştiind că este urmărit de securitate, a peregrinat la Mănăstirile Crasna – Gorj şi Slatina – Suceava, unde a fost hirotonit preot în anul 1953, acolo cunoscând câţiva dintre marii duhovnici ai Bisericii noastre cum ar fi Arhimandriţii Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc şi Petroniu Tănase! ... Între timp se înscrie la Cursurile de Doctorat ale Institutului Teologic din Bucureşti, dar va veni cumplitul an 1959 când datorită Decretului 410 va fi scos şi din monahism, din cler şi exmatriculat de la doctorat! ... După aceea a fost o perioadă de mai mulţi ani, muncitor necalificat la o întreprindere de mase plastice din Bucureşti, căci era o persoană vizată spre „recuperarea ei” deoarece avea „tinichele de coadă” dar iată că va veni izbăvitorul an anul 1968 când Patriarhul de atunci al Bisericii, de pie memorie Iustinian Marina îl va lua sub ocrotirea sa angajându-l secretar la Institutul Teologic din Bucureşti şi în toamna aceluiaşi an îi va procura o bursă de studii pentru Heytropp College” de la Oxford apoi Londra, unde în anul 1971 va fi declarat Doctor în Teologie, urmând ca în anul 1972 să-i fie echivalat şi recunoscut doctoratul şi la Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti! ... La sfârşitul anului 1970 şi la începutul lui 1971 va fi numit, respectiv hirotonit de către acelaşi vrednic patriarh, Episcop Vicar Patriarhal cu titlul de Antonie Ploieşteanul, fiind însărcinat a conduce departamentul relaţii externe bisericeşti, participând în această calitate, la foarte multe conferinţe şi simpozioane în străinătate, fiind membru a numeroase delegaţii ale Bisericii şi făcând parte din diferite comisii şi organisme internaţionale bisericeşti, căci a fost un pionier al dialogului şi a mişcării ecumenice autentice!... Totodată, între anii 1971 – 1974 a fost şi Rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti ...  
  
După doi ani de episcopat la Buzău, între anii 1980 – 1982, iar la 7 Februarie anul 1982 este întronizat la Sibiu – Mitropolit al Transilvaniei şi Arhiepiscop al Sibiului unde a păstorit duhovniceşte timp de peste 23 de ani, perioadă în care a scris foarte multe studii, articole şi mai ales cărţi de o nepreţuită valoare, a organizat şi, mai ales, a dezvoltat învăţământul teologic, a ctitorit şi rectitorit foarte multe biserici şi mănăstiri şi aici, la loc de frunte trebuie amintită mănăstirea dragă inimii sale de la Sâmbăta de Sus – al cărei cel de-al treilea ctitor este, după Domnitorul şi Sfântul Constantin Brâncoveanu şi după vrednicul înaintaş al său pe scaunul de la Sibiu – Mitropolitul Nicolae Bălan, de la a cărui moarte s-au împlinit zilele acestea 55 de ani!... În toată această perioadă a fost foarte activ pe plan teologic şi ecumenic, contribuind foarte mult la dezvoltarea relaţiilor interbisericeşti, interconfesionale şi interreligioase!... Datorită tuturor acestor calităţi şi merite, din anul anul 1992 a fost membru al Academiei Române şi al Academiei Republicii Moldova, de asemenea, la 12 Octombrie anul 1998 a primit Titlul Academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, iar în anul 2002 pe cel al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu!... Nu pot să uit faptul că, în mare parte, i se datorează reînfiinţarea – la 12 Decembrie anul 1992 – (a) Mitropoliei Basarabiei, neuitând, astfel, nici o clipă, locurile sale natale încărcate de istorie, cultură şi spiritualitate tot românească!...  
  
În altă ordine de idei, cartea „Mitropolitul Antonie al Ardealului. Rugul aprins al conştiinţei neamului”, recent apărută la Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” Cluj – Napoca, anul trecut - 2012, cu prilejul împlinirii a şapte ani de la naşterea sa cea cerească şi veşnică, se constituie într-un dar spiritual binecuvântat făcut către noi cititorii, creştini ortodocşi şi nu numai, un dar pornit din preaplinul inimii şi calda simţire a celor doi autori ai săi, pe care ţinem să-i felicităm în mod deosebit, cu acest frumos prilej şi fericită ocazie - Nicholas Buda - cunoscutul scriitor american de origine română, şi Maica Anastasia (Ana) Buda. Conceptul şi designul coperţii aparţinând lui Nicholas Buda şi Lana Lee, noua apariţie, după cum rezultă din chiar titlul evocat, are principala menire de a ne reîmprospătata şi completa aducerile aminte cu faptele de viaţă, cu opera şi ctitoriile marelui ierarh, slujitor, orator, prelat şi scriitor, cel care a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Antonie Plămădeală, om de vastă cultură şi mare personalitate a vieţii ecleziastice, cel care şi-a închinat întreaga activitate pentru buna aşezare a lucrurilor în actul sfânt al slujirii lui Dumnezeu, adesea mergând până la suferinţă şi sacrificiu, asemenea Sfântului Augustin. 
  
Volumul este prefaţat de către Domnul Simion Cristea - scriitor şi doctor în Filosofia Limbajului, care, într-o lapidară exprimare a domniei sale, de la bun început ne explică faptul esenţial că această carte „ne prezintă mărturii vii şi acte deosebite, cu valoare de document memorial, ce transmit emoţii cu valoare empatică ... ”, ... „luând în considerare viitorul la care se gândea, spre care se îndrepta şi pe care-l construia” cu atâta migală Arhiepiscopul şi Mitropolitul Antonie Plămădeală. Iar totul având ca temei realitatea trăită de fiecare dintre noi întru credinţă, singura în măsură să ne susţină şi să ne ajute „să dobândim ceea ce dăruim, trecând de la ştiinţă la conştiinţă”. Structurată, în principal, pe conţinutul dialogurilor dintre cei doi autori cu importante personalităţi ale vieţii culturale şi monahale actuale, precum: IPS Părinte Andrei Andreicuţ - Arhiepiscop şi Mitropolit al Clujului, IPS Părinte Casian Crăciun – Arhiepiscop al Dunării de Jos, PS Părinte Irineu Duvlea - Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Româneşti din America şi fost Stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan – de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu, Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian - poet, editor şi promotor cultural – New York - SUA, scriitori şi alte personalităţii culturale remarcabile, inclusiv ing. Mihai Plămădeală - unul dintre fraţii marelui dispărut, alt intervievat de seamă fiind însăşi autoarea Maica Anastasia Buda, care a stat în preajma Mitropolitului o lungă perioadă de timp, o parte din arhiva foto publicată aparţinând acesteia. Pe parcursul a 358 de pagini, cartea pune în evidenţă dimensiuni esenţiale şi imagini portretistice cu totul inedite ale sufletului şi mentalului profund luminoase ale Înaltul Ierarh şi cărturar: „adevărat prinţ al Bisericii ... intelectual de înaltă ţinută ... pasionat de cauza neamului românesc”, astfel cum într-atât de simplu şi de expresiv mărturisea Părintele Prof. Theodor Damian de la New York. 
  
Un alt episod, la care se face adesea trimitere, văzut prin prisma relatărilor făcute de către cei care l-au cunoscut direct şi nemijlocit pe Mitropolitul Antonie, este şi acela în care se relevă experienţa la limită trăită de acesta, în calitatea sa de deţinut politic, fiind arestat şi încarcerat în închisorile comuniste în perioada anilor 1954-1956, ca fiind unul dintre iniţiatorii şi promotorii mişcării religios-creştine şi intelectuale, alături de Părintele Daniil (Sandu Tudor), pe numele adevărat Alexandru Teodorescu, mişcare cunoscută la acea vreme sub denumirea „Rugul Aprins”, de la Mănăstirea Antim din Bucureşti (1943-1958). 
  
Cartea impresionează într-un mod plăcut şi prin faptul că ne prezintă chiar autobiografia personală, cât şi Bibliografia Arhiepiscopului şi Mitropolitului Antonie Plămădeală, lucrări în volum, în întregime, între care se disting vol.: „Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă” – Sibiu, 1983; „Trei ceasuri în iad”, Editura Eminescu - Bucureşti, 1970, 1992 şi 1993; „Ca toţi să fie una” - Bucureşti, 1979; „Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală” - Bucureşti, 1999, împreună cu numeroase fotografii, care îl înfăţişează în diverse ipostaze ale vieţii sale, referinţele critice asupra operei, cu şi despre scriitorul Antonie Plămădeală, ilustraţiile foto şi copiile acelor documente ce i-au aparţinut fiind însoţite ulterior de o legendă enunţiativă şi explicativă a conţinutului acestora. 
  
De semnalat şi acurateţea datelor despre persoanele intervievate (date biografice, opera etc.) 
  
În final, cartea se încheie cu o cugetare având valoare de simbol, exprimată de marele prelat cu privire la fiinţa trecătoare a omului şi relaţiile sale cu semenii: „Existăm în lume prin prietenii pe care ni-i facem şi pe care învăţăm să ni-i păstrăm. Altfel ne înghite singurătatea.” 
  
Aşadar, iată o scriere literară memorabilă, cu totul specială prin modul în care a fost gândită şi elaborată, care îndeamnă la reflecţie adâncă asupra destinului unui mare OM, la rememorarea personalităţii şi a operei pilduitoare a Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Antonie Plămădeală, ce emană şi azi căldura sa umană, un OM care, înainte de a trece la cele veşnice (în ziua „Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul” – 29 august anul 2005), a trăit în spirit ecleziastic şi în deplina convingere că „o cultură adevărată se face cu ochii către cer”, iată o carte de suflet care îndemnă să citeşti şi să nu uiţi. Căci, „Credinţa ne ctitoreşte, ne susţine în ceea ce suntem şi ne ajută să dobândim ceea ce dăruim trecând de la ştiinţă la conştiinţă. Viaţa scrisă a unui om scapă printre degete trăiri simple date de mirosul primăvăratec al pământului reavăn, de stingerea zăpuşelii zilelor de vară în apa unui râu, de înfruptarea din fructele luate din pom, de foşnetul paşilor prin covorul de frunze, toamna, de bucuria fulgilor sturlubateci de nea şi atâtea altele aflate într-o continuă remodelare într-o singură zi, darămite în atâtea decenii? Suntem convinşi că înşiruind nume de oameni şi de locuri, ani, studii, lucrări, ocupaţii, funcţii, opere, misiuni, identificăm mai exact pe cel la care ne referim, altfel nu am face-o, cu toate că au numai valoare de semn, similar celui din picturile rupestre sau dinăuntrul piramidelor ce-l însoţeau în eternitate pe eroul reprezentărilor. De aceea, calea urmată în această carte ne prezintă mărturii vii şi acte vivenţiale cu valoare de document memorial ce transmit emoţii cu valoare empatică. Luând în considerare viitorul la care se gândea, spre care se îndrepta şi pe care-l construia, locul ce ni-l aminteşte pe Mitropolitul Antonie Plămădeală în căldura şi frumuseţea sa umana este cel al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, rămânând ierarhul protector al Academiei Teologice pe care o vedea fiinţând în acel spaţiu mirific.” - Simion. D. Cristea. 
  
În concluzie şi în încheiere, în acest fel stând lucrurile, am constatat că poporul nostru drept credincios dimpreună cu slujitorii sfintelor altare au ştiut să-şi conducă şi să-şi cinstească Păstorul lor duhovnicesc care le-a purtat grija celor sufleteşti, în aceste ţinuturi transilvane, vreme de peste douăzeci şi trei de ani!... Am mai constat faptul, pe parcursul acestor zile, că acest eveniment nu a fost atât de mediatizat ca altele, deşi ar fi meritat cu prisosinţă dar, mă rog, trecem şi peste acestea cum am trecut noi şi peste altele!... Am văzut multă lume, şi clericală şi laică, plângându-l pe părintele lor, simţindu-se, de acum încolo, văduviţi, dar convinşi că Arhiereul Antonie a plecat să se întâlnească cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Arhiereul Cel Veşnic – pe Care l-a slujit cu atât dragoste şi devotament întreaga sa viaţă!... Totodată, în urmă cu şapte ani, am fost foarte impresionat de liniştea şi starea de reculegere în care s-a desfăşurat întreaga slujbă şi îndeosebi, momentul procesiunii şi al punerii sale în mormântul anume pregătit dinainte, unde va fi de acum încolo alături de Mitropoliţii Nicolae Bălan, Nicolae Colan şi Nicolae Mladin – toţi înaintaşi ai săi pe Scaunul istoric şi duhovnicesc al Ardealului!... Am mai constatat că lumea realizează faptul că nu poate fi scrisă istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române fără Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală – care este o adevărată piatră de hotar pentru cultura şi spiritualitatea Bisericii şi a poporului nostru!... Nădăjduiesc că vom şti, pe mai departe, să ne cinstim înaintaşii aşa cum se cuvine deşi în aceste vremuri, preţuim mai mult pe alţii de oriunde şi de aiurea căci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoşi, mai senzaţionali!... Şi, totuşi, suntem convinşi de faptul că ce este nobil rămâne iar ce este ieftin, apune!...  
  
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 
  
Veşnică să-i fie pomenirea! Amin! 
  
Cu multă preţuire  
  
şi aleasă recunoştinţă,  
  
Stelian Gomboş  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Semnal editorial şi publicistic – Nicholas Buda şi Anastasia (Ana) Buda, Mitropolitul Antonie al Ardealului. Rugul aprins al conştiinţei neamului... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 769, Anul III, 07 februarie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!