CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Carti >  


Autor: Marian Malciu         Publicat în: Ediţia nr. 712 din 12 decembrie 2012        Toate Articolele Autorului

SEMNAL EDITORIAL
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

În urmă cu puţin timp, la finalul frumoasei toamne a anului în curs, Editura PIM din Iaşi, a pus în lumina tiparului un volum de peste 490 de pagini, lucrare a neobositului ziarist-cercetător ION N. OPREA, purtând un titlu deosebit de interesant: CU PRIETENI, DESPRE PRIETENIE. Este o carte care atrage privirea cititorului prin calitatea evidentă a lucrării în sine, pornind de la coperta I – „Internet Work 017 premiul prieteniei” -, continuând cu foarte interesantele şi preţioasele fotografii-document şi de autori, care completează armonios conţinutul bogat de idei concentrate pe tema pusă în discuţie, şi terminând prin coperta IV – „Ochiul Domnului” de Dorina Şişu Ploeşteanu, Dublin, Irlanda.  

Volumul-antologie, invitaţie către esenţă şi transcendenţă, lucrat în baza proiectului „CARTEA – CENACLU”, care l-a avut pe domnul Ion N. Oprea coordonator, cuprinde contribuţia a peste 70 de autori, fie ei scriitori, poeţi, jurnalişti, profesori, medici etc. Aşa cum subliniază în „Postfaţă” doamna inginer Martha EŞANU, „Cenacliştii, colaboratori la proiect, au ilustrat prietenia sub diversele ei ipostaze: prietenii între colegi, între partenerii de viaţă, între oameni cu aceleaşi pasiuni şi aceleaşi idei, prietenia ca opus al singurătăţii, prietenia cu cartea, prietenia cu Dumnezeu prin intermediul credinţei, prietenia cu arta, cu frumosul în diversele sale forme de manifestare, prietenia cu natura şi totodată grija faţă de ea etc., etc., etc…”. Ei au urmat fidel dorinţa doamnei profesoare Ana Dumitrescu şi a domnului Ion Oprea, exprimată în invitaţia adresată lor ca viitori (şi actuali) participanţi la discuţiile Cenaclului.  

Ar fi simplu să vă enumăr nume ale unor participanţi şi, eventual, câteva idei principale urmărite de ei în contribuţia adusă editării volumului luat în discuţie, dar ar însemna să nedreptăţesc pe aceia ce nu vor fi incluşi în lista aceasta. Sunt toţi incluşi în cele peste patru pagini din „Cuprins”, capitol în care se menţionează titlul lucrărilor oferite proiectului şi în care este expusă fotografia de autor, în majoritatea cazurilor.  

Am avut şansa şi onoarea să contribui la realizarea proiectului. Am fost invitat de domnul Oprea, fără să ne cunoaştem nici virtual în acea vreme, prin intermediul dlui. Ioan Grămadă, prietenul nostru comun. O parte dintre dumneavoastră, cei ce lecturaţi această pagină, aţi avut ocazia să citiţi convingerile mele şi chiar să-mi comunicaţi opiniile personale raportate la ceea ce am exprimat. Este vorba de lucrarea intitulată „De la definiţie la ceea ce este prietenia”, publicată în „Confluenţe Literare”, la data de 31.05.2012 sub titlul „Despre prietenie şi prieteni”: http://confluente.ro/Orizonturi--Opinii/Despre_prietenie_si_prieteni_marian_malciu_1338488791.html  

Mi-am concentrat gândurile şi am canalizat tratarea subiectului pe experienţa proprie acumulată în decursul a peste şase decenii, timp în care am cunoscut foarte mulţi oameni de toate categoriile sub aspectul pregătirii profesionale şi de cultură generală, al moralităţii şi conduitei lor în familie şi în societate, încercând să înţeleg profilul moral şi atitudinal al acestora în diferite împrejurări. Se pare că a fost mulţumitoare contribuţia mea. Între timp, domnul Ion N. Oprea a citit două din lucrările publicate de mine: „Ispita” şi „Dor de Bucovina”, pe care le-a apreciat şi mă simt onorat de acest lucru,aşa cum şi eu am apreciat, pentru că sunt valoroase cu adevărat, volumele pe care mi le-a oferit şi pentru care-i mulţumesc cu plecăciune şi în această ocazie: „Dorohoi, Capitala ţării de sus”, în presa vremii – 1874 – 2006”, „Românii aşa cum sunt” (volum antologic în care sunt înscris cu o modestă contribuţie referitoare la „îmbătrânire şi ieşirea din activitatea de creaţie”, pag. 308) şi, evident, „Cu prieteni, despre prietenie”.  

Domnul Ion N. Oprea, pentru cei care nu-l cunoaşteţi, s-a născut la 28 aprilie 1932 în comuna Priponeşti, judeţul Galaţi. Şi-a făcut ucenicia de publicist pe vremea în care efectua stagiul militar, între anii 1951- 1954 (la o unitate din Someşeni, judeţul Cluj), la ziarele „Scutul patriei”, „Glasul armatei” şi „Apărarea patriei”. După lăsarea la vatră,a fost redactor la ziarul „Steagul roşu” din Bârlad şi redactor-şef al ziarului „Rulmentul”, susţinut de Fabrica de rulmenţi din localitate şi, mai apoi, pe vremea în care a fost studentul Facultăţii de ştiinţe juridice şi administrative din Iaşi, a activat ca redactor la ziarul „Flacăra Iaşului” din această metropolă culturală a României. Nu a întrerupt activitatea de presă deşi, încadrat în câmpul muncii, răspunderea profesională îi răpea foarte mult din puţinul timp liber pe care-l avea la dispoziţie. A publicat în presa centrală şi locală, la ziare importante ale acelor timpuri, cum ar fi „Scânteia”, „România liberă”, „Flacăra Iaşului” şi altele. Aflat la vârsta pensionării, a continuat activitatea publicistică, ocupându-se, în special, de cititori la diferite rubrici cu caracter de permanenţă.  

În paralel cu publicistica s-a ocupat atent de pregătirea şi publicarea mai multor volume de autor în care, în mod deosebit, a atras atenţia supra istoriei anumitor locuri şi zone din Moldova şi asupra vieţii culturale şi publicistice din această parte a ţării. Dintre acestea vă supun atenţiei următoarele titluri: „Mari personalităţi ale culturii române într-o istorie a presei bârlădene – 1870-2003, Ed. TIPOMOLDOVA, Iaşi 2004; „Vaslui – Capitala Ţării de Jos în presa vremii – 1875-2005, aceeaşi editură; „Huşul în presa vremii – de la Melchisedec până în zilele noastre – 1869-2006, Ed. „Production”, Iaşi, 2007; „Bârladul în presa vremurilor, de la Revista „Păreri” – la ziarul „Steagul roşu” – 1932-1949, Ed. PIM, Iaşi, 2007; „Bucovina în presa vremii I”, 20045, „Bucovina pământ românesc II – Presa din Rădăuţi -, 2005, „ Bucovina în presa vremii (Cernăuţi: 1811-2008 şi „Bucovina pământ românesc, presa din Rădăuţi, ediţia a doua, Ed. PIM, Iaşi, 2008.  

Pentru că am scris şi am publicat „Dor de Bucovina”, îmi exprim regretul că, la vremea documentării mele despre această zonă geografică a ţării, nu am avut cunoştinţă de existenţa acestor ultime lucrări evidenţiate mai sus. Realizam, presupun, o lucrare mai amplă, mai aproape de adevărul istoric, mai atractivă. Poate tocmai de aceea, acum, aici, vă semnalez câteva idei importante existente în cartea mea, pe care le regăsesc, foarte bine concentrate, în câteva expresii ale domnului Ion. N Oprea: ”De la natura desăvârşit de armonioasă şi generoasă la arta încântătoare a mănăstirilor, de la sufletul primitor al băştinaşilor - descendenţi din dacii liberii şi din răzeşii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care se manifestă şi azi prin tărie de caracter - la modul cum îşi întreţin gospodăria până la cel cum şi-au păstrat portul şi tradiţiile, totul „pare un miracol". La acest miracol un rol important l-au avut şcoala, presa şi religia care au constituit în decursul secolelor farul ce a luminat în permanenţă istoria românilor pe aceste meleaguri în care ne-am născut. Ele au menţinut vie flacăra naţională, împotriva tuturor măsurilor draconice luate în cei 234 de ani de dominaţie străină, de deznaţionalizare a românilor, prin impunerea limbii lor, prin schimbarea numelor, prin colonizări cu ruteni, polonezi etc. In opera de cunoaştere a istoriei românilor, de redeşteptare naţională, de menţinere a culturii noastre naţionale, a ideii de unitate a românilor de pretutindeni, şi de unire un rol important în Bucovina l-a jucat presa vremii”.  

În plus, Ion N. Oprea s-a dovedit a fi permanent preocupat de sprijinirea altor autori care au avut şi au ceva de spus în creaţia artistică şi, în paralel, de publicarea unor aprecieri proprii asupra cărţilor unor cercetători. În acest sens stau mărturie sutele de colaborări, de prezenţe în volume de antologie şi de articole, reportaje şi informaţii publicate în foarte multe ziare şi reviste cu caracter cultural, literar, social şi religios.  

Dar să revin la volumul ,,Cu prieteni, despre prietenie”. În abordarea tematicii pe care a propus-o atunci când s-a hotărât să realizeze această carte, domnul Ion N. Oprea s-a preocupat nu numai de istorie ci şi de activitatea socio-culturală a românilor şi veţi descoperi acest lucru analizând felul în care, fiecare autor a găsit de cuviinţă să ilustreze conceptul de prietenie din aceste perspective.  

Fin observator al societăţii în care este puternic ancorat, dacă ne raportăm la multitudinea de articole de publicistică , reportaj, etc, autorul atrage atenţia asupra faptului că relaţiile interumane la nivelul societăţii si chiar la nivelul microgrupurilor au suportat modificări majore în sensul negativ. Nu numai că semnalează aceste perturbări la nivelul atitudinilor umane dar atrage atenţia, mai ales, asupra cauzelor care le generează: asaltul periculos al subculturii şi al antiromânismului, lipsa reperelor şi modelelor autentice pentru generaţia tânără, degringolada valorilor umaniste astfel încât, suntem astăzi părtaşi la deteriorarea acestora.  

Domnia sa abordează o problemă delicată a vremurilor pe care, cu toţii le trăim şi anume, problema ,,bătrâneţii”, condamnată la inactivitate ori la absenţa capacităţii de creaţie, prin maniera în care aleşii ţării au înţeles să o abordeze. (Vezi „Românii aşa cum sunt”, Ed. PIM, Iaşi, 2011).  

În esenţă, antologia de faţă, dacă e să ne ghidăm după titlu, ar părea că abordează conceptul de prietenie în sens filozofic, social, moral, ca definiţie şi teoretizare a ceea ce înseamnă PRIETENIA. Citind însă conţinutul, cititorul are surpriza să găsească poveşti de viaţă adevărată , aducând în ochii şi sufletul său prietenii reale, devenite celebre şi, firesc, modele ideale. Vă aminteşte şi vă demonstrează că prietenia curată înseamnă emoţie permanentă, înseamnă respect, încredere, credinţă şi iubire.  

Faţă de toate cele arătate mai sus vă recomand, dragi prieteni cititori, să procuraţi şi să lecturaţi cu atenţie această carte al cărei autor vă îndeamnă la meditaţie adâncă şi la alegerea binelui în viaţa de toate zilele. Vă îndemn, din tot sufletul, să apreciaţi relaţia de prietenie oriunde v-aţi afla, să vă bucuraţi de lumina şi forţa pe care v-o oferă adevărata relaţie de prietenie! În plus, pentru că autorul cărţii, a cărei apariţie publică am semnalat-o, alături de doamna profesoară Ana Dumitrescu, apelează la o altă colaborare pentru elaborarea unei noi cărţi cu mai mulţi autori, apelez şi eu, la rugămintea dumnealor, la voi, să veniţi în întâmpinare şi să participaţi cu dăruire la apariţia unui volum a cărei temă propusă este „Singurătatea”. Este un subiect de interes general pentru toate vârstele, un subiect despre care, o parte dintre voi, aţi scris în poezii publicate aici. Veniţi cu opinii personale, cu exemplificări în care singurătatea poate fi prezentă pentru că este dorită ori impusă într-un moment ori altul al vieţii. Nu permiteţi să fiţi subiecţi-cauze ai dispariţiei familiei ca instituţie! Nu permiteţi a fi martori ai unui dezastru demografic! Avem loc toţi, pe această planetă şi avem condiţii de viaţă decentă. Dacă dorim acest lucru şi dacă vom contribui la asigurarea, păstrarea şi dezvoltarea acelor condiţii.  

 

Cu prietenie,  

Marian MALCIU  

Referinţă Bibliografică:
SEMNAL EDITORIAL / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 712, Anul II, 12 decembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!