CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Poezie > Familie >  


Autor: Sabina Măduța         Publicat în: Ediţia nr. 1257 din 10 iunie 2014        Toate Articolele Autorului

Acatist de Dragoste Eterna

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

 

Moto  

şi umbră în tot locul, de tine-alături sânt,  

căci umbra e ecoul luminii pe pământ  

Vasile Voiculescu  

 

 

ACATIST DE DRAGOSTE ETERNĂ  


P0ETULUI ÎNGERILOR VASILE VOICULESCU  

 

 

ÎNCHINARE  

 

Biserică îmi eşti  

Icoană,  

Legendă deodată şi mit;  

De când slova ta  

Mi-este hrană,  

Sunt cer,  

Sunt pământ regăsit.  

Chipul tău  

Mă veghează din rană  

Nu se mai poate greşi  

Scrisa e viaţă  

Şi mană,  

Nu se mai poate muri!  

 

I  

Neistovită râvnă la Rugu-Aprins purcezi  

La masa de lumină cu stelele te-aşezi  

Si-al inimii adânc sălaş de rugăciune  

În negrăită taină-l aşezi cu plecăciune,  

Purtând toiag Cuvântul întocmai ca Moisi,  

Contemporan statornic cu veşnicul “a fi”,  

Miresei Crucea cruntă şi Mirelui Iisus  

Le-nchini în vers prinosul de toate mai presus  

 

 

Bucură-te, Alinătorul de dureri fără de leac,  

Bucură-te, Ocrotitorul de orfan şi de sărac,  

Bucură-te, Inamicul galbenilor sunători,  

Bucură-te, Răbdătorul de păgâni prigonitori,  

Bucură-te, Faptă bună săvârşită pe ascuns,  

Bucură-te, Mângâiere, lacrimă de înger plâns,  

Bucură-te, Purtătorul preamodestelor veşminte,  

Bucură-te, Slăvitorul celor preacereşti şi sfinte,  

Bucură-te, Vas albastru de lumină şi de har,  

Bucură-te, Floare albă pe al apelor altar,  

Bucură-te, Poezia slăvilor nemărginite,  

Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite  

 

 

 

II  

Poveri peste măsură pe umeri ţi s-au pus,  

Le-ai dus cu resemnare, nici clipei nu te-ai plâns,  

Gândind mereu la Domnul în nobilul Urcuş,  

Din inimă făcându-ţi îndestulat căuş,  

Auzi cum vin din ceruri cumplitele porunci  

Şi prinzi în toţi duşmanii, cu inima s-arunci;  

Poverile de-o viaţă se fac uşoare, fulg,  

Lumeştile zavistii cu ura nu te-ajung.  

 

Bucură-te, Chip ascetic ca o pajişte firavă,  

Bucură-te, Leac de suflet pentru inima bolnavă,  

Bucură-te, Bunătate, soare-n ochii îngereşti,  

Bucură-te, Alăturare lângă oştile cereşti,  

Bucură-te, Pleată albă ca şi faldul unui steag,  

Bucură-te, Sprijinire în condei ca în toiag,  

Bucură-te, Soare tânăr după care mă rotesc,  

Bucură-te, Preasmerire, rob al Tatălui Ceresc  

Bucură-te, Gând prin spaţii şi celeste şi-omeneşti,  

Bucură-te, Dulce taină ce de sus ne adumbreşti,  

Bucură-te, Om şi astru printre stelele cernite,  

Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  

 

Nici o durere mare străină nu ţi-a fost,  

Străinului din cale i-ai dat un adăpost.  

Lui Damian şi Cozma, acei preanobili sfinţi,  

Tu le-ai urmat chemarea de doctori făr-de-arginţi,  

Iubirea şi virtutea cu grijă le-ai ascuns,  

Trufia şi orgoliul la tine n-au pătruns.  

Gândind mereu la alţii cu daruri din prinos,  

Ai vrut să fii pe placul Preabunului Cristos.  

 

 

Bucură-te, Suferinţă întrupată-n tine, om,  

Bucură-te -Nvingătorul Styxului şi lui Caron,  

Bucură-te, Sfinţitorul gratiilor celulare,  

Bucură-te, Înflorirea mugurelui de-nchinare.  

Bucură-te, Ziditorul Templului dintr-un Cuvânt,  

Bucură-te, Pom zăbavnic devenit un cântec sfânt,  

Bucură-te, Limpezire peste prundul de păcate,  

Bucură-te, Lumânare care arde zi şi noapte,  

Bucură-te, Salvatorul Crailor de stirpe veche,  

Bucură-te, Truditorul mucenic fără pereche,  

Bucură-te, Scut măiestru-n calea culpeşei ispite,  

Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite  

 

 

 

 

 

 

IV  

Eroilor români cu slova le-ai făcut  

Statui zidite-n suflet şi-n Cartea de-nceput;  

Din Ţara Zimbrului vin încă înspre noi,  

Vin literele tale, înveşnicind eroi –  

Ţărani şi preoţi una, nepregetând să lupte,  

Soldaţi ca grâu-n holdă, ca stânca dreaptă-n munte.  

(La Mărăşeşti românul cu iadul se întrece,  

La Mărăşeşti e-o lege: pe-aicea nu se trece!  

 

Bucură-te, Uns de Domnul, să fii rănilor balsam,  

Bucură-te, Apărătorul răbdătorului tău Neam,  

Bucură-te A fi speranţa ultimă pentru rănit,  

Bucură-te, Oastea ţării pentru omul dăruit,  

Bucură-te, Devoţiune pentru cruce şi Hotar,  

Bucură-te, Frunţii noastre mir al chinului amar,  

Bucură-te, Izbăvire de duşman, tu cel uitat,  

Bucură-te, Stea – Virtute, semn pe pieptul de soldat,  

Bucură-te, Românie înălţată de viteji,  

Bucură-te, Heruvimul, priveghind cu ochii treji.  

Bucură-te, Bucurie, horă-a ţării re-ntregite,  

Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite.  

 

 

 

 

V  

Vin îngerii la sapă, vin îngerii prin lan,
În rând cu tot românul – cucernicul ţăran,
Vin îngerii-n odaia de preasfioasă fată,
Vin îngerii în casa demult necercetată,
Vin îngerii în floarea de măr şi de pelin,
Stă lângă muribundă preatristul heruvim.
Tot omul are-un înger, iar satul, un alai;
Poemele cu Îngeri, – poemele din Rai.
 

 

 

Bucură-te, Rouă blândă, străvezie şi uşoară,
Bucură-te, Pană smulsă Îngerului din subsoară,
Bucură-te, Miresmare de-ntâlnirea tăinuită,
Bucură-te, Luptă dreaptă cu Arhanghelul plinită,
Bucură-te, A fi pocalul plin cu tainică lumină,
Bucură-te, Fluviu sacru, roditor de apă lină.
Bucură-te, Vestitorul datinei reînnoite,
Bucură-te, Iubitorul zărilor nemărginite,
Bucură-te, Doinitorul satului foşnind de frunze,
Bucură-te, Adoratorul fecioriei glicofiluze,
Bucură-te, Sol din ceruri pajiştilor înflorite,
Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite.
 


 

 

VI  

Născutul cu căiţă, insemn prevestitor,
Ursit a-ţi duce viaţa sub visuri care dor,
Să vrei, sădind sămânţa eternităţii-n carne,
Nimic lumina lumii în neguri s-o răstoarne,
Legând-o apoi, cu duhul să le împaci visând -
O dulce-mpreunare de suflet şi de gând.
Migală fără seamăn – şi versul, pe încetul,
Te-a-nscăunat în carte: Măria Sa Sonetul!
 

 

 

Bucură-te, Pisc credinţei, ne-nţeles de pământeni,
Bucură-te, Făurarul de Sonete peste vremi,
Bucură-te, Aducătorul de esenţe şi de mir,
Bucură-te- Ngemănare cu poemele – Shakespeare,
Bucură-te, A fi deasupra strâmtului vârtej lumesc
Bucură-te, A fi scânteie din slăvitul foc ceresc.
Bucură-te, A fi comoara regăsită şi pierdută,
Bucură-te, Zestre multă ce nu poate fi vândută,
Bucură-te, Psalm de taină încrustat în rugăciune,
Bucură-te, Gând cucernic, a lui Dumnezeu minune,
Bucură-te, Luptă mare cu stihiile-nvrăjbite,
Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite.
 


 

 

 

VII  

Pe porţile-nchisorii intrai la senectute
Făcându-ţi semnul crucii spre zidurile crunte
Şi te-ai retras antimic tăcut în rugăciune,
În vreme ce tot trupul ţi-ardea ca un tăciune,
Bolnav, văzându-ţi drumul o Golgotă-n apus,
Catapeteasmă ruptă la moartea lui Iisus…
O, ce-auroră-ţi puse pe creştet suferinţa
Şi ce văpaie sacră în inimă credinţa!
 

 

 

Bucură-te, Mieluşelul sângerând pe sfânt chilim,
Bucură-te- Nchinătorul vechii Mânăstiri Antim,
Bucură-te, A fi martirul gloriei cărturăreşti,
Bucură-te, Lepădare de păcatele lumeşti,
Bucură-te, Răbdătorul chinurilor peste fire
Bucură-te, Loc de strană hărăzit cu nemurire
Bucură-te, Adevărul ce nicicând n-a fost ucis,
Bucură-te, Iertătorul celor care te-au proscris,
Bucură-te, şi din Ceruri priveghează-ţi Neamul drag,
Bucură-te, Vieţii noaste binecuvântatul Mag,
Bucură-te, Săditorul de speranţe împlinite
Bucură-te, Rugăciunea inimii neprihănite.

 

 

 

 

 

RUGĂ  

 

Fereşte-mi , Doamne,  

De rugină icoana,  

Fereşte-mi sufletul de pustiu  

Nu-mi lua foamea , nici setea  

Duşmanii mi-i lasă,  

Să-i ştiu.  

Revarsă asupra-mi, revarsă,  

Harul Tău din Cuvânt  

Şi fă-mi roditoare iubirea  

Tu preabun, Tu preasfânt!  

 

 

 

 

LEGĂMINTE IMPOSIBILE  

 

Încă nu m-am hotărât  

Să fac jurămintele
De sărăcie
 

De ascultare  

Şi de castitate  

Deşi cu sărăcia stau bine  

Iar ascultarea o practic  

De-o viaţă...  

Numai castitatea  

N-o gasim nicăieri  

Oricât am căuta-o.
Până şi aerul, până şi florile
 

Sunt maculate.  

Curăţia trupului nu înseamnă nimic  

Dacă gândurile gem de murdărie...  

Drumul e fără sfârşit.  

Mai e mult până când  

Sângele se va preface în rouă  

Şi carnea în duh.
Numai atunci va veni puritatea
 

Fecioară albă  

Ca Floarea de colţ!  

 

 

 

 

SPOVEDANIE  

 

Ne îndreptăm  

Spre duhovnici  

În posturile mari
Să obţinem iertarea
 

Sufletelor noastre  

Preapline de păcate.  

Ei, duhovnicii  

Sunt un fel de coşari  

Gata să ne cureţe sufletul  

Gata să ne absolve  

Contra sincerei  

Şi smeritei credinţe,  

Dar o luăm iar de la capăt  

Liniştiţi,  

Asiguraţi de iertările viitoare...  

De şaptezeci de ori câte şapte  

 

 

 

PĂRINTELE GALERIU  

 

Părintele Galeriu mi-a spus  

Într-un interviu  

În care-I puneam întrebări  

Despre poetul Vasile Voiculescu:  

Vasile Voiculescu, e prietenul meu  

Cel care, mi-a rănit inima  

Cu rană divină”  

Şi a început să recite din  

Ultimele sonete închipuite  

În vreme ce coboram scările  

Sanatoriului – Ana Aslan -  

Bucuria mea nu mai avea margini  

Ascultându-l.  

O carte de Vasile Voiculescu  

N-am putut edita împreună  

Aşa cum ne-am propus,  

Dar Părintele Galeriu  

Era o carte vie  

Despre Zidirile lui Dumnezeu!  

 

 

 

UNUL SINGUR  

 

Unul singur,  

A făcut minuni,  

El,Unicul!  

Toţi cei care vin acum  

În numele Lui  

Falşi profeţi,  

Falşi vindecăori  

Împuindu-vă capul  

Cu promisiuni,  

Îşi umplu buzunarele cu bani  

Folosindu-vă suferinţele...  

 

Unul, Singur  

Afăcut minuni.  

El, Unicul, n-a murit  

Trăieşte pentru noi.  

Să ne întoarcem la EL  

Să-l primim în suflet,  

Minunea fără de-nceput  

Şi fără de sfârşit a Lumii!  

 

 

 

NIMIC NU E AL NOSTRU  

 

Nimic nu e al nostru...  

Nici casa, nici pământul  

Nici banii...  

Suntem proprietatea Lui  

El ni le dă şi ni le ia pe toate  

Din raţiuni necunoscute nouă  

 

Ne ia averile,ne ia frumuseţea,  

Memoria minţile  

Şi tot ce-avem mai drag,  

Dar noi tot nu înţelegem  

Să ne oprim din adunat.  

 

Ale noastre sunt numai  

Ambiţiile,orgoliile,  

Invidiile, răutăţile,  

Crimele , semeţiile,  

Lăcomiile desfrânările,
Împreună cu toate suferinţele
 

Născute din ele.  

 

Şi tot nu înţelegem  

Să renunţăm la păcate.  

Niciodată pace, niciodată liman,  

Blestemaţi pentru neascultare  

Suntem urmaşii lui IOV  

 

Îndură-te , Doamne de Iovii Tăi!  

Referinţă Bibliografică:
Acatist de Dragoste Eterna / Sabina Măduța : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1257, Anul IV, 10 iunie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Sabina Măduța : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Sabina Măduța
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!