Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Impact > Istorisire > Mobil |   


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 187 din 06 iulie 2011        Toate Articolele Autorului

Sa veghem pentru a ramane credinciosi lui Dumnezeu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Tendinţa de a da uitării relaţia pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu este deosebit de puternică, fapt ce reclamă o veghere atentă asupra stilului nostru de viaţă. În acest sens este util să citim cuvintele spuse de Iosua poporului ales din acele zile: Iosua 23:11 „Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.”. 
  
De ce este necesar să veghem asupra vieţii noastre pentru a rămâne într-o relaţie vie şi apropiată cu Dumnezeu? Ce se întâmplă când neglijăm acest sfat? 
  
Am avut ocazia să urmărim ce anume se întâmplă când oamenii nu veghează şi când vrăjmaşul, profitând de lipsa de vigilenţă a păzitorilor, aruncă tot felul de plante sălbatice şi dăunătoare în ogorul interior al inimilor noastre. Astfel, dacă nu suntem atenţi, uitarea de Dumnezeu stă la uşă, iar idolatria nu va aştepta prea mult pentru a forţa poarta de acces a sufletului. Nu în ultimul rând, datorită lipsei de veghere nu vom fi pregătiţi în vederea celei de-a doua reveniri a lui Hristos. Prin urmare, atunci când nu veghem relaţia noastră cu Dumnezeu va suferi modificări dramatice, şi chiar dacă vor mai rămâne anumite aspecte cu numele, în realitate înstrăinarea îşi va spune cuvântul. Aşadar, este fatală ignoranţa şi complacerea în aţipire sau somnolenţă, atunci când ne referim la lucrurile spirituale. 
  
Cum se reflectă atitudinea de veghere în stilul de viaţă al unui adevărat creştin? Ce anume caracterizează o persoană care este vigilentă asupra ceea ce se întâmplă cu ea şi cu cei din mediul în mijlocul căruia trăieşte? 
Stilul de viaţă creştin este prin excelenţă activ, fiind axat pe înaintarea şi dezvoltarea Împărăţiei lui Dumnezeu în mijlocul lumii în care trăim. Astfel, atitudinea de veghere se poate vedea imediat prin prospeţimea credinţei pe care o are un om, prin spontaneitatea plină de har a exprimării încrederii în Dumnezeu prin cuvinte şi fapte. Se poate spune că „o cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă”. Tot astfel, un creştin veghetor va fi remarcat cu uşurinţă ca o persoană care îşi transmite credinţa mai departe prin influenţa pe care o degajă, precum şi prin orice alt lucru pe care îl întreprinde. În plus, având o atenţie specială din punct de vedere spiritual faţă de sine, un adevărat creştin va fi atent să nu propage mai departe idei sau atitudini care să inducă necredinţă sau principii ale întunericului. De asemenea, un creştin adevărat va fi atent să nu se lase contaminat de influenţele negative din mijlocul mediului în care trăieşte. 
  
Ce impact ar avea cei credincioşi asupra lumii în care trăim, dacă ar fi veghetori asupra acestor aspecte ce ţin de manifestarea vieţii spirituale? Ce diferenţă ar exista faţă de situaţia de faţă? 
În momentul de faţă, precum şi de-a lungul istoriei bisericii creştine, impactul pe care cei credincioşi îl au sau l-au avut asupra lumii a depins foarte mult de măsura de veghere pe care au manifestat-o. Nu întâmplător, momentele de mare impact au fost numite ulterior ca fiind „treziri”, adică o ridicare din somnolenţă la o stare de veghe activă pentru mântuirea personală şi deopotrivă a oamenilor din această lume. Astfel de chemări la veghere au fost adresate de la început în cuprinsul Scripturii şi al istoriei poporului ales din toate timpurile. Ei bine, dacă vegherea ar lua locul somnolenţei, atunci lumea în care trăim ar fi inundată de un „potop de lumină” şi ar fi provocată să se întoarcă de la căile întunericului la Dumnezeu. 
  
Dar nu este mai comod să stăm într-o stare de lâncezeală şi să lăsăm lucrurile în voia lor? În fond vegherea presupune un efort de a rămâne treaz şi de a acţiona în sensul contracarării răului din această lume şi din biserică. De ce să facem aşa ceva? 
Comoditatea de a te complace într-o stare de lâncezeală va costa scump pe cei care au procedat astfel, fiind în pericol chiar mântuirea. În mod repetat Domnul Hristos a trimis avertismente bisericii Sale să se pocăiască şi să se întoarcă la evlavia „dragostei dintâi”. Nu de puţine ori, creştini care au avut un bun început al relaţiei cu Dumnezeu, ulterior, datorită lipsei de veghere şi copleşiţi de influenţele din jur, au ajuns să se abată de pe calea cea sfântă. Iar alte persoane, deşi au rămas în biserică, totuşi relaţia lor cu Dumnezeu s-a răcit, ajungând să nu mai fie în mod real interesaţi de partea spirituală şi de suflet a religiei. Ceea ce vreau să spun în modul cel mai clar este faptul că lipsa de veghere ne va costa enorm de mult, iar complacerea ne va aduce sub stăpânirea directă a Celui Rău. Redeşteptarea, sau redobândirea stării de veghe în lucrurile spirituale, este nevoia cea mai mare a celor credincioşi în timpul de faţă. Dacă nu ne vom întoarce cu toată inima la Dumnezeu, dacă nu vom trăi din nou în atmosfera plină de căldură a iubirii divine, atunci în mod sigur vom fi pierduţi, şi chiar dacă ne va mai merge numele că trăim, de fapt vom fi într-o stare de „adormire spirituală”, sau chiar de „moarte spirituală”. 
  
Ce se poate face în mod concret pentru a redobândi starea de veghere cu scopul de a ieşi din situaţia de adormire şi lâncezeală? 
În primul rând este necesar să redescoperim farmecul şi valoarea studiului Sfintelor Scripturi. În acest sens, trebuie să ne întoarcem la un studiu biblic personal şi zilnic, fapt ce va presupune o schimbare majoră a stilului nostru de viaţă. Pe de altă parte, degeaba vom încerca să cultivăm obiceiuri bune, cât timp îngăduim ca deprinderi necorespunzătoare să ne consume energia de care dispunem. Astfel, expunerea la impresii şi influenţe negative ar trebui să fie bine controlată, iar aici mă refer în mod deosebit la utilizarea înţeleaptă a mijloacelor de informare şi comunicare în masă, în genul radioului, televiziunii şi Internet-ului. Aceste mijloace pot fi o binecuvântare sau un blestem, prin intermediul lor putând să luăm contact cu adevărul Sfintelor Scripturi sau cu minciuna. 
  
Ce alte acţiuni s-ar mai putea întreprinde pentru revitalizarea credinţei noastre? Cum se poate ieşi din adormire şi nepăsare? 
Mai departe, altarul sfânt al rugăciunii trebuie rezidit, atât la nivel personal, cât şi în privinţa aspectului colectiv. Ar trebui să acordăm mai mult timp înălţării de laude şi mulţumiri lui Dumnezeu, precum şi aducerii de cereri care să iasă din tipar şi monotonie. Rugăciunile repetitive au un caracter monoton şi adormitor, fiind ele însele o cauză a somnolenţei în lucrurile spirituale. Prea adesea uităm că Domnul ne-a spus să ne rugăm fără a folosi mereu aceleaşi cuvinte, ca şi cum am avea de-a face cu un Dumnezeu uituc sau nepăsător. Unind studiul biblic cu rugăciunea vom ajunge la trezirea unor facultăţi amorţite şi vom activa energii nebănuite, cu impact pozitiv asupra vieţii noastre. 
  
Am studiat şi ne-am rugat, dar oare este suficient să ne oprim aici? Ce ar trebui făcut mai departe? 
Studiul biblic este esenţial pentru orientarea noastră spirituală. Rugăciunea, de asemenea, ne aduce într-un contact strâns cu Dumnezeu. Dar dacă rămânem numai aici, înseamnă că ne-am însuşit doar o teorie fără să o aplicăm. Aşadar urmează exerciţiul planificării vieţii şi aducerea la îndeplinire a ceea ce ne-am propus, în lumina cerinţelor lui Dumnezeu. Însă pentru a acţiona, va fi necesar să veghem asupra noastră înşine, precum şi asupra mediului în care trăim. Niciodată planurile făcute mai înainte, nu se vor potrivi în totul realităţii. Însă fiind atenţi la detalii, vom ajunge să adaptăm obiectivele noastre şi planurile pe care le avem la realităţile concrete ale zilei. Prin încercări, corecţii şi adaptări, vom ajunge în scurt timp să câştigăm o experienţă valabilă, care ne va ajuta să creştem spiritual. 
  
Care ar fi relaţia dintre manifestarea vegherii şi creşterea noastră din punct de vedere spiritual? Cum putem ajunge la o experienţă creştină de valoare? 
Vegherea, sau o atitudine trează, constructivă, atentă la detalii, va fi utilă deopotrivă când reuşim să ne atingem obiectivele de natură spirituală, precum şi când din diferite cauză înregistrăm anumite eşecuri. În Biblie stă scris despre cel credincios „că de şapte ori cade, dar se ridică”. În acest sens, vegherea ne ajută să vedem cauzele situaţiilor care ne-au condus la un posibil eşec, şi ne ajută să ne corectăm pentru a nu le mai repeta. Experienţa creştină de valoare rezultă atât din succesul pe care îl avem pe plan spiritual, cât şi din căderile care ne-au condus ulterior la corectarea şi revizuirea vieţii. De aceea, noi vom creşte atât vertical în sus, înălţându-ne tot mai mult către Dumnezeu, cât şi vertical în jos, prin adâncirea pocăinţei şi relaţiei pe care o avem cu Creatorul nostru. Să nu uităm că dimensiunea unui copac falnic se judecă atât în ce priveşte înălţimea sa faţă de sol, dar şi relativ la adâncimea la care se întind rădăcinile sale. Astfel, când vine furtuna, trunchiul rezistă din cauza rădăcinii puternice pe care o are în sol. La fel este şi în cazul nostru, prin veghere vom întări mereu ceea ce este slab în caracterul nostru şi vom dezvolta ceea ce este deja puternic. 
  
Însă există multe persoane care cred că noi nu suntem capabili de un astfel de efort de veghere şi creştere. Că trebuie doar să aşteptăm ca Dumnezeu să intervină şi să creeze în noi aceste lucruri. Ce se poate spune despre o astfel de gândire? 
Nimic nu este mai nociv decât complacerea în aşteptare, atunci când Dumnezeu ne-a poruncit să înaintăm. Există un Canaan interior, o lume în adâncul sufletului nostru ce trebuie să fie cucerită pas cu pas. Ori în acest sens, rămânerea în aşteptare se constituie ca o eroare fatală. Porunca de înaintare a fost dată, iar conceptul naşterii din nou se referă deopotrivă la ceea ce Dumnezeu a promis că va face şi la efortul nostru de a-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu, precum şi de a ne ridica din neputinţă. Ceea ce a spus Domnul slăbănogilor din timpul său prin cuvintele „Ridică-te şi umblă!”, se aplică la fiecare dintre noi. Nu avem de ce să aşteptăm ocazii mai bune decât cele prezente pentru a ne ridica şi umbla în conformitate cu învăţăturile din Sfintele Scripturi. 
  
Pe de altă parte, ce se întâmplă atunci când încercăm să veghem şi să acţionăm, neglijând partea spirituală adâncă ce se realizează prin studiul biblic şi rugăciune? 
În cazul în care vom dori să veghem şi să acţionăm, dar fără a avea rădăcini bine întemeiate prin studiul biblic şi rugăciune, atunci nu vom ajunge la un progres spiritual autentic. Vom ajunge cel mult la o religie similară cu a fariseilor şi saducheilor, un exerciţiu al formei, însă lipsit de un conţinut autentic. De fapt există două moduri de a dormita. Unul este cel în care lâncezim fără a face nimic, iar celălalt este de a „dormi în picioare”, adică de a acţiona într-o stare de zăpăceală şi lipsă de direcţie, care deşi are aparenţa unei treziri, este de fapt o agitaţie lipsită de sens. Fariseii au fost numiţi „orbi şi conducători de orbi”, tocmai fiindcă în agitaţia religioasă pe care o generau nu avea la bază o trezire autentică, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. 
  
Dar poate exista şi un studiu biblic greşit, care să ne conducă la concluzii ce nu sunt conforme cu intenţia lui Dumnezeu? 
Studiul biblic este autentic doar atunci când veghem, sau suntem atenţi, pentru a compara cele scrise parte cu parte în cuprinsul întregii Scripturi cu scopul de a obţine înţelesul deplin. Pe de altă parte, prejudecăţile de orice fel ne vor bara calea pentru a putea ajunge la sensul intenţionat de către Dumnezeu. Nu în ultimul rând, ideile preconcepute sau propagate de către diferite persoane, pot să ne inducă în eroare. Din acest punct de vedere, nimic nu va lua locul cercetării sincere, lipsite de prejudecăţi şi raţionale a Bibliei. În acelaşi timp, totdeauna învăţătura lui Dumnezeu va fi conformă cu un adevărat bun simţ şi nu va fi niciodată împotriva raţiunii. Dacă vom proceda astfel, Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi la o înţelegere corectă a Cuvântului Sfintelor Scripturi. 
  
Dar există oare şi o practică greşită a rugăciunii? Ce se poate spune despre obiceiul rugăciunilor lungi, care ajung să devină o povară pentru minte şi suflet? 
Lipsa de veghere în ce priveşte viaţa de rugăciune aduce după sine exagerări şi excese ce pun în pericol atât starea spirituală, cât şi sănătatea celor implicaţi. Aşa cum am precizat în ce priveşte studiul biblic, rugăciunea trebuie să fie lipsită de prejudecată, de idei preconcepute şi axată pe înţelesul corect al învăţăturilor lui Dumnezeu. De aceea, nu vom putea avea o exerciţiu al rugăciunii benefic, cât timp studiul biblic este deficitar. De asemenea, rugăciunea trebuie să se recomande adevăratului bun simţ şi să fie în armonie cu raţiunea. Ideea că atunci când ne rugăm dăm la o parte gândirea, sau raţiunea, reprezintă un gest nesăbuit, fiindcă ajungem la devieri periculoase şi la încălcarea sfatului divin de a ne ruga în mod concis şi evitând repetările fără sens, armonizând mintea cu sufletul. 
  
Vorbim de veghere în studiu, de veghere în rugăciune, precum şi de veghere asupra vieţii pe care o trăim. Prin urmare, cât de importantă este vegherea şi cum se întrepătrunde ea cu credinţa noastră în Isus Hristos? 
Conceptul vegherii, sau menţineri unei atitudini active, se aplică la toate aspectele vieţii noastre spirituale, fiindcă întotdeauna Cel Rău ne atacă pe toate fronturile posibile. Nu există domeniu al vieţii noastre, pe care dacă îl ignorăm să nu culegem după aceea roadele amare ale eşecului. Din acest punct de vedere, vegherea este asemenea unei santinele care somează şi acţionează ori de câte ori vrăjmaşul se apropie. Ştim că nici un fel de armată nu poate rezista dacă ignoră să asigure paza bazelor sale militare. Tot astfel, tăria unui creştin se măsoară în capacitatea sa de a veghea asupra fiecărui aspect al vieţii sale spirituale, şi într-un cuvânt, asupra întregii sale vieţi. Hristos ne-a eliberat de condamnare la cruce, pentru ca în timpul vieţii noastre din această lume să veghem şi să aducem roade spre slava Numelui Său. De aceea, a fi creştin înseamnă să fii veghetor pe „zidurile Sionului”, adică la frontiera de natură spirituală dintre Împărăţia cerurilor şi această lume. 
  
În concluzie, ce este vegherea creştină şi cum se poate ea cultiva în viaţa noastră de zi cu zi? Cum putem să ieşim din somnolenţă şi adormire spirituală? 
Vegherea creştină reprezintă acea atitudine activă, plină de viaţă, atentă la detalii şi influenţe de natură spirituală, atât în ceea ce ne priveşte, cât şi relativ la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, începând cu imediata noastră vecinătate. Ea este o deprindere ce se dobândeşte prin exercitarea credinţei asupra faptului că Domnul Hristos va fi alături de noi, prin Duhul Sfânt, oferindu-ne putere pentru a face faţă provocărilor de orice fel, care ar veni asupra noastră. A veghea înseamnă de fapt să îţi zideşti casa vieţii spirituale pe stânca realităţii că Isus Hristos este Mântuitorul nostru azi, mâine şi pentru totdeauna. 
  
Rugăciune pentru a cultiva deprinderea de a veghea în toate aspectele vieţii noastre şi de a învinge la fiecare pas somnolenţa, apatia, complacerea şi indiferenţa în ce priveşte viaţa spirituală, lucrând mântuirea noastră şi a semenilor noştri. 
Referinţă Bibliografică:
Sa veghem pentru a ramane credinciosi lui Dumnezeu / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 187, Anul I, 06 iulie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX DE ARTICOLE AUTOR

 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!