CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Accente >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 269 din 26 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Duhul Sfânt la Finalul Istoriei - Calea Compasiunii Eterne
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Ce rol are Duhul Sfânt în pregătirea celor credincioși pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Poate fi o veste bună pentru noi această venire? Promite Dumnezeu o pregătire în vederea acestui mare eveniment și dacă da, în ce constă aceasta? Măsura de Duh Sfânt pe care o primim este ceva stabilit pentru fiecare sau este posibil să creștem în ce privește capacitatea de a primi prezența Sa? Cum se realizează acest lucru și în ce fel există o legătură cu evenimentele ce vor pregăti venirea lui Iisus Hristos?  
 
(Fragment din cartea: „Trepte pe Calea Credinței)  
 
Aceste întrebări sunt doar un exemplu al problemelor complexe ce caracterizează timpul de dinaintea venirii lui Iisus Hristos, de data aceasta nu în vederea aducerii sacrificiului, ci pentru a-i lua în cer pe cei salvați. Este adevărat că sunt multe problemele care vin asupra noastră și timpul de care dispunem pentru a studia planul lui Dumnezeu de restaurare a autorității Sale pe pământ este scurt, fiindu-ne dificil adeseori să mai citim în detaliu ceea ce spune Biblia. Totuși, anumite elemente esențiale trebuie să le avem în vedere, fiindcă Biblia ne prezintă subiecte pline de importanță pentru salvarea noastră și dorim ca a doua venire a lui Iisus Hristos să fie cu adevărat o veste bună pentru noi.  
 
Imagine Introductivă  
 
De data aceasta călătoria noastră se va asemăna cu ascensiunea unui munte înalt de pe care se poate contempla o priveliște în care se îngemănează cerul și pământul. Echipați cu răbdare și perseverență, vom trece prin locuri pline de măreție, frumusețe și tărie, care să ne ajute să învățăm să mergem pe calea vieții într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Ecoul lumii viitoare se va auzi în mod deosebit prin glasul profeților biblici anunțând o mare furtună, dar și o binecuvântare cu totul deosebită, asemănătoare ploii abundente ce se revarsă din cer. Pe vârful cel mai înalt vom vedea Arhetipul, pe Fiul Omului, pregătindu-se pentru a culege roadele semănării Cuvântului divin pe pământ însoțit de îngerii din cer la această lucrare finală.  
 
Notând cu grijă ceea ce vom studia veți avea astfel ocazia să păstrați înaintea dumneavoastră imaginea vie a realităților care ne pregătesc pentru revenirea plină de slavă a Celui ce s-a jertfit pentru salvarea noastră!  
 
Ziua Domnului și Revărsarea Duhului Sfânt  
 
Ce promisiune a făcut Dumnezeu despre ceea ce El va face înainte de Ziua Domnului, eveniment care va marca revenirea plină de slavă și mărire a Imperiului Cerului pe pământ?  
 
Venirea Zilei Domnului va surprinde pe cei mai mulți dintre oameni, fiindcă se va produce neașteptat, fără a fi prevăzută. Totuși, există promisiuni ale lui Dumnezeu, care ne încurajează și ne dau speranță. Dintre acestea, vom citi una din cartea profetului Ioel (Ioil):  
 
„După aceea, voi revărsa Duhul Meu peste orice om. Fiii şi fiicele voastre vor profeți, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea viziuni. În zilele acelea, chiar şi peste sclavi şi sclave voi revărsa Duhul Meu. Voi face să apară semne în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge înainte de a veni Ziua mare și înfricoșată a Domnului.  
 
Atunci oricine se va închina în Numele Domnului va fi salvat! Fiindcă salvarea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, așa cum a promis Domnul între cei pe care-i va chema Domnul la final!” — Ioel (Ioil) 2:28-32  
 
Peste cine va fi revărsat Duhul Sfânt înainte de a veni Ziua Domnului? Vă rugăm să enumerați câteva categorii.  
 
Fragmentul biblic include pe toți oamenii, fără a se face diferență de națiune, vârstă, gen și categorie socială. Avem de-a face cu o chemare universală ce va fi adresată în ultima perioadă a istoriei prezente a lumii. Cu puțin timp înainte de Ziua Domnului, se va produce un eveniment extraordinar; mai precis, Duhul Sfânt se va manifesta în toți cei dispuși să Îl urmeze pe Dumnezeu. Nu va exista nicio excepție. Toate popoarele lumii vor primi o șansă egală. Orice om va fi adus să recunoască autoritatea lui Dumnezeu.  
 
Având în vedere cele anterior afirmate, ce înseamnă să rostești o profeție? Într-o anumită măsură, oricine poate deveni un profet?  
 
A profeți nu înseamnă doar să primești o viziune în mod direct și să vorbești despre ea; în Vechiul Testament, lucru care se extinde și în Noul Testament, un profet era de fapt un om al lui Dumnezeu, care avea un mesaj de prezentat poporului său și lumii. În mare măsură, lucrarea unui profet era cea de a vorbi oamenilor anunțând ceea ce Dumnezeu va face în legătură într-o anumită circumstanță istorică. Fără a scădea în vreun fel însemnătatea acestei noțiuni, darul profetic se aplică deopotrivă celor care sub îndrumarea Duhului Sfânt și primesc un anumit mesaj de la Dumnezeu prin intermediul studiului Bibliei.  
 
În sensul celor anterior spuse, putem înțelege acest text biblic ca o reflectare a primirii unui mesaj divin prin intermediul inspirației Duhului Sfânt, acesta urmând a fi prezentat cu putere în maniera în care profeții vorbeau în antichitate. În cazul mesajului prezentat, ni se vorbește despre venirea Zilei Domnului, adică a timpului în care Iisus Hristos va reveni pentru a salva pe cei care au crezut în El. Astfel, acest mesaj se aseamănă cu lucrarea de pregătire anunțată prin trimiterea profetului Ilie, despre care am mai studiat în alte ocazii.  
 
Este oare această lucrare de descoperire și de prezentare plină de putere a adevărului divin înaintea întregii lumi rezultatul acțiunii Apărătorului, adică a Duhului Sfânt?  
 
Mai mult ca sigur că Apărătorul Divin este Cel care va dirija evenimentele încât oamenii lui Dumnezeu să primească un mesaj actual în timpul care precede a doua venire a lui Iisus Hristos, adică în acea perioadă a istoriei pe care Biblia o numește „timp al sfârșitului”. Duhul Sfânt conferă capacități extraordinare de pricepere și cuprindere a noțiunilor sfinte din cuprinsul Bibliei. Fără ajutorul Său, ne este imposibil să decodificăm corect mesajul ei. Dar prin intermediul Său, fiecare cuvânt inspirat devine plin de semnificații profunde pentru întărirea ființei noastre interioare în fața evenimentelor dramatice ale viitorului. Apărătorul divin ne va furniza toată armura necesară pentru a face față tentațiilor distrugătoare ale Adversarului și vicisitudinilor ce vor afecta mediul înconjurător.  
 
Ce simbol a fost utilizat în mod frecvent în Vechiul Testament pentru revărsarea Duhului Sfânt?  
 
Simbolul ploii care vine din cer constituie o imagine des utilizată pentru revărsarea Duhului Sfânt, așa cum citim din cartea profetului Isaia:  
 
„Fiindcă voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi revărsa Duhul Meu peste descendenții tăi și binecuvântarea Mea peste copiii tăi. Ei vor răsări ca firele de iarbă dintr-un pământ bine udat și vor înverzi ca sălciile de pe malul pârâurilor.” — Isaia 44:3-4  
 
Un alt aspect important al revărsării Duhului Sfânt este cel al susținerii vieții. Fără prezența Sa divină, totul ar fi pustiu și gol. Oare nu este aceasta starea naturală a lumii? Numai Duhul Sfânt poate să aducă viață în orice lucru, fiindcă El este Cel care ne face părtași lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine din cer asemenea ploii care se revarsă în torente bogate peste un pământ uscat. El conferă o putere formidabilă și împărtășește un mesaj convingător întregii umanități. Ceea ce putem afirma cu certitudine pe baza textelor biblice citate, este că Dumnezeu a prevăzut o lucrare specială a Duhului Sfânt înainte de revenirea lui Iisus Hristos care să conducă la pregătirea ei încât să fie o veste bună. Dincolo de demonstrația spectaculară a puterii Sale divine, există un mesaj profetic care va fi prezentat lumii, adică oricărui om, cu scopul de a începe Ziua Domnului.  
 
Imaginea ploii din cer se extinde prin cea a dezvoltării și rodirii spicelor de grâu pe pământ. Pentru aceasta vom citi următorul verset din Biblie, care ne va oferi o imagine clară asupra Duhului Sfânt:  
 
„Să ne supunem Domnului Dumnezeu, care ne dă ploaie la timp: ploaie timpurie și târzie, și ne respectă săptămânile hotărâte pentru seceriș!” — Ieremia 5:24  
 
Plecând de la imaginea Duhului Sfânt revărsat asemenea ploii din cer peste pământ, ce extindere a înțelesului acestei învățături se mai poate face?  
 
Așa cum se știe din experiența lucrărilor agricole, ploile sunt esențiale pentru dezvoltarea culturilor ce au fost semănate. Din punctul de vedere al agriculturii practicate în Orientul Mijlociu, erau importante precipitațiile de la începutul sezonului, imediat după semănat, adică toamna, denumite generic „ploaie timpurie”. Ele asigurau germinarea semințelor pentru a face față iernii. Esențiale erau și ploile de la sfârșitul sezonului agricol înainte de seceriș, adică la începutul verii, denumite generic „ploaie târzie”. Ele asigurau maturizarea deplină a plantelor. Acestea erau ploile la timpurile hotărâte pentru creșterea și cultivarea recoltei. Bineînțeles, între ele existau precipitații intermediare ce asigurau buna dezvoltare a cerealelor cultivate.  
 
Din acest punct de vedere, prezentarea mesajului salvării prin jertfa lui Iisus Hristos se aseamănă lucrărilor de semănat. Secerișul reprezintă recoltarea roadelor, mai precis identificarea celor care au avut credință în acest mesaj și L-au urmat pe Dumnezeu. În acest sens, revărsarea abundentă a Duhului Sfânt înainte de revenirea lui Iisus Hristos este simbolizată prin termenul de „ploaie târzie”, care va conduce la maturizarea „recoltei”, adică a celor credincioși care așteaptă revenirea Sa.  
 
Ce alt text biblic ne ajută să identificăm simbolurile legate de evenimentele ce vor avea loc la timpul sfârșitului în legătură cu soarta celor credincioși?  
 
Este util să înțelegem următoarele cuvinte scrise în Evanghelia după Matei, care se referă la evenimentele finale:  
 
„Atunci Iisus Hristos a dat drumul mulțimii și a intrat în casă. Discipolii s-au apropiat de El și I-au zis:  
 
— Interpretează-ne pilda cu neghina din ogor!  
 
El le-a răspuns: „  
 
— Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună îi reprezintă pe fiii Imperiului. Neghina sunt fiii Celui rău. Dușmanul care a semănat-o este Diavolul. Secerișul se referă la sfârșitul istoriei lumii. Secerătorii sunt îngerii.” — Matei 13:36-39  
 
În interpretarea pildei semănătorului, Iisus Hristos ne-a oferit identificarea mai multor simboluri utilizate în Biblie, ce sunt destinate înțelegerii lucrării pe care Dumnezeu o va face la revenirea Sa; astfel, avem următoarele elemente de înțelegere:  
 
 1. Fiul omului, adică Iisus Hristos, este Cel care seamănă pe pământ o sămânță bună;
 2. ogorul în care se seamănă este lumea, adică practic orice om este într-un fel sau altul vizat de această semănare;
 3. sămânța bună este un simbol pentru toți cei care aleg să Îl urmeze pe Iisus Hristos, numiți în continuare fiii, sau descendenții, Imperiului;
 4. al doilea semănător, care seamănă pe pământ neghină, este Cel Rău;
 5. sămânța cea rea este un simbol pentru toți cei care aleg să nu Îl urmeze pe Iisus Hristos, numiți în continuare fiii, sau descendenții, Celui Rău;
 6. există un moment istoric numit „sfârșitul istoriei”, simbolizat prin seceriș, când are loc culegerea rodului rezultat din creșterea celor două genuri de semințe;
 7. secerătorii sunt îngerii sfinți, care vor separa rodul bun de cel rău la finalul istoriei.
În conformitate cu principiile de dezvoltare a recoltelor agricole, acest seceriș este posibil datorită revărsării ploilor de la început și sfârșit, timpurie și târzie, și a celor intermediare, fapt care conduce la maturizarea rodului. Revărsarea abundentă a Duhului Sfânt sub forma unor torente bogate înainte de venirea Zilei Domnului și de sfârșitul istoriei, simbolizată prin ploaia târzie, va fi cea care va conduce la maturizarea necesară pentru desfășurarea secerișului conform cu planul divin. Astfel, înțelegem cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt de pregătire a ogorului inimii noastre pentru a fi părtași binecuvântării strângerii în „silozurile cerești”.  
 
Culesul Roadelor și Ziua Domnului  
 
Pentru a oferi o ilustrație profetică prin care să reușim să înțelegem mai bine natura secerișului final vom citi din cartea Apocalips:  
 
„După aceea, m-am uitat și am văzut un nor alb pe care stătea Cineva asemenea unui Fiu al Omului, care avea o coroană de aur pe cap și o seceră ascuțită în mână. Un alt înger a ieșit din Templu și a strigat cu glas tare Celui ce stătea pe nor:  
 
— Aruncă-ți secera și recoltează roadele fiindcă a venit ora secerișului iar recolta pământului a ajuns la maturitate!  
 
Cel ce stătea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și a recoltat roadele acestuia.” — Apocalips 14:14-16  
 
Cum apare prezentat Fiul omului în această profeție? Pe ce elemente se insistă? La ce se referă coroana de aur și secera ascuțită?  
 
Sunt mai multe elemente care ne atrag atenția în această profeție și care merită atenția noastră pentru a avea o imagine clară a mesajului pe care Dumnezeu ni-l adresează:  
 
 1. Fiul omului apare stând pe un nor, ceea ce ne trimite la cuvintele adresate cu ocazia înălțării Sale la cer, când a spus că El va reveni așa cum a plecat, după care un nor l-a ascuns privirii uimite a discipolilor; astfel, înțelegem că este vorba despre un eveniment aflat în legătură cu a doua venire a lui Iisus Hristos;
 2. se face anunțul că „a venit ora secerișului”, aceasta însemnând îndeplinirea timpului istoric pe care Dumnezeu L-a hotărât pentru desfășurarea lucrării de salvare pe pământ;
 3. mai mult, „recolta pământului a ajuns la maturitate”, adică s-a ajuns la culegerea roadelor; această idee presupune că „ploaia târzie”, sau ultima revărsare a Duhului Sfânt, asemenea ploii abundente care vine din cer, și-a îndeplinit misiunea;
 4. secera a fost aruncată și pământul a fost secerat, adică sfinții sunt strânși pentru a fi luați la cer, sau în limbaj simbolic: „în silozul ceresc”.
Coroana de aur a Fiului Omului ne indică autoritatea Sa imperială. Secera ascuțită din mâna Sa ne arată puterea de a decide soarta fiecărui om în sensul stabilirii celor care vor primi nemurirea dintre toți cei care au trecut pe pământ. Important de remarcat este și faptul că inițiativa pentru începerea secerișului vine ca urmare a anunțului făcut din Templul lui Dumnezeu din cer, de la Cel care are sub autoritatea Sa timpurile istoriei, așa cum a spus Iisus Hristos înainte de înălțare. Templul ceresc este punctul central al lucrării lui Dumnezeu, fiind locul din care pleacă toate deciziile privind destinul celor salvați cum ar fi revărsarea Duhului Sfânt ca ploaie timpurie, târzie și la timp și trimiterea secerătorilor cerești pentru culegerea rodului pământului.  
 
Templul ceresc menționat în acest text biblic ocupă un rol important în înțelegerea tuturor profețiilor biblice și în mod deosebit al celor aflate în legătură cu revenirea plină de slavă a Domnului Iisus Hristos. Acesta este locul în care se desfășoară toate lucrările cerești ce au drept scop salvarea oamenilor acestui pământ, aflate în legătură cu toate evenimentele ce se desfășoară pe pământ până la sfârșitul istoriei lumii.  
 
Pe parcursul studiului am urmărit modul în care Dumnezeu a luat măsuri în vederea pregătirii revenirii Sale, oferind oamenilor ocazia de a fi gata pentru apariția lui Iisus Hristos pe norii cerului. Astfel, am văzut cum a fost prevăzută o revărsare specială a Duhului Sfânt înainte de începerea Zilei Domnului având drept simbol „ploaia târzie”, care va conduce la maturizarea rodului de pe pământ. Mai departe, am studiat simbolul semănării și secerișului Cuvântului lui Dumnezeu pe pământ. La final am înțeles cum va realiza Iisus Hristos identificarea și preluarea celor credincioși din această lume.  
 
În concluzie, spunem că încadrarea în planul divin, pe care Dumnezeu l-a prezentat prin intermediul Bibliei, este esențială pentru a putea avea parte de binecuvântările pe care El ni le-a pregătit. Totul depinde de modul în care noi, oamenii lumii, vom da atenție lucrurilor pe care El le-a anunțat profetic cu mult timp înainte de a se întâmpla. Vrei și tu să te alături celor care vor primi „ploaia târzie” și vor fi pregătiți pentru a doua venire a Fiului Omului?  
 
Octavian Lupu  
București  
10 octombrie 2016  
(republicare)  
 
Referinţă Bibliografică:
Duhul Sfânt la Finalul Istoriei - Calea Compasiunii Eterne / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 269, Anul I, 26 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!