CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Patrimoniu >  


Autor: Aurel V. Zgheran         Publicat în: Ediţia nr. 997 din 23 septembrie 2013        Toate Articolele Autorului

Regina Ana, aniversată la Colegiul Naţional
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Regina Ana, aniversată la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, din Piatra Neamţ  

 

Ziua Majestăţii Sale Reginei Ana a României, (18 septembrie) a fost omagiată impresionant la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ. Aniversarea a avut în sine putinţa modelului, a reflecţiilor şi consideraţiilor etice corelate în chipul nobil şi constructiv la propriile perspective ale instituţiei şcolare de la vatra Pietricicăi. Prin ea, reîndreptarea învăţământului ajuns la mit însufleţit de erori, merge spre înţelegerea fără invective a istoriei.  

Cu ce preţ putea să lucreze monstruosul comunism moscovito-securist, la contorsionarea istoriei, conştiinţei, inteligenţei şi civilizaţiei, mai teribil decât cu preţul devastării educaţiei?! În anii de înaintare până la paroxism a ideologiei comuniste în şcoală, Monarhia, Casa Regală a României au fost combătute în modul cel mai agresiv, fără nicio măsură a respectului faţă de adevăr, fără nicio răspundere în faţa istoriei. Istoria României a fost decorată cu minciună, peste o jumătate de veac, pentru ca azi să rămână în ea multe urme rătăcite şi noroi, regretabil, grav, înspăimântător. Minciuna şi ura au pătruns atât de adânc în conştiinţe şi au zdruncinat într-atât ţara, încât copiii de azi trebuie să ia de la capăt învăţatul istoriei, iar începuturile sunt grele. A rămas vie şi reală ezitarea, neînţelegerea, deruta, dacă nu chiar rezistenţa la restaurarea istoriei, din partea câtorva profesori, chiar a câtorva şcoli, din nefericire.  

Această decădere, la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, nu există, însă! Rădăcinile iluzoriei şi abuzivei sentimentalităţi comuniste, de altădată s-au uscat, aici. S-a deschis drumul pregătirii copiilor pentru învăţarea şi înţelegerea istoriei. Profesorii de azi de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” prevăd că elevii trebuie să reînceapă învăţarea şi respectarea părţilor de istorie corectate şi îi îndreaptă spre entuziasme care vor rodi în realităţi şi civilizaţie, nu în instrucţii care îngenunchiază. Idealismul dirijat în minciună şi abuz, decurgând în erori, a ajuns la punctul terminus, după ce, socialismul şi comunismul internaţional devastase umanitatea.  

În România, vulcanul erupt de la Răsărit îşi scurge ultima cenuşă. A rămas un singur etos pentru otrăvirea istoriei, care atinge esenţialul: distrugerea, cu stăruinţă, a meritelor şi legitimităţii Monarhiei, Dinastiei, Casei Regale a României. Cu atât mai mult, în raport cu această picturalitate josnică şi neviabilă a tabloului românesc, încă rămas pe unele simeze, este prestigioasă aniversarea de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” a zilei de naştere a Majestăţii Sale Reginei Ana a României. Evenimentul de evocare a viziunilor trecutului, decurgând în prezentele participări în viaţa României contemporane a Familiei Regale a României, a reflectat drumul restaurării, libertăţii şi demnităţii. Aceasta nu este prima sau singura dată când moldovenii contemplaţi de crestele Ceahlăului evocă şi omagiază Casa Regală a României. Prestigioasa instituţie de învăţământ, de la Piatra Neamţ se află într-o inerţială astfel de activitate, repetată, în primul rând la Cercul de istorie „Calistraţii”, coordonat de către profesoara de istorie Daniela Mătăsaru. Încât nu poate fi nicidecum vorba despre întâmplare sau excepţie, ci despre o sinteză repetitivă a educaţiei, de care este responsabil şi are merite întregul colectiv didactic al şcolii, condus de către profesorii Florin Irimia, director şi Brânduşa Andrei, director adjunct.  

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, din Piatra Neamţ este una dintre unităţile de învăţământ românesc, în număr crescător, an cu an, care iubeşte şi sprijină valorile Familiei Regale a României, cunoaşte istoria şi o respectă. În conştiinţele elevilor acestui colegiu, predatul lecţiilor se proiectează altfel decât în multe alte şcoli. Activităţile cercului de istorie îşi reiau vigoarea fără contraste, dar mereu cu subiecte noi, complexe, incitante, într-o revistă făptuită, atractiv aspectată şi cuprinzătoare cu texte interesante, deopotrivă dezvăluitoare a adevărurilor trecutului şi progresiste. Revista se numeşte întocmai ca cercul de istorie: „Calistraţii”.  

Prima reacţie pe care o induce profesoara Daniela Mătăsaru este una întrebătoare: cum poate privi peste timp şi peste fapte memoriale, valorificând veacurile necalculabile, fără să fie copleşită, la o vârstă a unei necrezute tinereţi a sa (având în vedere că aproape se integrează veacurilor îndepărtate, predând, şi este tânără, ca elevele liceene). Metodica ei proiectează stări sentimentale copiilor. Vorbeşte atât de atractiv despre Familia Regală a României, despre Monarhia României, încât sub privirile elevilor rulează o peliculă a epocii regale româneşti, chipurile şi viaţa Majestăţilor Lor Regelui şi Reginei, ale Alteţelor Lor Regale Principesei Moştenitoare Margareta şi Principelui Radu ai României, ale membrilor întregii Case Regale a României. De aici s-a cristalizat o dragoste faţă de regalitatea românească, fructificată într-o vizită la Palatul Elisabeta, cu ocazia zilei de 10 mai, în aceasă primăvară (anul 2013), într-un număr de peste patruzeci de elevi, cadre didactice, părinţi. Mai simbolic şi mai viu, nimic nu poate rămâne în amintirea colegiului, ca această vizită la Palatul Elisabeta! Arhiva documentară a şcolii va păstra mărturii ale evenimentului: cărţi, vederi, invitaţia din partea Majestăţii Sale Regelui Mihai, numărul special al revistei „Calistraţii”, în care se evocă vizita la Palat...  

Nu mai puţin temeinic, mai puţin fixat în amintire, şi mai puţin entuziast este evenimentul sărbătoririi zilei de naştere a Majestăţii Sale Reginei. El a avut o expresie estetică, o construcţie cu precădere aniversară, dar şi de evocare şi valoare descriptivă, în legătură cu viaţa Majestăţii Sale Reginei, cu regalitatea românească. Au fost expozeuri itinerate pe firul istoric, ale directorului şcolii, prof. Florin Irimia, profesoarei de istorie Daniela Mătăsaru, studentului la istorie Alexandru Baltag, elevului de colegiu, Andrei Baltag şi celui care alcătuieşte această consemnare, reprezentând Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei, Aurel V. Zgheran. Referinţele şi descripţiile nu au ocolit mărturiile afective faţă de Casa Regală a României, mărturii cu un sens sufletesc special, pentru Majestatea Sa, Regina Ana. Niciun vorbitor nu a fost precursionist al niciunei expuneri în individualitate. Toate expozeurile au fost proporţional, pe aceeaşi expresie de afecţiune şi respect faţă de Regina aniversată.  

S-a proiectat un film despre viaţa Reginei, dăruit de realizatoarea tv Marilena Rotaru, autoare a multor emisiuni tv şi interviuri cu şi despre Majestăţile Lor Regele şi Regina, printre care, cel proiectat la evenimentul organizat la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ. Au participat, fără a ocoli, de asemenea, transparenţele sufleteşti ale acţiunii, un mare număr de elevi, profesori (alături de profesorii Florin Irimia - director, Brânduşa Andrei - director adjunct, Daniela Mătăsaru, profesor de istorie, coordonator al activităţii, profesorii: Adriana Zâna Ioniţă, Oana Gârbea, Maria Lupu, Codruţa Filimon, Irina Gireadă), părinţi.  

Evenimentul a avut un colorism viu şi armonios, afectiv, deşi într-o formă de solemnitate. Elementaritatea solemnităţii în astfel de momente, greu se poate reţine între limitele sentimentalităţii umane, expresia, ca şi cuvântul, luându-şi singure libertatea de a se expune. Analizele istorice nu pot fi totalmente impersonale, aşa că vorbirile au fost fragmentate uneori de emoţie, fără să ducă la o culme oratorică, dar având în sine comuniunea cu cei cărora li s-a vorbit. Personal am prezentat cartea scrisă de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, „Ana. Portretul Reginei”, pe care judecătoarea Gabriela Baltag, prezentă, ca mamă a celor doi membri fondatori ai cercului de istorie „Calistraţii”, studentul Alexandru Baltag şi elevul Andrei Baltag, doveditori de cultură şi educaţie, a dăruit-o şcolii. S-a despărţit deloc greu de carte, ca de un bun sufletesc, dăruit tot ca un bun sufletesc pentru elevii colegiului. Bibliotecile şcolilor au nevoie de realismul sublim al oamenilor care renunţă la sine şi dăruiesc cărţi. Astfel de volume, adunându-se în timp, la colegiul din Piatra Neamţ, vor fi, începând cu acesta, care are şi autograful ASR Principelui, o comoară livrească în rafturile spre care poate că tinerii studioşi nu vor înceta niciodată să se îndrepte.  

Prezentă la eveniment, avocata Mihaela Nichifor, care activează în comitetul de părinţi al colegiului, a afirmat că a primit teme de reflecţii, fiind invitată să devină fondator al Filialei Neamţ a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, cu asumarea înfiinţării ei, ca preşedinte.  

În căldura vitală sufletească, educaţia şi armonia nestăvilite în orele de predare, exprimate şi acumulate dincolo de timpul strict de la clasă şi de temele de predare ale programelor şcolare, cheamă veneraţia elevilor. Devin viziuni şi visări, apoi, amintiri şi melancolii memoriale. Prin ele, iubirea copilăriei îşi autozideşte temelia simţămintelor, năzuinţelor omeneşti. Aceste stări sufleteşti, fundamentate azi la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” vor fi suverane, fără îndoială, adulţilor de mai târziu, elevii actuali care au aniversat la Piatra Neamţ, adorabil, ziua Reginei. Simţământul dorului de copilărie şi de şcoala la care au învăţat aceşti copii se va lega în viitor şi va fi însufleţit de amintirea acestei zile, Ziua Reginei!  

Evenimentul de la Piatra Neamţ a urmat omagierii Majestăţii Sale Reginei Ana a României, la Bacău, Oneşti şi Buhuşi, organizate de filiala Bacău a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, prin membrii fondatori: Aurel V. Zgheran, Gabriel Fornica-Livadă, Camelia Dumitru, Dănuţ Pătraşcu, şi premerge unor simpozioane care urmează a se desfăşura la Biblioteca Orăşenească Buhuşi şi în comuna Iteşti, din judeţul Bacău. (Aurel V. ZGHERAN aurel.vzgheran@yahoo.com)  

 

Referinţă Bibliografică:
Regina Ana, aniversată la Colegiul Naţional Calistrat Hogaş , din Piatra Neamţ / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 997, Anul III, 23 septembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.



 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTOR



FLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!