Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Impact > Aspiratii >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 8 din 08 ianuarie 2011        Toate Articolele Autorului

Refacerea Vieții de Familie pentru Omul Modern - Lecții de Istorie Biblică
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Este posibilă refacerea legăturilor de familie distruse și afectate grav de un comportament necorespunzător? Sau trebuie să ne resemnăm în fața unui destin ce nu poate fi schimbat? Cu toate că este dificil, putem totuși, să influențăm un astfel de „destin”? Și nu în ultimul rând, putem să avem speranța unui viitor mai bun pentru familiile noastre?  
 
Sunt multe astfel de întrebări ce își caută răspunsul și de cele mai multe ori, oamenii abandonează să încerce soluții noi și să creadă că viața pe pământ ar putea fi schimbată sau cel puțin îmbunătățită.  
 
Așa cum am mai amintit de-a lungul prezentei serii de studii dedicate familiei, există totuși, răspunsuri valabile la toate aceste întrebări oferite de Cel care a creat cerurile și pământul. Astfel, în Biblie sunt prezentate sfaturi pline de valoare și putere, capabile să recreeze ceea ce a fost distrus din cauza prezenței păcatului. Prin Iisus Hristos sunt disponibile resurse inepuizabile de har care pot acționa vindecător asupra oricărei probleme cu care ne-am putea confrunta în această viață. Este posibil ca acest adevăr să fie nou pentru mulți oameni și să pară neverosimil ca fiind doar un cuvânt scris într-o carte ce nu are legătură cu realitățile dure ale timpului în care trăim. O astfel de obiecție ar fi valabilă dacă Biblia ar fi doar produsul gândirii omenești și nu expresia autorității Celui Prea Înalt.  
 
Cu adevărat, Cuvântul Scripturii are aceeași putere creatoare ca și cuvintele rostite de Dumnezeu când a întemeiat cerurile și pământul. Realități noi și pline de viață stau înaintea celor care primesc prin credință putere din acest Cuvânt. Vă propunem așadar, o călătorie în lumea Cuvântului divin, în care orice lucru bun este posibil și nimic din ceea ce este rău nu poate să i se opună. Vom avea astfel o priveliște încântătoare a lumii cerurilor!  
 
(Fragment din cartea: „Vindecare prin Cuvânt”)  

Sinteza Studiului

De-a lungul prezentării noastre vom studia mai multe învățături de aur desprinse din Cuvântul divin capabile să transforme realități și lucruri, dar mai presus de toate să ne atingă inimile cu flacăra iubirii lui Dumnezeu. Astfel, vom parcurge următorul itinerar aflat în legătură cu tema refacerii vieții de familie:  
 
  1. Cuvântul lui Dumnezeu aduce viață și refacere;
  2. Cuvântul divin învie relațiile dintre oameni;
  3. închinarea la Dumnezeu este un element esențial al refacerii relațiilor interumane;
  4. cum să devii un agent activ al refacerii vieții de familie.

Metoda de Studiu

Orice călătorie are nevoie de o călăuză, adică de o persoană capabilă să ofere sfat și îndrumare pe parcursul călătoriei. Dar ce poate face o astfel de persoană dacă nu are cu el o hartă, o busolă, precum și alte instrumente de orientare în teren? Harta noastră este Biblia și călătoria noastră va trece prin locuri pline de mister, dar și de farmec. De aceea, vă invit să aveți lângă dumneavoastră o foaie de hârtie, sau un caiet, pe care să însemnați ceea ce vi se va părea interesant de notat despre locurile pe unde vom trece!  

Refacerea prin Cuvântul lui Dumnezeu

În ce sens Cuvântul lui Dumnezeu are putere de refacere?  
 
Să deschidem Biblia la cartea profetului Maleahi, numit și Malahi în Septuaginta, capitolul 4:5-6 și să citim:  
 
„Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și minunată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu pedepse!”  
 
Observăm cum Dumnezeu a anunțat o profundă lucrare de refacere a vieții de familie înainte de revenirea Sa. Trebuie să notăm faptul că această lucrare are drept inițiator pe Dumnezeu iar rezultatul nu poate fi decât pe măsura Celui care a hotărât ca aceasta să fie făcută!  
 
Către ce eveniment suntem îndrumați să ne îndreptăm atenția?  
 
„Ziua Domnului” reprezintă o noțiune ce face trimitere la momentul istoric când Iisus Hristos Se va întoarce pentru a lua în stăpânire deplină planeta Pământ. Acest eveniment cosmic va fi actul final al istoriei „binelui și răului” din această lume, un moment către care toți sfinții au privit cu speranță de-a lungul veacurilor.  
 
Ce anume intenționează să facă Dumnezeu înainte de venirea Sa și de ce?  
 
Venirea lui Hristos trebuie să fie o veste bună, dar acest lucru presupune o pregătire corespunzătoare. Noi nu putem să ne prezentăm oricum înaintea Lui și să așteptăm să fim binecuvântați de El. Cel mai mare impediment pentru a fi gata de revenirea Sa constă în calitatea defectuoasă a relațiilor interumane, cu accent deosebit în viața de familie. Este un lucru surprinzător și straniu faptul că locul celor mai apropiate relații dintre oameni a devenit cel mai puternic afectat de răutate, răceală, invidie, nepăsare și abuz. Dumnezeu privește lumea ca pe un întreg. Diferențele artificiale ridicate de oameni El nu le recunoaște și așteaptă să fie date la o parte, altfel în dreptatea Sa, le va distruge într-un chip necruțător.  
 
Dar pot fi refăcute relațiile distruse? Poate fi reaprinsă flacăra iubirii și afecțiunii reciproce?  
 
Soluția nu poate veni decât de la Dumnezeu și presupune trimiterea unui mesager al cărui nume este Ilie. Acest Ilie va avea capacitatea de a reface relațiile interumane afectate de păcat și în același timp, va conduce pe oameni înapoi la Dumnezeu, fapt care rezultă din chiar semnificația în limba ebraică a acestui nume care înseamnă „Domnul este Dumnezeul meu”.  
 
Dar cine este acest Ilie?  
 
Răspunsul îl vom da în cursul acestui studiu, dar până atunci hai să privim asupra a două ocazii care ne vorbesc din plin despre viața și lucrarea acestui mare om al lui Dumnezeu așa cum citim din cuprinsul Bibliei.  

Învierea Relațiilor dintre Oameni

Cuvântul lui Dumnezeu exprimă puterea unei vieți nemuritoare, capabilă să schimbe, să transforme și să ofere soluții indiferent de situație. Nu există problemă prea mare sau prea gravă înaintea lui Dumnezeu pentru a nu putea fi rezolvată.  
 
Ce minune deosebită a fost făcută prin intermediul profetului Ilie?  
 
Să deschidem Biblia la 1 Împărați 17:17-24 și să citim relatarea următoare:  
 
„După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie:  
 
Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul?  
 
El i-a răspuns:  
 
Dă-mi încoace pe fiul tău.  
 
Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în camera de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis:  
 
Doamne, Dumnezeule, oare atât de mult să întristezi Tu pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul?  
 
Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis:  
 
Doamne, Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!  
 
Domnul a ascultat glasul lui Ilie, sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât în casă din camera de sus, l-a dat mamei sale și i-a zis:  
 
Iată, fiul tău este viu.  
 
Și femeia a zis lui Ilie:  
 
Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului este adevăr în gura ta!”  
 
Care a fost contextul acestei întâmplări?  
 
Văduva despre care se relatează în acest paragraf era o femeie săracă, care avea un copil, singurul lucru pentru care merita să trăiască. Cu umilință și credință, ea și-a deschis casa înaintea profetului lui Dumnezeu pentru a-i oferi găzduire într-o țară străină, departe de familie și de cei dragi. Ea gustase din puterea lui Dumnezeu prin minunea înmulțirii mijloacelor puține de subzistență pentru a rezista foametei împreună cu fiul ei și cu omul lui Dumnezeu. Dar acum, din senin, o nenorocire fără de seamăn a lovit-o prin moartea singurului copil. Ce se putea face? Era disperată! La cine să caute ajutor? Normal, doar la omul lui Dumnezeu, adică la Ilie.  
 
Ce a făcut Ilie pentru ea?  
 
Ilie, acest mare om al credinței, s-a rugat cu stăruință pentru învierea acelui copil, iar Dumnezeu, în marea Sa îndurare, l-a ascultat, aducând o bucurie fără de seamăn în sufletul acelei femei îndurerate.  
 
Ce mesaj are pentru noi această înviere?  
 
Prin această minune venită de la Dumnezeu, Ilie a reușit să restabilească legătura dintre această femeie văduvă și copilul ei, întreruptă din cauza morții. Omenește, nu s-ar fi putut face nimic. Totuși, Ilie s-a rugat ca Dumnezeu să realizeze imposibilul. Surprinzător, Dumnezeu a răspuns cererii adresate de slujitorul Său. Ca aplicare pentru viața de familie, desigur, nu avem capacitatea de a învia pe cei morți. Astfel de minuni nu ne sunt neapărat la îndemână. Cu toate acestea, există lucruri ce mor chiar mai de repede decât ființele omenești și care trebuie să fie aduse din nou la viață. Este vorba despre cele mai sensibile și fragile componente ale umanității noastre și anume, relațiile caracterizate de iubire și compasiune între semenii noștri.  
 
Relațiile dintre oameni se sting mai repede decât persoanele ce trăiesc pe pământ. Atmosfera ucigașă a mâniei, indiferenței și altor astfel de sentimente negative ne afectează mai mult decât poluarea mediului. Cu aplicare pentru viața de familie subliniez următoarele:  
  1. Relațiile dintre soți mor datorită amărăciunii, obișnuinței, ambițiilor fără măsură și infidelității, fapte ce reclamă o înviere interioară a persoanelor implicate.
  2. Relațiile dintre copii și părinți sunt ucise de lipsa de înțelegere, de nerecunoștință și de lipsa respectului reciproc, fapte ce presupun realizarea unei refaceri asemănătoare învierii din morți.
  3. Relațiile dintre frați sunt dezintegrate de invidie, luptă pentru întâietate și dobândirea de averi, fapte necesitând o vindecare deplină.
Prin rugăciune, credință, stăruință și apel la promisiunile lui Dumnezeu, Ilie apare din nou între noi oferindu-ne minunea învierii. Acest lucru aduce o schimbare a stărilor negative în variantele lor pozitive. De aceea, avem nevoie de Ilie și de o astfel de lucrare binefăcătoare!  

Învierea Relației cu Dumnezeu

Activitatea lui Ilie nu s-a limitat doar la acest nivel, deoarece distrugerea relațiilor dintre oameni este doar efectul unui lucru mult mai profund care cauzează toate relele din lumea aceasta și anume, idolatria sau respingerea lui Dumnezeu.  
 
Ce a întreprins Ilie cu scopul aducerii umanității înapoi la Dumnezeu?  
 
Să citim din 1 Împărați 18:36-39 următoarele:  
 
„În clipa când se aducea sacrificiul de seară, profetul Ilie s-a apropiat și a zis:  
 
Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul lui Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și astfel, să le întorci inima spre bine!  
 
Atunci a venit foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul. De asemenea, a supt apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul această minune, au căzut cu fața la pământ și au zis:  
 
Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!”  
 
Poporul lui Dumnezeu devenise idolatru și pierduse orice urmă de cunoaștere a Celui care a creat cerurile și pământul. Această distrugere a credinței a adus ruină în Israel. Națiunea se afla la marginea abisului nimicirii. În cadrul unei mari adunări populare, Ilie a somat pe cei prezenți să aleagă pe ce cale doresc să meargă mai departe. O ultimă ocazie de a înțelege cine este adevăratul Dumnezeu a fost dată în baza unei competiții între Domnul și idolul Baal prin aprinderea pe cale supranaturală a unui foc pentru sacrificiu.  
 
Cum s-a finalizat această istorie a controversei dintre închinarea la Dumnezeu și idolatrie?  
 
Domnul a răspuns cu un foc ce a căzut pe altar și a indicat faptul că este Dumnezeu în ceruri și pe pământ în opoziție cu zeul Baal, care nu a putut să realizeze acest lucru dovedind că este un idol lipsit de viață.  
 
Ce elemente idolatre ne afectează astăzi relația cu Dumnezeu și ce implicații au asupra vieții de familie?  
 
În ziua de astăzi idolii nu mai sunt neapărat ciopliți în piatră și lemn, dar banul, puterea și faima sunt lucruri ce captivează deplin mințile oamenilor. Fără Dumnezeu, orice relații dintre oameni stau sub semnul întrebării deoarece lipsește puterea unei moralități autentice. Viața de familie poate fi pentru multe persoane asemenea unui altar stins, din care cel mult pietrele se mai observă. Rezidirea lui și aprinderea flăcării credinței presupune o lucrare de refacere interioară. Astfel, lumina și căldura sensibilității trebuie să fie aduse în inimi. Altarul este în noi. Sacrificiul este Hristos. Lumina de pe Golgota trebuie să aprindă cele mai calde și duioase sentimente în noi. Prin cine se poate realiza acest lucru? Cum am mai spus, prin Ilie.  

Reforma Începe cu Tine

Dar unde să îl căutăm pe Ilie, cel anunțat prin profeție, pentru timpul în care trăim?  
 
A doua venire a lui Hristos nu este departe. Realitățile timpului în care trăim vorbesc de nevoia unei reforme în genul celei inițiate de Ilie. Așa cum Ioan Botezătorul a fost un Ilie pentru timpul său, și în acest sens stă mărturia dată de Iisus Hristos care l-a numit Ilie pentru generația sa, tot astfel, trebuie să existe un Ilie pentru timpul în care trăim. Putem să îl așteptăm pe Ilie să revină din ceruri împreună cu carele de foc ale lui Dumnezeu. Deși nu excludem o astfel de variantă până la proba contrarie, avem însă nevoie de Ilie chiar acum, mai precis, de duhul și puterea lui. Avem nevoie ca Ilie să vină în familiile noastre și să facă aceeași reformă ca în vechime pentru a aduce împăcare și armonie între soți, iubire și respect între părinți și copii, precum și comuniune între oameni.  
 
Dar cine ar putea fi acest Ilie? Cum am putea să îl chemăm în mijlocul familiilor noastre pentru a avea pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu?  
 
Referindu-se la nașterea lui Ioan Botezătorul, îngerul lui Dumnezeu a spus că acesta urma să lucreze în „duhul și puterea lui Ilie” (Luca 1:13-17) subliniind astfel nu atât prezența fizică a lui Ilie, cât natura și spiritul lucrării ce urma să fie făcută. Cu aplicare personală, putem zice că un astfel de Ilie ești chiar tu:  
  1. când îți iei de mână soțul sau soția și recunoscând că ai greșit oferi ocazia unui nou început;
  2. când, aducându-ți aminte de proprii părinți, îi ierți pentru tot ce ți-au greșit și îți ceri iertare pentru toate lucrurile bune în care nu i-ai ascultat;
  3. când îți iei de umăr semenul și deschis îi spui că îți pare rău de tot ce a fost în neregulă între voi și de acum înainte iubirea va locul urii.
Nu este oare aceasta o minune la fel de mare ca o înviere?  
 
Un astfel de Ilie poți fi chiar tu, când luând de mână pe cei dragi, vii înaintea altarului lui Dumnezeu, Biblia, pentru a lua lumină din Cuvântul vieții de la Cel care este Lumina lumii, adică de la Iisus Hristos. Oare nu înseamnă aceasta să fii elev al Școlii Cuvântului Divin? Fie ca un astfel de Ilie să fii chiar tu!  
 
Octavian Lupu  
București  
24 mai 2016  
(republicare)  
Referinţă Bibliografică:
Refacerea Vieții de Familie pentru Omul Modern - Lecții de Istorie Biblică / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 8, Anul I, 08 ianuarie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!