CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Recenzii >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 297 din 24 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

Recenzie - Stelian Gomboş...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Recenzie - Stelian Gomboş, Dumnezeiasca Euharistie, călăuză către Împărăţia cea Veşnică, Editura „Agnos”, Sibiu 2010, 375 p. 
  
Sfânta Euharistie este Taina prin care, sub forma pâinii şi a vinului, creştinul se împărtăşeşte cu însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos. Instituită de Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină (Matei 26, 26-28; Marcu 14,22; Luca 22,10), Euharistia este Taina unităţii Bisericii, aşa cum arată Sfântul Apostol Pavel: <> (I Corinteni, 10,17). Părintele Profesor Dumitru Stăniloae afirma că: „Euharistia este împlinirea iconomiei mântuirii, a iconomiei iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni şi a unirii Sale cu noi. Dacă Fiul lui Dumnezeu a voit să vină atât de aproape de oameni încât să Se unească cu ei, ca singur mod al mântuirii şi îndumnezeirii lor, El nu Se putea mulţumi să Se întrupeze numai ca un om cu intenţia de a rămâne separat de ceilalţi, ci ca să meargă mai departe, întrupându-Se aşa zicând în toţi oamenii, neîmpiedicându-i de a rămâne persoane deosebite şi neîncetând de a rămâne El Însuşi o persoană deosebită pentru practicarea iubirii desăvârşite. El trebuie să vină în noi, dar nu o singură dată, ci mereu, deci pe de o parte trebuie să fie în noi, pe de alta să rămână deosebit de noi şi mai presus de noi, ca să poată veni mereu într-un mai mare grad în noi, spre sporirea continuă a relaţiei de iubire, spre alimentarea iubirii, care se arată şi prin unirea trupului nostru cu Trupul şi Sângele Său preacurat. Un prieten, deşi ţi-a devenit interior prin faptul că ţi s-a dăruit o dată, ţi se dăruieşte mereu, sporind interioritatea lui în tine.” 
  
Despre importanţa şi semnificaţia Sfintei Euharistii în cadrul Bisericii s-a scris din epoca primară a Bisericii şi până în zilele noastre. Recent a văzut lumina tiparului o nouă lucrare dedicată Euharistiei intitulată:<>, semnată de teologul Stelian Gomboş, lucrare tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.  
  
Volumul se deschide cu un text care prezintă Dimensiunea euharistică a creaţiei în raport cu problemele ecologiei şi cu misiunea Bisericii. Autorul subliniază faptul că Logosul divin, Mântuitorul Iisus Hristos, s-a întrupat pentru a-l restaura pe om în fiinţa Sa, dar şi pentru a-l repune în acea relaţie dintru început cu natura care-l înconjoară. Lumea este darul sau expresia iubirii Lui Dumnezeu pentru om. Lumea creată este calea iubirii prin care Dumnezeu se oferă omului, dar prin care şi omul are posibilitatea să se dăruiască lui Dumnezeu. Biserica păstrează acest adevăr în mod deosebit în Sfânta Liturghie. În viziunea autorului considerarea Euharistică a lumii este soluţia pe care Sfinţii Părinţi şi Biserica o oferă pentru rezolvarea crizei ecologice de astăzi. În actul Euharistic omul percepe lumea ca dar al său adus lui Dumnezeu:” Ale Tale dintru ale Tale Ţie Îţi aducem de toate şi pentru toate!”. Astfel autorul arată că printr-o prescură adusă la altar în vederea săvârşirii Euharistiei omul poate să se ofere lui Dumnezeu el însuşi, în întregime, după cum într-o firimitură din Sfânta Împărtăşanie Dumnezeu se oferă pe Sine omului în întregime. Autorul prezintă tot în acest capitol poziţia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, conform căreia cosmosul se lasă cunoscut de om iar omul se simte mânat de o sete ontologică în a cunoaşte cosmosul, iar prin cosmos vrea să cunoască pe cel care l-a creat, adică pe Dumnezeu. În starea primordială omul a fost rânduit a fi preot al creaţiei dar prin cădere omul a pierdut această demnitate fiind redobândită odată cu răscumpărarea lui în Iisus Hristos. Autorul conchide în finalul studiului că Euharistia actualizează într-un dinamism marile potenţialităţi umane care semnifică şi simbolizează ceea ce trebuie să devină lumea, adică o dăruire şi un imn de laudă adus neîncetat Creatorului. 
  
Într-un alt studiu teologul Stelian Gomboş prezintă temeiuri scripturistice şi dogmatice în legătură cu prezenţa Domnului în cadrul Sfintei Liturghii. Sunt prezentate jertfele sacre ale Vechiului Testament ca anticipare şi preînchipuire a Jertfei Euharistice, arătând că sacrificiul creştin s-a împlinit o singură dată pe Golgota prin Jertfa Fiului lui Dumnezeu. Tot în acest capitol sunt prezentate mărturii biblice şi patristice cu privire la importanţa Jertfei Euharistice din care desprindem faptul că Iisus Hristos este Jertfa cea vie plină de iubire şi că unirea cu Hristos în Euharistie este o unire deplină. Tot în acest studiu autorul prezintă importanţa slujirii arhiereşti a Mântuitorului Iisus Hristos, legătura dintre Învierea Domnului şi prezenţa Sa permanentă în Euharistie, valoarea şi importanţa Sfintei Euharistii ca Taină etc. Un subcapitol important al acestui studiu este cel consacrat caracterului soteriologic al Sfintei Euharistii din care desprindem faptul că scopul ultim şi ţinta finală a Jertfei Mântuitorului este dobândirea libertăţii şi a eliberării omului.  
  
Un alt capitol important al lucrării este cel consacrat Epiclezei Euharistice, adică a rugăciunii de invocare a Sfântului Duh. Autorul subliniază faptul că în Ortodoxie actul liturgic de prefacere a elementelor euharistice subliniază rolul precumpănitor al Sfântului Duh în această acţiune. Este rolul Sfântului Duh de a actualiza continuu starea de jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos. Este rolul Duhului să menţină viaţa Trupului eclezial a lui Iisus Hristos, care este Biserica. Autorul arată că Epliceza este de origine divină: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor”(Ioan 16,16). Epliceza o găsim prezentă şi în Tradiţia Apostolică a Sfântului Ipolit al Romei. Tot în acest capitol autorul prezintă şi alte temeiuri scripturistice şi patristice cu privire la Epicleza Euharistică explicând detaliat Epicleza după Nicolae Cabasila.  
  
În alte capitole ale lucrării teologul Stelian Gomboş prezintă valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii ca temelie a Bisericii prezentând legătura dintre Euharistie şi unitatea Bisericii precum şi unitatea dintre Euharistie, Episcop şi Biserică. Un alt aspect care merită evidenţiat este cel consacrat prezenţei reale în Sfânta Euharistie a Domnului nostru Iisus Hristos. Un studiu foarte actual este cel dedicat Euharistiei în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur din care reţinem pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine, importanţa participării la cultul divin public precum şi a primirii Sfintei Împărtăşanii. Autorul arată importanţa împărtăşirii cât mai dese a preotului şi a tuturor creştinilor cu însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt studiu dinspre finalul volumului care merită amintit este cel dedicat importanţei Părintelui Duhovnicesc în viaţa duhovnicească a credincioşilor. Autorul consideră duhovnicia ca o lucrare de mare importanţă în misiunea pastorală a Bisericii, ca o lucrare a Duhului Sfânt de purificare şi întărire sufletească şi ca o adevărată artă de conducere a credincioşilor pe calea mântuirii. Duhovnicul este considerat un om al duhului, căruia i s-a încredinţat toată puterea cerească, este omul care nu mai vieţuieşte după trup, ci este purtat de Duhul lui Dumnezeu şi se face fiu a lui Dumnezeu asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Autorul vorbeşte şi despre responsabilitatea preotului duhovnic în viziunea unor Sfinţi Părinţi cum au fost Sfântul Ioan Gură de Aur sau Vasile cel Mare. 
  
Partea a doua a volumului cuprinde câteva recenzii a unor cărţi cu privire la tematica volumului: Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse, mărturiile Tradiţiei, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr. (Sibiu, 2006); Andre Scrima, Biserica Liturgică (Bucureşti, 2005); Pr. Emil Cioară, Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă (Oradea, 2007); Ieromonah Teofan Mada, Morală, Liturghie şi Eshatologie la Sfântul Ioan Gură de Aur (Sibiu, 2007); Pr. Dr. Gheorghe Ispas, Euharistia – Taina unităţii Bisericii. Aspecte teologice şi practice (Bucureşti 2004) etc. Toate aceste recenzii vin să întregească şi să desăvârşească tematica principală a acestui volum dedicat Sfintei Euharistii. 
  
Strădania teologului Stelian Gomboş de a pune în evidenţă Taina Sfintei Euharistii în trecutul Bisericii şi în contextul contemporan şi-a atins scopul, volumul de faţă constituindu-se într-un ghid liturgic foarte util atât pentru preoţii slujitori cât şi pentru studenţii teologi, dar şi pentru credincioşii dispuşi să aprofundeze învăţătura de credinţă a Bisericii noastre cu privire la Euharistie. 
  
Pr. Ion Alexandru Mizgan 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Recenzie - Stelian Gomboş... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 297, Anul I, 24 octombrie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!