CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Recenzii >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 286 din 13 octombrie 2011        Toate Articolele Autorului

Recenzie - Părintele Ieromonah Teofan Mada...
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Recenzie: Ierom. Teofan Mada, Conştiinţă şi compromis – Perspectiva spiritual-duhovnicească asupra nefericirii noastre, Colecţia „Apologetica”, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2006, 317 pagini 
  
Cartea Preacuviosului Părinte Ieromonah Dr. Teofan Mada, care alcătuieşte mare parte din teza sfinţiei sale de doctorat susţinută la Sibiu în iarna anului 2005, se bucură de binecuvântarea Î.PS. Dr. Andrei – al Alba Iuliei şi inaugurează o nouă colecţie – „Apologetica” - ce va apare, cu noi şi folositoare lucrări, în prestigioasa editură „Reîntregirea” a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Lucrarea de faţă este rezultatul şi rodul mai multor ani de cercetare şi studiu profund teologic pe care autorul i-a întreprins în diferite instituţii de învăţământ superior din străinătate: Ierusalim, Mirfield, Leeds, Durham, Regensburg şi, mai ales Thessalonic – Grecia. 
  
Prin bogăţia temelor, cu titluri foarte sugestive, abordate în conţinutul volumului de faţă, după cum ar fi: „Morala ortodoxă şi omul contemporan”, „Aspecte ale amartiologiei contemporane”, „Conştiinţa păcatului în viaţa spirituală”, „Conştiinţa păcatului în lumea de azi”, „Domnia imposturii”, „Răul social în lumea de azi”, „Violenţa, Războiul „drept2 şi Pacea lui Hristos”, „Teoria contemporană apuseană despre non-violenţă şi războiul drept”, „Mass-media şi păcatul manipulării conştiinţei morale”, „Psihiatria contemporană despre violenţă, traumă, pornografie”, „Unde sunt sfinţii pentru postmodernitate”, „Omul în Hristos şi omul în existenţialismul de azi” – constatăm importanţa apariţiei acestei lucrări cu unele afirmaţii destul de curajoase dar foarte utile, realiste, interesante şi bine argumentate; dovadă faptul că lucrarea are girul competent şi autorizat al Părintelui Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu – în calitate de îndrumător ştiinţific la cursurile de doctorat şi de semnatar al prefeţei cărţii de faţă.  
  
Volumul de faţă se aşează în faţa unor realităţi contemporane de ordin religios-moral şi spiritual nemaiîntâlnite până acum căci asistăm, uneori neputincioşi, alteori ignoranţi şi indiferenţi, la desacralizarea noastră, la secularizarea, compromiterea conştiinţei şi dezumanizarea noastră ce se petrece prin variate metode, instrumente şi mijloace, pe care autorul le depistează şi ni le sesizează nouă tuturor, cu scopul combaterii acestor maladii spirituale molipsitoare şi deci, a vindecării noastre de toate bolile trupeşti şi sufleteşti ce sălăşluiesc în viaţa noastră foarte destabilizată şi bulversată, din punct de vedere psihic şi duhovnicesc, ajungând, cu adevărat, la o nefericire a noastră. 
  
În această carte, Părintele Teofan vine să corecteze şi să „contrazică” starea noastră de spirit, conform căreia „adeseori se crede că deteriorările vieţii pe care le observăm, vin din exterior, din revoluţii şi din schimbările lumii exterioare. În realitate totul vine din interior, din adâncul nostru, din locul menit să sălăşluiască în el Domnul nostru Iisus Hristos.” Mergând pe firul roşu al cărţii, autorul face deseori raportare şi referire la „omul plenar, la persoana completă şi integrală” care trebuie să fie pentru noi exemplul, remediul şi antidotul adică Sfântul – care face mai mult pentru a schimba lumea, decât sute de programe generate de cercetările, altfel foarte laborioase dar totuşi empirice ale fenomenelor sociale (pe care autorul le abordează însă, cu multă seriozitate); astfel încât, dincolo de toate revoluţiile sociale şi reformele etice sau morale „Sfântul este în vremea aceasta, singurul cu adevărat revoluţionar. Aşa cum soarele dă întregii creaţii posibilitatea vieţii, tot aşa şi această lumină care străluceşte din sfânt dă vieţii fiecărui om posibilitatea descoperirii de sine, prin propria sa conştiinţă, precum şi autenticei sale afirmări” – (Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan în „Prefaţa” cărţii). 
  
În ansamblu, aceasta este perspectiva generică şi foarte întemeiată în care se încadrează lucrarea de faţă, datorită autorului, care doreşte, în acest fel să ne demonstreze adevărul şi realitatea „că păcatele din lumea de astăzi, înainte de a ne descoperi o veritabilă criză de ordin social şi politic, reprezintă una prin excelenţă metafizică”, ducând, într-adevăr, la compromiterea conştiinţei. Subiectul abordat, cu tema, de fapt, temele dezbătute dar care sunt complementare, alcătuind un corp unitar, şi cu modul ori felul în care înţelege autorul să ne prezinte într-un context soteriologic şi eshatologic de largă amplitudine, evidenţiind aspectele „unei morale personale şi social-politice, putem afirma că autorul este oarecum un deschizător de drumuri, în sensul că ne arată un luminiş în gama preocupărilor atât de intense şi de variate ale zilelor noastre, îmbrăţişate de spectrul globalizării care planează peste toate”. Aşadar, Părintele Teofan se dovedeşte a fi un maestru al descoperirii resurselor şi a resortului interior al fenomenului amartiologiei contemporane. Potrivit observaţiei Părintelui Profesor Ilie Moldovan „desţelenirea acestui teren îi aparţine autorului în teologia morală românească, cu o perspectivă sintetică şi de largă cuprindere, dacă nu în exclusivitate, într-o manieră care aşază o temelie teologică a unei preocupări imperioase privind problematica şi ambiguitatea violenţei şi a „justificării” „războiului drept” contemporan. De o reală valoare sunt şi contribuţiile autorului în abordarea unor probleme pe care le ridică mass-media în ansamblul ei. De aceea, meritul deosebit al autorului este de a fi tretat o temă neabordată încă în specificul unei profunde analize a spiritului vremii, adică a încadrării noastre într-o viziune ce mijloceşte cunoaşterea pe viu a realităţilor pe care le trăim, pe de o parte, iar pe de alta de a fi expusă în contextul larg al preocupărilor actuale de pe tărâmul adevărurilor creştine cu care se confruntă confesiunile de astăzi”. Judicios şi temeinic elaborată, cartea Părintelui Mada se distinge şi se reamrcă prin valoarea ei stilistică, prin acrivia şi acuitatea unei vaste cercetări şi obiectivitatea evaluării izvoarelor, la care se adaugă, desigur, aprofundarea teologică dar şi interdişciplinară, însoţită de o implicare personală, inclusiv sacerdotală, foarte substanţială.  
  
În ultimul studiu al cărţii, intitulat foarte elocvent „Omul în Hristos şi omul în existenţialismul de azi”, Părintele Teofan trasează practic, câteva concluzii foarte pertinente, oferind şi soluţii foarte viabile, referitoare la statutul, soarta şi destinul persoanei umane contemporane, în raport cu istoria şi cu veşnicia, fiindcă „în profunzimea sa, istoria umanităţii şi a fiecărei persoane este un fel de „apocalipsă”, de „judecată”, o revelaţie şi o manifestare a faptului că se duce o luptă permanentă în jurul problemei lui Hristos, în jurul adevăratului Dumnezeu. În faptele şi evenimentele cotidiene ale vieţii umanităţii şi a fiecăruia dintre noi se îndeplineşte şi se hotăreşte „destinul” final al oamenilor, după principiul atitudinii lor faţă de Dumnezeu – Omul Iisus Hristos. Începând cu cei doi oameni supuşi păcatului şi delaţiunii morale, lângă Crucea lui Hristos se petrece şi se consumă toată istoria şi întreg „destinul ori soarta” oamenilor fiecărei epoci şi, în consecinţă, sunt judecate faptele noastre „de acelaşi judecător” (Luc. 23, 40) acum, precum şi la a doua Sa venire. Cu alte cuvinte, existenţa fiecărei persoane, fiinţa, menirea şi istoria sa, în orice situaţie sau atitudine, este judecată în faţa lui Hristos, a prezenţei Domnului, în Iisus Hristos, adică este judecată pe temelia cea veşnică a lui Hristos şi a atitudinii faţă de El”. 
  
Drept urmare, „în fiecare epocă, oamenii lui Hristos, ca fii risipitori sau tâlhari recunoscători, chiar dacă au cunoscut căderea şi slăbiciunea păcatului, a corupţiei, a compromiterii conştiinţei şi a morţii naturii noastre umane plină de neputinţe, n-au încercat (şi chiar dacă au făcut-o, au regretat ulterior) să prezinte în faţa lui Dumnezeu „auto-justificarea” ori „auto-îndreptăţirea lor” lor sau „dreptul” ori „libertatea” lor. Însă mulţi alţi oameni, mai cu seamă din ziua de azi, trăiesc în mod tragic şi amar propria lor cădere, din pricina „invaziei concepţiilor şi a dorinţelor pătrunse de iubirea pentru păcat” pe care-l şi justifică, conform cuvintelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, care spune că „ei transformă slăbiciunile naturii umane în materie pentru răutate”, motiv pentru care „nu se îndreptăţesc” nici nu se mântuiesc, ci „se condamnă pe ei înşişi” (Tim. 3, 11). Adevăraţii creştini – cei care nu sunt stăpâniţi de duhul secularizării lumii acesteia, afectate de relativizare şi desacralizare, adică autenticii purtători de Dumnezeu ştiau dintotdeauna, şi ştiu şi astăzi, că singura lor îndreptăţire, singura lor salvare şi nădejde de mântuire, precum şi viaţa lor veşnică, este deci, adevărata lor libertate şi adevăratul Om, Care din iubire pentru oameni (Ioan 3, 16-17) „i-a luat asupra Lui şi i-a enipostaziat în El”, în Trupul Său teandric care este Biserica”. 
  
După această observaţie foarte grăitoare, vom susţine că „în ce priveşte competenţa acestei cărţi, este un fapt ce reiese cu evidenţă, ca formă şi fond, din întreg demersul teologic pe care autorul îl susţine cu vigoare şi convingere... La actualitatea şi competenţa temeinic prezentate în această carte, se alătură originalitatea. De fapt, este vorba despre o anume originalitate descoperită ca atare mai întâi în discernământul prin care selectează din bogăţia de date şi idei înmănunchiate într-o impresionantă bibliografie. Această notă de prelucrare creatoare, ce se afirmă nemijlocit, reuşeşte astfel să ne redea imaginea fidelă a dramei vieţii creştine contemporane, în specificul ei social – mărturiseşte acelaşi părinte Ilie Moldovan – prin care se relevă de fapt păcatul, ipocrizia şi impostura în toată gravitatea agresiunii lor”. Ceea ce ne provoacă interesul şi ne atrage la această carte este participarea „la una şi aceeaşi Împărăţie a lui Dumnezeu, pe care autorul ne-o relevă în numeroasele ipostaze şi manifestări ale ei”. 
  
Prin urmare, fiind „judicios concepută, scrisă cu impresionantă dialectică interioară, impregnată de accentele unei gândiri teologico-filosofice, iluminată de o stilistică adecvată, cartea Părintelui Teofan are meritul de a aborda cu seriozitate o temă deosebit de complexă. Importante nu sunt numai orizonturile pe care le deschide, ci impresionantă este şi cutezanţa de a căuta atât de diverse probleme şi a le împreuna pe una şi aceeaşi albie”. 
  
În încheiere, vom susţine că demersul misionar al Bisericii (reclamat, revendicat şi invocat de Părintele Teofan Mada ca fiind soluţia ultimă şi unică ce ne poate remedia, reabilita şi salva pe noi, fiii ei din aceste vremuri) trebuie să cuprindă conceptul conform căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, dar în care sălăşluieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa noastră a vieţii lui Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii de păstor de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care o are orice creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite răspunderi în Biserică.” Aşadar, iată şi de aici constatăm faptul că Ortodoxia este o formă de creştinism (nesecularizată şi necompromisă în conţinutul şi fondul ei intrisec) extrem de rafinată, de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi, aprecia sau gusta în profunzimile ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui Dumnezeu – Cel în Treime preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile şi conştiinţele noastre, cele acoperite de umbra păcatului şi a morţii!... 
  
Drd. Stelian Gomboş. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Recenzie - Părintele Ieromonah Teofan Mada... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 286, Anul I, 13 octombrie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!