AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Cultural > Spiritual >  


Autor: Stelian Gomboş         Publicat în: Ediţia nr. 33 din 02 februarie 2011        Toate Articolele Autorului

Recenzie: Costion Nicolescu – „Elemente de teologie ţărănească – Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu”
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
- Editura „Vremea XXI” – Bucureşti, 2005, 301 pagini. 
  
Lucrarea aceasta din colecţia „Fapte, idei, documente” apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor este una dintre cărţile de referinţă ale autorului care este un profund cunoscător al teologiei şi (al) spiritualităţii autentice româneşti şi, mai mult, un promotor al curentului de revenire sau de reînnoire a spiritualităţii creştin – ortodoxe care a călăuzit, veacuri de-a rândul, poporul românesc până mai ieri, când a pătruns, şi la noi, destul de aceentuat, curentul secularizării şi al desacralizării!... 
  
De aceea, această lucrare, unică în felul ei, mai ales în ultimul timp, vine să evidenţieze tezaurul profund şi autentic al spiritualităţii popular – teologice ale ţăranului român, care trebuie (re)adusă la lumină, cunoaştere şi împlinire!... Nu întâmplător unul dintre mentorii şi înaintaşii autorului pentru realizarea acestui serios deziderat este nimeni altul decât Ernest Bernea, fără a-i uita, astfel, şi pe ceilalţi truditori, de ieri şi de azi, întru conservarea şi revitalizarea spiritualităţii autentice româneşti!... 
  
Cartea aceasta îşi atinge foarte bine scopul şi motivul deoarece – după cum mărturiseşte şi Costion Nicolescu în preambulul lucrării – problema asupra credinţei unui popor este fundamentală... Credinţa fiind unul dintre elementele definitorii pentru un popor în ceea ce priveşte fiinţarea sa, căci felul credinţei sale îi structurează decisiv gândirea, viaţa, comportamentul în lume. Ea îi determină răspunsurile la problemele pe care viaţa zilnică, dar şi istoria în ansamblul ei, i le pun în ceea ce priveşte relaţia cu natura, cu semenii şi îndeosebi cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credinţa vorbeşte mult mai substanţial despre alcătuirea interioară a unui neam, despre structura sa dobândită prin etnogeneză şi construită în cursul istoriei. Este deja cunoscut adevărul că unul dintre elementele fundamentale ale etnogenezei românilor constituie creştinismul primar şi că pentru păstrarea nealterată a acestui creştinism genuin, pentru rodirea lui au fost necesare pe parcursul istoriei jertfe dureroase şi mărturisiri curajoase!... Toate aceste lucruri, exemplificate, sunt foarte bine reliefate în această carte care susţine că pentru poporul credincios, pentru ţărani bineînţeles, credinţa are exact acest înţeles şi cuprins teologic, de cunoaştere prin unire şi prin har. Căci, ţăranii nu caută explicaţii savante, teologale, dar ei ştiu şi sunt încredinţaţi, ei nu se îndoiesc, adică, sunt neclinitiţi în credinţa lor. Ei o trăiesc aievea şi acţionează ca atare!... 
  
Lucrarea aceasta este elaborată pe opt capitole mari – care la rândul lor au o mulţime de subcapitole cum ar fi, de exemplu: - Cunoaşterea lui Dumnezeu; Dumnezeu Unul şi Treime de Persoane; Cele trei slujiri şi demnităţi ale lui Hristos; Marile „lucrări” ale lui Dumnezeu către umanitate; Atributele lui Dumnezeu în „texte” ţărăneşti, Însoţirea cu Dumnezeu în momentele importante ale vieţii; „Crezul” – baza dogmatică cea mai accesibilă ţăranului pentru cunoaşterea lui Dumnezeu; convorbirea omului cu Dumnezeu; Slăvirea sau cinstirea lui Dumnezeu; Cu Dumnezeu la masă; Salutul în numele lui Dumnezeu; Înrudirea lui Dumnezeu; Tandreţea ţăranului pentru Dumnezeu; Locuinţa lui Dumnezeu şi multe altele căci ţăranii ţin mare cont de cunoaşterea lor şi orice întâmplare sau eveniment suntt privite prin prisma acestei cunoaşteri care se află în raport cu acestă învăţătură izvorâtă din credinţă. 
  
Această lucrare şi întreprindere de cercetare care a fost săvârşită şi desăvârşită de către domnul Nicolescu scoate în evidenţă faptul că modul suprem în care se poate manifesta cunoaşterea în popor este înţelepciunea. Aceasta nu vine în primul rând din exersarea abilă şi complexă a unor mijloace intelectuale – după cum remarcă şi autorul – ci din coagularea spectaculoasă a cunoştinţelor dobândite prin experienţa unei vieţi trăite împlicit şi în trezvie deoarece înţelepciunea este dovedită mai ales de capacitatea de a (stră)vedea dincolo de imanent şi de aparenţe, de a lua hotărâri cu discernere, de a fi cât mai aproape de gândul lui Dumnezeu, iar nu de cel al oamenilor căci în felul acesta cel înţelept este capabil să dea sfatul cel bun şi de aceea este căutat de către semenul său aflat în momente de cumpănă. În concepţia ţărănească – remarcă autorul în lucrarea de faţă – înţelepciunea este strâns legată de credinţă. Ea mai este pusă de român în legătură cu mintea omului, cu capacitatea lui de a gândi bine, inteligent, în conformitate cu darul său natural de a fi fiinţă raţională... Dacă îl vei întreba despre credinţa sa, ţăranul român va răspunde adesea că ţine de legea strămoşească sau de legea românească, ceea ce denotă, după Părintele Dumitru Stăniloae, faptul că ea „reprezintă astfel pentru el fundamentul tuturor legilor de viaţă, printr-o convieţuire de reciprocă preţuire şi conlucrare, care-i asigură unitatea şi identitatea”... 
  
Cartea de faţă scoate în relief ideea că un merit important în păstrarea dreptei credinţe revine, fără putere de tăgadă, ţăranilor. Nae Ionescu – pomenit şi el în lucrare – merge până la a vorbi despre Biserica ţăranilor, care, cel puţin până la înfiinţarea mitropoliilor celor trei provincii, a suplinit lipsa unei ierarhii bisericeşti „puternic închegate”. Faptul că pentru poporul român Ortodoxia nu a fost o credinţă alipită, formală, ci una asumată, impregnată în fiinţa neamului, trăită intens, îl dovedesc atât comportamentul şi caracterul românilor, atât viziunea lor despre lume şi viaţă, manifestată în ceea ce fac, cât şi realizările lor culturale şi aristice. Orice drum într-un sat păstrător al celor vechi ale sale, orice carte cu texte populare sau cel mai modest muzeu etnografic dau mărturie despre profunzimea spirituală şi rafinamentul artistic al românului; dacă trecem totuşi adesea nepăsători, ignoranţi, aroganţi sau neglijenţi pe lângă aceste frumuseţi este poate numai pentru că ne-am obişnuit cu existenţa lor în preajma noastră şi, astfel, ne-am blazat, mărturiseşte, cu toată seriozitatea, autorul!... 
  
Acelaşi gânditor, care în aceeaşi lucrare, îşi pune, la modul cel mai serios, problema situaţiei de criză datorată, îndeosebi asaltului civilizaţiei orăşeneşti moderne, cu aceentul ei pus pe industrializare şi robotizare şi care conchide, trăgând un semnal de alarmă, că: „chiar dacă nu dispare, chiar dacă nu există încă suficiente centre de viaţă creştină autentică şi puternică, o anumită disipare a crediţei se face simţită, precum şi o coborâre a ei spre zone intelectuale inferioare – a se vedea, aici, curentul kisch-ului care a pătruns peste tot!... Căci, apare un fel de idolatrie inferioară chiar civilizaţiei precreştine. Idolii acestui tip de societate care ignoră în prea mare măsură pe Dumnezeu sunt banul, mentalitatea hedonistă, ştiinţa, tehnologia sau, mai bine zis, unele părţi ale lor; idei trăsnite sau false personalităţi, oportunişti şi epigoni, din varii domenii care caută a se afirma prin şmecherii şi violenţă, ajungănd la vedetism şi altele!... Din păcate sistemul de valori este foarte bulversat, astăzi!... În ce măsură a fost afectată societatea sătească contemporană de acest tip modern de idolatrie, în ce măsură mai rezistă la asaltul ei, rămâne una dintre problemele vitale ale supravieţuirii reale, spirituale, ca neam al românilor, depăşind cu mult domeniul strict al antropologiei şi etnografiei. Nu numai calităţile ci şi slăbiciunile şi tarele românilor sunt destule şi s-au manifestat adesea în cursul istoriei, cu toate implicaţiile şi consecinţele negative aferente. Dar aceste devieri, de cele mai multe ori, nu sunt genetice ci provin tocmai dintr-o abatere de la elementele normative constitutive, dintr-o cădere din echilibrul specific dat românilor de temeinicia credinţei lor, care a fost deplin asumată!... Şi, astfel stând lucrurile, autorul şi-a propus să vadă în ce măsură regăseşte în textele ţărăneşti osatura credinţei noastre, teologia în formularea ei cristalin dogmatică, urmărind concordanţa dintre învăţătura dogmatică a Bisericii şi credinţa ţăranilor şi a constatat că „ceea ce a prevalat în cazul acestei lucrări a fost surprinderea chipului creştin ţărănesc al lui Dumnezeu, felul în care acest chip este perceput şi exprimat în mod specific de ţăran, direct sau indirect, apoi măsura în care el concordă cu chipul evanghelic şi cu cel apostolic!... Aşadar, cartea este foarte bine venită pentru toate aceste relatări şi sesizări şi, mai cu seamă, pentru concluzia mărturisittă chiar de către autor că dincolo de orice conceptualizări, specifice teologiei şcolare şi academice, poate fi constatată în receptarea ţărănească a lumii o fină şi delicată teologie trăită şi exprimată firesc, la nivelul vieţii cotitidiene sau la sarbatori, aflată în deplină concordanţă şi armonie cu gândirea Bisericii. Credinţa ţăranilor şi exprimările ei sunt, deci, în cea mai strânsă compatibilitate cu cele ale Bisercicii, totul reflectând cum că viaţa ţăranului era centrată, din punct de vedere spaţial şi temporal, pe învăţătura Bisericii, din punct de vedere moral, şi pe cultul ei liturgic!... 
  
Iată, pentru ce trebuie studiată cu atenţie această lucrare care contribuie, substanţial, la (re)aducerea în prim plan a tuturor acestor adevăruri şi probleme existenţiale care în felul acesta sunt transpuse la adevărata şi autentica lor valoare!... 
  
Drd. Stelian Gomboş. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Recenzie: Costion Nicolescu – „Elemente de teologie ţărănească – Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu” / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 33, Anul I, 02 februarie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!