CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Jurnal >  


Autor: Constantin Milea Sandu         Publicat în: Ediţia nr. 942 din 30 iulie 2013        Toate Articolele Autorului

Proiect-pilot pentru ameliorarea umanitatii
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Foto: "Ultimul soare negru inainte de 2081" (ulei pe placaj) 1997, CMS  

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, o zi bună să vă dea Dumnezeu, cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului cristalin!  

Azi, vreau să vă prezint un “Proiect-pilot” pentru ameliorarea Umanităţii. Acest proiect l-am gândit şi conceput pentru întreaga omenire, dar şi pentru obţinerea – accesarea - acestor mult discutate fonduri europene (nerambursabile) oferite de Uniunea Europeană în baza unor proiecte eligibile, identificate în cele 14 domenii de activitate, printre care: Protecţia mediului şi prevenirea riscului, turism cultural şi religios, regenerare urbană şi rurală, investiţii în infrastructura socială, în sănătate, educaţie şi cultura.  

Aşadar, permiteţi-mi să vă prezint o sinteză a proiectului-pilot structurat prin denumirea, scopul şi importanţa, obiectul de activitate, finanţarea şi cofinanţarea, rezultatele obţinute, aplicaţii, şapte argumente pentru realizarea acestui proiect, şi concluzia mea personală la care am ajuns în acest moment.  

Specific de la început ca fundamentarea şi susţinerea spirituală a unui asemenea proiect-pilot le revine în bună parte profesorilor, intelectualilor, artiştilor şi oamenilor de cultură şi spirit, conectaţi în permanenţă la dimensiunea metafizică a omului. Partea economică şi juridică urmând să o dezvolte alţi specialişti în domeniu.  

I. DENUMIREA PROIECTULUI:  

PACEPRINCE - “ATLANŢII DIN CARPAŢI”  

(Proiect de Ameliorare Culturală, Ecologică, Politica, Religioasă şi Istorică a Naţiunilor din Comunitatea Europeană - Atlanţii din Carpaţi)  

II. IMPORTANTĂ ŞI SCOPUL PROIECTULUI:  

Asociaţia are ca scop principal iniţierea noilor generaţii de industriaşi, agricultori, naturalişti gnostici şi internetisti crepusculari. Pentru a putea uni după aceea pe toţi romanii de pretutindeni, din cele zece triburi din cele zece tari atlante, în ţara mama – România - ţara hiperboreenilor şi pelasgilor, a daco-getilor şi mesagetilor, şi a Atlanţilor din Carpaţi - ţara verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis!  

Asociaţia iniţiază întâlniri şi dezbateri în presa şi televiziunea globală despre problemele fundamentale cu care se confrunta omenirea: iubirea, arta, pacea, războiul şi moartea. Probleme fundamentale, care sunt convertite acum în aşa zisul “fenomenul de globalizare” forţată a lucrurilor şi de noua tribalizare a persoanelor. Este vorba de globalizarea bunurilor şi a capitalului, a oamenilor şi a cunoştinţelor tehnice, a crezurilor şi a sectelor, a învăţăturilor şi a simbolurilor, şi nu în ultimul rând de globalizare forţată a întregului patrimoniu universal al umanităţii. Pentru a face Marea Trecere, după comunism şi capitalism, într-un nou sistem de guvernare a lumii. Un sistem formal şi axiomatic, care, probabil, se scrie acum în întregime, la nivel social-planetar, fie el teologic şi filozofic, politic şi economic, şi în mod special sistemul cultural universal. Cu alte cuvinte, cultura universală este puterea popoarelor, iar artă este felul lui Dumnezeu de a se descoperii omului, în jocul lui cu cerul şi cu oamenii; cu oamenii de la zei, cu oamenii creştini, cu oamenii din oameni şi cu oamenii fără destin. Cu aceştia din urmă, avem o mare problemă de rezolvat.  

Contribuţia românească la proiectele de ameliorare culturală, ecologică, politica, religioasă şi istorică a naţiunilor din Comunitatea Europeană (PACEPRINCE – “ATLANŢII DIN CARPAŢI “):  

A) Ameliorează conflictele dintre lumea est-europeană şi lumea vest-europeana, dintre bogaţi şi săraci, dintre structuralism şi ecologie, dintre familii, clanuri, triburi şi naţiuni;  

B) Stabileşte şi identifică legături de dezvoltare durabilă intre produsele culturii, care sunt valorile umanităţii, şi produsele civilizaţiei, care sunt bunurile materiale;  

C) Formează spaţii noi, transfrontaliere, de interferenţă între lumea vest-europeana şi lumea est-europeană, între lumea bogată şi lumea săracă, intre culturile tradiţionale şi modernitatea civilizaţiei Occidentului, aflate acum într-o fază avansată de agresivitate umană, prin procesul de globalizare a lucrurilor şi de tribalizare a persoanelor. Căci acestea sunt cele două tendinţe contradictorii cu care se confrunta întreaga omenire în sfârşitul istoriei celei mai mari înşelătorii umane.  

D) Propune modele noi de organizare comunitară şi culturală a Uniunii Europene prin amestecul raselor din lumea bogată cu Lumea a Treia, pentru viitoarea unificarea culturală, politica şi economică a euro-afro-asia cu continentul American, şi înfiinţarea Statelor Unite ale Europei.  

F) Dă soluţii care permit şi încurajează dezvoltarea şi împlinirea profesională prin susţinerea spirituală şi materială a oamenilor de pe întreaga planetă implicaţi în acest proiect-pilot european.  

(de completat alte deziderate)  

III. OBIECTUL DE ACTIVITATE:  

Înfiinţarea Asociaţie Culturale “PACEPRINCE – “Atlanţii din Carpaţi” – Asociaţia va fi extinsă în întreaga ţară printr-o reţea de sate turistice după modelul “satului dacic”, care vor fi coordonate dintr-un “oraş virtual”, prin Cetate Europeană Virtuală (CEV) – numită ORAŞUL PĂCII - Atlantisul – Oraşul Coroanelor.  

În cadrul asociaţiei vor funcţiona:  

A) O revistă online: Oraşul virtual “ORAŞUL PĂCII - Atlantisul – Oraşul Coroanelor”  

B) Clubul Europa Atlanţilor  

C) Cafeneaua “intelect- activ” - Club Europa Atlanţilor  

D) Tabăra de creaţie - Grădina cu statui  

E) Un parc de distracţie (cu jocuri solare)  

F) O fermă ecologică (Permacultura)  

G) Un restaurant cu profil naturist  

H) Ateliere de creaţie şi laboratoare pentru elaborare, executare şi valorificare de produse culturale, ecologice şi durabile, şi alte bunuri materiale. Etc.  

(de completat alte activităţi: arhitectură şi construcţia “oraşului virtual”, Cetatea europeană virtuală, Satul dacic, mini fabrici ecologice, mori de măcinat şi prese de ulei, tradiţionale, carmangerii, etc.)  

IV. REZULTATE:  

A) Identificarea şi promovarea valorilor tradiţionale şi intelectuale europene din toate domeniile de activitate.  

B) Declanşarea unei “mişcări feministe universale” pornită alternativ din nucleul cel mai fecund al latinităţii – România, Italia, Spania, etc. - Şi la polul opus – SUA, care prin “naţiunile transplantate” din euro-asia-africa în America Latină şi din A.Latină în cea de Nord a devenit, prin amestecul raselor, cea mai puternică naţiune din lume.  

C) Implicarea femeilor în proporţie de 80% în viaţa politică, economică şi culturală, pentru reconstrucţia Societăţii civile şi a viitoarelor State Unite ale Europei.  

D) Restabilirea libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane, prin politicii economice, culturale şi religioase în întrega lume, printr-un proiect de Constituţie Universală a Drepturilor Omului, cu aplicaţii în toată lumea.  

(Ori se bucura toată lumea de aceste libertăţi, egalităţi şi demnităţi umane, ori până la urmă nu se mă bucura nimeni pe pământ. Şi atunci ne vom întoarce, probabil, toţi la o altă formă de Cetate eternă, de data asta de “comunism creştin”, cu “antecedente” în “Republica Universală” a lui Platon din Grecia antică, care se pare că se formează acum la Viena. Republică care îşi are doctrina în “comunismul femeilor” din tratatul de Republică a lui Platon din Grecia antică, scris în urmă cu 2500 de ani. Un tratat politic despre formele de guvernământ în care se vorbea iniţial despre Cetatea eternă, dar care apoi a fost cenzurat de iudeo-masoni şi transformat în conceptul de “Republică Universală”.  

Libertate politică înseamnă în primul rând democraţie şi stat de drept, care să garanteze aceste libertăţi, egalităţi şi demnităţi umane, în cadrul unei libertăţi economice veritabile: nu falsă libertate care permite corporaţiilor globale să transforme ţările sărace în colonii economice virtuale, ci acea libertate care le permite oamenilor prilejul să înceapă afaceri durabile, care să corespundă nevoilor compatrioţilor, iar după aceea, să le dezvolte şi să ofere locuri de muncă pe termen lung).  

V. FINANŢARE ŞI COFINANŢARE:  

500.000 de euro finanţare de la Uniunea Europeană. Şi 100.000 de euro de la organizaţii profesionale şi/sau de la producători.  

VI. ŞAPTE ARGUMENTE PENTRU AMELIORAREA UMANITĂŢII  

1. Sociologic: Nu există oameni inutili ci doar o societate care nu este în stare să le descopere utilitatea iar ei suferă. De aceea, acest surogat de societate (în fond, un surogat de “aristocraţie muncitorească”, comunistă şi capitalista) nu va putea fi bună nici pentru cei realizaţi, nici pentru cei nerealizaţi, tocmai pentru că primii îi condamnă pe ultimii. Deşi şi primii şi ultimii au aceiaşi origine, şi aparţin de ultima clasă şi casta pe care am numit-o mai sus.)  

2. Religios: Cât de mare e Ignoranţa, atât de mare e bogăţia celui lacom.  

Dacă ai ochi, să vezi. În fiecare loc, oriunde ai merge, vei găsi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, complet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate”, ne spune Maica Tereza.  

Dar aceasta este şi acum şi cea mai mare ruşine a Uniunii Europene, unde sunt aşa zis „unite şi integrate” 28 de state: să menţii în sărăcie lumea est-europeană cu venituri de doar 150 de euro pe lună, în timp ce ţările bogate din Vestul Europei să aibă venituri de peste 3000 de euro pe lună, ca să nu mai vorbim de europarlamentari de pe scara Puterii bruxelleze care au salarii de 10000 de euro pe lună.  

Tu trebuie să fii sfânt în poziţia în care te afli şi eu trebuie să fiu sfânta în poziţia în care m-a pus Dumnezeu. Aşa încât nu e nimic extraordinar să fi sfânt. Sfinţenie nu e luxul câtorva. Sfinţenia e o simplă obligaţie pentru tine şi pentru mine. Noi am fost creaţi pentru aceasta.”, mai spune Maica Tereza în revista Parabola.  

3. Feminist: Ceea ce este sfârşitul lumii pentru un copil care moare de foame, reprezintă un “fluture viu” în stomacul unei femei adevărate. Există femei adevărate, cu o conştiinţă avansată, care se identifică cu cei peste două miliarde de oameni care trăiesc cu un dolar pe zi. Şi există, totodată, femei moarte spiritual, fără să ştie că au murit de mult, care se identifica doar cu consumul excesiv de bunuri materiale.  

Pacea lumii este la fel de importantă ca şi pacea sufletelor noastre.  

4. Cultural: Nu se poate construi o lume materială fără ca aceasta să fie subordonată culturii, fie ea naţională sau universală, pentru aşi regăsi bunăstarea, armonia şi adevăratul sens al vieţii. Orice inversare a acestei ordini spirituale în lucruri şi fiinţe lăsată de Dumnezeu pe pământ, conduce, mai devreme sau mai târziu, la negarea omului. Această piaţă economică, sau economie de piaţă liberă, globalizată, mai mult sau mai puţin, este rezultatul culturii şi nu invers. Cultură ar trebui să fie în fiecare ţară al doilea sector cu greutate în PIB-ul ţării, pentru că este baza industriilor creative şi factorul economic cel mai important. Se poate să creezi bogăţie şi tehnologie înaltă prin intermediul dezvoltării artelor. Banii pe care i-ar putea genera creaţia de idei, prin energia solară, de exemplu prin construcţia generatoarelor electrice fără fir, ar putea fi la fel de mulţi precum cei generaţi de industria aluminiului sau petrolului. Cu o singură condiţie, banii să nu fie obţinuţi uşor din speculaţie financiare şi economice.  

5. Economic: Dacă încerci să controlezi economia se blochează sistemul. Deci nu este posibil să planifici dezvoltarea economică. Dacă “nu faci nimic” pentru a organiza economic, aceasta are darul extraordinar de a se organiza singură. Cu cât o organizezi mai puţin, cu atât merge mai bine. Soluţia: să-ţi foloseşti talentul şi ideile pentru a inventa produse noi. N-ai produse noi, n-ai piaţă, n-ai nimic. Şi ne pierdem în mulţime dacă alergăm alături de ceilalţi. Eu nu pot să alerg după Germania, că nu o voi prinde niciodată. Germania produce singură, cu roboţii ei, pentru toată Europa, de aceea vrea să faca vasali din toate ţările din UE, ca să-şi vândă marfa. Eu trebuie să inventez produse noi pentru ţara mea, chiar şi mini fabrici şi uzine noi, pe roţi, care să proceseze şi să valorifice tot ceea ce această ţară verde produce în stare naturală, iar guvernul român are obligaţia să-mi asigure patentul, licenţă şi protecţie de piaţă. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta înseamnă că guvernul din ţara mea este ilegitim şi incapabil să guverneze şi să administreze o ţară.  

6. Genetic:” Capital străin” înseamnă “sânge proaspăt”, după care strigă toţi capitaliştii din toate Camerele Reprezentanţilor Lumii, inclusiv Lumea a Treia din care facem parte şi noi, cu minorităţi cu toţi.  

7. Filozofic: Ne îndreptăm către cea mai mare transformare din istoria omenirii. În acest moment al sfârşitului istoriei celei mai mari înşelătorii umane, consider că trăim într-o lumea aflată în criza ca proiect de civilizaţie. De ce? Pentru că pe pământ lumea e fără un centru coordonator de spiritualitate şi cultura universală, iar în cer lumea e într-un război al “focului stelar”. Trăim timpuri de mare cumpănă la nivel planetar şi motivul pentru care se întâmpla acest lucru este în esenţă modul în care privim lumea şi pe noi înşine. Universul este Conştiinţa. Criza este una de conştiinţă. Ne îndreptăm rapid către pragul critic, în care distrugerea planetei devine ireversibilă, iar mediul impropriu susţinerii civilizaţiei omeneşti. Estimările cele mai pesimiste sunt de cinci ani, iar cele mai optimiste de douăzeci de ani. E târziu, dar trebuie reformat totul din temelie, pentru a afla ce suntem, cine suntem, de unde venim şi unde mergem.  

Să nu fim naivi şi în sec. XXI. Gnoza, considerată o formă de cunoaştere “cu acces restrâns”, a pus stăpânire pe întreaga lume, acţionează acum prin internet că o afacere de provincie sub forma unui” semn bolnav”, şi noi nu avem conştiinţa acestui fapt. Pentru uni oameni gnostici, gnoza acţionează prin “agonie şi extaz”, pentru alţii prin “bucuria de a fi mântuiţi”, iar pentru “ceilalţi oameni” gnoza acţionează prin “nihilismul modern” şi are ca ţinta distrugerea civilizaţiei universale şi “moartea lui Dumnezeu”. “Iadul sunt ceilalţi oameni”, ne spune filozoful existenţialist francez J.P.Sartre. Cât de adevărat. Dar nu numai gnoza e gnostica, ci şi autorii ei catolici, ortodocşi sau musulmani. Totul e gnostic în istorie de la începuturi până azi, reforma, comunismul internaţional, bolşevismul sovietic fascismul italian, nazismul german, legionarismul românesc, liberalismul american, existenţialismul francez, psihologia, biologia modernă, parapsihologia şi genetică, toate curentele sunt gnostice. Şi întreaga societate e bolnavă şi gnostica.  

În această situaţie limita există două alternative: sau descoperim un “ecstaz al transcendentei” prin Intelectul Activ, sursa a intuiţiilor intelectuale prime conceput ca fiind Sufletul Viu, parte din Sufletul lui Dumnezeu; sau acceptăm “nihilismul modern” prin explozie şi implozie informaţională şi fiecare individ evoluează în toate sensurile posibile, dar fără construcţie şi rigoare. Adică fără mamă, fără tată, fără suflet şi fără Dumnezeu. A treia cale ar putea fi crearea de orase-state-matrifocale, cu doar 5000 de locuitori, divizate politic, dar unite printr-o nouă “religie matrifocala”.  

VII: APLICAŢII:  

În vindecarea economică şi culturală a popoarelor înghiţite în sfera de putere a Timpurilor Moderne; în protecţia mediului şi prevenirea riscului; în turismul cultural; în regenerare urbană şi rurală; în infrastructura socială, sănătate, educaţie şi cultura; în semiotica iubirii; în ştiinţa reprezentării sistemele de semne arbitrare şi simboluri consacrate pentru anticiparea viitorului; în artele vizuale şi în Televiziunea Globală pentru cunoaşterea Artei Memoriei, “imaginilor-regine”, Intelectului Suprem şi pe Dumnezeu.  

VIII: CONCLUZII:  

Viaţa e 10% ce ţi se întâmplă şi 90% felul în care reacţionezi la ce ţi se întâmplă. Tot ce se întâmplă în lume este în “legătură” cu felul în care vom şti să reprezentăm şi să folosim cât mai bine Arta-transformarii sistemelor formale, axiomatice. Adică de a transforma semnele arbitrare în simboluri consacrate, pentru a putea anticipa viitorul. În semiotica a reprezenta înseamnă a stabili o legătură durabilă între ceea ce reprezentam şi ceea ce facem.  

Din păcate puterea politică şi religioasă are pe conştiinţă toate păcatele culturale ale ultimilor patru veacuri. Căci pactul dintre aceste două puteri au făcut ca Europa să piardă rodul, sensul însuşi al ultimei sale mari epoci, Renaşterea, într-un moment când cea mai înaltă ordine de valori intrinsece, “ordinea în lucruri şi fiinţe” a valorilor aristocratice care spuneau Da vieţii, care garantau viitorul, exact contrariul a ceea ce au făcut valorile decadente ale întunericului şi negaţiei.  

O posibilă soluţie de salvare a societăţilor moderne, demitologizate, masculinizate, desacralizate şi îmbătrânite prin pierderea capacităţii creierului de a anticipa viitorul, ar putea fi refacerea “creierului bicameral”. (a se studia cercetările lui Roger Sperry – laureat al Premilului Nobel – asupra funcţiunilor celor două emisfere cerebrale). Asta înseamnă că singurul organ care se poate reface este creierul, printr-un nou proces foarte complex de educaţie, ştiinţa şi cultura, utilizând pe scară largă Universul Computer în noilor cuceriri ale ŞTIINŢELOR LUMINII. Acestea sunt: medicină complementară (bioenergoterapia, terapia prin lumina, sau homeopatia etc), computaţie genetică (care imita felul în care funcţionează genele umane în “computerul biologic”), computaţie cuantică (adică prin unificarea energiilor biologice, Electrice, magnetice şi fotonice - BEMF), computaţie anticipatorie, descoperind Sufletul Viu (Dow-ul, adică divinitatea lăuntrică), Artele - Frumoase (practicând terapia prin artă), sau printr-o nouă formă foarte complexă de “meditaţie artistică” bazată pe vizualizări de semne şi simboluri”, şi aşi spune chiar de “imagini-regine” şi combinări “criptografice” de noţiuni magice şi mistico-crestine. Este vorba de nişte “iamgini-regine” cu o Dubla-Fata, divină şi umană, una de Lună, iar cealaltă de Soare întoarsă mereu spre o Simplă “Coloana a Soarelui de Vis”.  

Cu alte cuvinte, este vorba de cele două IERARHII ALE LUMINII expansioniste care conduc lumea: ierarhia luminii solară din “spaţiul supralunar” şi ierarhia luminii lunare din “spaţial sublunar”.  

Eu cred cu tărie şi îmi exprim convingerea că istoria intelectuală a omenirii şi implicit a religiilor, poate generă un nou umanism al Renaşterii Spirituale, prin asimilarea culturilor arhaice extraeuropene. Este vorba de o Cultură matrifocala şi matrilocale paşnice din vechea Europa de 50.000 de ani. Numai această cultură matrifocala ar mai putea demasculiniza, demitologiza şi deprovincializa cultura Occidentală, aflată la apogeu.  

De fapt, acest nou umanism al Renaşteri Spirituale a început deja în Universul Computer aflat acum într-o fază primitivă a dezvoltării sale, dar care va atinge maturitatea în următorii 5 ani. După care va dispare, pentru că apoi noile structuri ale Renaşterii omenirii să se poată dezvolta la scară globală prin noi forme de cunoaştere în deplină armonie cu OAMENII, cu COSMOSUL şi cu DUMNEZEU.  

Istoria intelectuală a omenirii nu este alta decât jocul minţii umane cu ea însăşi, şi nici nu poate să fie altceva. Căci interacţiunea dintre mintea creatorului şi lume creează semne arbitrare şi simboluri consacrate. Dar şi conectarea Minţii creatorului la Harta Minţii lui Dumnezeu produce simboluri ale Renaşterii Spirituale, iar acestea sunt mai durabile decât celelalte. Lumea acestui secol va fi spirituală sau nu va fi deloc.  

Înconjuraţi-vă de itelectuali-activi şi de artişti creatori de sistem, si veţi descoperii măsura creativităţii în expresia anticipării viitorului.  

Vă mulţumesc pentru interesul acordat acestui Proiect-pilot, pe care sper să-l pot merita în întregime sau maca într-o oarecare măsură!  

Cu respect şi admiraţie, Constantin Milea Sandu  

Braşov.29.07.2013  

Persoana de contact: Constantin Sandu-Milea, tel: 0744994454;  

E-mail: cmileasandu@yahoo.com;  

Referinţă Bibliografică:
Proiect-pilot pentru ameliorarea umanitatii / Constantin Milea Sandu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 942, Anul III, 30 iulie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Constantin Milea Sandu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Milea Sandu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!