Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

REDACŢIA

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Home > Cultural > Accente >  


Autor: Octavian Lupu         Publicat în: Ediţia nr. 267 din 24 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

Privind la realitatile vesnice
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
  
  1. A privi lucrarea lui Dumnezeu de mântuire 
  
1.     Ce asigurare ne oferă următorul verset indiferent de situaţiile prin care trecem?  
Romani 8: 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. 
Cum putem ajunge la acest nivel al credinţei în Dumnezeu încât să fim convinşi că absolut „toate” lucrurile vor acţiona spre binele nostru? Ce anume putem include în acest „toate”? 
  
2.     Urmează o întrebare, oarecum retorică, pusă de apostolul Pavel:  
Romani 8: 31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 
Chiar nu este nimeni împotriva celui ce se încrede în Dumnezeu? Oare nu există împotrivire şi luptă? Sau la ce se referă mai precis versetele? Şi nu în ultimul rând, ce puternică asigurare ne este amintită ca garanţie a biruinţei prin Isus Hristos? 
  
3.     Ajungem acum la apogeul argumentaţiei lui Pavel că nimic nu ne poate despărţi de Dumnezeu:  
Romani 8: 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
În ce sens dragostea lui Dumnezeu este atât de puternică încât nimic nu ne poate despărţi de ea, atunci când credem în Isus Hristos? Cum putem să avem această asigurare mereu vie în conştiinţa noastră? 

  


     
     

  1. A privi lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, ca legătură între cer şi pământ 
  
1.     Să urmărim acum lucrarea pe care Domnul Hristos a spus că o va desfăşura în ceruri după înălţarea Sa:  
Ioan 14: 1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 
La ce fel de locuinţe se referă versetele de mai sus? Cum putem avea o astfel de credinţă încât să fie anihilată „tulburarea inimii” sau îndoiala? Dacă Isus ne pregăteşte un loc în ceruri, ce fel de pregătire trebuie să facem noi aici, pe pământ? 
  
2.     Să examinăm mai departe cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor înainte de a se despărţi de ei:  
Ioan 14: 6 Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7 Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut. 
Cum se explică faptul că doar prin Isus Hristos avem acces la Dumnezeu? Şi mai departe, cum Îl putem vedea pe Tatăl privind la Fiul Său, întrupat ca om? În mod concret, ce presupune aceasta? 
  
3.     Să vedem acum o făgăduinţă rostită pentru cei care vor „privi la” Hristos sau mai bine zis vor crede în El:  
Ioan 14: 12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. 
La ce lucrări deosebite se face referinţă? Ce înseamnă să acţionezi în Numele lui Isus Hristos? Cum se leagă acest lucru de credinţa pe care trebuie să o avem în El? Oare chiar „orice” lucru Îl va împlini Domnul pentru noi, dacă îl cerem în Numele Fiului Său? 
  
  
  1. A privi lucrarea lui Dumnezeu în Hristos înălţat la ceruri 
  
1.     Să trecem acum la un element obligatoriu pentru a putea să „Îl vedem pe Dumnezeu”, aşa cum citim mai departe:  
Efeseni 1: 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, 18 şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, 
La ce fel de înţelepciune se face referinţă? Este vorba doar despre cunoaşterea unor anumite lucruri sau este mai mult, în genul relaţiei pe care trebuie să o avem în mod continuu cu Dumnezeu? La ce cunoştinţă trebuie să ajungem? 
  
2.     Să vedem ce spune mai departe apostolul Pavel cu privire la cunoaşterea ce ne este promisă de către Dumnezeu prin Isus Hristos: 
Efeseni 1: 19 şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21 mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 
Ce înseamnă să ajungi la cunoştinţa că Hristos este mai presus decât toate lucrurile? Cum se poate obţine o astfel de revelaţie personală, care să te ajute să rămâi credincios lui Dumnezeu indiferent de vreme? 
  
3.     Să vedem acum apogeul cunoştinţei glorificării lui Hristos, după înălţarea Sa la ceruri:  
Efeseni 1: 22 El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi. 
Ce înseamnă să ajungi la cunoştinţa că Isus este „căpetenie” peste toate lucrurile, că nimic nu scapă privirii Sale şi autorităţii pe care o exercită de la înălţimea tronului lui Dumnezeu? Şi mai departe, ce înseamnă să Îl vezi pe Hristos în calitate Sa de conducător al Bisericii Sale? Practic, la ce se referă? 


 
 

  1. A privi lucrarea lui Dumnezeu din natură 
  
1.     Să ne întoarcem acum privirile către natură:  
Matei 6: 25 De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 
De ce este important să privim la lucrarea lui Dumnezeu din natură? Ce lecţii practice putem învăţa în felul acesta? Cum putem scăpa de grijile ce ne asaltează şi ne împovărează sufletul, cu privire la ceea ce se va întâmpla cu noi? 
  
2.     Să mergem mai departe pentru a analiza remediul lui Dumnezeu pentru îngrijorare:  
Matei 6: 27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? 
Cum putem să scăpăm de grijile ce ne înconjoară, privind la lucrarea lui Dumnezeu pentru nişte plante trecătoare şi de mică valoare? De ce trebuie să ne luăm timp pentru aceasta şi practic, cum se poate realiza? 
  
3.     Şi acum o altă categorie de grijă, veche de când există lumea: 
Matei 6: 31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: Ce vom mânca? Sau: Ce vom bea? Sau: Cu ce ne vom îmbrăca? 32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. 
Cum putem să înlocuim grija pentru ziua de mâine, cu preocuparea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu? De ce este esenţial să facem acest lucru, şi practic, cum se poate realiza? 
  
Am ajuns la finalul acestui studiu. Să recapitulăm acum etapele pe care le-am parcurs, astfel am vorbit despre faptul că nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, cât timp avem credinţă în El, despre legătura nemijlocită pe care o avem cu Dumnezeu prin Isus Hristos, despre lucrarea pe care El o face în ceruri pentru noi şi mai departe, despre ce înseamnă să priveşti la ceea ce face Dumnezeu pe pământ, în natură, ca ilustrare pentru providenţa Sa faţă de noi. 
  
Întrebarea este: Suntem dispuşi să aplicăm sfaturile pe care le-am studiat? Dorim să fim scăpaţi de mulţimea de griji care ne asaltează fără milă? Dacă da, atunci să începem acest lucru chiar din această clipă; nu este timp de a mai amâna; mâine s-ar putea să fie prea târziu. 

  


Referinţă Bibliografică:
Privind la realitatile vesnice / Octavian Lupu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 267, Anul I, 24 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Octavian Lupu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Octavian Lupu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!