AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Literatura > Comentarii >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 1276 din 29 iunie 2014        Toate Articolele Autorului

Feminitatea unei feministe: Cristina Emanuela Dascalu
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Feminitatea unei feministe: Cristina Emanuela DASCĂLU: 
  
VOCAŢIE POETICĂ CERTĂ, AUTENTICĂ VOCE LIRICĂ, 
  
DISCREŢIE, TALENT ŞI NEMURIRE LITERARĂ 
  
Excelentul volum de poezie Echinox sau Solstiţiu, apărut în 2009 la Editura Timpul din Iaşi, defineşte cu fidelitate personalitate Cristinei Emanuela DASCĂLU ca pe o poetă autentică şi singulară, înclinată spre un perpetuum sondaj interior, inventivitate şi abstracţiune. Lirica sa este reflexul unei puternice tensiuni interioare caracterizată prin gravitate şi profunzime, printr-o expresivitate pregnantă şi originală, prin acuitate ideatică. 
  
Volumul Echinox sau Solstiţiu propune un imaginar poetic centrat în jurul motivelor: mare, pietre, singurătate, toamnă, lumină. Temele principale ale volumului rămân Iubirea, Timpul, tentaţia Absolutului. Preferinţa poetei Cristina Emanuela DASCĂLU merge spre poezia scurtă, de concentrată esenţă lirică, cu nuclee incitante, în care textul îşi ascunde mesajul sub multe văluri pe care cititorul le va ridica vrăjit. Se remarcă în acest volum preferinţa pentru poezia încifrată, pentru poeme cu ,,obloanele trase”(Talisman, Floarea interzisă, Licitaţie câştigată, Tristeţi conjugale, Cabină de visat cu ora). 
  
Frenezia poetică a autoarei, declanşată de emoţia iubirii împlinite, netrăite, aşteptate, uitate, pierdute sau rătăcite, se materializează într-un dinamism verbal când ager, când tandru, când plin de duioşie, ca în speciala poezie intitulată Dulce: ,,Lasă-mă să-ţi scriu pe frunze de castan,/ Visele iubirii renăscând în suflet an de an,/ Lasă-mă să-ţi spun cât mi-ai lipsit,/ De când ploaia gândului ne-a risipit./ Înflorind petală cu petală,/ Dulce era iubirea astă vară,/ Iar în toamnă, printre mere coapte,/ Respiram căldura unei şoapte;/ Să ne-aruncăm în vuietul iubirii,/ Ca-ntr-un vârtej de apă-ameţitor,/ Şi-n clipa iminent-a despărţirii/ Să recunoşti că visele te dor.” 
  
Deşi cuvântului îi sunt extrase valenţele metaforice, fiind un spirit ludic, dinamic şi hotărât, Cristina Emanuela DASCĂLU manifestă o pătrundere şi o rostire lirică foarte directe. Ea trasează umbra esenţelor în contururi clare, realizând uneori o meditaţie lirică gravă şi solemnă, ca în emblematica poezie Solstiţiu. Obsesia cuvântului, întâlnită şi în excelentul volum Adorabila fiară (apărut în 2009 la Editura Crigarux din Piatra Neamţ), devine la Cristina Emanuela DASCĂLU esenţa adevărată a lucrurilor, ele, cuvintele, transformându-se, ca şi la Nichita Stănescu, în ,,necuvinte”: ,, ... te voi tăcea/ cu cel mai tandru dintre necuvinte.” (Iubirea se iveşte tăcând). E o plăcere a autoarei de a opri acele ,,edificii de sunete” (cuvintele) şi de a le transforma în martore tăcute, ,,aţipite” ale iubirii nerostite: ,,Ne îndreptăm spre moarte, mai mult/ Cu fiece clipă, tipografii pregătesc/ Ediţia de seară a ziarelor de pe mapamond/ Oamenii de ştiinţă se întreabă/ Când vom opri curgerea timpului/ 
  
Şi eu nu spun un cuvânt/ Şi tu nu spui un cuvânt/ Ne privim chipurile/ În apă.”(Solstiţiu) 
  
Uneori, cuvintele dor, acutizează trăiri pierdute, misterul iubirii rătăcite: ,,Cum poţi să treci pe-aceleaşi străzi/ Pe care ieri treceam de mână,/ N-auzi cum totul mai îngână/ Cuvântul nostru de atunci?”(Nedumeriri). Alteori, cuvintele îşi pierd funcţia comunicării şi atributul cunoaşterii: ,,Te retragi domol în fapte,/ Şi mi-e milă de cuvinte,/ Spuse fost-au altădată,/ Îns-acum totul ne minte.”(Ex nihilo, nihil!). Maestră în limbajul semnelor şi al florilor, poeta identifică ,,tristeţea cuvintelor scunde”(Sigur mai eşti), dar şi ineficienţa lor care naşte dorul de tăcere:,,nu rosti niciun cuvânt care să tulbure zborul pescăruşilor.”(Un singur trup).  
  
Cristina Emanuela DASCĂLU are o zbatere lăuntrică, o ascensiune gradată spre cunoaşterea de sine, o religie a iubirii şi a scurgerii inexorabile a timpului, o singurătate preţioasă şi o meditaţie fugară în umbra morţii:,,Fără ştire să calci pe urmele încremenitelor vise/ Vino, să stăm sub cupola florii de măr interzise/ Să spui: am venit! Şi să-mi ghiceşti/ Când am murit în palmă./ Îmbrăcată în negru stau şi ascult/ Dar care-i adevărul nu ştiu/ Ştiu doar că uneori se poate muri/ Chiar dacă rămâi viu...”(Floarea interzisă). Moartea, sensul ei, prezenţa atât de ascunsă în fiecare clipă a zilei, în fiecare rostire a anotimpurilor dragi (primăvara, toamna), în fiecare iubire uitată, rămâne o constantă a imaginarului poetic, discret enunţată, niciodată, poate, posibilă cu adevărat. Poeta arde în fiecare poem, trăieşte revelaţia descoperirii sinelui prin ,,miere şi lumină”(Talisman), prin păsări tainice sau prin interesanta substituţie a eului liric din finalul poeziei Tu poţi. Ca şi timpul, destinul este implacabil, este un destin căruia nu poţi să-i ceri explicaţii, poate doar să-i aduci un reproş: ,,De-a pururi sunt sortită să pierd şi nu-i uşor/ Să pierzi mereu, să-ţi pierzi mereu norocul...”(Iubire paralelă); ,,Nu mai cred nici în iubire,/ Prea-i o mască, prea un joc,/ Prea se schimbă totu-n farsă,/ Sau... am numai nenoroc?!”(Ex nihilo, nihil!); ,,O stea fără noroc, de foarte sus,/ mi te-a adus şi mi te-a luat din cale;”(Anotimpuri minus). 
  
Sensibilă şi profundă, Cristina Emanuela DASCĂLU doreşte să pătrundă esenţele lumii printr-o abordare atentă a miracolelor care se ascund în jurul nostru. Le simte cu inima, le iubeşte cu gândul, le trăieşte renăscând ,,într-o lungă călătorie” în jurul fiinţei sale. Poemele ineditului volum Echinox sau Solstiţiu cristalizează un destin poetic asumat, de excepţie, şi evidenţiază convingerea că Timpul, Iubirea şi Moartea rămân întrebările fundamentale asupra cărora se apleacă talentata poetă cu ochii unui copil mai mare, rănit de mult prea mult suflet. 
  
Prof. dr. Elisabeta PASCU 
  
Conf. univ. dr. Cristina Emanuela Dascălu, PhD este absolventă Şefă de Promoţie Summa Cum Laudae cu Doctorat în Ştiinţe Filologice, Filosofice, Umaniste, Sociale şi Politice (1997-2006) a Universităţii University of Tulsa, SUA, câştigătoarea Bursei americane integrale de Merit de Predare, Cercetare şi Publicare. Lucrarea sa de Doctorat Literatura Exilului şi a Ţărilor/ Tărâmurilor Imaginare/ The Literature of Exile and Imaginary Homelands a fost publicată în SUA în 2006. Cristina Emanuela Dascălu, PhD este şi Specialist cu Masterat în Limba şi Literatura Engleză şi Americană/ Writing Specialist, MA English and American Language and Literature, Pittsburg State University, SUA; câştigătoarea Bursei americane integrale de Merit de Predare şi Cercetare, Absolventă Şefă de Promoţie Summa Cum Laudae, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în Engleză. Specialist cu Masterat în Comunicare/ Communication Specialist, MA Communication, Pittsburg State University, SUA; Absolventă Şefă de Promoţie, Summa Cum Laudae Diploma de Merit, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în Comunicare, câştigătoarea Bursei americane integrale NAFSA de Merit, de Cercetare, Cristina Emanuela Dascalu predă la nivel universitar din 1995 şi a obţinut numeroase premii pentru activitatea didactică, de predare.  
  
Licenţiată în Litere/ Ştiinţe Filologice, Specializarea Engleză-Română, la Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, România; 1993, câştigătoarea Bursei Naţionale de Merit, Cristina Emanuela Dascălu este absolventă Şefă de Promoţie, cu Diplomă de Merit, Media Generală 10 şi şi-a susţinut lucrarea de licenţă Aspecte ale dicursului poetic în poezia americană contemporană scrisă de către femei/ Aspects of Poetical Discourse in Contemporary American Poetry by Women tot cu Nota 10.  
  
Recenta sa carte publicată în SUA de către prestigioasa editură academică Cambria Press, Imaginary Homelands of Writers in Exile: Salman Rushdie, Bharati Mukherjee, and V.S. Naipaul s-a bucurat şi se bucură de deosebit succes.  
  
Cristina Emanuela Dascălu este şi traducător (vedeţi recenta traducere la Editura Ars Longa din opera lui Christian Tămaş Liniştea albă/ The White Silence), autor premiat nu doar în multiple domenii ştiinţifice de cercetare, precum comunicare generală, teorii ale comunicării, comunicare interpersonală/ relaţională, comunicare interculturală, comunicare mass-media, jurnalism, comunicare tip business, negociere în afaceri, comunicare organizaţională, scriere tehnică şi profesională, expoziţie şi argumentaţie, compoziţie/ composition, tehnici de cercetare si metodologia cercetării ştiinţifice, portfolio system of instruction and assessment for writing courses/ sistemul tip portfolio pentru instrucţie şi notare/ evaluare în cazul cursurilor de scriere şi cercetare, metode de evaluare, studii comparate de film, creative writing/ scriere creativă, teorie literară, americanistică, studii culturale, postmodernism, literatură engleză şi americană modernă şi contemporană, literatură etnică şi a minorităţilor etc., dar şi în creaţia artistică proprie, originală, în special în ceea ce priveşte creaţia de poezie şi proză.  
  
Cristina Emanuela Dascălu este o scriitoare cunoscută atât în România, cât şi în străinătate, membră în diverse organizaţii, asociaţii, societăţi onorifice şi profesionale din ţară şi străinătate, deseori în comitetul director. Creaţiile sale pot fi regăsite încă din anii 1980 în publicaţii literare diverse precum Antologia americană de vers contemporan, În afara liniilor: Antologie de creaţie literară/ Outside the Lines: A Creative Writing Anthology, The Cow Creek Review, Stylus, Nimrod, Tulsa World, The Collegian, Endnotes, TUGR/ Tulsa Graduate Review, Cronica, Ateneu, Convorbiri literare, Opinia studenţească, 24 de Ore, Dialog studenţesc, Ozana, Timpul, Tomis, Ateneu, Amfiteatru, Orizont, Flacăra, Femeia, Albina, Limba română pentru elevi, Viaţa diecezei, Cronica Romanului, şi altele – peste 300 de lucrări originale publicate şi premiate la concursuri naţionale şi internaţionale.  
  
Anul 2009 marchează, în România, apariţia a trei volume de poezie, două în limba română, Adorabila Fiară la Editura Crigarux şi Echinox sau Solstiţiu la Editura Timpul şi unul în limba engleză, Travel Series, la Editura Ars Longa, precum şi apariţia editorială a trei cărţi de specialitate în domeniul comunicării. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Feminitatea unei feministe: Cristina Emanuela Dascalu / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1276, Anul IV, 29 iunie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!