CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Poeme > Dorinte >  


Autor: Georgeta Resteman         Publicat în: Ediţia nr. 168 din 17 iunie 2011        Toate Articolele Autorului

Poeme de dragoste (1)

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Renaştere 

  

Sublime miresme înnoată-n albastru, 

Cireşi înfloriţi, sălcii verzi, alb de nufăr 

Privesc cu sfială spre-a zilelor astru, 

Încet mă strecor înspre vis … nu mai sufăr! 

  

Văd firul de iarbă cum creşte-n tăcere 

Şi muguru-i gata plesnit, ce splendoare! 

Narcisa-mi zâmbeşte-unduind de plăcere 

Redând  bucuria în suflet de floare. 

  

Şi-un zumzet sălbatec îmi umple-universul 

Un zgomot de-aripă uşor  măpătrunde... 

Deschid călimara lăsând tandru, versul 

Să picure-n calde, mirifice unde. 

  

Timid las departe tristeţi adunate 

Mă umplu fiori de o dulce dorinţă 

De viaţă, ce simplu trăită-mi dă Pace 

Cu linişte-mi dăruie-ntreaga fiintă. 

  

Renasc idealuri adun bunătate 

Cu flori presărate pe file-mi iau zborul 

Plutesc înspre nouri şi-n eternitate 

Cuprind infinitul şi taină mi-e dorul... 

  

  

Aş vrea… 

  

Aş vrea neîncetat să-ţi dăruiesc 

Ceea ce am cules numai din stele. 

Nici aur, nici arginţi nu năzuiesc 

A pune-n palma visurilor mele. 

  

Doar adieri de vânt în fapt de seară 

Ce-aduc miresme crude-n fân cosit, 

În ochi lumină, 'n suflet primăvară 

Un câmp de flori de suflet nesfârşit. 

  

Din cântec lin, pe strune de vioară 

Să torc spre tine-n taină tandre şoapte 

De Sus să curgă dintr-o călimară 

Praful iubirii  peste noi în noapte... 

  

Şi lacrimi - bobi de rouă de pe flori 

S-adun pe buze-n dimineţi senine 

Să mă-nfăşor în mantii  de culori 

Să uit de mine, tu să uiţi de tine... 

  

Visare 

  

Miresmele de fân cosit 

Şi dulce susur de izvor 

Mi-aduc  în suflet plin de dor 

În chip de înger, om iubit. 

  

E-atâta linişte în jur 

Şi-atâta frumuseţe-n cale 

Te-aştept aici, să vii agale 

Oblăduit de gându-mi pur. 

  

Să împletim cununi de flori 

În dimineţile cu rouă 

Îmbrăţişaţi sub lună nouă 

Să toarcem vise până-n zori. 

  

Nu ştiu ce crezi... eu sunt aşa: 

Trăiesc prin ce-i frumos şi bun 

Iar sufletul zălog mi-l pun, 

Pribeag sosit pe-un colţ de stea. 

  

Salcâmii-au înflorit târziu 

  

Salcâmii-au înflorit aici târziu 

Şi răspândesc miresme-alese-n jur 

În sufletu-mi până mai ieri pustiu 

Aduc lumină, talismanul pur. 

  

O port cu drag şi simt că urc spre cer 

Ating în treacăt norii prin albastru 

Iar drumul lin ce duce spre mister 

Îl desluşeşte-ncet măreţul astru. 

  

Lumina vie-n suflet dă putere 

Să birui orice urmă de-ntristare 

Cu floarea de salcâm uit de durere 

Parfumul ei sublim e alinare. 

  

Visez şi te aştept să-ţi mângâi fruntea 

Ochii să-ţi spăl în lacrima fântânii 

Speranţa nesfârşită-mi va fi puntea 

Spre dragoste, când înfloresc salcâmii. 

  

În pace şi-armonie să ne iubim o viaţă 

Flori de salcâm topite-n calde ploi 

Cu soarele iubirii în orice dimineaţă 

Să ne trezim în tihnă tu, eu, noi amândoi. 

  

Rugăciune 

  

Boabe de rouă tremurând pe flori 

Culeg cu buzele-mi de dor arzând 

Iar ochii-mi plâng şi mă cuprind fiori 

În noaptea lină  mă trezesc scriind... 

  

Îmbrobonate, frunzele-mi şoptesc 

Un cânt mirific coborât din cer 

Mlădiţe de iubire în linişte-nfloresc 

Îmi dăruiesc credinţă, putere să mai sper. 

  

Păşesc printre petunii şi salvii-mbujorate 

Begonii rozalii şi dulci domniţe albe 

Ce-adună-n ele vise sublim înmănunchiate 

Corole împletite în minunate salbe. 

  

Pământul reavăn, cu mantii divine 

E sacră legătură şi loc de-nchinăciune 

Trifoi cu patru foi zâmbeşte către mine 

Şi mă îndeamnă tainic la dulce rugăciune. 

  

Doamne, sfinţeşte-mi viaţa şi dăruie-o cu pace 

Dă-mi bunătate-n suflet şi-o mare de iubire 

Mai dă-mi înţelepciune din grâul ce se coace 

Pâinea credinţei dă-mi-o şi-un dram de fericire! 

  

Femeia-ndrăgostită 

  

În dimineaţa lină, pe mal de lac cu nuferi 

E sufletul o barcă ce-n linişte pluteşte 

Visând cu ochi deschişi, femeia ce iubeşte 

Privirile-şi afundă în minunaţii lujeri 

Ce năzuiesc speranţa unei iubiri sublime 

Şi risipesc nelinişti ivite dintre umbre 

O sete de lumină şi dragoste pătrunde 

În universu-i pur şi-atât de plin de tine... 

  

Se-apleacă peste ape şi-şi oglindeşte faţa 

Petalele de nufăr în gânduri le adună 

Şi-şi făureşte-n taină, ţesut cu fir de lună 

Un vis frumos, cu pace să-i dăruiască viaţa. 

  

Departe peste ape, tu, călător prin astre 

Zadarnic căutând în zilele toride 

Muguri de suflet viu prin spaţii insipide 

Eşti prins încă în mreaja tăcerilor sihastre. 

  

Te scalzi în bobi de rouă şi stai încă-mpietrit 

Ţi-e teamă de iubire şi cauţi un nou scut? 

Gândeşti la o fantasmă care nu s-a născut 

Ca să-ţi aducă linişti în suflet răvăşit... 

Nu simţi în dimineaţă şi-n nopţile târzii 

Cum sufletul se zbate şi tainic dăruieşte 

Lumina şi iubirea ce din izvor ţâşneşte 

Şi-aşteaptă în tăcere iubite, ca să vii? 

  

Întrebări 

  

Culeg din flori de suflet nectar sublim...si plâng 

Te port cu drag în fiece crâmpei de gând 

Îţi simt prezenţa vie în orice fac...dar tac! 

Sunt doar o frunză-n vânt sau nufăr alb pe lac? 

  

Gândesc prea mult, iubesc frumos şi poate sper 

În visele frumoase sau limpezimi de cer 

Sunt lan aprins de maci sau foşnetul de frunze, 

Am flori de tei în plete şi-al lor nectar pe buze? 

  

Sunt barca în derivă sau vasul împânzit 

Plutind în albăstrimea oceanului dorit 

În care îşi dau mâna în prospeţimi de alge 

Lumina şi iubirea ’nălţate pe catarge? 

  

Sunt întrebări o mie ce-mi macină fiinţa 

Simt cum se-aprinde-n mine o flacără, dorinţa 

De-a desluşi mistere ce tainic mă-mpresoară: 

Sunt pentru tine pace sau doar dulce povară? 

  

Sentimente 

  

E linişte în jur şi ziua minunată 

Îmi dăruie cu razele de soare 

Un colţ de rai unde nimic nu doare 

Şi-n care am simţit întâia dată 

Că-n viaţă rostul de-a trăi frumos 

Şi de-a iubi la fel, cu toată fiinţa 

E ca o dulce vrajă ce stăruie-n dorinţa 

De-a fi mereu deschisă, cu suflet luminos. 

  

Adie dinspre codrii un vânt călduţ şi lin 

Un cântecel de greier şi-un fluture pribeag 

Mi te aduc aproape, iubite, suflet drag, 

Miresme-n fân cosit ne-nvăluie sublim. 

  

Grădina-i înflorită şi plină de culori 

Mă plimb printre răzoare, mi-e umedă privirea 

Sunt plină de speranţă şi-ţi dărui fericirea 

De-a vieţui-n iubire şi în alint de flori 

Ce-mbată cu miresme-n decor dumnezeiesc 

Iar tu, zidind altare din dalii - îmi surâzi 

Ai ochi plini de lumină şi-n pace te cufunzi 

Iar eu te iau de mână şoptindu-ţi...te iubesc! 

  

Sunt doar o fărâmiţă de iubire 

  

Mi-e dor să-ţi mângâi fiece cuvânt 

Rostit în taina nopţilor senine 

Mirajul lor în adieri de vânt 

Care mă poart-adesea către tine. 

  

Lacrimi de rouă picură timid 

Eu le culeg cu buzele flămânde 

Îmi pare totul serbăd, insipid 

Când nu îţi sorb cuvintele fecunde. 

  

Dar tac şi-aştept timidă clipa 

Când vei veni, de ne-o fi dat vreodat’, 

Să ne privim în ochi şi sub aripa 

De timp purtat de-un dor însingurat 

  

Să sorb acel nectar cules din linişti 

Ascunse-n limpezimi de irişi dragi 

Ce-mi dăruiesc mirifice privelişti 

Şi-mbălsămează cu miros de fragi. 

  

Sunt doar o fărâmiţă de iubire 

Đin lacrimi zămislită şi durere 

Dar năzuiesc mereu la fericire 

Te simt aproape, dulce mângâiere. 

  

De vei veni îţi voi aduce-n dar 

Un coş împodobit cu flori de suflet 

Plin de lumină, dăruit cu har 

De-a-ţi face viaţa lină, dulce cântec. 

  

Nu ştiu de vei veni, iar visul meu 

Se va-mplini sau se va stinge lin 

Mă rog arzând de dor lui Dumnezeu 

  

Să-mi dăruie un petec de senin 

În viaţa-n care plâng şi sper mereu 

Să sorb nectar, să nu mai beau pelin. 

  

De tine mi-e sufletul plin 

  

Iubite, cuprinde-mi cu sufletul gândul 

Şi du-mă departe de lume-ntre stele 

Cu ruguri de fragi de pe buzele mele 

Îţi dărui iubirea ce-mi frământă lutul. 

  

Cuprinde cu irişii ochilor tăi 

Noianul de dor adunat în tăceri 

Cu braţul puternic şi dulci mângâieri 

Alungă-mi tristeţea şi stinge văpăi. 

  

Acoperă-mi trupul cu dragostea ta 

Şi lasă-mi speranţa să ‘noate spre mal 

Opreşte furtuna, goneşte-n aval 

Durerea ascunsă din inima mea. 

  

Iubirea ce-ţi dărui mi-e sfetnic divin 

Aştept în tăcere să vii şi mereu, 

Cu rouă în ochi primenesc visul meu 

Iubite, de tine mi-e sufletul plin. 

  

Visând iubire 

  

În dimineţi brumate cu iubire 

Mă-ncearcă nesfârşite nostalgii 

Aş vrea să sorb nectar de fericire 

Din vise dragi, senine, de copii... 

  

Trăiesc a vieţii mele odisee 

Printre străini ce-mi calcă peste suflet 

Ce vină am că sunt un om, femeie 

Şi vreau să-mi fie clipa veşnic cântec? 

  

Căci inima din flori mi-e făurită 

Nu din ranchiuni şi nici din răutate 

Plecată-n rugăciune, fericită 

Visez iubire spre eternitate. 

  

Luminii-i cer smerită să-mi arate 

Un drum cu linişti, fără frici ascunse 

Doamne, te rog în mare-ţi bunătate 

Deschide-mi căi de dragoste pătrunse! 

  

Dragoste de tine 

  

Aş vrea să fiu un firicel de floare 

Pe perna ta să-mi odihnesc petale 

Şi răspândind miresme-mbătătoare 

Iubirea mea să-ţi dărui din pocale. 

  

În nopţile în care nori ţi-adună 

Pe frunte gânduri şi în suflet frig 

Să împletesc cununi din flori de lună 

Ferestre să deschid şi-apoi să strig 

Că port în suflet dragoste de tine 

Şi că mi-eşti dulcea lacrimă din zori 

Eşti dorul meu din serile senine 

Focul aprins ce spulberă fiori 

Ce-atâţia ani mi-au cotropit fiinţa 

Ţinându-mă departe-n sihăstrie 

Arde pe vatra mea de-acum dorinţa 

Singurătăţii nu-i plătesc simbrie. 

  

Te ocrotesc cu gândul meu şi sper 

Să-ţi fie viaţa-n liniştea dorită 

Într-un tărâm de vis şi-un colţ de cer 

Te port în suflet şi sunt fericită. 

  

  

 

   

Referinţă Bibliografică:
Poeme de dragoste (1) / Georgeta Resteman : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 168, Anul I, 17 iunie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Georgeta Resteman : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Georgeta Resteman
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!