Confluenţe Literare: FrontPage
CONFLUENŢE LITERARE

CONFLUENŢE LITERARE
ISSN 2359-7593
ISSN-L 2359-7593
BUCUREŞTI, ROMÂNIA


AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RECOMANDĂ PAGINA

REDACŢIA

CLASAMENT
DE PROZĂ

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE PROZĂ


Home > Poezie > Oglindire > Mobil |   


Autor: Ioan Lilă         Publicat în: Ediţia nr. 267 din 24 septembrie 2011        Toate Articolele Autorului

PE MINE NU M-A IUBIT NICI O FEMEIE

 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
  
  
  
PE MINE NU M-A IUBIT NICI O FEMEIE   
  
Pe mine nu m-a iubit nici o femeie,   
Toate au vrut de la mine cite ceva :   
Unele sufletul meu, luindu-mi speranta,   
Ca va rasari soarele si in inima mea.   
  
Pe mine nu m-a iubit nici o femeie,   
Nici cele caline, nici cele pline de pasiune.   
Eu le eram umbrela pentru vremea cea rea,   
Eu le transformam în zeiţe ca prin minune.   
  
Pe mine nici o femeie nu m-a iubit.   
Eu le-am iubit pe toate, ca un disperat.   
Dar ele s-au risipit ca valurile marii   
Si am ramas singur, cind au pecat.   
  
Pentru Maria-Diana   
  
Pe tine te-aş iubi într-o grặdinặ.   
Pe un morman de frunze te-aş iubi.   
Tu nici nu ştii cît e de blîndặ frunza   
Şi cît de tandrặ-n şopatặ ar foşni.   
  
Iubirea şi pe ea o ameţeste.   
Cînd era verde ea a tremurat,   
Pặtrunsặ blînd de razele de soare,   
Care o inundau cu-n vis curat.   
  
Ce e iubirea, de nu-i împlinitặ ?   
M-aş rặstingni în trupul tau smerit.   
Şi tu te-ai risipi în templul meu,   
Cutremuratặ de atît iubit.   
  
Īntr-o grặdinặ te-aş iubi, minune,   
Cum se revarsặ rîul pe cimpie,   
Cum zburdặ cặprioara pe coline,   
Cînd tremurặ sfioasa-ţi pặpặdie   
  
  
Pe unde umblai tu, frumoasa mea mireasặ   
  
dimanche 1er mars 2009   
  
Pe unde umblai tu, frumoasa mea mireasặ   
Cu trupul undios şi pielea de mặtasặ ?   
Te aşteptam sặ intri, în viaţa mea, seninặ,   
Dulceaţặ risipitặ în voaluri de luminặ.   
  
Erai atît de blîndặ şi mi te risipeai   
Cu zumzete de-albine în pặrul meu bặlai.   
Ca o liana dulce te-ncolaceai pe mine,   
Topindu-mặ în ceruri cu mîngieri divine.   
  
Nici azi n-am uitat clipa în care mi te-ai dat,   
Pe-o pajişte curatặ, tu, vis adevặrat.   
De dorul fiinţei tale şi azi sufletu-mi plînge,   
Dar ne-am trezit cu gîndul c-aveam acelaşi sînge.   
  
Şi, cine ştie, poate cặ noi am fost meniţi,   
Sặ fim numai o clipặ de-a pururi fericiţi,   
Sau sặ croim o altặ carare de zặpadặ   
Pentru umanitatea ce stặ din Rai sặ cadặ.   
  
PIATRA FILOSOFALĂ   
  
16 februarie 2011-02-16   
France   
  
1   
  
Seminţele eterne sînt stelele din noapte   
Troznind în pomii nopţii ca fructele răscoapte   
Iar luna este visul despre un viitor   
În care explodează şi cel mai fin fior   
Iubirea, ce să fie ? Un vis neîmplinit   
Fără de vreo speranţă şi fără de sfîrşit   
Speranţa este cerul care ni s-a deschis   
În spaţiul dintre iarbă şi vechiul Paradis   
Noianul de zăpadă are şi el un rost   
În panoplia vieţii ca un sonet anost   
Dar ţi-a rămas, zic iarăşi, iubirea nemplinită   
Fără de care timpul trăirii-i o ispită   
Şi navigăm bezmetici pe mările uitate   
Înoată cine poate prin valuri deşănţate   
Şi-abia la mal speranţa ne amăgeşte iar   
Cu voalurile-i triste expuse la bazar   
  
2   
  
Orgia de lumină, care mă ameţeşte,   
Este icoana vie a celui ce-mi hrăneşte   
Şi spiritul şi visul cu o eternitate   
Turnată în cafeaua cu voluptăţi deşarte   
Şi iar trec în nefiinţă căzînd doar într-o doară   
În moara vieţii mele ce-mi macină, amară,   
Cîmpiile cu fluturi şi cai - zeii timizi   
Si-mi umple cerul vieţii cu frunze şi omizi   
Aici stă adevărul ascuns după o ghindă -   
Tulburătorul flutur a fost cîndva omidă   
Iar eu ce-am fost din fire, oricum n-am să mai pot   
În jugul vieţii mele de-a mă-nhăma să-l port !   
  
  
3   
  
Nous vous prions de bien vouloir   
Să intraţi / ieşiţi teferi din budoar   
Monsieur, dame !   
Noaptea vi s-a prăbuşit în priviri   
Nu mai aveţi consistenţa din amintiri   
Cerul se scurge şi el ca cenuşa   
Puneţi mîna pe clanţă, deschideţi uşa   
O secundă, doar o secundă   
Înnodată pe cer ca o fundă   
Şi v-aţi şi prăbuşit într-o eternitate   
Stoarsă ca lămîia în lapte   
Răsucită-n plăcerea divină   
Care fecundează florile-n grădină   
Ridicaţi într-o apoteoză   
Iluminată hilar de-o veioză   
Altfel, dacă e să fie, să fie   
Zidirea trăirii tot într-o reverie !   
  
  
Se-aude-n depărtare cum cade o secundă   
jeudi 29 avril 2010   
  
  
  
Se-aude-n depărtare cum cade o secundă   
Şi crapă ca un munte lovit de o insectă   
Tu-ţi pui rochia albă şi-n păr îţi prinzi o fundă   
Mai crapă o secundă fecundă şi erectă   
  
Oglinda te absoarbe şi nu mai ieşi din ea   
Eu te privesc şi-mi umplu un alt pahar cu vin   
Tu străluceşti suav` pe ceruri ca o stea   
Eu îţi admir splendoarea şi-n faţa ta mă-nclin   
  
Mai trece o secundă, o, timpul tot s-a scurs   
Pe albia secată a vieţii mele triste   
Pe mine azi mă plimbă de zgardă ca pe-un urs   
Şi-mi şterge amintirea cu jad şi ametiste   
  
Hai, încă o secundă, imperiile pier   
A ruginit de-acuma şi balamaua porţii   
Mai scîrţîie-ntr-o doară buimacă şi de fier   
Eu îmi mai pun speranţa în zarurile sorţii   
  
Frumoasă eşti ca luna care încet apune   
Cînd zarea ne inundă cu mîngîieri caline   
Cînd o să fii tu gata te rog din timp a-mi spune   
Ca să-mi înnozi cravata cu gesturi blînde, fine   
  
Şi amîndoi spre ceruri să ostenim urcînd   
Tu, blîndă şi frumoasă, eu, taciturn şi greu   
Pe-acelaşi drum, iubito, ce ne-a trecut prin gînd,   
Momindu-ne cu clipe de voluptăţi mereu   
  
  
Poem BAROC UNU   
  
  
Bucặţi imense dintr-un zid de flori,   
Cu milặ dặrîmate de zorii unei zile   
De care-mi aminteam ca de culori   
Aduse-n noaptea crudặ de cặmile   
  
Pe acele vagi cặrặri sau iluzorii   
Drumuri care cặdeau pe-un colţ de cer   
Scrîşnind în ritmul tandru al culorii   
Care destramặ visul în voaluri de mister   
  
Nebun de-ar fi Olimpul, i-ar lepặda pe zei?   
Nicînd înfiorarea acelor jocuri pure   
Nu va sminti gîndirea groteştilor atei   
Care ştiau în tainặ din glorie sặ-şi fure   
  
Şi prefặcuţi în stane ningeau pe cer cu stele   
Poveştile porcoase aveau un iz divin   
Atunci cînd din zặpadặ confecţionau inele   
Urlau de fericire şi disperaţi beau vin   
  
Şi iatặ cặ poemul îşi trage peste pîntec   
Un voal plin de sfiala fecioarelor perene   
Īn care un pặtrunde nici izma unui cîntec   
Cînd ele dorm suave şi goale între perne.   
  
Poem BAROC DOI   
  
Am reuşit, în fine, sặ construim, o, zei,   
Un cerc perfect cu laturi ca pặtratul   
Şi-o sặ vặ dặm o faţặ de zar cu cifra trei   
Sặ ne iertaţi definitiv pặcatul   
  
Priviţi ce armonie s-a revặrsat din unghiuri,   
Din linii verticale şi fặrặ rotunjimi,   
Care ne trag din umbrặ catifelate junghiuri   
Ferite de ispite cu drepte-mprejmuiri.   
  
Cu dogme, ilustraţii pierdute într-o garặ   
Īn care n-a oprit vreodatặ nici un tren.   
Sirena ne sfîşie amurgul ca o fiarặ   
Greu de închis în miezul anostului catren.   
  
Poem BAROC TREI   
  
Cînd noaptea se crapặ-ntr-o stea ca o parặ   
Lirismul bezmetic ţine loc de breloc   
Şi-nghesuita-n rama acelui gînd de fiarặ,   
Aud cum nesfîrşirea îmi zice “N-am, bre, loc!”   
  
Dar fặ-ţi un loc în locu-i, un templu mai hidos   
Decît o tuşặ finặ de pensulặ pe-o faţặ,   
Care s-a smuls din rama perfidului colos   
Ca umbra ce-nfloreşte abia spre dimineaţặ .   
  
Īn timp chiar şi gîndirea e verde sau amarặ,   
Ca pasặrea din visul cu îngeri care zboarặ   
Cu aripi de zặpadặ şi scrîşnet de vioarặ   
Īn care-şi pierd duhoarea sfielnicặ de fiarặ   
  
Iar muza, coloratặ, fardatặ chiar strident,   
L-a violat pe zeul oceanelor şi-ndatặ   
Acesta şi-a ras barba şi i-a zids decadent:   
Tu eşti ceva în jurul unui bujor de fatặ.   
  
POEME HOMERICE   
  
  
POEM HOMERIC 1   
  
CIORB(E)A HOMERICĂ   
  
(“Pizda proletară”)   
  
Pe ţărmul de răstrişte adus la baionetă   
Stă îngerul pedestru cu vestă şi bonetă   
El este umbra veche a marilor sihaştri   
Ce şi-au coit umbrele heraldice din aştri   
  
Noi vrem orînduirea nedreaptă în solfegii   
S-o preamărească proştii şi s-o iubească regii   
Religia şi dînsa e un compot murdar   
Care vrea să devină lumină-n lupanar   
  
Şi ca să lumineze vin azi şi toţi rataţii   
Ei sînt doar amintirea unui apus vremelnic   
Să-i laude întruna şi hoţii şi confraţii   
Răspunsul nostru este, cel mai ades, nemernic.   
  
Sculaţi-vă din tronul cel de aur   
Voi, osîndiţi la ciorbe de potroace   
În pragul vieţii voastre un balaur   
Rinjeşte excitant să vă provoace   
  
Voi, osindiţi la ghiftuieli regale   
Să nu v-aduceţi singuri osanale   
Că, drumul vieţii azi vă stă în cale   
Treziti-vă, dă-n clocot ciorba-n oale !   
  
Stau fetele pe culme atîrnate   
Ele aşteapta poate şi un alt cavaler   
Sînt blînde, sînt frumoase, afînate   
Dar în restriştea noastră “Leru-i ler”!   
  
Şi numai pizda aia proletară   
Simţea orinduiala cea crudă şi nedreaptă   
În timp ce tractoriştii de secole o ară   
Ea ne şoptea ferice că încă este aptă !   
  
  
  
  
poezii pentru Gabriela mea   
  
1   
  
azi explodează cerul   
mîine creşte o stea   
viaţa se derulează   
în săli, la cinema   
  
ieri a-nflorit salcîmul,   
eu te iubesc, ştii bine,   
visăm în doi zăpada   
din mierea de albine   
  
2.   
  
îţi înflorea pe buze   
zîmbetul cald, de zee   
erai atît de dulce,   
candidă alizee   
  
dar totul trece iute   
o viaţă e un vis   
numai iubirea dulce   
ne duce-n Paradis   
  
3   
  
îmi este dor de tine   
de coapsa ta fierbinte   
m-ai ameţit cu visuri   
ce mi s-au copt în minte   
  
şi sînii tăi mă-mbată   
cu moliciuni suave   
parfumuri nesecate   
de roze şi agave   
  
4   
  
ne plimbam prin zăpadă   
ţinîndu-ne de mînă   
stelele stăteau să cadă   
coapte, limpezi, în fîntînă   
  
şi-mi era de tine sete   
te sorbeam pe înserat   
se coceau perele coapte   
peste trupul tău curat   
  
5   
  
între coapsele tale   
am căzut ca un înger   
între sînii tăi   
sufăr şi sînger   
  
în adîncul luminii   
o să mă risipesc   
dar acuma sînt viu   
şi te simt, te iubesc   
  
6   
  
este atît de simplă iubirea   
să nu ceri nimic, doar să iei   
să nu dai nimic, să dăruieşti   
şi să-i pui iubitei cireşe cercei   
  
ea să-ţi fie crîngul, pajiştea, durerea,   
bucuria vie fără suferinţă   
să îi dai iubitei ceasuri dulci de veghe   
lumii bucurie, cerului credinţă   
  
7   
  
eu nu cred popi   
în biserici, ci-n fire   
îmi pun eu nădejdea,   
îmi fac mănăstire   
  
eu cred doar în clipa   
iubirii în care   
îmbătat de tine   
îmi croiesc cărare   
  
Referinţă Bibliografică:
PE MINE NU M-A IUBIT NICI O FEMEIE / Ioan Lilă : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 267, Anul I, 24 septembrie 2011, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Ioan Lilă : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ioan Lilă
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia multor autori talentaţi din toate părţile lumii. Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către colectivul redacţional. Dacă sunt probleme de natură rasială, etnică sau similar, vă rugăm să ne semnalaţi imediat pentru remediere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată. Articolele care vor fi contestate prin e-mail de către persoanele implicate prin subiectul lor vor fi retrase în timpul cel mai scurt de pe site.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.
 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


 
 
CLASAMENT
DE POEZIE

CLASAMENT
SĂPTĂMÂNAL
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!