CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

AFIŞARE MOBIL

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

ARHIVĂ CLASAMENTE

CLASAMENTE
DE PROZĂ

RETROSPECTIVA
DE PROZĂ
A SĂPTĂMÂNII


Acasa > Manuscris > Lucrari >  


Autor: Pompiliu Comsa         Publicat în: Ediţia nr. 919 din 07 iulie 2013        Toate Articolele Autorului

NICOALE DABIJA, UN EXPONENT DE MARE PRESTIGIU AL LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
NICOALE DABIJA, UN EXPONENT DE MARE PRESTIGIU AL LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA 
  
Prof. univ. Dr. Vasile Burlui 
  
Acad. Constantin Marinescu 
  
Prof.univ.asoc.Pompiliu Comşa 
  
Autorii acestui eseu l-au cunoscut pe Acad. Nicoale Dabija, mai mult de pe poziţiile de intelectual multivalent, de patriot învederat şi militant neînfricat pentru salvgardarea Cauzei românilor basarabeni, a intereselor naţionale perene ale românilor de pretutindeni. 
  
I-am urmărit cu admiraţie ampla şi valoroasa creaţie literară, cutezătoarea sa activitate social-politică, mai cu seamă, din ultimele trei decenii, pusă în slujba românismului basarabean, a ideii de Unitate naţională cu fraţii de pe malul drept al Prutului.  
  
Nicolae Dabija s-a manifestat încă din anii studenţiei, ca un exponent al promovării şi afirmării valorilor naţionale, fiind exmatriculat din cadrul Facultăţii de Jurnalistică, de regimul communist, pentru activitate naţionalistă, ceea ce l-a determinat să se înscrie, în anul următor, la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, pe care o absolvă cu rezultate deosebite. După absolvirea studiilor universitare, a ocupat funcţia de redactor la postul de televiziune din Chişinău, în perioada 1972-1975. Ulterior a îmbrăţişat activitatea de gazetar, care constituia pasiunea şi vocaţia sa, motiv pentru care, ab initio, a dat admitere la o facultate cu acest profil, dar, aşa cum am relevat, a fost exmatriculat fără drept de apel, pentru atitudinea sa de „bun român”. În perioada 1988-1990 este unul dintre liderii Mişcării Naţionale pentru autodeterminare şi independenţa Republicii Moldova, alături de intelectuali patrioţi, în frunte cu Mihai Cimpoi, Valeriu Matei şi mulţi alţii. După ce Republica Moldova dobândeşte independenţa, neatârnarea, s-a implicat cu tot talentul şi energia sa în viaţa politică, dobândind calitatea de deputat al Parlamentului, între anii 1990-1994 şi 1998-2001, fiind ales şi Vicepreşedinte al Partidului Forţelor Democratice, care a avut un rol proeminent în formarea conştiinţei unităţii naţionale şi apărarea drepturilor fundamentale ale românilor basarabeni. 
  
Reputatul scriitor Nicolae Dabija este fondatorul şi Preşedintele executiv al Partidului Forumul Democratic al Românilor, care desfăşoară o amplă şi cutezătoare activitate social-politică, pentru promovarea valorilor istoriei şi culturii româneşti, pentru formarea şi consolidarea conştiinţei unităţii de Neam, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor civice ale românilor din Basarabia, în confruntarea cu forţele politice pseudo-democratice, antiromâneşti şi antinaţionale. Ca lider al acestui partid de „cuget şi simţire românească”, Acad. Nicolae Dabija a fost victima unor denigrări, acuzaţii nefondate şi chiar a unor acte de violenţă, de molestare fizică, în plină stradă, sau la locuinţa sa, de ameninţare cu suprimarea vieţii etc. 
  
Toate acestea sunt şi o consecinţă a modului în care s-a implicat în apărarea marelui poet Grigore Vieru, în combaterea detractorilor şi calomniatorilor, în final a asasinilor săi. 
  
În calitate de cel mai bun prieten şi colaborator al poetului patriot, Grigore Vieru, Nicolae Dabija a transformat gazeta sa „Literatura şi Arta” într-o tribună de apărare a celui mai valoros poet basarabean din perioada postbelică. 
  
Posteritatea va trebui să nu uite acest gest de solidaritate şi salvgardare morală a talentatului poet şi neînfricatului patriot Grigore Vieru. Ca şi Adrian Păunescu, confratele său, Grigore Vieru, avea să plătească cu viaţa, cu inima lui care a cedat, în urma atacurilor furibunde, nesăbuite ale elementelor antinaţionale, antiromâneşti de la Chişinău, unii pretinşi gazetari. Voi, tineri condeieri, nu uitaţi niciodată, de ce şi cum am pierdut două valori inestimabile ale Spiritualităţii româneşti, pe Adrian Păunescu şi Grigore Vieru, şi faceţi zid în jurul Acad. Nicolae Dabija, apăraţi-l de mari primejdii, vicisitudini şi oprelişti, cu care se confruntă, pentru interesele românismului. 
  
Academicianul Nicolae Dabija derulează o activitate cultural-patriotică, naţională, ştiinţifică şi educaţională şi pe meleagurile României, în calitate de Membru de Onoare al Academiei Române, de Vicepreşedinte al „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni” şi al Congresului Spiritualităţii Româneşti, de la Alba Iulia. 
  
Este prezent cu lucrări de certă valoare la numeroase sesiuni ştiinţifice, congrese, lansări de cărţi, aniversări şi comemorări de personalităţi din principalele centre academice şi universitare din România, contribuind, astfel, la intensificarea relaţiilor româno-române şi, mai ales, la spiritualizarea graniţelor dintre cele două state româneşti. Acad. Nicolae Dabija este colaborator activ, onorabil al Universităţii „Apollonia”, în calitate de Membru de Onoare al Senatului şi al Consiliului ştiinţific al Institutului de Cercetări „Acad. Ion Haulică”. De asemenea, este nelipsit din paginile revistelor lieterare şi de Cultură din România, cu studii şi articole remarcabile, îndeosebi în revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”. 
  
Cuvântările Acad. Nicolae Dabija rostite la Congresele de la Alba Iulia, ale Spiritualităţii Naţionale, sunt apreciate în mod cu totul deosebit, nu numai prin erudiţia conţinutului, ci, mai ales, prin spiritual lor analitic, mobilizator şi creator de proiecte, menite să determine materializarea idealurilor şi aspiraţiilor naţionale perene, în condiţiile societăţii contemporane, globalizate. 
  
* * 
  
* 
  
Dimensiunea primordială, esenţială a personalităţii Acad. Nicolae Dabija rămâne opera sa literară, creaţia sa poetică şi proza, care-l plasează printre cei mai prolifici, valoroşi poeţi şi scriitori contemporani din Republica Moldova şi România. Numele său se leagă indisolubil de săptămânalul „Literatură şi Artă”, pe care îl păstoreşte cu excepţională competenţă şi dăruire, din anul 1986. Această publicaţie şi-a câştigat un prestigiu de excepţie şi prin faptul că, sub bagheta Acad. Nicolae Dabija, a susţinut lupta pentru Renaştere naţională în Basarabia. 
  
O dovadă elocventă a răsunetului pe care-l are această revistă, în conştiinţa publică, este tirajul său, care ajunge azi, la 180 000 de exemplare. „Literatura şi Arta” nu este doar o revistă a intelectualităţii, ea a pătruns în toate mediile, straturile sociale din Republica Moldova, având o largă solicitare şi răspândire, difuzare, în multe ţări vecine şi, mai cu seamă, în rândurile intelectualităţii, a scriitorilor şi publiciştilor din România. Este meritul incontestabil al Acad. Nicolae Dabija, Directorul neobosit al acestei publicaţii, cu profil nu numai literar, ci multidisciplinar, social-politic şi cultural. Nicolae Dabija este unul dintre cei mai productivi şi valoroşi poeţi şi scriitori români contemporani. Implicarea cu toată capacitatea şi energia sa în viaţa social-politică, naţională şi culturală nu a diminuat cu nimic consacrarea sa pe „Altarul Spiritului”, aportul său creator în domeniul Literaturii. 
  
L-am asemăna, din acest punct de vedere, cu poetul naţional nepereche, Mihai Eminescu, care, deşi trudea până la epuizare, în conducerea ziarului „Timpul”, de atitudine politică fermă, nu a făcut niciodată „rabat” creaţiei literare, nu a prejudiciat sau minimalizat aportul său, în acest domeniu primordial, definitoriu. Dovada consideraţiunilor noastre este aceea că poetul Nicolae Dabija este autorul a peste 50 de volume de versuri, eseuri, critică literară publicistică, manuale, traduceri etc. Numai la Fundaţia craioveană „Scrisul Românesc”, în colecţia „Români uniţi”, ciclul „Harta noastră care sângerează”, Acad. Nicolae Dabija a editat 12 volume de publicistică, de o valoare literară şi psihologică, istorică, excepţională. 
  
Asupra poetului şi scriitorului basarabean au fost publicate zeci de exegeze, recenzii de către exponenţi emblematici ai Literaturii Române. Astfel, celebrul eminescolog Mihai Cimpoi consemna într-un capitol al lucrării sale, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, apărută în anul 1996, la Editura „Arc”, că Nicolae Dabija este „un lider de genearţie, animator al „Renaşterii basarabene”, ceea ce şi noi am relevat cu pregnanţă. De asemenea, ilustrul critic şi istoric literar, referindu-se la calitatea domnului Acad. Nicolae Dabija de redactor şef al revistei „Literatură şi Artă”, sublinia că meritul primordial al acesteia constă în faptul că „a impus o conştiinţă naţională”, a contribuit la conştientizarea populaţiei româneşti din Basarabia, asupra originii sale daco-romane, a latinităţii limbii, culturii şi a legitimităţii idealului secular de unitate naţional-statală. 
  
O contribuţie remarcabilă asupra cunoaşterii operei literare, îndeosebi a prozei Acad. Nicolae Dabija, a adus recent tot neobositul literat Mihai Cimpoi, într-un studiu intitulat Nuvelistica lui Nicolae Dabija: jocurile frumuseţii şi sfinţeniei, publicat în revista „Literatură şi Artă” din Chişinău. 
  
„Nicolae Dabija – apreciază ilustrul savant al literaturii române – îşi scrie şi nuvelele cu dezinvoltură, cu fantezie şi umor suculent, înţesând naraţiunea cu semnificaţii adânci, parabolice şi prezentându-ne efecte relevante, jocurile copilăriei mai prejos de «nivelul vieţii serioase» sau deasupra acesteia, jucând cu graţie şi cu gravitate jocurile frumuseţii şi sfinţeniei. El aduce în faţa ochilor noştri împăienjeniţi de grijile zilei, îngerii, alături de cei loviţi de destin şi reconfigurează imaginea sfântă a Mântuitorului, pentru a ne reaminti unele sfaturi biblice, conturează oameni şi întâmplări care i-au luminat sau care i-au umbrit copilăria.” 
  
O exegeză de valoare inestimabilă, asupra vieţii şi operei Acad. Nicolae Dabija, intitulată O mârşavă şi repetată calomnie, a întreprins recent, reputatul scriitor şi publicist craiovean Tudor Nedelcea, în revista „Flacăra lui Adrian Păunescu” (21-27 iunie 2013). 
  
Meritul autorului constă, înainte de toate, în dezavuarea calomniilor, denigrărilor la adresa Acad. Nicolae Dabija, emise de asasini morali, de calomniatori de profesie, care fac jocul, servesc interesele unor forţe oculte, antiromâneşti, antinaţionale. Replica, argumentarea distinsului, valorosului scriitor craiovean este imbatabilă, incontestabilă. Nicolae Dabija este atacat de către unii pseudoziarişti, sub pretextul că ar fi fost un colaborator al regimului sovietic şi comunist, când, în realitate, el a fost o victimă a acestuia, fiind exmatriculat din facultate pentru concepţiile şi atitudinile sale naţionaliste, pro româneşti. Nu în ultimul rând, se cuvine să remarcăm aportul scriitorului Tudor Nedelcea la semnalarea particularităţilor, a valorilor autentice ale operei literare, aparţinând scriitorului, savantului Nicolae Dabija. 
  
În semn de apreciere a operei literare şi publicistice, Academicianul Nicolae Dabija a fost onorat cu numeroase ordine şi medalii, premii, titluri ştiinţifice de membru al unor academii de prestigiu din Republica Moldova şi de peste hotare, de Doctor Honoris Causa ş.a. Din multitudinea acestor distincţii menţionăm pe cele mai importante, semnificative: Premiul Boris Galvan (1977), Marele premiu „Nichita Stănescu” (1992), Premiul de Stat (1988), Premiul „Eminescu” al Academiei Române (1995), premiul Fundaţiei „Scrisul Românesc” (1997), Premiul Asociaţiei Jurnaliştilor din România (2001), Marele Premiu „Sf. Gheorghe” de la Uzdin-Serbia (2006), „Ordinul Republicii” (1996), Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de comandor etc. Este Preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Ştiintă şi Artă din Republica Moldova, Vicepreşedintele „Ligii Culturale pentru Unitatea Romanilor de Pretutindeni”. Din 21 iulie 2003 este membru de onoare al Academiei Române (vezi şi Dorina N. Rusu, Dicţionarul membrilor Academiei Romane, ediţia a IV-a, Bucureşti, 2010, p. 281). Toate aceste ordine şi medalii, premii, titluri ştiinţifice, academice constituie o amplă recunoaştere valorică a contribuţiei scriitorului, publicistului, academicianului Nicolae Dabija, la îmbogăţirea şi afirmarea Literaturii, Culturii româneşti, atât în spaţiul naţional, cât şi european, universal. 
  
La împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani, Comunitatea Academică din România, îndeosebi cea de la Iaşi, respectiv de la Universitatea „Apollonia”, transmite Omagii fraterne distinsului scriitor, gazetar şi om de cultură basarabean, însoţite de urări sincere, cordiale de sănătate şi noi izbânzi în nobila sa activitate, pusă în slujba Spiritualităţii româneşti de pretutindeni. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
NICOALE DABIJA, UN EXPONENT DE MARE PRESTIGIU AL LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 919, Anul III, 07 iulie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.ro@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile nefiind neapărat împărtăşite de către administrația publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.ro@gmail.com

Fondatori: Octavian Lupu şi George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor. 
ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

 
CLASAMENTE
DE POEZIE

RETROSPECTIVA
DE POEZIE
A SĂPTĂMÂNII
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!